Office
Logga in

Typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som serveradministratör kan du använda Central administration om du vill begränsa vilken typ av filer som inte får överföras eller hämtas, utifrån filnamnstillägget. En fil med filnamnstillägget .exe kan eventuellt innehålla kod som körs på klientdatorer när filen hämtas. Om filen med filnamnstillägget .exe blockeras, kan användarna varken överföra eller hämta en fil med det filnamnstillägget. Genom att blockera den här filtypen, kan eventuellt skadligt innehåll i filen inte hämtas och köras på klientdatorer. Den här funktionen förhindrar inte alla risker som baseras på filtyper, och det är heller inte meningen.

Obs!: För webbplatsägare och andra användare av webbplatsen kan det vara bra att veta vilka typer av filer som blockeras, så att de förstår varför det inte går att överföra vissa typer av filer. Om du är osäker på vilka filtyper som blockeras, kontaktar du serveradministratören.

Som standard blockeras flera standardfilnamnstillägg, inklusive alla filnamnstillägg som hanteras som körbara filer i Utforskaren. Filer med klammerparenteser ( { eller } ) blockeras också automatiskt. I följande tabell visas de filnamnstillägg som blockeras som standard.

Filnamnstillägg

Filtyp

.ade

Microsoft Access-projekttillägg

.adp

Microsoft Access-projekt

.app

Programfil

.asa

ASP-deklarationsfil

.ashx

ASP.NET-webbhanterarfil. Webbhanterare är programmoduler för hantering av rå-HTTP-förfrågningar som tas emot av ASP.NET.

.asmx

ASP.NET Web Services-källfil

.asp

Active Server Pages

.bas

Microsoft Visual Basic-klassmodul

.bat

Batch-fil

.cdx

Sammansatt index

.cer

Certifikatfil

.chm

Kompilerad HTML-hjälpfil

.class

Java-klassfil

.cmd

Microsoft Windows NT-kommandoskript

.com

Microsoft MS-DOS-program

.config

Konfigurationsfil

.cpl

Kontrollpaneltillägg

.crt

Säkerhetscertifikat

.csh

Skriptfil

.dll

Windows-dll (Dynamic Link Library)

.exe

Program

.fxp

Kompilerat Microsoft Visual FoxPro-program

.hlp

Hjälpfil

.hta

HTML-program

.htr

Skriptfil

.htw

HTML-dokument

.ida

Internet Information Services-fil

.idc

Anslutningsfil för Internetdatabas

.idq

Frågefil för Internetdata

.ins

Internetnamngivningstjänst

.isp

Internetkommunikationsinställningar

.its

Internetdokumentuppsättningsfil

.jse

JScript-kodad skriptfil

.ksh

Korn Shell-skriptfil

.lnk

Kortkommando

.mad

Kortkommando

.maf

Kortkommando

.mag

Kortkommando

.mam

Kortkommando

.maq

Kortkommando

.mar

Kortkommando

.mas

Lagrad Microsoft Access-procedur

.mat

Kortkommando

.mau

Kortkommando

.mav

Kortkommando

.maw

Kortkommando

.mda

Tilläggsprogram för Microsoft Access

.mdb

Microsoft Access-program

.mde

Microsoft Access MDE-databas

.mdt

Microsoft Access-datafil

.mdw

Microsoft Access-arbetsgrupp

.mdz

Microsoft Access-guideprogram

.msc

Microsoft Common Console-dokument

.msh

Microsoft Agent script helper

.msh1

Microsoft Agent script helper

.msh1xml

Microsoft Agent script helper

.msh2

Microsoft Agent script helper

.msh2xml

Microsoft Agent script helper

.mshxml

Microsoft Agent script helper

.msi

Microsoft Windows Installer-paket

.msp

Windows Installer-korrigeringspaketfil

.mst

Visual Test-källfiler

.ops

Microsoft Office-profilinställningsfil

.pcd

Photo CD-bild eller kompilerat Microsoft Visual Test-skript

.pif

Genväg till MS-DOS-program

.prf

Systemfil

.prg

Programkällfil

.printer

Skrivarfil

.pst

Fil för personlig mapp i Microsoft Outlook

.reg

Registerposter

.rem

Underhållsfil för ACT!-databas

.scf

Kommandofil för Utforskaren i Windows

.scr

Skärmsläckare

.sct

Skriptfil

.shb

Windows-genväg

.shs

Shell Scrap-objekt

.shtm

HTML-fil som innehåller serverdirektiv

.shtml

HTML-fil som innehåller serverdirektiv

.soap

Simple Object Access Protocol-fil

.stm

HTML-fil som innehåller serverdirektiv

.url

Uniform Resource Locator (Internetadress)

.vb

Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))-fil

.vbe

VBScript-kodad skriptfil

.vbs

VBScript-fil

.ws

Windows-skriptfil

.wsc

Windows Script-komponent

.wsf

Windows-skriptfil

.wsh

Inställningsfil för Windows Script Host

Serveradministratörer kan använda Central administration när de väljer vilka filnamnstilllägg som ska blockeras för hela servern eller servergruppen. Eftersom listan över blockerade filtyper utgår från filnamnstillägg går det inte att överföra eller hämta några filer vars filnamnstillägg ingår i listan, oavsett vad filen ska användas till. Om t.ex. .asp ingår i listan över filnamnstillägg som blockeras, blockeras alla ASP-filer på servern även om de används som support för webbplatsfunktioner på en annan server i servergruppen. Om en fil slutar med en punkt (.) kontrolleras även de tecken som står framför punkten mot listan över blockerade filnamnstillägg. Om t.ex. .exe ingår i listan över blockerade filnamnstillägg blockeras även en fil med namnet ”filnamn.exe”. I följande lista visas olika sätt att benämna samma fil och filen blockeras om filnamnstillägget .hta ingår i listan över blockerade filnamnstillägg:

  • filnamn.hta

  • filnamn.hta.

  • filnamn.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filnamn.hta::$DATA

Du kan bestämma vilka filer som blockeras för webbplatser på servrarna genom att ändra listan över blockerade filnamnstillägg i Central administration. Du blockerar fler filnamnstillägg (upp till 1 024 olika filtyper) genom att lägga till fler filnamnstillägg i listan i Central administration, och du tar bort blockeringen av ett filnamnstillägg genom att ta bort filnamnstillägget från listan. När du ändrar listan över filnamnstillägg påverkar ändringen både nya filer som läggs till på en webbplats och filer som redan har anslagits på en webbplats. Om t.ex. ett dokumentbibliotek innehåller en DOC-fil och du lägger till .doc i listan över blockerade filnamnstillägg kan användarna inte öppna DOC-filen i dokumentbiblioteket. Användarna kan byta namn på och ta bort en fil med ett blockerat filnamnstillägg men kan inte utföra några andra åtgärder.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×