Typ (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, enheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten. Alternativen är:

  • Fast arbete

  • Fasta enheter (standard)

  • Fast varaktighet

Fältet Typ innehåller också alternativ för resurstypen. Alternativen är arbete och Material. Arbetsresurser är personer och utrustning. Materialresurser är förbrukningsartiklar, till exempel stål, betong eller jord.

Det finns flera kategorier av fälten Typ.

Datatyp     Räknas upp

Typ (aktivitetsfält)

Typ av post     Anges

När du anger Fast arbete för en aktivitet förändras inte mängden arbete oavsett om ändringar görs i varaktigheten eller antalet resurser (tilldelningsenheter) som är tilldelade till aktiviteten. När du anger Fasta enheter för en aktivitet förändras inte antalet tilldelningsenheter oavsett om ändringar görs i mängden arbete eller i varaktigheten för aktiviteten. När du anger Fast varaktighet för en aktivitet förändras inte varaktigheten oavsett om ändringar görs i mängden arbete eller i antalet resurser (tilldelningsenheter) som är tilldelade till aktiviteten.

Bästa användning    Lägg till fältet Typ i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera eller redigera hur aktivitetsvaraktighet, arbete och enheter kan justeras när aktiviteten tilldelas och schemaläggs.

Exempel    Du beräknar att aktiviteten "Skapa byggnadsritningar" tar 160 timmar att utföra. I Project anges då varaktigheten till 20 dagar med en tilldelningsenhet. Du klickar på Fast arbete i fältet Typ och ändrar sedan varaktigheten till 40 dagar. Ingenting händer med de 160 arbetstimmarna, men däremot ändras enheterna till 50 procent. Nu fördelas de 160 arbetstimmarna på 40 dagar.

Senare vill du kanske schemalägga en vecka då kunden ska granska ritningarna. Eftersom du vill schemalägga en vecka oavsett hur många personer som ska granska ritningarna klickar du på Fast varaktighet i fältet Typ.

Obs!    Standardtyp är fasta enheter. Om du har markerat fast arbete anges automatiskt aktiviteten är insatsberoende samt.

Du kan också ändra aktivitetstyp i dialogrutan Aktivitetsinformation.

I dialogrutan Project-alternativ kan du ange en standardtyp för alla nya aktiviteter.

Typ (resursfält)

Typ av post     Anges

Bästa användning    Lägg till fältet Typ i en resurslista när du vill visa resurstyperna. Du kan också använda fältet Typ för att sortera, filtrera eller gruppera tilldelningar efter resurstyp. Det kan vara speciellt praktiskt att sortera, filtrera eller gruppera tilldelningar på detta sätt när du vill visa alla materialresurser tillsammans.

Exempel    Du måste ange arbetsresursernas användar-ID för Windows. Du vill också ange etiketter för måttenheter för dina materialresurser. Gruppera tilldelningarna efter resurstyp i Inmatningstabellen i vyn Resurslista. Alla materialresurser grupperas tillsammans, följda av arbetsresurserna.

Obs!    I dialogrutan Resursinformation kan du ange en resurstyp. Fältet Typ ingår också som standard i inmatningstabellen i vyn Resurslista. Standardresurstypen är Arbete.

Om du ändrar resurstypen efter att ha tilldelat resursen aktiviteter förlorar du all information om resurser och tilldelningar utom originalkostnaderna.

I vyn Aktivitetsanvändning kallas det här resursfältet Resurstyp, för att skilja det från Typ (aktivitetsfält), där aktivitetstypen (fast enhet, fast arbete och fast varaktighet) visas för aktiviteterna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×