Office
Logga in

TREND (Funktionen TREND)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen TREND i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar värden längs en linjär trend. Anpassar enligt minsta kvadratmetoden en rät linje till innehållet i matriserna kända_y och kända_x. Returnerar linjens y-värden för de värden som anges i matrisen med nya_x.

Syntax

TREND(kända_y; [kända_x]; [nya_x]; [konst])

Syntaxen för funktionen TREND har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. Den mängd y-värden som är kända i förhållandet y = mx + b.

  • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

  • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

 • Kända_x    Obligatoriskt. En valfri mängd x-värden som redan kan vara kända i förhållandet y = mx + b.

  • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om bara en variabel används kan kända_y och kända_x vara områden av godtycklig storlek så länge som de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara en vektor, dvs ett område med en rads höjd eller med en kolumns bredd.

  • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

 • Nya_x    Obligatoriskt. Detta är nya x-värden för vilka du vill att TREND ska returnera motsvarande y-värden.

  • Nya_x måste precis som kända_x innehålla en kolumn eller en rad för varje oberoende variabel. Om kända_y finns i en enstaka kolumn måste alltså kända_x och nya_x ha samma antal kolumner. Om kända_y finns i en enstaka rad måste kända_x och nya_x ha samma antal rader.

  • Om nya_x utelämnas antas argumentet vara detsamma som kända_x.

  • Om både kända_x och nya_x utelämnas antas de båda vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

 • Konst    Valfritt. Ett logiskt värde som anger om konstanten b ska ha värdet 0.

  • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

  • Om konst är FALSKT sätts b till värdet 0 (noll) och m-värdena justeras så att y = mx.

Anmärkningar

 • Information om hur Excel lägger in en linje vid givna data finns under REGR.

 • Använd TREND för anpassning av polynomkurvor genom att använda samma variabel upphöjd till olika exponenter. Anta t ex att kolumn A innehåller y-värden och kolumn B innehåller x-värden. Du kan skriva x^2 i kolumn C, x^3 i kolumn D osv och sedan anpassa kolumnerna B till D till kolumn A.

 • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

  Obs!: Det går inte att skapa matrisformler i Excel Online.

 • När du skriver en matriskonstant som ett argument, t ex kända_x, måste du använda semikolon (;) för att skilja värden åt i samma rad och omvända snedstreck (\) för att skilja rader åt.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Månad

Kostnad

Formel (Motsvarande kostnad)

Resultat

1

133 890 kr

=TREND(A2:A13;B2:B13)

133 953 kr

2

135 000 kr

134 972 kr

3

135 790 kr

135 990 kr

4

137 300 kr

137 008 kr

5

138 130 kr

138 026 kr

6

139 100 kr

139 044 kr

7

139 900 kr

140 062 kr

8

141 120 kr

141 081 kr

9

141 890 kr

142 099 kr

10

143 230 kr

143 117 kr

11

144 000 kr

144 135 kr

12

145 290 kr

145 153 kr

Månad

Formel (Förutspådd kostnad)

 

Resultat

13

=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

146 172 kr

14

147 190 kr

15

148 208 kr

16

149 226 kr

17

150 244 kr

Både cellområdet D2:D13 och cellområdet D15:D19 i kolumnen Resultat innehåller en formel som används för alla celler i cellområdet. Ange formeln =TREND(A2:A13;B2:B13) i D2:D13 när alla cellerna är markerade och tryck på Ctrl+Skift+Retur för att infoga den som en matrisformel.

Gör samma sak med formeln =TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19) i cellområdet D15:D19. Du kan kopiera de här formlerna från cellerna C2 och A15.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×