TREND (Funktionen TREND)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

TREND returnerar värden längs en linjär trend. Anpassar en rak linje (med minsta kvadrat-metoden) till matriser kända_y och kända_x. Returnerar y-värden som anges för matris med nya_x som du anger.

Använda TREND för att förutsäga Intäktsprestanda för månader 13-17 när du har verkliga värden för månader 1-12.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365, och sedan kan du ange formeln i överkant vänster-cell intervallets utdata (cell E16 i det här exemplet) och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars returnerar formeln måste anges som ett äldre matrisformel genom att först välja utdata-intervall (E16:E20), ange formeln i överkant vänster-cell intervallets utdata (E16) och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta det.. Klammerparenteser infogas i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i riktlinjer för och exempel på matrisformler.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Syntaxen för funktionen TREND har följande argument:

argument

Beskrivning

Kända_y   

Obligatorisk

Mängd y-värden som är kända i förhållandet y = mx + b

 • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

 • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

Kända_x   

Obligatorisk

En valfri mängd x-värden som är kända i förhållandet y = mx + b

 • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om bara en variabel används kan kända_y och kända_x vara områden av godtycklig storlek så länge som de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara en vektor, dvs ett område med en rads höjd eller med en kolumns bredd.

 • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

Nya_x   

Obligatorisk

Nya x-värden som du vill att TREND ska returnera motsvarande y-värden

 • Nya_x måste precis som kända_x innehålla en kolumn eller en rad för varje oberoende variabel. Om kända_y finns i en enstaka kolumn måste alltså kända_x och nya_x ha samma antal kolumner. Om kända_y finns i en enstaka rad måste kända_x och nya_x ha samma antal rader.

 • Om nya_x utelämnas antas argumentet vara detsamma som kända_x.

 • Om både kända_x och nya_x utelämnas returnerar antas de vara matrisen {1,2,3,...} med samma storlek som kända_y.

Konst   

Valfri

Ett logiskt värde som anger om konstanten b till är lika med 0

 • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

 • Om konst är FALSKT sätts b till 0 (noll) och m-värdena justeras så att y = mx.

 • Information om hur Excel lägger in en linje till data finns under REGR.

 • Använd TREND för anpassning av polynomkurvor genom att använda samma variabel upphöjd till olika exponenter. Anta t ex att kolumn A innehåller y-värden och kolumn B innehåller x-värden. Du kan skriva x^2 i kolumn C, x^3 i kolumn D osv och sedan anpassa kolumnerna B till D till kolumn A.

 • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler med Ctrl + Skift + Retur om du har en aktuell version av Office 365och du kan bara trycker på RETUR.

  Obs!: Excel Online stöder inte matrisformler.

 • När du skriver en matriskonstant som ett argument, t ex kända_x, måste du använda semikolon (;) för att skilja värden åt i samma rad och omvända snedstreck (\) för att skilja rader åt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×