TRANSPONERA (Funktionen TRANSPONERA)

TRANSPONERA (Funktionen TRANSPONERA)

Ibland behöver du växla eller rotera celler. Du kan göra detta genom att kopiera, klistra in och använda alternativet Transponera. Men då skapas dubbletter. Om du inte vill det kan du i stället skriva en formel som använder funktionen TRANSPONERA. I följande bild används till exempel formeln =TRANSPONERA(A1:B4) för att ordna cellerna A1 till och med B4 vågrätt.

Ursprungliga celler ovanför och celler med funktionen TRANSPONERA nedanför

Nyckeln till att få TRANSPONERA att fungera: Var noga med att trycka på CTRL + SKIFT + RETUR när du har skrivit formeln. Om du aldrig har angett den här typen av formel tidigare vägleder följande steg dig genom processen.

Steg 1: Markera tomma celler

Markera först några tomma celler. Se dock till att välja samma antal celler som i den ursprungliga uppsättningen med celler, men i den andra riktningen. Låt oss till exempel säga att det finns 8 celler här som är lodrätt ordnade:

Celler i A1:B4

Nu måste vi markera åtta vågräta celler, så här:

Cellerna A6:D7 är markerade

Det är här de nya, transponerade cellerna ska placeras.

Steg 2: Skriv = TRANSPONERA(

Med de tomma cellerna fortfarande markerade skriver du: =TRANSPONERA(

Excel ser nu ut ungefär så här:

= TRANSPONERA(

Observera att de åtta cellerna fortfarande är markerade även om vi har börjat skriva en formel.

Steg 3: Ange det ursprungliga cellområdet.

Ange sedan det cellområde du vill transponera. I det här exemplet vill vi transponera celler från A1 till B4. Formeln i det här exemplet skulle alltså bli: =TRANSPONERA(A1:B4)men tryck inte på RETUR riktigt än! Sluta bara skriva och gå till nästa steg.

Excel ser nu ut ungefär så här:

=TRANSPONERA(A1:B4)

Steg 4: Avsluta med att trycka på CTRL + SKIFT + RETUR

Tryck nu på CTRL + SKIFT + RETUR. Varför? Eftersom funktionen TRANSPONERA bara används i matrisformler, och det är så du avslutar en matrisformel. En matrisformel är i korthet en formel som används för mer än en cell. Eftersom du markerade mer än en cell i steg 1 (eller hur?) kommer formeln att användas för mer än en cell. Här är resultatet när du trycker på CTRL + SKIFT + RETUR:

Resultat av formel där cellerna A1:B4 transponerats till cellerna A6:D7

Tips

Teknisk information

Funktionen TRANSPONERA returnerar ett lodrätt område med celler som ett vågrätt område eller vice versa. Funktionen TRANSPONERA måste anges som en matrisformel i ett område som har samma antal rader respektive kolumner som det område som utgör källan. Använd TRANSPONERA när du vill växla mellan lodrät och vågrät orientering för en matris eller ett område i ett kalkylblad.

Syntax

TRANSPONERA(matris)

Syntaxen för funktionen TRANSPONERA har följande argument:

  • matris    Obligatoriskt. En matris eller ett cellområde i ett kalkylblad som du vill transponera. Transponeringen av en matris går till så att den första raden i den gamla matrisen blir den första kolumnen i den nya matrisen, den andra raden i den gamla matrisen blir den andra kolumnen i den nya matrisen o.s.v. Om du inte är säker på hur du anger en matrisformel kan du läsa Ange en matrisformel.

Mer information finns i

Transponera (rotera) data från rader till kolumner eller tvärtom

Ange en matrisformel

Rotera eller justera celldata

Riktlinjer och exempel på matrisformler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×