Transaktionell analys med klass insikt (för hands version) i Teams

Med klass insikter i Microsoft Teams kan lärare komma åt analys data för elevernas engagemang och resultat. Klass insikter samlar in elev aktiviteter i team, till exempel betyg, tilldelnings-och konversations aktivitet, och skapar en analys instrument panel för Visa data i digestible data. Eleven har inte till gång till klass insikter.   

Obs!: IT-administratörer kan läsa mer om klass insikter om data och sekretess. 

Lägga till klass insikter för en klass grupp:

 1. Navigera till program fältet i Teams och välj sedan appar. Sök efter "insikter".

  Välj program ikonen från program fältet i Teams och välj sedan resultat för insikter

 2. Välj resultat för insikter .

 3. Välj Lägg till i ett teamoch välj sedan den offentliga kanal där du vill att din flik ska visas. Klass insikter kan användas för att Visa aktivitets data från alla kanaler i en klass grupp, men kan bara läggas till som en flik i offentliga kanaler.

  Klass insikter är endast tillgängligt i klass team och kan inte läggas till i personal eller PLC Teams. 

 4. Eftersom eleverna inte har till gång till klass insikter avmarkerar du alternativet att Publicera på kanalen om flikenoch väljer sedan Spara

  Avmarkera alternativet för att publicera på kanalen om den nya fliken

 5. Navigera till klass gruppen och kanalen du La till klass insikter och sedan fliken insikter

  Fliken insikter i allmänt

Utforska instrument panelen för klass insikter 

Klass instrument panelen innehåller fyra olika kategorier av arbets kollegors aktiviteter: genomsnittlig grad, tilldelningar i tid, genomsnittlig tid för feedbackoch konversations aktivitet. Du kan filtrera de data som visas i var och en av dessa kategorier: av student (alla elever eller en enskild elev) och/eller tids perioden (alla tider, 30 dagareller 7 dagar). 

Använd brickorna för en snabb överblick över aktuella medelvärden i varje kategori. Välj en panel för att se ett mer ingående diagram för data i den kategorin. Om du filtrerar efter en enskild elev ändras medelvärdena i varje brickor för att återspegla den elevens data. 

 • Genomsnittlig grad:

  I panelen medel betyg visas den beräknade genomsnittliga betygs klassen från alla betygs ätt uppgifter. I diagrammet representerar varje punkt på linjen en specifik uppgift. Hovra över en punkt för att Visa betygs data för uppgiften. 

  Panelen genomsnittlig betyg vald på en instrument panel för klass insikter. Linje diagram som visar två linjer som ritats för enskilda elev data och klass data

  Endast uppgifter som har tilldelats ett Poäng värde och som returneras tillbaka till en elev med en nivå visas i diagrammet genomsnittlig nivå

 • Tilldelningar i tid:

  I panelen med tilldelningar för tillfället visas den andel av de uppgifter som har inaktiverats i tid. I diagrammet kan du också se den totala andelen av de uppgifter som var sena och saknas (som ännu inte har Aktiver ATS), samt överförings status (i tid, sen eller saknas) för varje uppgift. 

  Panelen för uppdrags tilldelningar markerat i instrument panel för klass insikt

 • Genomsnittlig tid för feedback:

  genomsnittlig tid för feedback visar hur lång tid det tar, i dagar, mellan en elev som skickar en uppgift och när den återkommer tillbaka till dem. 

  Numret på panelen är ett medelvärde av tiden för feedback för alla elever och tilldelningar. I linje diagrammet representerar varje punkt på linjen en uppgift. Hovra över punkten för att visa data för en viss uppgift. 

  Genomsnittlig tid för feedback-panelen markerat i instrument panelen klass insikter

 • Konversations aktivitet:

  konversations aktivitet presenterar data på inlägg, svar och reaktioner i kanal konversationer.

  Det nummer som visas på panelen är det totala antalet elever, svar och reaktioner. I diagrammet kan du använda den nedrullningsbara menyn och välja alternativ för att visa aktivitet i alla kanaler, flera kanaler eller en enda kanal. 

  Diagrammet visar data från de elever du har valt (alla elever eller en enskild elev) i dina filter. I kolumn listan i det här avsnittet kan du se elev namn och ett totalt nummer, som beräknar alla inlägg, svar och gillarna som har gjorts. Välj ett av staplarna i diagrammet som motsvarar ett visst datum och kolumnen ändras till Visa endast aktivitet från det datumet. 

  Obs!: Dessa data visar bara elev aktivitet och får inte innehålla inlägg, svar eller reaktioner från lärare. Konversations aktivitet som görs på mobila enheter sparas inte för närvarande. 

  Konversations aktivitets panelen har valts i instrument panelen för klass insikter
   

Exportera data 

Välj Exportera till Excel. Värdena i kalkyl bladet återspeglar alla filter som valts (en enskild elev eller alla eleveroch/eller tidsintervall: hela tiden, 30 dagareller 7 dagar).

Välj Exportera till Excel

Informations tips

När du navigerar i din instrument panel ser du tips för att hitta information i varje bricka och i avsnittet Graph. Välj Ikonen tips om du vill veta mer om de data som visas och vad som mäts. 

Läs mer 

Klass insikter för IT-administratörer 

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×