Trädnodsformer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns två trädnodsformer i Gemensamma kontroller-stencilen: Trädnod (toppnivå) och Trädnod (underordnad). Om du vill bygga en trädstruktur kopplar du ihop underordnade former med toppnivåformer.

Trädvyn nod (högsta nivå)

Det finns tre anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på formen träd nod (högsta nivån). En för en noder, en för en underordnad nod och en för formen små ikoner.

kopplingspunkt för underordnade noder.

Koppla en Trädnod (underordnad)-form till den här kopplingspunkten om du vill skapa en syskonnod.

Kopplingspunkt för underordnad nod.

Koppla en Trädnod (underordnad)-form till den här kopplingspunkten om du vill skapa en underordnad nod.

Kopplingspunkt för ikonen.

Koppla en Små ikoner-form till den här kopplingspunkten om du vill lägga till en ikon för noden.

Trädvyn trädnodsform (underordnad)

Formen trädvyn trädnodsform (underordnad) har måttavgränsare som visar ett spår till de noder de är ansluten till. Använda kontroll handtaget Kontrollhandtag för att utöka raderna.

Trädnodsform (underordnad) ihopkopplad med form på den översta nivån.

Bildtext 1 Förlängda spår från en underordnad nod till översta noden.

Bildtext 2 Kontrollhandtag för förlängning av linjerna.

Specialfunktioner

 • Om du vill justera avståndet mellan två noder markerar du en av formerna och drar i kontrollhandtaget.

 • Om du vill dölja eller visa förgreningslinjer högerklickar du på formen och klickar på Visa förgreningslinjer.

  Obs!: Om du inte ser förgreningslinjerna i ritningen kan du försöka med att inaktivera rutnätet genom att klicka på RutnätVisa-menyn.

Högerklickningskommandon

 • Komprimerad (+) visar att det finns dolda noder under denna.

 • Expanderad (-) visar att alla noder direkt under denna är synliga.

 • Ej expanderad (inga +/-) visar att det inte finns några noder under denna.

 • Skapa utrymme för ikon lämnar plats för att limma en Små ikoner-form mot den kopplingspunkt som finns direkt till vänster om noden.

 • Visa förgreningslinjer döljer eller visar de svaga linjer som kopplar de underordnade formerna till toppnivåformerna.

  Meddelanden: 

  • Om det inte finns utrymme för en ikon eller om du inte ser kopplingspunkten, högerklickar du på formen och markerar rutan Skapa utrymme för ikon.

  • Om trädnoden är Expanderad (-) väljer du en Öppen mapp för noden. Om den är Komprimerad (+) väljer du en Stängd mapp.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×