Topp (aktivitetsfält)

Fältet Topp anger den högsta andelen i procent eller maximalt antal enheter som en resurs kan arbeta för samtidigt med en uppgift.

Låt oss till exempel säga att Janne har tilldelats aktivitet A med 100 %. Som heltidsanställd arbetar Janne 8 timmar per dag. Det innebär att han ska ägna 100 % av de 8 timmarna varje dag åt aktivitet A. 100 % är Jannes värde för Tilldelningsenheter. På fredagen när Janne ska ha aktivitet A klar lägger han ner några extra timmar för att hinna avsluta allt. Han jobbade 8-timmarsdagar måndag till torsdag (100 % av sin tid varje dag), men på fredagen jobbade han 10 timmar (125 % av den tid han skulle arbeta). Dessa 125 % avspeglas i fältet Topp.

Det är bra att granska värdet Topp när du tittar på resursbehov för ditt projekt eller i hela organisationen. Om du har en resurs som konsekvent har Topp-värden som är högre än hans eller hennes värden för Tilldelningsenheter, kan du ta en titt på vad resursen tillför projektet. Fler personer kanske måste hjälpa till med arbetet eller så kanske resursen måste bytas ut mot någon som är bättre lämpad för uppgiften.

Obs!: Avspeglas inte Topp i fältet Tilldelningsenheter också? Det korta svaret är nej! I tidigare versioner än Project 2010 användes fältet Tilldelningsenheter för att visa hur mycket av resursens tid som användes för aktiviteterna i projektet. Fältet uppdaterades också allt eftersom projektet framskred, för att reflektera den största mängd tid som resursen arbetade på en uppgift vid ett visst tillfälle. Eftersom detta orsakade schemaläggningsproblem finjusterades fältet Tilldelningsenheter så att det nu bibehåller sitt värde även när faktiskt arbete läggs till i projektet. I fältet Topp visas det högsta enhetsvärdet för en tilldelning, och fältet kan användas för att identifiera överbeläggningsmängder.

Datatyp    Procentvärde/tal

Inmatningstyp    Null-fält

Rekommenderad användning     Lägg till uppgiftsfältet Topp i tabelldelen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill se motsvarande Topp-fält för de enskilda tilldelningarna i uppgiften.

Exempel     Du håller på att granska toppresurstilldelningarna för uppgiftstilldelningar. Du lägger till fältet Topp i vyn Aktivitetsanvändning. Ingen information visas i fältet Topp intill själva aktivitetsnamnet, men toppvärdena för aktivitetens tilldelningar visas i topptilldelningsfälten nedanför varje aktivitetsnamn. Du kan se att för uppgiften Samordna förhandsvisning har Janne en topptilldelning på 125 % och Christer har en topptilldelning på 50 %.

Anmärkningar     Även om du kan lägga till fältet Topp till ett aktivitetsblad som Gantt-diagram, visas inga data i fältet. Det är ett null-fält som ska ge sammanhang till fältet Topp i vyn Aktivitetstilldelning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×