Tjänstgranskning i Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda Tjänstegranskning i Office 365 Säkerhets- och efterlevnadscenter för att öppna dokument som beskriver en mängd olika avsnitt, inklusive:

 • Microsofts säkerhetsrutiner för kunddata som lagras i Office 365.

 • Oberoende Office 365-granskningsrapporter från tredje part.

 • Implementerings- och testdetaljer för säkerhets-, sekretess- och efterlevnadskontroller som Office 365 använder för att skydda dina data.

Du kan också ta reda på hur Office 365 kan hjälpa kunder att följa standarder, lagar och bestämmelser i branscher, som till exempel:

 • Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 27001 och 27018

 • Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).

Vem kan komma åt Tjänstgranskning i Office 365 och hur?

Nya kunder och kunder som utvärderar Microsofts onlinetjänster kan använda Tjänstgranskning. Tjänstgranskning medföljer abonnemang på Office 365 Enterprise E3 och E5 (både utvärderings- och betalprenumerationer). Om du inte har något av dessa abonnemang och vill prova Tjänstgranskning kan du registrera dig för en utvärderingsversion av Office 365 Enterprise E5.

Befintliga Office 365 för företag-kunder kan få åtkomst till tjänsten assurance. Om du är den globala administratören för Office 365 (ibland kallas företagsadministratör) för din organisation kan du har redan tillgång till tjänsten assurance och du kan tåget andra. Om du inte är den globala administratören Office 365 för din organisation, och du ha åtkomst till tjänsten assurance, ber du administratören att lägga till dig för tjänsten Assurance roll användargruppen.

Ge Tjänstgranskning tillgång till all säkerhets- och efterlevnadspersonal, inklusive de grupper och den personal som hanterar informationssäkerhet, riskhantering, efterlevnad och granskning i din organisation. Mer information finns i Hantera andra användare eller grupper i Tjänstgranskning.

Du kommer åt Tjänstgranskning via Säkerhets- och efterlevnadscenter. Så här kommer du dit.

Gå till Säkerhets- och efterlevnadscenter:

 1. Gå till https://protection.office.com.

 2. Logga in i Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 3. Välj Tjänstgranskning i det vänstra fönstret. Därefter väljer du Välj inställningar för branschen och nationella inställningar samt Hantera andra användare eller grupper i Tjänstgranskning.

  Obs!: Om du behöver åtkomst till tjänsten assurance och ingår inte i den vänstra fönsterrutan i Säkerhets- och efterlevnadscenter kan du be administratören Office 365 att lägga till dig för tjänsten Assurance roll användargruppen på behörighetssidan.

Välja bransch och nationella inställningar

När du går till Tjänstgranskning första gången är det första du gör att konfigurera inställningar för branschen och nationella inställningar. Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Genom att konfigurera inställningarna kan Tjänstgranskning förse dig med innehåll som är mest relevant för din organisation. Så här konfigurerar du inställningar för branschen och nationella inställningar:

 1. När du öppnat Tjänstgranskning väljer du Inställningar så öppnas sidan med nationella inställningar och branschinställningar, enligt följande skärmbild.

  Visar inställningssidan för Säkerhetscenter.
 2. På sidan Inställningar väljer du nedpilen bredvid Region och markerar de områden som gäller för din organisation.

 3. Välj nedpilen bredvid Bransch och markera de branscher som gäller för din organisation.

 4. När du har valt områden och branscher väljer du Spara.

Hitta, granska och ladda ned innehåll om efterlevnad och förtroende

Välj ett alternativ i navigeringsfönstret för att granska och ladda ned innehåll:

 • Efterlevnadsrapporter för att visa oberoende granskningar och utvärderingar av Office 365 och andra Microsoft-molntjänster, enligt följande skärmbild.

  Visar sidan Tjänstgranskning: Tjänstkompatibilitetsrapporter.
 • Förtroendedokument för att visa information om hur Microsoft sköter Office 365, enligt följande skärmbild.

  Visar sidan Tjänstgranskning: Lita på dokument som tillhandahålls av Microsoft
 • Granskade kontroller att visa information om hur Office 365-kontroller uppfyller säkerhets-, efterlevnads- och sekretesskrav, enligt följande skärmbild.

  Visar skärmen för granskade kontroller i Tjänstgranskning.

Markera den rapport som du vill ladda ned och välj Spara för att ladda ned den till datorn. För granskade kontroller väljer du önskad rapport och väljer sedan Ladda ned. I tabellen nedan beskrivs de rapporter som du hittar på sidorna i Tjänstgranskning.

Obs!: Tjänstgranskningsrapporter och -dokument finns för nedladdning minst tolv månader efter publicering eller tills en ny version av dokumentet blir tillgänglig.

Tjänstgranskningssida

Tillgängligt innehåll

Beskrivning

Efterlevnadsrapporter

 • FedRamp

 • GRC-bedömning

 • ISO

 • SOC/SSAE

Använd tjänstefterlevnadsrapporter för att granska bedömningar som gjorts av oberoende tredjepartsgranskare av Office 365-tjänstleveransåtgärder.

Förtroendedokument

 • Vanliga frågor och vitböcker

 • Riskhanteringsrapporter

Använd vitböcker, vanliga frågor och svar, årsslutsrapporter och andra Microsoft-konfidentiella resurser som finns tillgängliga via sekretessavtal för din granskning/riskbedömning.

Granskade kontroller

Globala standarder och föreskrifter som Office 365 har implementerat.

Hjälp med riskbedömning när du utvärderar, inför och använder Office 365-tjänster. Mer information:

 • Hur Office 365-kontroller uppfyller säkerhets-, efterlevnads- och sekretesskrav.

 • Om tester som har använts på kontroller i Office 365, resultaten av dessa tester och när de genomfördes.

Beroende på din specifika konfiguration kan alternativen i din vy vara annorlunda.

Hantera andra användare eller grupper i Tjänstgranskning

Om du är den enda personen i organisationen som behöver åtkomst till Tjänstgranskning kan du hoppa över det här steget. I annat fall lägger du till andra användare eller grupper i Tjänstgranskning. Lägga till andra användare eller grupper:

 1. I Säkerhets- och efterlevnadscenter väljer du Behörigheter i det vänstra fönstret, enligt följande skärmbild.

  Skärmbild av sidan Behörigheter i Säkerhets- och efterlevnadscenter med Tjänstgranskningsanvändare markerad
 2. Välj Tjänstgranskningsanvändare i det vänstra fönstret och sedan Redigera, enligt följande skärmbild.

  Visar rollen Tjänstgranskningsanvändare markerad och ikonen Redigera markerad.
 3. Under Medlemmar i dialogrutan Rollgrupp väljer du + för att lägga till medlemmar i rollen Tjänstgranskningsanvändare enligt följande skärmbild.

  Visar dialogrutan Tjänstgranskningsanvändare med ikonen Lägg till markerad under avsnittet Medlemmar.
 4. I nästa dialogruta väljer du personer eller grupper som behöver se efterlevnadsrapporter och förtroenderesurser i Tjänstgranskning. Välj Lägg till för varje val du gör och välj OK när du är klar.

 5. Varje användare eller grupp som du lagt till i rollen Tjänstgranskningsanvändare kan nu hitta Tjänstgranskning och ladda ned rapporter och andra dokument i Säkerhets- och efterlevnadscenter.

Du kan när som helst gå tillbaka till sidan Behörigheter och lägga till fler användare eller ta bort befintliga användare.

Få hjälp med Tjänstgranskning

Kontakta supporten för Office 365 för företag

Vanliga frågor

Varför visas ett felmeddelande om att dokument från Tjänstgranskning är skadade?

De flesta dokument i Tjänstgranskning är i PDF-format. Välj Spara om du vill spara dessa filer till, och sedan öppna dem från, en lokal dator.

Mer information finns i

Gå till Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365

Sökning och undersökning i Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365

Datahantering i Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×