Tips på hur du kan göra publikationen mer personlig

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

De flesta kunder uppskattar sparas i butiker och restauranger som de vanliga – inte bara till anropas efter namn, men att känna av sina inställningar. Till exempel kan de visas med något av följande:

”Kom ihåg hur du vill att vi ska meddelad när nya exempel anländer? De här och vi har dem i din favorit färg ”!

”Jag har sparat din favorit tabell åt dig och lax som du tidigare använde så mycket senast ligger på menyn special idag”.

Varför ska jag göra?

Kunder som vanligtvis ska sparas och hjälpte – om av ingen annan anledning, eftersom de får det de vill ha snabbare sätt. Den här typen av personliga uppmärksamhet skapar kundlojalitet. När butiker och restauranger hålla reda på kundernas intressen, svara kunder vanligtvis genom att returnera och ägna mer tid och pengar det.

Utskick kan arbeta på samma sätt. När du lägger till innehåll i ett utskick som adresser kundernas specifika intressen är kunder mycket troligt att uppmärksamhet och svara.

Samla in kundinformation som du behöver

Klart, spåra enskilda kunder intressen och egenskaper kan vara en komplicerad uppgift. Du måste samla in informationen, spara den i ett formulär som du kan enkelt hämta och filtrera för egenskaper som passar för ditt företag och som hjälper dig att få ut mest av din adressetiketter investering. Ju mer du kan identifiera kunder som delar gemensamma intressen, desto större den troliga avkastning på din investering.

Microsoft Office Publisher kan hjälpa. Du kan ange kundernas data i en databas som du skapar direkt i Microsoft Publisher eller i andra program, till exempel Excel, Outlook, Outlook med Business Contact Manager och Access. Du kan också använda listor som du köper, till exempel dem som kommer från Microsoft List Builder.

När du har samlat in informationen du analysera den för att ta reda på vad dina bästa kunder har gemensamt, grupp kunder efter deras tillhörigheter och anpassa din utskick att uppmärksamma deras specifika intressen.

Hur du konfigurerar-datafil

Adresser och personlig information som du lägger till publikationer måste komma någonstans ifrån. Därför är det första steget när du förbereder för ett massutskick är att konfigurera en datafil som innehåller kontaktinformation om dina kunder. Du kan använda ett Microsoft Office Excel-kalkylblad, en Microsoft Office Word-tabell, Microsoft Office Access-databas eller Microsoft Office Outlook-kontakter mapp för din datafil. Distributionslistan ska ingå från den här datafilen.

Om du ställer in datafilen tänka på följande punkter (när du läser igenom listan finns i följande bild som illustrerar kolumner i ett Excel-kalkylblad och kopplingsfält på två sidor i ett vykort):

 • Typer av information i kolumner     Varje kolumn i datafilen motsvarar en typ av information som du vill lägga till i en publikation. Om du exempelvis vill lägga till en kunds adress och en personlig anteckning i varje kopia av ett vykort som du skriver ut, måste du ha kolumner i datafilen för namn, gatuadress, ort, delstat, postnumret och en personlig anteckning.

 • En post per rad     Varje rad i datafilen innehåller information som hamnar på en kopia av publikationen. Till exempel all information i rad 2 av Excels kalkylblad hamnar på det vykort som du skickar till kund 1, all information på rad 3 hamnar på det vykort som du skickar till kund 2 och så vidare.

 • Lägg till fält i publikationen     Om du vill använda den information som är i datafilen, placerar du fält i publikationen, ett fält för varje typ av information som du vill ska visas. Om du vill skriva ut namn, gatuadress, ort, delstat, postnummer och en personlig kommentar på varje kopia av ett vykort, måste vykortspublikationen till exempel innehåller ett fält för var och en av dessa informationstyper.

Kolumner i ett Excel-kalkylblad som matchar fält i en vykortspublikation

Tips: Om du vill koppla bilder till publikationer som du har för avsikt att koppla innehåller datafilen en kolumn som innehåller data från namn en bild. Varje rad i kolumnen ska innehålla filnamnet för en viss bild, till exempel: Firstphoto.jpg. Om bilderna inte är placerade i samma mapp som datakällan är ta med sökvägen till varje bild.

Lägga till ett Adressblock och en hälsning

Båda ett märkta Adressblock i ett nyhetsbrev (i stället för en adhered adressetikett) och en hälsning som innehåller kundens namn är enkel anpassning tekniker som anger att dina utskick är avsett för varje mottagare.

Lägga till ett adressblock med namn, adress och annan information

 1. Klicka på Adressblock på fliken Utskick i gruppen skriva & Infoga fält.

 2. Klicka på de adresselement som du vill inkludera i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för adressblocket Microsoft Publisher, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Infoga adressblock. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

Lägga till en hälsningsfras

 1. Klicka på Hälsningsrad på fliken Utskick i gruppen skriva & Infoga fält.

 2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfrasen, namnformat och skiljetecken efter frasen i dialogrutan Infoga hälsningsrad. Eller Skriv en ny post i varje textruta.

 3. Skriv den text som du vill ska visas i fall som inte kan tolkas till hans eller hennes namn, till exempel när datakällan inte innehåller något förnamn eller efternamn för en mottagare utan bara ett företagsnamn.

 4. Klicka på OK.

  Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Hälsningsrad. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

Lägga till en bild till en adress

Du kan lägga till en bild eller ett foto till ett adressblock samt till ett område i publikationen. Vilken bild som visas kan variera så att den passar kundens varumärke intresse, ålder, kön eller andra datafält som du följer upp.

 1. Klicka där du vill infoga kopplingsfältet för en bild (till exempel bredvid Adressblock) i din publikation.

 2. Klicka på bild > Infoga bild fält på fliken Utskick i gruppen skriva & Infoga fält.

 3. I dialogrutan Infoga bildfält väljer du det fält som motsvarar foto-information i datafilen.

  Ett kopplingsfält i en bildram infogas i publikationen på markerade insättningspunkten. Du kan ändra storlek på eller flytta bildramen.

Lägga till anteckningar och hyperlänkar

Om du har konfigurerat datafilen att lagra relevanta personlig information om dina kunder enligt beskrivningen i Tips om distributionslistorkan använda du samlas in för att leverera innehåll som är avsett specifikt för kundernas intressen. Leverera innehåll som matchar kundens intressen är en kraftfull form av anpassning. Du kan till exempel:

 • Skräddarsy separat utskick efter kön     Meddela en ny produkt rad till män eller endast kvinnor genom att ta med varje kund kön (”han” eller ”kvinna”) i din e-postlistan och filtrera på varje kön eller bara filtrera listan på de olika posterna i fältet Rubrik (”Brian” och ”Ms”.). Du kan inkludera en URL (i utskriften) eller länken direkt till en webbsida (i e-post) för varje kön som beskrivs de olika alternativen. Du gör detta genom att lägga till rätt URL för varje post i en kolumn som utsetts i detta syfte.

 • Fokus på mottagare av en viss ålder     Meddela kunder av produkter eller tjänster som är lämpligt för de kunder steg i livslängd (till exempel planering för pensionen i deras twenties kontra planering för pensionen i deras fifties) genom att samla in födelsedatum av dina kunder som birth allar (till exempel ”1945”).

  Om du vill erbjuda kampanjaktiviteter present till alla kunder som har födelsedag i aktuell månad kan du samla in sina födelsedatum som månad, dag, år (till exempel ”1 januari 2008”).

 • Använd köpa historik     Skicka särskilda meddelanden till de personer som har gjort senaste omfattande inköp eller meddela kunder när du har nya modeller av deras favorit varumärken. Om du spårar specifika inköp kan du sortera datafilen att identifiera varumärke köp historik när du får en ny leverans av produkten raden eller för att informera dem om relaterade produkter att andra kunder som har köpt (”kunder som har köpt din objekt också hitta det här objektet användbart ”).

Lägga till en personlig anteckning

Du kan skicka ett meddelande med anpassad text till varje kundsegment som delar ett gemensamt intresse. Lägga till ett fält (eller kolumn) i datafilen ska innehålla dessa meddelanden om du vill göra det och sedan lägga till ett meddelande i varje post (eller rad). Du kan koppla ett visst meddelande till kunder som har samma kön som har samma ålder eller födelsedatum eller vem som har gjort inköp under de senaste sex månaderna. Mer information om hur du förbereder en distributionslista finns i Tips om distributionslistor.

 1. Klicka på en textruta i publikationen där du vill visa personlig information. Du kan också klicka på Rita textruta på fliken Start och sedan dra en rektangel med önskad storlek som du vill använda.

  • Om det redan finns text i textrutan och du vill ersätta texten, markerar du texten.

  • Om det redan finns text i textrutan och du vill behålla texten, placera markören där du vill infoga personligt meddelande.

 2. Klicka på kopplingsfältet i listrutan i åtgärdsfönstret i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

Lägga till en personlig hyperlänk

Du kan inkludera en hyperlänk som pekar dina kunder på en webbsida som adresser deras särskilda intressen eller attribut. Du kan lägga till kundernas namn eller andra datafält texten för hyperlänk så att det blir unikt.

 1. Klicka på på fliken Utskick i gruppen skriva & Infoga fältInfoga personligt anpassad hyperlänk.

 2. Skriv den text som du vill ska visas och adressen till den webbplats som du vill att mottagarna ska flyttas till när de klickar på hyperlänken i dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk.

 3. Om du vill använda ett datafält i texten som visas i listrutan till höger klickar du på det datafält som du vill infoga visningstexten.

  Obs!: Om du infogar ett datafält anger du en ersättning visningstext och webbadressen för tomma poster som överensstämmer med det infogade datafältet. Markera kryssrutan Använd standardtext för tomma poster och Använd hyperlänk för tomma poster efter behov och Skriv substitute text och en webbadress.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×