Tips på hur du förbereder publikationer för extern tryckning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill använda utskriftsalternativ som inte finns på din skrivare kan du anlita ett professionellt tryckeri som kan trycka din publikation med en offsettryckpress eller en digital skrivare som ger hög kvalitet.

Du kanske vill skriva ut ett stort antal kopior av en publikation, skriva ut på särskilt papper (t.ex. glättat papper eller kartong) eller binda, beskära eller ytbehandla publikationen.

Om du behöver hundratals, kanske till och med tusentals, kopior kan ett tryckeri vara det billigaste och effektivaste sättet att skriva ut publikationen.

Microsoft Office Publisher 2007 innehåller många funktioner som kan göra det enklare för tryckerier och kopieringsfirmor att förbereda publikationen för tryck. De här tipsen hjälper dig att förbereda publikationen för utskrift hos ett tryckeri eller en kopieringsfirma.

Artikelinnehåll

Tips 1: Diskutera projektet med tryckeriet

Tips 2: Använd alltid Office Publisher 2007 eller Publisher 2003

Tips 3: Välj färgmodell tidigt

Tips 4: Kontrollera att din publikationssidor har rätt storlek

Tips 5: Tillåt utfall

Tips 6: Använd inte syntetiska teckenstilar

Tips 7: Använd inte nyanser för text med liten teckenstorlek

Tips 8: Ändra storlek på digitala fotografier och skannade bilder på rätt sätt

Tips 9: Använda länkade bilder

Tips 10: Använda guiden Resklar för att förbereda din publikationsfil

Tips 1: Diskutera igenom projektet med tryckeriet

Rådfråga tryckeriet före och efter designprocessen, så sparar du tid och pengar senare. Beskriv projektet och dina mål innan du sätter igång med projektet, och ta reda på vad tryckeriet behöver.

Innan du skapar din publikation bör du tänka igenom följande:

 • Fråga tryckeriet om de tar emot Publisher-filer. Om du inte kan hitta ett tryckeri som gör det, kan du fråga om andra sätt att lämna in din publikation för tryckning på. De flesta tryckerier tar emot PostScript-filer eller PDF-filer, och de kan dessutom förklara hur du skapar sådana filer av publikationen.

 • Berätta för tryckeriet om vad projektet omfattar, t.ex. kvantitet, kvalitet, tillgång på papper, pappersstorlek, rekommenderad färgmodell, bindning, vikning, beskärning, budget, begränsningar i filstorlek och leveranstider. Fråga alltid om tryckeriet har de produkter du vill använda i lager.

 • Informera tryckeriet om publikationen ska innehålla skannade bilder, och om du i så fall tänker skanna dem själv eller få dem skannade av ett tryckeri.

 • Fråga om några uppgifter måste utföras före tryckning, t.ex. svällning och sidutskjutning.

 • Be om rekommendationer: då kan du spara pengar.

Överst på sidan

Tips 2: Använd alltid Office Publisher 2007 eller Publisher 2003

De följande tipsen skrevs särskilt för Office Publisher 2007 och Microsoft Office Publisher 2003. Office Publisher 2007 innehåller nya och förbättrade funktioner som har utvecklats med professionella tryckerier i åtanke. Ditt tryckeri kommer att känna sig tryggare med publikationer som har skapats med Office Publisher 2007 eller Publisher 2003 än med publikationer som har skapats med tidigare versioner av Publisher.

När du öppnar tidigare publikationer i Office Publisher 2007 bevaras utseendet i de tidigare filerna så långt det går. Men publikationer som skapades i tidigare versioner av Publisher ser ibland annorlunda ut mot vad du förväntar dig när de öppnas med Office Publisher 2007.

Överst på sidan

Tips 3: Välj färgmodell tidigt

Innan du lägger ned en massa tid på att designa publikationen bör du bestämma dig för om den ska skrivas ut i färg eller inte. Om du skriver ut publikationen på en digital skrivare med hög kvalitet behöver du inte oroa dig för färgerna. Digitala färgskrivare återger miljontals färger korrekt. Om du planerar att skriva ut publikationen på en offsettryckpress finns det flera färgmodeller att välja bland.

Offsettryck kräver att en operatör ställer in och kör utskriften. Vanligtvis resulterar alla tryckfärger som används för att skriva ut publikationen i mer installationsarbete, vilket ökar kostnaderna. Hur många tryckfärger som behövs beror på vilken färgmodell du väljer.

När du konfigurerar färgutskrift för publikationen, kan du välja mellan följande färgmodeller:

 • Alla färger (RGB)

 • Enskild färg

 • Dekorfärger

 • Processfärger

 • Processfärger plus dekorfärger

Alla färger (RGB)

Om du skriver ut på en digital färgskrivare (t.ex. en vanlig färgskrivare) använder du färgmodellen RGB (röd, grön, blå). Om du bara ska skriva ut ett fåtal sidor är den här färgmodellen den billigaste. RGB-färger är den mest ojämna färgmodellen, vilket gör det svårt att få identiska färger i olika utskriftsjobb.

Enskild färg

Om du använder den här färgmodellen skrivs allt i publikationen ut som en nyans av en enskild tryckfärg, som vanligtvis är svart. Detta är den billigaste färgmodellen för extern tryckning eftersom bara en tryckfärg behövs.

Dekorfärger

Om du skriver ut med en dekorfärg skrivs hela publikationen ut som en nyans av en enda tryckfärg – vanligtvis svart – och en nyans av en annan färg, dekorfärgen, som oftast används som accent. I Publisher används PANTONE®-färger för utskrifter med dekorfärger.

Med den här färgmodellen behövs det minst två tryckfärger och det kan innebära att utskrifter på en offsettryckpress blir dyrare för varje färg du lägger till.

Obs!: I vissa fall kan det bli dyrare att använda dekorfärger än processfärger. Så är ofta fallet med korta jobb.

Processfärger

Om du använder den här färgmodellen skrivs publikationen ut i fullfärg genom att olika procentdelar av processfärgerna cyan, magenta, gult och svart, vilket brukar förkortas till CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key), blandas. Du kan kombinera dessa fyra tryckfärger till i princip alla färger, med det finns undantag. Med CMYK-färgmodellen kan till exempel inte metallic-färger eller mycket mättade färger produceras.

För processfärger krävs det nästan alltid att tryckpressen ställs in för fyra CMYK-tryckfärger. Det krävs också att operatören riktar in trycket för de olika tryckfärgerna. Dessa krav gör utskrifter med processfärg dyrare än med dekorfärg.

Processfärger plus dekorfärger

Det här är den dyraste färgmodellen eftersom den kombinerar processfärgsutskrift (fyra tryckfärger) med en eller flera dekorfärger. Du ska bara använda den här färgmodellen om du vill ha både fyrfärgsutskrift plus en kraftigt mättad färg eller metallic-färg som inte kan skapas med CMYK.

Välj en färgmodell

När du väljer färgmodell i Microsoft Publisher visas endast de färger som du kan använda med den valda färgmodellen i Färgblandaren. Om du till exempel ställer in färgmodellen till Enskild färg, kan du bara välja de linje-, fyllnings- och textfärger som kan skapas med den enskilda tryckfärgen. Om du ställer in färgmodellen på Dekorfärger kan du bara välja de linje-, fyllnings- och textfärger som kan skapas med dekorfärgerna.

Så här väljer du färgmodell för publikationen:

 1. Peka på Verktyg för extern tryckningVerktyg-menyn och klicka sedan på Färger vid utskrift.

 2. Klicka på färgmodellen du vill använda under Ange alla färger som i dialogrutan Färger vid utskrift.

  Dialogrutan Färger vid utskrift

 3. Om du väljer Dekorfärger eller Processfärger plus dekorfärger kan du klicka på knappen Ny tryckfärg och välja fler dekorfärger.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Tips 4: Se till att publikationssidorna har rätt storlek

Innan du skapar publikationen måste du bestämma vilken storlek den färdiga publikationen ska ha. Tänk på att diskutera med tryckeriet.

När du har bestämt sidstorlek anger du den i dialogrutan Utskriftsformat.

Kontrollera att den sidstorlek som du väljer i dialogrutan Utskriftsformat verkligen är den du vill ha. Det är svårt att ändra sidstorlek när du väl har börjat designa publikationen. För tryckeriet är det också svårt att trycka publikationen i en annan sidstorlek än den du ställer in.

Du måste vara medveten om att sidstorlek och pappersstorlek är två olika saker:

 • Sidstorleken avser alltid storleken på den färdiga sidan, efter beskärning.

 • Pappersstorleken avser alltid storleken på pappersarket som publikationen ska skrivas ut på, före beskärning .

I många fall måste pappersstorleken vara större än sidstorleken för att utfall och boktryckarmärken ska kunna få plats, eller om du vill skriva ut flera sidor per ark.

Om du vill skapa en broschyr och skriva ut flera kopior eller sidor på ett pappersark kan du enkelt göra det i Publisher. Att skriva ut flera sidor på ett ark så att sidorna kan vikas och beskäras och bli till en rad sidor i följd kallas sidutskjutning.

Tips: Prata med tryckeriet innan du skapar publikationen för att få bäst resultat med sidutskjutning. Tryckeriet kanske använder ett sidutskjutningsprogram från en annan leverantör för att skjuta ut publikationen.

Oavsett om du ska använda utskjutning eller inte, bör du ha som regel att ange sidstorleken till den slutliga storleken.

 • Storlekar för visitkort, registerkort och vykort    Om du vill skriva ut flera små objekt, t.ex. visitkort, på ett enda ark i Letter-storlek (8,5 × 11 tum) anger du sidstorleken för publikationen till storleken på korten (2 × 3,5 tum är standard för visitkort), inte storleken på papperet som du ska skriva ut dem på. I dialogrutan Utskriftsformat kan du ange hur många kopior som ska skrivas ut per ark.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn, ange sidstorlek och klicka sedan på Avancerat.

  2. Klicka på Flera sidor per ark eller något annat lämpligt alternativ under Layouttyp i dialogrutan Anpassade sidstorlekar.

  3. Skriv in de värden du vill använda i rutorna SidmarginalToppmarginal, Vågrätt avstånd och Lodrätt avstånd under Alternativ.

  4. Klicka på OK två gånger.

   Beroende på vilken pappersstorlek du har valt och vilka marginalvärden du har angett, passas rätt antal kopior av objektet in på sidan. Fortfarande visas bara en kopia i publikationsfönstret, men när du skriver ut publikationen skrivs flera kopior ut på varje pappersark.

 • Storlekar för vikta broschyrer    Om publikationen består av ett pappersark som ska vikas en eller flera gånger, t.ex. en trippelvikt broschyr eller ett hälsningskort, ska storleken vara densamma som den slutliga storleken innan du viker arket. Du ska inte räkna varje del av broschyren som en separat sida. Om publikationen till exempel är en trippelvikt broschyr som du skriver ut på ett papper i Letter-storlek klickar du på storleken Letter i dialogrutan Utskriftsformat.

 • Broschyrer    Om publikationen är en broschyr med flera vikta sidor (till exempel en katalog eller en tidskrift), ska sidstorleken vara densamma som en enskild sida efter att objektet har vikts. Om publikationens sida till exempel är 10,5 × 14,8 cm, kan du skriva ut dessa sidor bredvid varandra på båda sidorna av ett enda pappersark i A4-storlek. Broschyrfunktionen i Publisher ordnar sidorna så att de kommer i rätt ordning när du kombinerar och viker de utskrivna arken.

  Konfigurera en broschyr i Publisher

  1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.

  2. Klicka på Avancerat i det högra åtgärdsfönstret.

  3. Klicka på Broschyr under Layouttyp i dialogrutan Anpassade sidstorlekar. Ange de värden du vill använda under Marginalstödlinjer och klicka sedan på OK två gånger.

  4. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

  5. Markera Broschyr, stående under utskriftsalternativ.

  6. Välj en pappersstorlek som rymmer två sidor bredvid varandra under Papper. Klicka på Liggande under Orientering.

  7. Klicka på fliken Skrivarinformation.

  8. Klicka på Skrivarnamn för den skrivare som du ska skriva ut på. Om du inte vet vilken typ av skrivare eller maskin tryckeriet använder, hoppar du över det här steget eller väljer din egen skrivare och skriver ut en kopia för korrekturläsning.

  9. Klicka på OK.

   Tryckeriet kontrollerar att inställningarna för skrivare och papper är korrekta för den enhet som de kommer att använda för att skriva ut broschyren.

 • Komplex utskjutning    En del utskjutningar omfattar en mängd sidor som skrivs ut på ett enda ark, som sedan viks flera gånger och trimmas på tre sidor, vilka utgör en grupp sidor med löpande numrering. Den här typen av utskjutning kan bara utföras med hjälp av ett utskjutningsprogram från en annan leverantör.

Överst på sidan

Tips 5: Ge utrymme för utfall

Om det finns element i publikationen som du vill skriva ut ända fram till sidkanten anger du att dessa är utfall. Ett utfall är där elementen sträcker sig utanför publikationens sida. Publikationen skrivs på en pappersstorlek som är större än den färdiga sidstorleken och trimmas sedan. Utfall behövs eftersom de flesta utskriftsenheter, bland annat offsetpressar, inte kan skriva ut ända till papperskanten, och vid beskärning kan en tunn, vit kant utan utskrift bli kvar.

Du skapar utfall i Publisher genom att förstora de element som ska falla ut, så att de sträcker sig utanför sidkanten med minst 3 mm.

Publikation med utfall

Om elementet är en figur som du har skapat i Publisher är det lätt att sträcka ut den. Om figuren däremot är en bild, måste du se till att bildens proportioner inte förvanskas eller att ingen viktig del av bilden försvinner när sidan trimmas.

Överst på sidan

Tips 6: Använd inte syntetiska teckenstilar

Typsnitt är vanligtvis designade med olika teckensnitt så att de blir varianter i typsnittet. Typsnittet Times New Roman består egentligen av fyra teckensnitt:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold

 • Times New Roman Italic

 • Times New Roman Bold Italic

För att det ska bli enklare att använda varianterna, används rätt teckensnitt om det finns när du använder fet eller kursiv formatering på texten i Publisher. Om du till exempel markerar text i Times New Roman och klickar på Fet i verktygsfältet Formatering används Times New Roman Bold för det teckensnittet.

Många typsnitt har inte separata teckensnitt för fet och kursiv stil. När du använder fet eller kursiv formatering på dessa typsnitt, skapas en syntetisk version av typsnittet med det formatet. Det finns till exempel ingen kursiv version av typsnittet Comic Sans MS. När du använder kursiv formatering på text i Comic Sans MS, lutas tecknen så att texten ser kursiv ut.

Syntetiska teckenstilar skrivs ut som de ska på de flesta vanliga skrivare, men på mer avancerade enheter skrivs de syntetiska teckensnitten vanligtvis inte ut som förväntat. Kontrollera att det inte finns några syntetiska teckenstilar i publikationen när du lämnar den för extern tryckning.

Kontrollera vilka olika teckensnitt du vill skriva ut

För att vara säker på att det inte finns några syntetiska teckenstilar måste du veta vilka typsnitt du använder och vilka varianter som finns av olika teckensnitt. Så här kontrollerar du vilka typsnitt som används i publikationen:

 • Peka på Verktyg för extern tryckningVerktyg-menyn och klicka sedan på Tecken.

  Alla typsnitt som används i publikationen visas i dialogrutan Teckensnitt.

Så här kontrollerar du vilka stilvarianter av typsnitten som finns som separata teckensnitt:

 1. Klicka på KörStart-menyn.

 2. Skriv teckensnitti dialogrutan Kör i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

  Fönstret Teckensnitt öppnas och alla teckensnitt och varianter av teckensnitt som har installerats på datorn visas.

 3. Kontrollera att alternativet Dölj variationer (fet, kursiv etc.)Visa-menyn inte är markerat och klicka sedan på Information.

 4. Kontrollera om de typsnitt du använder i publikationen har separata teckensnitt för de stilar du vill använda.

Om ett typsnitt anges med bara en variant finns det inga separata teckensnitt för fet, kursiv eller fet kursiv formatering. De flesta typsnitt som bara har ett teckensnitt är dekorativa teckensnitt och ska inte användas i andra varianter.

Överst på sidan

Tips 7: Använd inte nyanser för text med liten teckenstorlek

Om teckenstorleken för texten med färg är liten bör du använda färger som är heltäckande dekorfärger eller färger som kan tas fram genom att blanda heltäckande processfärger. Använd inte nyanser av en färg.

I Publisher skrivs nyanser ut som ett raster, eller procent, av en heltäckande tryckfärg. När rastret granskas på nära håll visas det som ett punktmönster. En 50-procentig nyans av grönt skrivs därför ut som ett 50-procentigt raster av den heltäckande gröna tryckfärgen.

Förstorad version av text med heltäckande färg och nyans

När texten med nyans har en liten teckenstorlek kanske punkterna som utgör rastret inte räcker till för att tydligt definiera formen på tecknen. Texten blir då suddig eller fläckig och svår att läsa. Om nyansen är en processfärg (där flera tryckfärger används) kanske registreringen av tryckfärgerna inte blir helt korrekt, vilket kan göra att texten får en suddig kant.

Om du vill färga text med liten teckenstorlek måste du se till att använda färger som skrivs ut som heltäckande färg, inte nyanser. Nedan finns några möjliga färgalternativ:

 • Svart

 • Vit

 • Cyan

 • Magenta

 • Gul

 • Röd (100 procent magenta, 100 procent gul)

 • Grön (100 procent cyan, 100 procent gul)

 • Blå (100 procent cyan, 100 procent röd)

 • 100 procent nyans av valfri dekorfärg

Obs!: För text med större teckenstorlek, ungefär 18 punkter och större, är det inga problem med nyanserna. Tänk på att diskutera vilka teckensnitt som du vill använda nyanser på med tryckeriet.

Överst på sidan

Tips 8: Ge digitala bilder och inskannade bilder rätt storlek

Den grafik som skapas i ett ritprogram, ett skanningsprogram eller med en digitalkamera består av ett rutnät med olikfärgade fyrkanter som kallas för bildpunkter. Ju fler bildpunkter, desto mer detaljerad blir bilden.

En bilds upplösning uttrycks i bildpunkter per tum (ppi, pixels per inch). Varje bild har ett bestämt antal bildpunkter. Om du skalar en bild större minskar upplösningen (färre ppi). Om du skalar bilden mindre, ökar upplösningen (fler ppi).

Om bildens upplösning är för liten, blir den förvrängd vid utskriften. Om bildens upplösning är för hög, blir publikationen onödigt stor och det tar längre tid att öppna, redigera och skriva ut den. Bilder med över 1 000 ppi kanske inte kan skrivas ut över huvud taget.

Om bildens upplösning är större än vad skrivaren klarar av att skriva ut (till exempel en bild med 800 ppi på en skrivare med 300 ppi), tar det längre tid för skrivaren att behandla bilddata utan att mer detaljer visas i utskriften. Försök att använda den bildupplösning som skrivaren klarar av.

Färgbilder som du planerar att skriva ut på ett tryckeri ska ha en upplösning på mellan 200 och 300 ppi. Upplösningen kan vara högre – upp till 800 ppi – men den ska inte vara lägre.

Obs!: Ibland kan bildens upplösning uttryckas i punkter per tum (dpi, dots per inch) i stället för ppi. Dessa båda termer används ofta parallellt.

Faktisk upplösning

En bild innehåller samma informationsmängd oavsett om du gör den större eller mindre i publikationen. Om du vill att mer detaljer i bilden ska visas när du förstorar den behöver du utgå från en bild som har en högre effektiv upplösning.

Alla bilder i publikationen har en faktisk upplösning som tar hänsyn både till den ursprungliga upplösningen i grafiken och skalningseffekten i Publisher. En bild kan till exempel ha en ursprunglig upplösning på 300 ppi och har skalats 200 procent större. Då blir den faktiska upplösningen 150 ppi.

Så här tar du reda på den faktiska upplösningen i en bild i publikationen:

 1. Klicka på GrafikhanterarenVerktyg-menyn.

 2. Klicka på pilen bredvid bilden under Markera en bild i åtgärdsfönstret Grafikhanteraren, och klicka sedan på Information.

 3. Upplösningen i punkter per tum (dpi) visas i fältet Faktisk upplösning i fönstret Information.

Förminska högupplöst grafik

Om du bara har några få bilder vars upplösning är för hög kanske det går bra att skriva ut dem. Om du har många högupplösta bilder skrivs publikationen ut på ett effektivare sätt om du minskar upplösningen.

Viktigt!: Innan du minskar upplösningen för en bild bör du rådgöra med tryckeriet om vilken upplösning du behöver.

I Publisher kan du minska upplösningen för en, flera eller alla bilder genom att komprimera dem.

 1. Markera en eller flera bilder vars upplösning du vill minska, högerklicka på någon av dem och klicka sedan på Formatera bild.

 2. Klicka på fliken Bild i dialogrutan Formatera bild.

 3. Klicka på Komprimera.

 4. Klicka på Extern tryckning under Målutdata i dialogrutan Komprimera bilder.

 5. Välj om du vill komprimera alla bilder i publikationen eller endast de som är markerade, under Använd inställningar för komprimering nu och klicka sedan på OK.

 6. Om ett meddelande där du tillfrågas om du vill använda bildoptimering visas klickar du på Ja.

  En version av samma bild eller bilder med en upplösning på 300 ppi ersätter de högupplösta originalbilderna.

Överst på sidan

Tips 9: Använd länkade bilder

När du infogar bilder i publikationen kan du bädda in dem i publikationen eller länka till bildfilerna. Om du infogar bilder i publikationen som länkar minskar storleken på publikationen och gör att tryckeriet kan hantera bilderna separat eller hantera färger för dem på en och samma gång.

Om du har infogat länkade bilder måste du kontrollera att bildfilerna är med när du skickar publikationen till tryckeriet. Om du använder guiden Resklar för att förbereda publikationen för tryckning läggs de länkade filerna till i den packade filen.

Det är extra viktigt att du levererar en publikation med länkade bilder om du använder EPS-bilder (Encapsulated PostScript), eftersom du inte kan spara en bild från Publisher i EPS-format. Tryckeriet kan endast komma åt EPS-bilderna om du skickar dem som separata länkade filer.

Så här infogar du en bild som en länk:

 1. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 2. Bläddra till bilden som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka på den.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga och klicka på Länka till fil.

Överst på sidan

Tips 10: Förbered publikationsfilen med guiden Resklar

Med guiden Resklar packas en publikation och länkade filer ihop till en enda komprimerad fil som du kan skicka till tryckeriet. När du använder guiden Resklar händer följande:

 • En kopia av filen sparas och alla TrueType-teckensnitt som tillåter inbäddning bäddas in .

 • En komprimerad arkivfil som omfattar publikationen och all länkad grafik skapas.

 • En PDF-fil, som tryckeriet kanske föredrar att använda, skapas.

  Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

 • Den packade filen sparas till vald enhet.

Köra guiden Resklar

 1. Peka på ResklarArkiv-menyn och klicka sedan på Ta med till ett tryckeri.

 2. Markera de alternativ du vill använda i listan Hur skrivs den här publikationen ut? i åtgärdsfönstret Ta med till ett tryckeri:

  Om du anlitar ett offsettryckeri väljer du Extern tryckning.

  Om du anlitar en kopieringsfirma väljer du Högkvalitetstryckning.

  Om du vill anpassa PDF-inställningarna så att de matchar inställningarna på målskrivaren klickar du på Annat och anger sedan de inställningar du vill använda.

 3. Klicka på Utskriftsalternativ.

 4. Gör de ändringar du vill göra i dialogrutan Utskriftsalternativ, till exempel för boktryckarmärken, och klicka sedan på OK.

  Fråga tryckeriet eller kopieringsfirman om du behöver göra några inställningar under Tryckmärken.

 5. Rätta till eventuella problem som har hittats i Publisher under Markera ett objekt som ska korrigeras.

 6. Om du vill skapa en PDF-fil markerar du kryssrutan Skapa en PDF under Exportera.

  Du kan spara publikationen som en ZIP-fil eller som en PDF-fil, eller både och. Båda är markerade som standard. Om du inte är säker på vad tryckeriet eller kopieringsfirman vill ha låter du båda två vara markerade.

 7. Klicka på Spara.

 8. Välj var du vill att den exporterade filen ska sparas i guiden Resklar och klicka sedan på Nästa.

  Om du packar flera publikationer sparar du alla publikationer i varsin mapp. Annars skrivs tidigare sparade publikationer över.

  Du kan spara filen på en flyttbar lagringsenhet, en hårddisk, en extern disk eller en nätverksenhet.

  Spara mina filer på ett flyttbart medium

  Om du tar med publikationen till tryckeriet på en flyttbar lagringsenhet klickar du på den korrekta enheten (vanligtvis D eller E för till exempel CD-skivor eller USB Flash-minnen).

  Spara mina filer på en hårddisk, en extern enhet eller ett nätverk

  Om du ska lägga filerna på en extern enhet, på ett nätverk eller på datorns hårddisk klickar du på Bläddra, väljer den enhet och mapp du vill använda och klickar sedan på OK.

  Senare kan du överföra filen till en webbplats om ditt tryckeri tar emot filer via webben.

 9. Markera eller avmarkera kryssrutan Skriv ut oseparerat korrektur och klicka sedan på OK.

  Kryssrutan Skriv ut oseparerat korrektur är alltid markerad som standard. Använd korrekturet för att granska och hitta eventuella fel i en utskriven version av publikationen innan du skickar den till tryckeriet. Om tryckeriet rättar till fel i filen blir tryckningen i regel dyrare.

  Obs!: Om du ändrar i publikationen efter att du har packat filerna måste du köra guiden Resklar igen, så att ändringarna verkligen finns med i den publikation du lämnar in för tryckning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×