Tips om marknadsföring med e-post

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Marknadsföring med e-post har många fördelar:

 • Den är billig.

 • Kommunikationen når mottagaren direkt.

 • Den är interaktiv.

 • Budskapet når många kunder på samma gång.

 • Den kräver inte att kunderna söker upp dig.

 • Den gör det enkelt att hantera positiva och negativa reaktioner, generera besök på webbplatser (via en länk i ett e-postmeddelande) och kartlägga försäljningsökningar, och du får snabbt veta om e-postadressen är felaktig (meddelandet kommer tillbaka till dig)

Marknadsföring med e-post gör det enkelt att etablera en kanal som bygger upp varumärket och företaget.

Marknadsföring med e-post har även vissa nackdelar. Idag översköljs många av e-post, och många filtrerar bort meddelanden från inkorgen utan att ha läst dem. De kan även ta fel och tro att dina e-postmeddelanden är så kallad spam, särskilt om de får för många oönskade meddelanden. I värsta fall kan kunderna komma fram till att ditt meddelande är spam, om innehållet inte uppfyller deras förväntningar. De kan då ta bort sig själva från din distributionslista och få en negativ bild av företaget.

Om marknadsföring med e-post sköts på rätt sätt kan det förstärka din kommunikation med kunderna.

Artikelinnehåll

Beståndsdelarna i lyckas e-marknadsföring

Skapa kunders förtroende

Grunderna i marknadsföring med e-post

Vad behöver du göra för att lyckas med marknadsföring med e-post?

 • Håll dig inom lagens ramar.

 • Gör innehållet relevant och kortfattat.

 • Erbjud en tydlig åtgärd.

 • Gör meddelandet personligt.

 • Var konsekvent.

 • Var noga med formgivningen.

 • Testa meddelandet innan du skickar ut det.

Nyckeln till framgångsrik marknadsföring med e-post, liksom med all annan marknadsföring, är att se till att rätt personer finns med på din mottagarlista samt att bygga upp förväntningar och se till att de infrias.

Håll dig inom lagens ramar

CAN-SPAM-lagen från 2003 (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act) radar upp krav på dem som skickar ut kommersiella e-postmeddelanden. Den anger även påföljder för spam-producenter och företag vars produkter marknadsförs med spam om de bryter mot lagen, och den ger mottagarna rätten att uppmana avsändaren att sluta skicka spam till dem.

Lagen täcker e-post vars primära syfte är att göra reklam för eller marknadsföra en kommersiell produkt eller tjänst, inklusive innehåll på en webbplats. Ett "transaktions- eller relationsmeddelande" – e-post som underlättar en avtalad transaktion eller uppdaterar en kund i en befintlig affärsrelation – får inte innehålla osann eller vilseledande routningsinformation, men är annars undantaget från de flesta stadgarna i CAN-SPAM-lagen. Mer information hittar du om du klickar på en länk i avsnittet Se även.

Gör innehållet relevant och kortfattat

Räkna med att de flesta av dina kunder och potentiella kunder bara har tid att läsa e-post som verkligen angår dem. Ju mer du anpassar ditt e-postmeddelande efter mottagarens intressen, desto mer troligt är det att de öppnar, läser och kanske till och med besvarar ditt brev. Med e-postfunktionerna i Microsoft Office Publisher 2007 kan du effektivt anpassa innehållet efter varje mottagares intressen.

Innehåll som fungerar bra i marknadsföring med e-post är:

 • Veckoerbjudanden, rabatter och liknande

 • Inbjudningar till seminarier, konferenser och andra evenemang

 • Uppdateringar av produktinformation

 • Initierade nyhetsbrev

Följande utmärker effektiv marknadsföring med e-post:

 • En tydlig och kort ämnesrad    Även om du vill att mottagarna ska öppna e-postmeddelandet ska du förstås inte lura dem att göra det. Locka bara med en verklig kundnytta eller ett värde som du kan stå för. CAN-SPAM-lagen kräver att ämnesraden representerar innehållet i meddelandet på ett korrekt sätt.

  Ämnesraden bör innehålla maximalt 50 tecken, så att hela raden visas i mottagarens inkorg. Undvik andra skiljetecken än frågetecken – och avstå särskilt från utropstecken, som signalerar (oseriös) reklam.

 • Var tydlig med ditt syfte: att göra reklam eller värva nya kunder    CAN-SPAM-lagen kräver att detta meddelande är klart och tydligt och att du informerar kunderna om hur de kan ta bort sig själva från distributionslistan – en metod att avanmäla sig.

 • En giltig avsändaradress    CAN-SPAM-lagen kräver att du anger en gatuadress. Det är en bra idé att även lägga till ett telefonnummer. Du vill ju att mottagarna ska kontakta dig.

 • Ett alternativ för att avanmäla sig    CAN-SPAM-lagen kräver att du anger avsändarens e-postadress eller någon annan webbaserad svarsmekanism som gör att mottagarna kan be dig att inte skicka framtida e-postmeddelanden till deras e-postadress. Du måste åtgärda meddelandena inom 10 arbetsdagar efter det att du mottagit begäran om att strykas ur registret och under minst 30 dagar efter e-postmeddelandet skickades. Du får inte heller hjälpa någon annan att skicka e-post till adressen till någon som har avanmält sig.

Erbjud en tydlig åtgärd

Använd redan det första stycket till att berätta det viktigaste, till exempel att priserna har sänkts med tio procent. Tvinga inte mottagaren att leta igenom hela meddelandet för att hitta budskapet utan upprepa det i stället i slutet.

Exempel på kundreaktioner som du vill stimulera till:

 • Klicka på en länk för att få mer information.

 • Registrera dig för att få ett specialerbjudande.

 • Gå till en webbplats för att få behörighet (men se till att sidan är relevant för det specifika erbjudandet).

 • Hämta ett nyhetsbrev, ett spel, en skärmsläckare, en kupong eller en guide.

 • Ringa ett samtal.

Gör meddelandet personligt

Ju mer personlig tonen i meddelandet är, desto bättre – skriv så att det märks att avsändaren är en människa av kött och blod, och ingen maskin. Människor vill bygga relationer med andra människor, inte med företag eller andra organisationer.

Förstärk gärna den personliga tonen genom att lägga till något extra, till exempel information som speglar till kundens intresse för ditt företag. En restaurang kan till exempel ha med recept eller vintips som ett inslag del i e-postkommunikationen med kunderna. När kunderna provar dessa viner eller recept hemma, berikas relationen mellan kunderna och restaurangen. Kunskap, välgrundade argument, engagemang och humor får ditt företag att framstå som i positiv dager – men var medveten om riskerna. Du måste känna din målgrupp väl och vara ganska säker på hur de reagerar.

Var konsekvent

När du skickar ut en serie e-postmeddelanden ska du sträva efter att vara konsekvent i språk, layout och timing. Det gör att företaget uppfattas som pålitligt, välorganiserat och stabilt.

Skicka en serie e-postmeddelanden vid samma tid varje dag, varje vecka, och varje månad. Om dina meddelanden är riktade till andra företag (eller till personer på sina arbetsplatser) ska du förstås skicka dem så att de kan läsas under arbetsveckan, men helst inte på måndag morgon (skicka inte dina meddelanden mellan fredag lunch och måndag lunch). Om dina meddelanden riktas till privatpersoner i deras hem, ska du skicka dem så att de når kunderna under helgen.

Om du inte skickar ut e-post tillräckligt ofta kommer kunderna att glömma bort ditt företag. Börja med att testa med ett utskick i veckan som startpunkt och arbeta vidare därifrån. Om du tvekar är det bättre att skicka alltför sällan än alltför ofta.

Var noga med formgivningen

Om du skapar ett e-postmeddelande utifrån en tryckt publikation kan det bli för brett för skärmen, så att mottagaren måste bläddra i sidled. Tänk även på att ju längre meddelandet är, desto mindre sannolikt är det att de kommer att läsa hela texten. Även om du väljer en publikation som är utformad just för e-postmeddelanden måste du förhandsgranska den, så att du kan göra nödvändiga ändringar i text, grafik och layout innan du skickar ut den.

Hur ändrar jag sidstorleken?

 1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på en standardstorlek under E-post eller klicka på Skapa anpassad sidstorlek.

  • Ändra måtten för Bredd och Höjd under Sida.

Några av de teckensnitt som du använder i en utskriven publikation kanske inte är lätt att läsa online. Du kan använda webbteckensnitt eller teckensnittsschema som är utformad för att läsa på skärmen, särskilt för användare som kan ha skärmar med olika storlekar och lösningar. En lista över webbteckensnitt och teckensnittsschema i Microsoft Office Publisher, finns i använda ett teckensnittsschema.

Tänk på att dina kunder kan ha långsamma eller snabba anslutningar. Kunder med bredband eller företagsnätverk behöver inte vänta länge för att hämta filer med mycket grafik, men för mottagare med långsammare anslutningar kan det ta alltför lång tid att hämta och öppna meddelandet. Kanske dessa mottagare bestämmer sig för att det inte är värt besväret att vänta på hämtningen.

Testa meddelandet innan du skickar ut det

Innan du skickar e-post till många mottagare bör du testa det, både vad gäller innehåll och teknik (till exempel länkar). Börja med att förhandsgranska meddelandet. Eftersom vissa problem inte syns i förhandsgranskning, bör du också skicka meddelandet till dig själv så att du kan kontrollera filstorlek och formateringen. Det bäst är om du kan att be flera andra personer att öppna och läsa meddelandet och sedan ge dig feedback. Du kan du lära dig mycket genom att observera neutrala testpersoner medan de öppnar, läser och svarar på meddelandet.

Överst på sidan

Bygga upp kundförtroende

En förutsättning för framgångsrik marknadsföring med e-post är du har en lista över befintliga och potentiella kunder och att dessa är så intresserade av dina erbjudanden, ditt företag eller din bransch att de vill få e-postmeddelanden från dig.

När du frågar kunder och potentiella kunder om de också i fortsättningen vill få meddelanden från ditt företag, ber du dem att lita på dig. Gör allt du kan för att få och behålla kundernas förtroende genom att uppfylla deras förväntningar och vara tydlig i din kommunikation. På så vis bygger du upp en lojal kundgrupp. Och lojalitet är det bästa sättet att få fart på affärerna.

Tacka ja eller tacka nej?

Människor får i princip två slags e-postmeddelanden: som en överraskning eller på begäran.

 • Överraskning!  – Tacka nej    Ett e-postmeddelande från en okänd person kan uppfattas som spam. Det måste finnas ett sätt att tacka nej till fortsatta meddelanden från företaget.

  Även meddelanden med möjlighet att tacka nej uppfattas oftast (men inte alltid) som irriterande, eftersom mottagaren inte har bett att få dem. Sådana oombedda e-postmeddelanden kan dock fungera väl, till exempel om de presenterar ett kommande seminarium för dem som tidigare deltagit i ett seminarium som du hållit. Sannolikheten är stor att de fortfarande är intresserade av ämnet. Det finns dock bättre sätt att gå till väga.

 • Det där har jag efterfrågat!  – Tacka ja    I stället för att skicka oombedda e-postmeddelanden till deltagare vid förra årets seminarium, vore det bättre att fråga dem vid seminariet om de vill uppge sin e-postadress och få information om framtida seminarier. De som väljer att skriva upp sig har därmed tackat ja till meddelanden från dig. En sådan lista garanterar att du inte skickar ut meddelanden i onödan till ointresserade kunder. Du får ett gyllene tillfälle att fortsätta bygga upp den relation som seminariet inledde.

Riktlinjer för anmälan

Om du vill bygga upp en relation med befintliga och potentiella kunder vill du förstås inte utsätta dem för obehagliga överraskningar.

Gå noga igenom varje steg som dina kunder måste gå igenom när de anmäler sitt intresse. Denna process kan vara den viktigaste delen i marknadsföringen av företaget. Tänk på följande när du bygger upp dina kunders förtroende för:

 • Erbjud flera sätt att prenumerera    Fråga efter e-postadress vid varje kontakt (till exempel servicedisk, kassa, webbplats, utställning, katalog, nyhetsbrev, telefonsamtal). Till exempel kan du på varje sida på webbplatsen visa ett enkelt formulär, en länk till ett formulär eller en bild grafik som uppmanar besökarna att prenumerera på meddelanden.

 • Var tydlig med hur du tänker använda kundernas personuppgifter    Berätta att du inte säljer eller förmedlar din lista över e-postmottagare till någon annat (och se till att du inte gör det). Beskriv företagets policy (i tryck eller på nätet) i anslutning till formuläret som kunderna fyller i, och gör det enkelt för dem att skicka eller ställa frågor om den.

 • Beskriv fördelarna för kunderna    Ge dina kunder goda skäl till att ta emot meddelanden från dig. Vad får de ut av det? Kan de köpa reaprodukter före andra kunder? Får de gratis frakt på sitt första inköp? Får de specialerbjudanden, produktuppdateringar eller tips?

 • Ge incitament    Ge kunderna kuponger eller rabatt. Låt dem delta i ett lotteri om en ny produkt. Erbjud gratis frakt på deras nästa inköp.

 • Låt mottagarna tala om hur ofta de vill få e-postmeddelanden från dig    Om du inte själv kan avgöra hur ofta du ska skicka ut e-post, kan du låta kunderna tala om det för dig.

 • Be dem skriva e-postadressen två gånger    Det är vanligt att människor slarvar när de skriver sin e-postadress. Se till att de skriver adressen två gånger i formuläret.

 • Använd registrering med dubbel anmälan    Om det finns en risk att människor anmält sig till din distributionslista av misstag, kan du be dem bekräfta sin anmälan. Att be intresserade personer att bekräfta sitt intresse kan irritera dem som bara är måttligt intresserade, men det säkerställer att alla på din distributionslista verkligen vill få e-postmeddelanden från dig. Dubbel anmälan garanterar att du inte skickar iväg oombedda e-postmeddelanden som kan skada företagets rykte.

 • Tacka kunderna    Och gör det direkt. Förklara vad de har tackat ja till, hur ofta meddelandena kommer och hur de kan ta bort sig själva från listan.

 • Gör det enkelt att tacka nej    Låt gärna kunderna använda samma formulär när de tackar ja och när de tackar nej.

 • Påminn kunderna om att de har bett att få meddelanden från dig    Passa ofta på, helst i varje meddelande, att tacka kunderna för att de vill läsa information från företaget.

 • Håll koll på varje mottagare    Vare sig du följer upp e-postmottagarna ett kundhanteringssystem, en databas, ett kalkylblad eller på papper ska du lagra denna information tillsammans med övriga data om kunden. Om mottagarna senare klagar på att de får oönskade e-postmeddelanden från dig, ska du kunna uppge datum när de anmälde sitt intresse och hur anmälan gjordes. (Skriftligen? På ett webbformulär? I ett e-postmeddelande?) Du måste artigt erbjuda dig att ta bort dem från distributionslistan.

 • Var tillgänglig    Besvara frågor, önskemål och kritik lika snabbt som du hanterar beställningar. Det viktiga är att bygga upp långsiktiga och förtroendefulla relationer med kunderna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×