Tips om hjälpmedel när du arbetar med SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Programmen i Microsoft Office 2007-systemet har utformats för att kunna användas av människor med olika förmågor. Om du använder hjälpmedel, exempelvis en skärmläsare eller en skärmbildsförstorare, kan du ha användning av följande tips när du arbetar med SmartArt-grafik:

 • Använda kortkommandon för SmartArt-grafik i stället för musen när du arbetar med SmartArt-grafiken. En tabell med de vanligaste kortkommandon visas i slutet av den här artikeln.

 • Fönstret Text är en disposition representation av informationen i SmartArt-grafiken. Du kan Öppna fönstret Text och fungerar som den ska skapa och ändra former i SmartArt-grafiken. Första gången du infogar en SmartArt-grafik textfönstret öppnas automatiskt och du kan omedelbart börja skriva texten. De flesta skärmläsare ge dig nivå och hierarki med informationen i formerna. Om du föredrar att arbeta direkt i SmartArt-grafik i stället för i fönstret Text trycker du på CTRL + SKIFT + F2 för att växla mellan textfönstret och SmartArt-grafiken.

  När du skriver text i textfönstret motsvarande former läggs till SmartArt-grafiken och storlek baserat på hur mycket av texten som du anger. Om det behövs, minskas automatiskt teckenstorleken så att all text i formen. Du kan också Ändra storlek på formen manuellt. Området för tabellen i slutet av den här artikeln innehåller kortkommandon för storleksändring former.

 • Om du har en skärmläsare och inte använder musen gör du på följande sätt när du vill skapa SmartArt-grafik:

  1. Gör något av följande när du vill infoga SmartArt-grafik

   • Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

   • Tangentbordsgenväg tryck på ALT + N + M.

  2. Flytta runt i layoutgalleriet med hjälp av piltangenterna, lyssna på beskrivningar av SmartArt-grafiken och ta reda på vilken layout du vill använda. Dubbelklicka sedan på önskad layout eller tryck på RETUR.

  3. Ange texten i dispositionsformat i textfönstret. Du kan ändra textfönstret på samma sätt som du kan ändra andra dispositioner och punktlistor.

  4. Tryck på CTRL+SKIFT+F2 om du vill flytta från figur till figur och höra mer information.

 • Om du använder en skärmläsare och inte använder en mus trycker du på CTRL + SKIFT + F1 för att visa en lista över beskrivningar för alla SmartArt-grafik i direkthjälpen.

 • Om du vill markera flera figurer med hjälp av tangentbordet markerar du en textrad i textfönstret och trycker sedan på SKIFT+NEDPIL och markerar ytterligare figurer. I textfönstret kan du endast markera figurer som ligger intill varandra (textrader). Enbart kopplingslinjer kan inte markeras i textfönstret.

  Om du vill markera flera figurer med hjälp av musen klickar du på den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer.

  Obs!: Rutan Markera flera objekt och motsvarande knapp i verktygsfältet är inte längre tillgängliga i Office-version 2007.

 • Gör på följande sätt om du vill lägga till alternativ text i SmartArt-grafik:

  1. Högerklicka på kanten på SmartArt-grafiken och sedan klicka på storlek och egenskaper.

  2. Klicka på fliken Alternativtext och skriv sedan texten i rutan Alternativ text.

 • Hjälpmedelsalternativen finns på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Om du kör Windows Vista öppnar du Hjälpmedel. Om du kör Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP öppnar du Hjälpmedel.

Överst på sidan

Outlook

Programmen i Microsoft Office 2007-systemet har utformats för att kunna användas av människor med olika förmågor. Om du använder hjälpmedel, exempelvis en skärmläsare eller en skärmbildsförstorare, kan du ha användning av följande tips när du arbetar med SmartArt-grafik:

 • Använda kortkommandon i stället för musen när du arbetar med SmartArt-grafiken. En tabell med de vanligaste kortkommandon visas i slutet av den här artikeln.

 • Fönstret Text är en disposition representation av informationen i SmartArt-grafiken. Du kan Öppna fönstret Text och fungerar som den ska skapa och ändra former i SmartArt-grafiken. Första gången du infogar en SmartArt-grafik textfönstret öppnas automatiskt och du kan omedelbart börja skriva texten. De flesta skärmläsare ge dig nivå och hierarki med informationen i formerna. Om du föredrar att arbeta direkt i SmartArt-grafik i stället för i fönstret Text trycker du på CTRL + SKIFT + F2 för att växla mellan textfönstret och SmartArt-grafiken.

  När du skriver text i textfönstret motsvarande former läggs till SmartArt-grafiken och storlek baserat på hur mycket av texten som du anger. Om det behövs, minskas automatiskt teckenstorleken så att all text i formen. Du kan också Ändra storlek på formen manuellt. Området för tabellen i slutet av den här artikeln innehåller kortkommandon för storleksändring former.

 • Om du har en skärmläsare och inte använder musen gör du på följande sätt när du vill skapa SmartArt-grafik:

  1. Gör något av följande när du vill infoga SmartArt-grafik

   • Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

   • Tangentbordsgenväg tryck på ALT + N + M.

  2. Flytta runt i layoutgalleriet med hjälp av piltangenterna, lyssna på beskrivningar av SmartArt-grafiken och ta reda på vilken layout du vill använda. Dubbelklicka sedan på önskad layout eller tryck på RETUR.

  3. Ange texten i dispositionsformat i textfönstret. Du kan ändra textfönstret på samma sätt som du kan ändra andra dispositioner och punktlistor.

  4. Tryck på CTRL+SKIFT+F2 om du vill flytta från figur till figur och höra mer information.

 • Om du använder en skärmläsare och inte använder en mus trycker du på CTRL + SKIFT + F1 för att visa en lista över beskrivningar för alla SmartArt-grafik i direkthjälpen.

 • Om du vill markera flera figurer med hjälp av tangentbordet markerar du en textrad i textfönstret och trycker sedan på SKIFT+NEDPIL och markerar ytterligare figurer. I textfönstret kan du endast markera figurer som ligger intill varandra (textrader). Enbart kopplingslinjer kan inte markeras i textfönstret.

  Om du vill markera flera figurer med hjälp av musen klickar du på den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer.

  Obs!: Rutan Markera flera objekt och motsvarande knapp i verktygsfältet är inte längre tillgängliga i Office-version 2007.

 • Gör på följande sätt om du vill lägga till alternativ text i SmartArt-grafik:

  1. Högerklicka på kanten på SmartArt-grafiken och klicka sedan på storlek.

  2. Klicka på fliken Alternativtext och skriv sedan texten i rutan Alternativ text.

 • Hjälpmedelsalternativen finns på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Om du kör Windows Vista öppnar du Hjälpmedel. Om du kör Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP öppnar du Hjälpmedel.

Överst på sidan

PowerPoint

Programmen i Microsoft Office 2007-systemet har utformats för att kunna användas av människor med olika förmågor. Om du använder hjälpmedel, exempelvis en skärmläsare eller en skärmbildsförstorare, kan du ha användning av följande tips när du arbetar med SmartArt-grafik:

 • Använda kortkommandon i stället för musen när du arbetar med SmartArt-grafiken. En tabell med de vanligaste kortkommandon visas i slutet av den här artikeln.

 • Fönstret Text är en disposition representation av informationen i SmartArt-grafiken. Du kan Öppna fönstret Text och fungerar som den ska skapa och ändra former i SmartArt-grafiken. Första gången du infogar en SmartArt-grafik textfönstret öppnas automatiskt och du kan omedelbart börja skriva texten. De flesta skärmläsare ge dig nivå och hierarki med informationen i formerna. Om du föredrar att arbeta direkt i SmartArt-grafik i stället för i fönstret Text trycker du på CTRL + SKIFT + F2 för att växla mellan textfönstret och SmartArt-grafiken.

  När du skriver text i textfönstret motsvarande former läggs till SmartArt-grafiken och storlek baserat på hur mycket av texten som du anger. Om det behövs, minskas automatiskt teckenstorleken så att all text i formen. Du kan också Ändra storlek på formen manuellt. Området för tabellen i slutet av den här artikeln innehåller kortkommandon för storleksändring former.

 • Om du har en skärmläsare och inte använder musen gör du på följande sätt när du vill skapa SmartArt-grafik:

  1. Gör något av följande när du vill infoga SmartArt-grafik

   • Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

   • Tangentbordsgenväg tryck på ALT + N + M.

   • Markera text i en bild och klicka sedan på Konvertera till SmartArt-grafik Bild av knapp på fliken Start i gruppen stycke.

  2. Flytta runt i layoutgalleriet med hjälp av piltangenterna, lyssna på beskrivningar av SmartArt-grafiken och ta reda på vilken layout du vill använda. Dubbelklicka sedan på önskad layout eller tryck på RETUR.

  3. Ange texten i dispositionsformat i textfönstret. Du kan ändra textfönstret på samma sätt som du kan ändra andra dispositioner och punktlistor.

  4. Tryck på CTRL+SKIFT+F2 om du vill flytta från figur till figur och höra mer information.

 • Om du använder en skärmläsare och inte använder en mus trycker du på CTRL + SKIFT + F1 för att visa en lista över beskrivningar för alla SmartArt-grafik i direkthjälpen.

 • Om du vill markera flera former med hjälp av tangentbordet, markera en rad med text i textfönstret och tryck sedan på SKIFT + NEDPIL för att markera fler former. Du kan inte välja icke angränsande former (textrader) i textfönstret och inte heller kan du välja endast kopplingslinjer i textfönstret.

  Om du vill markera flera figurer med hjälp av musen klickar du på den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer.

  Obs!: Rutan Markera flera objekt och motsvarande knapp i verktygsfältet är inte längre tillgängliga i Office-version 2007.

 • Gör på följande sätt om du vill lägga till alternativ text i SmartArt-grafik:

  1. Högerklicka på kantlinjen för SmartArt-grafiken och klicka på storlek och placering.

  2. Klicka på fliken Alternativtext och skriv sedan texten i rutan Alternativ text.

 • Hjälpmedelsalternativen finns på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Om du kör Windows Vista öppnar du Hjälpmedel. Om du kör Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP öppnar du Hjälpmedel.

Överst på sidan

Word

Programmen i Microsoft Office 2007-systemet har utformats för att kunna användas av människor med olika förmågor. Om du använder hjälpmedel, exempelvis en skärmläsare eller en skärmbildsförstorare, kan du ha användning av följande tips när du arbetar med SmartArt-grafik:

 • Använda kortkommandon i stället för musen när du arbetar med SmartArt-grafiken. En tabell med de vanligaste kortkommandon visas i slutet av den här artikeln.

 • Fönstret Text är en disposition representation av informationen i SmartArt-grafiken. Du kan Öppna fönstret Text och fungerar som den ska skapa och ändra former i SmartArt-grafiken. Första gången du infogar en SmartArt-grafik textfönstret öppnas automatiskt och du kan omedelbart börja skriva texten. De flesta skärmläsare ge dig nivå och hierarki med informationen i formerna. Om du föredrar att arbeta direkt i SmartArt-grafik i stället för i fönstret Text trycker du på CTRL + SKIFT + F2 för att växla mellan textfönstret och SmartArt-grafiken.

  När du skriver text i textfönstret motsvarande former läggs till SmartArt-grafiken och storlek baserat på hur mycket av texten som du anger. Om det behövs, minskas automatiskt teckenstorleken så att all text i formen. Du kan också Ändra storlek på formen manuellt. Området för tabellen i slutet av den här artikeln innehåller kortkommandon för storleksändring former.

 • Om du har en skärmläsare och inte använder musen gör du på följande sätt när du vill skapa SmartArt-grafik:

  1. Gör något av följande när du vill infoga SmartArt-grafik

   • Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

   • Tangentbordsgenväg tryck på ALT + N + M.

  2. Flytta runt i layoutgalleriet med hjälp av piltangenterna, lyssna på beskrivningar av SmartArt-grafiken och ta reda på vilken layout du vill använda. Dubbelklicka sedan på önskad layout eller tryck på RETUR.

  3. Ange texten i dispositionsformat i textfönstret. Du kan ändra textfönstret på samma sätt som du kan ändra andra dispositioner och punktlistor.

  4. Tryck på CTRL+SKIFT+F2 om du vill flytta från figur till figur och höra mer information.

 • Om du använder en skärmläsare och inte använder en mus trycker du på CTRL + SKIFT + F1 för att visa en lista över beskrivningar för alla SmartArt-grafik i direkthjälpen.

 • Om du vill markera flera figurer med hjälp av tangentbordet markerar du en textrad i textfönstret och trycker sedan på SKIFT+NEDPIL och markerar ytterligare figurer. I textfönstret kan du endast markera figurer som ligger intill varandra (textrader). Enbart kopplingslinjer kan inte markeras i textfönstret.

  Om du vill markera flera figurer med hjälp av musen klickar du på den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer.

  Obs!: Rutan Markera flera objekt och motsvarande knapp i verktygsfältet är inte längre tillgängliga i Office-version 2007.

 • Gör på följande sätt om du vill lägga till alternativ text i SmartArt-grafik:

  1. Högerklicka på kantlinjen för SmartArt-grafiken och klicka på storlek.

  2. Klicka på fliken Alternativtext och skriv sedan texten i rutan Alternativ text.

 • Hjälpmedelsalternativen finns på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Om du kör Windows Vista öppnar du Hjälpmedel. Om du kör Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP öppnar du Hjälpmedel.

Överst på sidan

Kortkommandon

Om du vill

Tryck på

Infoga ny SmartArt-grafik

ALT+Z+M

Öppna onlinehjälpen

CTRL+SKIFT+F1

Växla mellan textfönstret och SmartArt-grafiken

CTRL+SKIFT+F2

Flytta från textfönstret till i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet

Tryck ned CTRL+SKIFT+F2 för att flytta till SmartArt-grafiken, och tryck sedan på ALT för att flytta till menyfliksområdet

Markera en figur och sedan flytta mellan de olika figurerna i SmartArt-grafiken

TABB

Göra ett indrag i texten i textfönstret

TABB

Göra ett negativt indrag i texten i textfönstret

SKIFT+TABB

Lägga till ett TABB-tecken i texten i textfönstret

CTRL+TABB

Markera flera figurer i textfönstret

Markera en textrad i textfönstret och tryck sedan på SKIFT+NEDPIL när du vill markera ytterligare figurer

När du har lagt till SmartArt-grafik kan du öppna layoutgalleriet där du kan visa och ändra alla layouter

ALT+JS+L+F

Öka storleken på en markerad figur

SKIFT+UPPIL eller HÖGERPIL

Minska storleken på en markerad figur

SKIFT+NEDPIL eller VÄNSTERPIL

Ändra storleken på en figur i mycket små steg

CTRL + SKIFT+ UPPIL, NEDPIL, HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL

Flytta en figur i önskad riktning

UPPIL, NEDPIL, HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL

Flytta eller finjustera en figur med mycket små steg

CTRL + UPPIL, NEDPIL, HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL

Rotera figuren 15 grader i önskad riktning

Rotera figuren 1 grad

ALT + HÖGER- eller VÄNSTERPIL

CTRL + ALT + HÖGER- eller VÄNSTERPIL

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×