Tips och trick om formler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du börjar skapa formler kan du tänka på följande riktlinjer och tumregler. Det kan också vara bra att vara medveten om vanliga misstag som du kan undvika när du skapar formler.

I den här artikeln

Metodtips för att skapa formler

Regler för att undvika vanliga misstag när du skapar formler

Metodtips när du skapar formler

I följande tabell finns en sammanfattning av några bra tips som du kan använda när du skriver in formler.

Använd det här metodtipset

Genom att göra så här:

Ändra typen av referens enkelt      

Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser:

  1. Markera cellen som innehåller formeln

  2. Markera den referens som du vill ändra i formelfältet Bild av knapp .

  3. Tryck på F4 för att växla mellan referenstyperna.

Snabbt kopiera formler   

Markera det område som du vill beräkna, skriver du formeln och tryck sedan på Ctrl + Retur om du vill snabbt ange samma formel i ett cellområde. Till exempel om du skriver =SUM(A1:B1) i intervallet C1: C5 och tryck sedan på Ctrl + Retur, skrivs formeln i varje cell i området, med hjälp av A1 som en relativ referens.

Använda Komplettera automatiskt för formel   

Genom att använda funktionen Komplettera automatiskt för formel kan du snabbt skapa och redigera formler samtidigt som risken för skriv- och syntaxfel minimeras. När du har skrivit = (likhetstecken) och de första bokstäverna (de inledande bokstäverna fungerar som en visningsutlösare) visas en dynamisk lista med giltiga funktioner och namn nedanför cellen. När du har infogat funktionen eller namnet i formeln med hjälp av en infogningsutlösare (genom att trycka på TABB eller genom att dubbelklicka på objektet i listan) visas lämpliga argument. Om du skriver ett kommatecken när du fyller i formeln kan det också fungera som en visningsutlösare, och ytterligare argument kan visas. Du kan infoga fler funktioner eller namn i formeln. När du skriver de första bokstäverna visas återigen en dynamisk lista.

Använda skärmtips   

Om du inte är bekant med argumenten i en funktion kan du använda funktionen skärmtips som visas när du har skrivit funktionsnamnet och en inledande parentes. Klicka på funktionsnamnet att visa hjälpavsnittet om funktionen eller klicka på ett argumentnamn Markera motsvarande argument i formeln.

Överst på sidan

Regler för att undvika vanliga misstag när du skapar formler

I följande tabell finns en sammanfattning av några regler som du kan följa för att undvika vanliga misstag när du skriver in en formel.

Följ de här reglerna:

Genom att göra så här:

Matcha alla inledande och avslutande parenteser   

Kontrollera att alla parenteser som du använder i formeln består av matchande par. När du skapar en formel visas parenteserna i färg när du skriver dem.

Definiera ett område genom att använda kolon   

Tänk på att referera till ett cellområde i en formel genom att använda ett kolon (:), och inte andra symboler som bindestreck (-), för att ange den första och den sista cellen i ett cellområde. Skriv till exempel A1:A5 och inte A1-A5. I formler används bindestreck som matematisk operator (minustecken), men kolon är inte en matematisk operator.

Ange alla argument som behövs   

När du skriver in en formel måste du ange samtliga obligatoriska argument. Argument som är markerade med hakparenteser i formelns syntax är valfria, och du behöver inte skriva in dem om de inte behövs.

Kapsla inte in fler än 64 funktioner   

När du använder funktioner som argument i en formel som använder en annan funktion, får du inte använda fler än 64 kapslingsnivåer i en och samma formel.

Omge namn på andra kalkylblad med enkla citattecken   

Om du hänvisar till värden eller celler i ett annat kalkylblad eller en arbetsbok i en formel, och om namnet på den arbetsboken eller det kalkylbladet innehåller ett tecken som inte är en bokstav, ska du skriva namnet inom enkla citattecken (').

Ta med sökvägen till externa arbetsböcker   

Kontrollera att varje extern referens du skriver in i en formel innehåller namnet på en arbetsbok och sökvägen till den arbetsboken.

Skriv tal utan formatering   

Se till att du inte använder några andra tecken än siffror när du skriver in tal i en formel. I argument används dollartecken för att ange absoluta referenser, argumenten avgränsas med semikolon och kommatecken används för att ange decimaler. Skriv inte 12 345,00 i formeln, utan bara värdet, 12345,00.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×