Office
Logga in

Tips för hur du optimerar IMAP-migrationer

När du utför en Internet Message Access Protocol (IMAP)-migrering från en lokal Exchange Server till Office 365, har du några olika alternativ för att optimera prestanda för migreringen.

Optimera IMAP-migreringar

Här är några tips om hur du optimerar en IMAP-migrering:

 • Öka anslutningsbegränsningarna till din IMAP-server.      Många brandväggar och e-postservrar har begränsningar per användare, per IP-adress och övergripande anslutningsbegränsningar. Innan du migrerar postlådor ska du kontrollera att din brandvägg och IMAP-servern är konfigurerade för att tillåta en stort, eller maximalt, antal anslutningar för följande inställningar:

  • Det totala antalet anslutningar till IMAP-servern.

  • Antal anslutningar av en viss användare. Detta är viktigt om du använder ett administratörskonto i den kommaavgränsade migreringsfilen (CSV) eftersom alla anslutningar till IMAP-servern har upprättats med det här användarkontot.

  • Antalet anslutningar från en enda IP-adress. Den här gränsen tillämpas vanligtvis av brandväggen eller e-postservern.

  Om IMAP-servern kör Microsoft Exchange Server 2010 eller Exchange 2007 är standardinställningarna för anslutningsbegränsningar låg. Se till att öka dessa begränsningar innan du migrerar e-post. Som standard begränsar inte Exchange 2003 antalet anslutningar.

  Mer information finns i:

 • Ändra DNS-inställningen TTL (Time-to-Live) för MX-posten.      Innan du börjar migrera postlådor ska du ändra DNS-inställningen TTL (Domain Name System) för den aktuella MX-posten till ett kortare intervall, t.ex. 3 600 sekunder (en timme). När du sedan ändrar MX-posten så att den pekar på Office 365-e-postorganisationen när alla postlådor har migrerats, bör den uppdaterade MX-posten spridas snabbare på grund av det kortare TTL-intervallet.

 • Köra en eller flera testmigreringsbatchar.      Köra ett par små IMAP-migreringsbatchar innan du migrerar ett större antal användare. Vid testmigrering kan du göra följande:

  • Kontrollera formatet för CSV-filen.

  • Testa migreringsslutpunkten som används för att ansluta till IMAP-servern.

  • Kontrollera att du kan migrera e-post via administratörsinloggning, om tillämpligt.

  • Avgöra det optimala antalet samtidiga anslutningar till IMAP-servern som minimerar påverkan på Internet-bandbredden.

  • Verifiera att de mappar du undantar inte migreras till Office 365-postlådor.

  • Fastställa hur lång tid det tar att migrera en samling användare.

  • Använd CSV-filer med samma antal rader och kör batcharna vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Jämför sedan hur lång tid det tar att köra varje testbatch. Det hjälper dig att beräkna hur lång tid det tar att migrera alla postlådor, hur stor varje enskild migreringsbatch bör vara och hur många samtidiga anslutningar till IMAP-servern du bör använda för optimal migreringstid i förhållande till bandbredden till Internet.

 • Använda administratörsautentiseringsuppgifter i CSV-filen för att migrera e-post.      Den här metoden är den minst störande och smidigast för användarna, och den hjälper till att minimera synkroniseringsfel som orsakas av att användare byter lösenord för sina lokala konton. Du behöver inte heller hämta eller ändra användarnas lösenord. Om du använder den här metoden bör du verifiera att det administratörskonto du använder har nödvändiga behörigheter för att få åtkomst till de postlådor du migrerar.

  Obs!: Om du vill använda användarautentiseringsuppgifter i CSV-filen bör du överväga att ändra användarnas lösenord globalt och sedan hindra användarna från att ändra sina lösenord för lokala konton innan du migrerar postlådorna. Om användarna ändrar sina lösenord innan postlådorna har migrerats till den molnbaserade postlådan misslyckas migreringen. Om de ändrar sina lösenord efter det att postlådan migrerats, migreras inte nya e-postmeddelanden som skickas till postlådan på IMAP-servern till Office 365-postlådan.

 • Ta inte bort postlådor och ändra inte deras SMTP-adresser under migreringen.      Migreringssystemet rapporterar ett fel när det inte kan hitta en postlåda som har migrerats. Se till att slutföra migreringen och ta bort migreringsbatchen innan du tar bort eller ändra SMTP-adressen till en Office 365- eller en lokal postlåda som har migrerats.

 • Kommunicera med dina användare.      Informera användarna i förväg om att du kommer att migrera innehållet i deras lokala postlådor till Office 365-organisationen. Tänk på följande:

  • Informera användarna om att e-postmeddelanden som är större än 35 MB inte migreras. Be användarna att spara mycket stora meddelanden och bifogade filer på sina lokala datorer eller på en flyttbar USB-enhet.

  • Be användarna att ta bort gamla eller onödiga e-postmeddelanden från sina lokala postlådor före migreringen. Det här hjälper till att minska mängden data som ska migreras och kan minska den totala migreringstiden. Du kan även rensa postlådorna själv.

  • Föreslå att användarna säkerhetskopierar sina inkorgar.

  • Informera användarna om vilka mappar som inte migreras, om tillämpligt.

  • Mappar med ett snedstreck (/) i mappnamnet migreras inte. Om användarna vill migrera mappar som har snedstreck i namnet kan de byta namn på mapparna eller ersätta snedstreck med ett annat tecken, till exempel ett understreck (_) eller ett bindestreck (-).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×