Tips för effektiva sökningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det blir enklare att hitta det du söker om du utnyttjar sökverktygen i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Några vanliga sätt att begränsa sökningar och förbättra sökresultat är att anpassa omfattningen för sökningar, ge innehåll intuitiva namn och sökvägar, tilldela egenskaper värden och att använda egenskaps- och nyckelordstermer i frågor.

I den här artikeln

Tips för att använda rutan Sök

Tips för hur du använder sökcenterwebbplatsen

Tips för hur du använder egenskaper

Tips för avancerad sökning

Tips för bättre sökresultat

Tips om hur du använder rutan Sök

Rutan Sök som visas överst på de flesta sidor på en SharePoint-webbplats är ett kraftfullt verktyg för att skicka frågor. Här följer några praktiska tekniker för att använda rutan Sök.

 • Välja en sökomfattning    Om den visas kan du anpassa sökningen med hjälp av listan med omfattningar bredvid rutan Sök. Om du begränsar omfattningen för en sökning kan du fokusera på sannolika källor för den information du behöver. I stället för att söka med en bred omfattning som Alla webbplatser, kan du prova en mer begränsad omfattning, till exempel Den här webbplatsen eller Den här listan.

 • Ange ord att "Sök alla"    När du anger ord i sökrutan sökningen i innehåll inom den valda omfattning som innehåller alla ord som du angav i vilken ordning. Om du vill söka efter ord som "äpplen" och "orange", till exempel skriver äpplen oranges och klicka på Gå Sök Bild av knapp .

 • Ange exakta fraser inom citattecken    Om du vill söka efter en specifik fras anger du den inom citattecken ("). Om du till exempel vill söka efter objekt som innehåller frasen "för kännedom", skriver du "för kännedom" i rutan Sök. Sökningen returnerar innehåll inom den valda omfattningen som innehåller exakt den frasen.

 • Prova med förslag från "Menade du?"    På sidan med sökresultat visas funktionen Menade du? längst upp. Den här funktionen föreslår alternativa frågor som du kan prova. Förslagen är formaterade som länkar. Om du vill söka efter en alternativ fråga klickar du på den.

 • Lägg till filegenskaper    Använd egenskaper för att ange namn eller typ av fil du vill returnera. Om du vill söka efter Microsoft Office Word 2007-filer som innehåller ordet "schemalägga" skriver du bara schema filetype:docx i sökrutan.

  Mer information om egenskaper finns i avsnittet Tips för hur du använder egenskaper.

 • Utesluta vissa sökresultat    Om du vill utesluta sökresultat som innehåller vissa villkor använder du ett minustecken (-) före den term som du vill undanta. Om du vill söka efter objekt som innehåller ordet "utgifter" men ta inte med ordet "moms" skriver du bara utgifter taxes i sökrutan.

  Obs!: En fråga måste innehålla minst en term att söka efter. Frågor som endast består av termer som ska utelämnas ger ett felmeddelande.

Överst på sidan

Tips om hur du använder sökcenterwebbplatsen

Om du vill öppna sökcenterwebbplatsen i Office SharePoint Server 2007, klickar du på Sök bland navigeringslänkarna längst upp på webbplatsens startsida. Välj sedan en flik om du vill söka efter innehåll på vissa platser eller söka efter personer.

 • Välja en sökflik för innehåll    När sökcenterwebbplatsen innehåller sökflikar, klickar du på en flik om du vill söka efter innehåll på den platsen eller söka efter personer. Under varje flik finns rutan Sök ovanför ett område med sökresultat.

  Obs!: Administratören kan lägga till sökflikar på en sökcenterwebbplats.

 • Sortera sökresultat    Klicka på Visa efter Senaste ändring om du vill sortera sökresultaten efter när varje objekt ändrades senast. Klicka på Resultat efter Relevans om du vill sortera resultaten efter hur de matchar frågan.

  Ett antal faktorer avgör hur relevans för ett resultat beräknas. En administratör kanske exempelvis har konfigurerat sökningen så att relevansen för resultat från vissa webbplatser, till exempel grupportaler, förbättras.

 • Sortera resultat av personsökning    I Office SharePoint Server kan du, efter att du har valt fliken Personer och sökt efter namn eller roller, klicka på Visa efter Socialt avstånd om du vill sortera resultat efter personers avstånd från dig i organisationen och efter era gemensamma kopplingar.

  Använd Visa efter Socialt avstånd om du vill hitta personer vars arbetsuppgifter inom organisationen liknar dina egna.

Överst på sidan

Tips om hur du använder egenskaper

Du kan förbättra resultatet genom att använda nyckelordstermer i frågor vid inskrivning frågor i rutan Sök eller på sökcenterwebbplatsen. Du kan också söka på egenskapsvärden, formel i ett formulär egenskapen: värde.

Innehåll egenskaper och deras värden lagras när webbplatser är indexerade. Vissa av dem kan mappas av administratören delade tjänster till hanterade egenskaper som kan användas i sökningar. Detta är de egenskaper som du kan välja mellan listorna Välj egenskap i Avancerad sökning och som du kan skriva i formuläret egenskap: värde i sökrutan.

Ange ett egenskapsvärde inom citattecken om du vill få en exakt träff, eller utan citattecken om du vill få delvisa träffar som börjar med de tecken du angett. Värden är inte skiftlägeskänsliga.

 • Sök efter filnamn     Om egenskapen filename är tillgängliga för sökningar skriver filnamn: "Budget" "(med citattecken) du hittar en fil med namnet"Budget.xlsx", eller Skriv filename:budget (utan citattecken) om du vill söka efter"Budget_Current.xlsx"och"Budget_Next.xlsx."

  Du kan också använda Avancerad sökning för att söka efter en del av ett filnamn. Om egenskapen Name är tillgänglig i listan Välj egenskap, söka på Namn innehåller värdet.

 • Sök efter filtyp     Anta att du söker efter budget kalkylblad som har förberett i Excel 2007. Lägga till filetype:xlsx i din fråga för att visa endast sökresultat som är Excel 2007 arbetsböcker.

 • Sök på olika egenskaper    Söktjänsten tolkar avståndet mellan termer som använder olika egenskaper som en och. Till exempel om du söker på Rubrik: budget filetype:xlsxreturneras sökningen endast Excel 2007 arbetsböcker med rubriker som börjar med ordet "Budget".

  Obs!: Ange värden som innehåller blanksteg inom citattecken. Du kan också använda Avancerad sökning om du vill söka efter flera egenskaper eller begränsa resultaten till en viss filtyp.

 • Söka efter alternativa värden för egenskapen samma    Söktjänsten tolkar avståndet mellan termer som använder samma egenskap som ett eller. Anta att du söker på Författare: "Mike Smith" Författare: "Carols Jones"sökningen returnerar objekt som har skapats av någon person.

  Om din administratör har mappade egenskaper, till exempel writer eller e-postl till hanterad egenskap Författare, kan resultaten också innehålla innehåll som innehåller de här egenskaperna.

 • Utelämna egenskapsvärden    Om du vill utelämna innehåll som är markerat med ett visst egenskapsvärde, anger du ett minustecken (-) före namnet på egenskapen.

  Om en teknik egenskap är tillgänglig för sökningar, lägger du till -teknik: mobile i din fråga för att utesluta innehåll om mobila teknik från dina sökresultat.

  Obs!: En fråga måste innehålla minst en term att söka efter. Frågor som endast består av termer som ska utelämnas ger ett felmeddelande.

 • Fokusera på en viss server    Om egenskapen webbplats är tillgängliga för sökningar kan du lägga till webbplats:servernamn i din fråga för att begränsa sökningen till innehåll som lagras på en viss server.

  Obs!: Omvända snedstreck (\) fungerar inte i frågor. Därför inte använda omvända snedstreck för en server bana när du skriver på webbplats: \\servernamn.

Överst på sidan

Tips om avancerad sökning

Om du vill visa sidan Avancerad sökning klickar du på länken Avancerad sökning bredvid rutan Sök. Du kan använda Avancerad sökning om du vill utföra en logisk sökning efter ord eller fraser, och om du vill begränsa sökresultaten efter språk, format eller egenskap.

 • Inkludera eller utelämna ord    Under rubriken Sök efter dokument med kan du välja att matcha alla eller ett av de ord som du skriver, samt att inkludera eller utelämna innehållet som hittas.

 • Begränsa resultat till vissa språk    Under rubriken Begränsa sökningen markerar du någon/några av kryssrutorna bredvid Endast språken om du vill begränsa sökresultaten till innehåll som är skrivet på de språk som anges.

 • Visa bara resultat av en viss typ    Använd listan Resultattyp om du vill begränsa sökresultaten från Alla resultat till Dokument, Word-dokument, Excel-dokument eller Presentationer.

 • Söka efter egenskaper    Om du vill söka efter innehåll som är markerat med vissa egenskapsvärden, använder du fälten bredvid rubriken Där egenskapen. Du kan välja att matcha en del av eller ett helt egenskapsvärde, och att inkludera eller utelämna innehållet som hittas.

 • Söka efter flera egenskaper    Välj värdet för den första egenskapen och klicka på Lägg till egenskap om du vill söka efter mer än en egenskap eller ett annat värde för samma egenskap. En sökning efter följande egenskaper:

Rubrik

Innehåller

Projekt

Och

Beskrivning

Innehåller

Aktuell

 • ger till exempel träffar som innehåller både "Projekt" i rubriken och "Aktuell" i beskrivningen. Om du ändrar den logiska operatoren till Eller, utökas resultaten till innehåll med antingen "Projekt" i rubrikeneller "Aktuell" i beskrivningen.

 • Sök efter datum    Om du väljer en datum-egenskap, till exempel Har skapat Date eller Senast ändrades Dateblir logiska operatorer Kategorifilter är lika med, tidigare somneller senare somn. Skriv datumvärdet i det formulär/mm/åååå. Till exempel använda dessa värden

Senast ändrad

Senare än

2007-05-01

 • om du vill söka efter innehåll som har ändrats sedan den 1 maj 2007.

Överst på sidan

Tips om hur du förbättrar sökresultat

Sökningar fungerar bäst när alla som administrerar, ordnar och kör frågor på online-innehåll i organisationen samarbetar för att förbättra sökresultaten. Nedan följer några exempel på åtgärder som du kan vidta för att förbättra sökresultaten inom organisationen.

 • Uppdatera sidan med din användarprofil    I Office SharePoint Server går du till fliken Min profilMin webbplats, klickar på Redigera information och uppdaterar din användarprofil. Fyll i värden för alla egenskaper som du kan redigera, till exempel din personliga beskrivning och kontaktinformation. Detta hjälper andra personer i organisationen att hitta dig och det innehåll du skapar.

 • Använd namn som andra kan identifiera    Använd intuitiva dokumenttitlar, filnamn och sökvägar som hjälper till att identifiera ämnet för innehållet. När publicera schemat för en kommande flytta på arbetsgruppens webbplats, ge sidan en tydlig rubrik, till exempel Team Flytta schemaoch publicera den på en plats som är lätt att komma ihåg, till exempel http://oursite/schedules.

 • Tilldela egenskapsvärden till innehåll    Du kan bara söka efter innehåll efter författare, rubrik eller andra egenskaper om värden för egenskaperna har tilldelats till innehållsobjekt av deras ägare. När du lägger till innehåll bör du tilldela värden till egenskaper som ofta används i sökningar, till exempel Författare, Rubrik, Beskrivning och Teknik.

  Tips: Ägare till dokumentbibliotek kan definiera innehållstyper som kräver att användare anger värden för vissa egenskaper när de checkar in filer.

 • Begära egenskaper som kan användas i sökningar    När innehåll indexeras för sökning, lagras även dess egenskaper och deras värden. Administratören kan mappa innehållsegenskaper till hanterade egenskaper som du kan välja i Avancerad sökning eller skriva manuellt i rutan Sök.

  Då kan du söka i flera webbplatssamlingar med hjälp av standardnamn på egenskaper, oavsett hur egenskaper som tilldelas till innehåll namnges i olika webbplatssamlingar eller datakällor. (Den administrativa uppgiften att mappa egenskaper kan på så sätt förbättra sökresultaten.)

 • Begära anpassade omfattningar    Om din organisation eller grupp ofta kör frågor på vissa webbplatser eller servrar, eller använder innehåll som är markerat med vissa egenskapsvärden, kan du be administratören att definiera omfattningar som fokuserar på de resurserna. Be sedan ägarna till de webbplatser som du använder mest att lägga till de omfattningarna bredvid rutan Sök på sina sidor.

  En administratör för en webbplatssamling kan ändra och lägga till omfattningar och ordna omfattningar i visningsgrupper. Webbplatsägare kan sedan redigera instanser av sökrutewebbdelen på sina sidor och tilldela en visningsgrupp som lägger till de begärda omfattningarna i deras omfattningslistor.

 • Föreslå nyckelord och bästa val    När du anger ett nyckelord eller någon av dess synonymer i en fråga, visas definitionen av nyckelordet och dess bästa val-länkar bredvid sökresultaten. Om administratören fortsätter att lägga till nyckelord kan de bli en interaktiv ordlista med termer som leder till rekommenderade innehållskällor och gör det enklare att hitta och förstå komplicerade dokument.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×