Tips för att söka efter anteckningar

Du får bättre resultat om du tänker på följande tips när du söker i dina anteckningar:

  • Använd versaler och gemener på valfritt sätt    Sökning i OneNote är inte skiftlägeskänslig. Om du till exempel skriver ”Måndag” så identifierar OneNote anteckningar som innehåller både ”Måndag” och ”måndag”.

  • Använd endast de första bokstäverna i ett ord om du vill få fler sökresultat    När du skriver de första bokstäverna i ett ord identifierar OneNote alla ord som innehåller de bokstäverna. Om du till exempel skriver ”Mark” och du har anteckningar som innehåller ordet ”markera” så hittar OneNote alla anteckningar som innehåller både ”Mark” och ”markera”.

  • Använd ”ljudinspelningen startade” och ”bildinspelning startade” när du söker efter ljud- och bildanteckningar    När du spelar in ljud- och bildanteckningar infogar OneNote automatiskt texten ”ljudinspelningen startade” eller ”bildinspelning startade” beroende på typen av inspelning. Om du vill söka efter ljudanteckningar skriver du ljudinspelningen startade. Om du vill söka efter bildanteckningar skriver du bildinspelning startade.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×