Office
Logga in

Tips för att förbättra prestanda för Resursåtaganden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project Online kan resurshanterare och projektledare förhandla fram ett avtal, som kallas ett resursåtagande, för att se till att resurser utnyttjas på ett lämpligt och effektivt sätt i hela organisationen. I den här artikeln beskrivs olika sätt som resurshanterare kan förbättra prestanda, till exempel kortare inläsningstider för sidor och färre timeout-fel, vid användning av Resursåtaganden.

Varför tar det så lång tid innan sidan Resursförfrågningar visas?

När du klickar på Resursbegäran i menyfliksområdet i Resurscenter visas resursförfrågningar för alla valda resurser i Resurscenter. Om alla resurser markeras i Resurscenter försöker resursförfrågningar för alla resurser i Project Online-klientorganisationen läsa in sidan Resursbegäran. Beroende på antalet resurser och deras förfrågningar kan detta orsaka fördröjningar och timeouter i inläsningen av data på sidan.

Så vad ska jag göra? För att förbättra prestandan ska du försöka visa resursförfrågningar för resurser du är intresserad av i motsats till alla resurser i organisationen. I de flesta fall vill resurshanterare bara visa resursförfrågningar för en liten delmängd resurser, till exempel resurser som har tilldelats dem. I det här fallet kan en resurshanterare helt enkelt välja dessa enskilda resurser i Resurscenter och sedan gå till sidan Resursbegäran.

Valda resurser i Resurscenter

Kan jag skapa en vy där bara resurser jag äger visas?

Du kan manuellt välja resurserna, som ovan, men resurshanterare kan också enkelt skapa en Resurscenter-vy som bara visar hanterade resurser. Det tar bort behovet av att hitta och välja resurserna varje gång du går till Resurscenter. Du kan till exempel skapa en anpassad vy för Resurscenter ("Resurser jag äger") som visar alla resurser du hanterar.

Skapa en vy som visar resurs som du äger

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart i Project Online.

 2. Klicka på Hantera vyer i avsnittet Utseende på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny vy på sidan Hantera vyer.

 4. På sidan Ny vy, i avsnittet Namn och typ:

  • I listrutan Vytyp väljer du Resurscenter.

  • I fältet Namn anger du ett namn på vyn (t.ex. Resurser jag äger).

  • I fältet Beskrivning anger du en kort beskrivning av vyn.

 5. I avsnittet Tabell och fält väljer du de fält du vill visa i vyn och väljer Lägg till, så att de läggs till i listan Visade fält.

 6. I avsnittet Formatera vy använder du grupperingskontrollerna för att välja hur objekten visas i vyn.

 7. I avsnittet Filter klickar du på Filter för att visa kontrollen Anpassat filter.

  • I listrutan Fältnamn väljer du Resursnamn.

  • I listrutan Test väljer du är lika med.

  • I rutan Värde skriver du det exakta namnet på resursen som du har tilldelats.

  • Klicka på ELLER.

  • Upprepa processen för att lägga till de återstående resurserna som du har tilldelats.

  • Klicka på OK.

   Lägga till tilldelade resurser genom filtret.
 8. Klicka på Spara på sidan Ny vy.

När du har sparat den anpassade vyn kan du välja den på menyn Visa i menyfliksområdet Resurs i Resurscenter. När du har valt den bör de resurser du angav när du skapade vyn visas av Resurscenter.

Välj den anpassade vyn för att visa dina resurser.

När du sedan klickar på knappen Resursbegäran i menyfliksområdet Resurs hittas resursförfrågningar för bara de specifika resurserna.

Project Online använder som standard din anpassade vy när du navigerar bort och återgår till sidan – du måste inte välja den igen nästa gång du kommer tillbaka till Resurscenter.

Hur visar jag bara föreslagna resursförfrågningar för mina resurser?

Nu när du vet att du kan få bättre prestanda genom att filtrera på bara de resurser som du arbetar med kan du göra det ännu bättre genom att filtrera på resursförfrågningar som du måste ta tag i.

Sidan Resursbegäran visar som standard resursförfrågningar i alla tillstånd, inklusive sådana som redan har genomförts och godkänts. Som resurshanterare kanske du oftast vill visa resursförfrågningar som är i föreslaget tillstånd. Om så är fallet kan du skapa en vy som filtreras på bara föreslagna resursförfrågningar. Det kan hjälpa dig att få bättre prestanda eftersom du inte behöver läsa in sidan Resursbegäran med resursförfrågningar som du redan har hanterat, vilket kunde uppgå till stora mängder data.

Om du vill skapa en vy visar som bara föreslagen resurs förfrågningar:

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart i Project Online.

 2. Klicka på Hantera vyer i avsnittet Utseende på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny vy på sidan Hantera vyer.

 4. På sidan Ny vy, i avsnittet Namn och typ:

  • I listrutan Vytyp väljer du Resursförfrågningar.

  • I fältet Namn anger du ett namn på vyn (t.ex. Föreslaget).

  • I fältet Beskrivning anger du en kort beskrivning av vyn.

 5. I avsnittet Tabell och fält väljer du de fält du vill visa i vyn och väljer Lägg till, så att de läggs till i listan Visade fält.

 6. I avsnittet Formatera vy använder du grupperingskontrollerna för att välja hur objekten visas i vyn.

 7. I avsnittet Filter klickar du på Filter för att visa kontrollen Anpassat filter.

  • I listrutan Fältnamn väljer du Tillstånd.

  • I listrutan Test väljer du är lika med.

  • I rutan Värde anger du Föreslaget.

  • Klicka på OK.

   Konfigurera filtret för föreslagna resursbegäranden
 8. Klicka på Spara på sidan Ny vy.

När du har sparat den anpassade vyn kan du välja den på menyn Visa i menyfliksområdet Åtaganden på sidan Resursförfrågningar. När du har valt det bör sidan Resursförfrågningar bara visa resursförfrågningar i föreslaget tillstånd för dina resurser.

Behöver du verkligen den tidsfasade vyn?

Om du inte riktigt behöver visa dina resursförfrågningar i en tidsfasad vy avmarkerar du Tidsfasade data i avsnittet Visa i menyfliksområdet Åtaganden på sidan Resursförfrågningar.

Vyn Tidsfördelad information

Om du läser in resursåtaganden i listvyn minskas mängden data som måste läsas in på sidan, vilket minskar tiden det tar att visa dina data.

Varför visas inte vissa av mina åtaganden?

Om vissa av dina resursåtaganden inte visas på sidan Resurstilldelningar eller Resursförfrågningar kan det bero på att de faller utanför sidornas hårdkodade datumintervallfilter som tar bort resursåtaganden som:

 • Slutar minst tre månader tidigare.

 • Börjar minst ett år senare.

Resursåtaganden visas bara för resursförfrågningar som faller inom dessa tidsperioder. Det enda undantaget som blir för resursförfrågningar som är i föreslaget tillstånd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×