TINV (funktionen TINV)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Syntax

TINV(sannolikhet;frihetsgrader)

Sannolikhet     är sannolikheten beräknad ur Students tvåsidiga t-fördelning.

Frihetsgrader     är antal frihetsgrader som karaktäriserar fördelningen.

Kommentarer

  • Om något av argumenten inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om sannolikhet < 0 eller om sannolikhet > 1 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om frihetsgrader inte är ett heltal, avkortas det.

  • Om frihetsgrader < 1 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • TINV beräknas som TINV = p( t<X ), där X är en slumpvariabel som följer efter t-fördelningen.

  • Ett ensidigt t-värde kan returneras genom att sannolikhet ersätts med 2*sannolikhet. För en sannolikhet på 0,05 och 10 frihetsgrader beräknas det tvåsidiga värdet med TINV(0,05;10), vilket returnerar 2,28139. Det ensidiga värdet för samma sannolikhet och frihetsgrader kan beräknas med TINV(2*0,05;10), vilket returnerar 1,812462. I vissa tabeller beskrivs sannolikhet som (1-p).

Värdet beräknas iterativt. Givet ett sannolikhetsvärde itererar TINV tills resultatet från två iterationer skiljer sig med mindre än ± 3x10^-7. Om TINV inte konvergerar efter 100 iterationer, returnerar funktionen felvärdet #Saknas!.

Exempel

Sannolikhet

Grader

Formel

Beskrivning (resultat)

0,054645

60

=TINV([Sannolikhet];[Grader])

T-värdet för Students t-fördelning för angivna argument (1,959997462)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×