Time Intelligence i PowerPivot i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Data Analysis Expressions (DAX) innehåller 35 funktioner speciellt för att samla och jämföra data över tid. Till skillnad från DAX-funktioner för datum och tid, Time intelligence-funktioner inte verkligen har något liknande i Excel. Detta beror på att time intelligence-funktioner arbeta med data som ständigt ändras, beroende på sammanhanget som du markerar i pivottabeller och Power View-visualiseringar.

För att kunna arbeta med time intelligence-funktioner, måste du ha en datumtabell i datamodellen. Datumtabellen måste innehålla en kolumn med en rad för varje dag för varje år som ingår i dina data. Den här kolumnen anses vara datumkolumnen (även om den kan namnges vad du vill). Många time intelligence-funktioner kräver datumkolumnen för att beräkna enligt de datum som du markerar som fält i en rapport. Till exempel om du har ett mått som beräknar ett utgående kvartalets slut saldo med hjälp av funktionen CLOSINGBALANCEQTR för Power Pivot för att veta när slutet av kvartalet verkligen är den måste referera till datumkolumnen i datumtabellen när kvartalet börjar och slutar. Om du vill veta mer om datumtabeller kan ta en titt på Förstå och skapa datumtabeller i Power Pivot i Excel.

Funktioner

Funktioner som returnerar ett enskilt datum

Funktioner i den här kategorin returnerar ett enda datum. Resultatet kan sedan användas som argument till andra funktioner.

De första två funktionerna i den här kategorin returnera det första eller sista datumet i datumkolumn i den aktuella kontexten. Detta kan vara användbart när du vill söka efter den första eller sista datum som du hade en transaktion för en viss typ. De här funktionerna ta bara ett argument, namnet på datumkolumnen i datumtabell.

De två funktionerna i den här kategorin hitta första eller sista datum (eller något annat kolumnvärde samt) där ett uttryck som har ett värde som inte är tomma. Detta används oftast i situationer som lager, där du vill ha det senaste lager beloppet och du inte vet när det sista lagret togs.

Sex fler funktioner som returnerar ett enskilt datum är de funktioner som returnerar det första eller sista datumet i en månad, kvartal eller år i den aktuella kontexten i beräkningen.

Funktioner som returnerar en tabell med datum

Det finns 16 time intelligence-funktioner som returnerar en tabell med datum. De här funktionerna används oftast, som en SetFilter argument till funktionen CALCULATE . Precis som med alla time intelligence-funktioner i DAX tar en datumkolumn i varje funktion som något av argumenten.

De första åtta funktionerna i den här kategorin börjar med en datumkolumn i den aktuella kontexten. Till exempel om med ett mått i en pivottabell kan vara det en månad eller år på kolumnetiketter eller radetiketter. Nettonuvärdet effekten är datumkolumnen är filtrerad så att den omfattar bara datum för den aktuella kontexten. Starta från den aktuella kontexten funktionerna åtta sedan beräkna föregående (eller nästa) dag, månad, kvartal eller år och returnera dessa datum i form av en tabell med en enda kolumn. ”Föregående” funktioner fungerar bakåt från det första datumet i den aktuella kontexten och funktionerna ”nästa” gå framåt från det sista datumet i den aktuella kontexten.

Följande fyra funktioner i den här kategorin påminner om, men i stället för att beräkna en föregående (eller nästa) period de beräkna en uppsättning datum i perioden som är ”månad till datum” (kvartal till datum, eller till år eller i samma period föregående år). De här funktionerna alla utföra beräkningar med hjälp av det sista datumet i den aktuella kontexten. Observera att SAMEPERIODLASTYEAR kräver att det finns en sammanhängande uppsättning datum i den aktuella kontexten. Om den aktuella kontexten inte är en sammanhängande uppsättning datum returneras ett fel SAMEPERIODLASTYEAR.

De fyra senaste funktionerna i den här kategorin är lite mer komplexa och också lite mer kraftfull. De här funktionerna används för att växla från en uppsättning datum som finns i den aktuella kontexten till en ny uppsättning datum.

 • DATEADD (Datumkolumn, antal_intervall, intervall)

 • DATESBETWEEN (Datumkolumn, startdatum, slutdatum)

 • DATESINPERIOD (Datumkolumn, startdatum, antal_intervall, intervall)

DATESBETWEEN beräknar uppsättning datum mellan den angivna startdatum och slutdatum. De återstående tre funktionerna SKIFT vissa antalet tidsintervall från den aktuella kontexten. Intervallet kan vara dag, månad, kvartal eller år. De här funktionerna blir det enkelt att Skift tidsintervall för en beräkning av något av följande:

 • Gå tillbaka två år

 • Gå tillbaka en månad

 • Gå framåt tre kvartal

 • Gå tillbaka 14 dagar

 • Gå framåt 28 dagar

I varje ärende behöver du bara ange vilka intervall och hur många av de intervall som ska flyttas. Ett positivt intervall ska gå framåt i tiden, medan ett negativt intervall ska gå bakåt i tiden. Intervallet själva anges av ett nyckelord i dag, månad, kvartal eller år. Dessa nyckelord är inte strängar, så att de inte ska vara inom citattecken.

Funktioner som utvärderar uttryck över en tidsperiod

Den här Funktionskategori utvärderar ett uttryck över en viss tidsperiod. Du kan utföra samma sak med hjälp av CALCULATE och andra time intelligence-funktioner. Exempel:

= TOTALMTD (uttryck, datumkolumn [, SetFilter])

är exakt lika:

= CALCULATE (uttryck, DATESMTD (datumkolumn) [, SetFilter])

Det är enklare att använda dessa time intelligence-funktioner när de passar för det problem som behöver lösas:

 • TOTALMTD (Uttryck, datumkolumn [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Uttryck, datumkolumn [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Uttryck, datumkolumn [, SetFilter] [, YE_Date]) *

I den här kategorin är också ett antal funktioner som beräknar inledande och avslutande saldon. Det finns vissa begrepp bör du förstå med dessa särskilda funktioner. Första som du tror uppenbara, ingående balans under en period är samma som avslutande saldot för föregående period. Utgående balans omfattar alla data till slutet av perioden, medan ingående balans inte innehåller några data från i den aktuella perioden.

Dessa funktioner returnerar alltid värdet av ett uttryck som utvärderas för en viss punkt i tid. Punkten i tid vi viktig information är alltid det sista datumvärdet möjliga i en kalenderperiod. Ingående balans baserat på det sista datumet i föregående period, medan utgående balans baseras på det sista datumet i den aktuella perioden. Den aktuella perioden bestäms alltid det sista datumet i den aktuella kontexten.

Ytterligare resurser

Artiklar: Förstå och skapa datumtabeller i Power Pivot i Excel

Referens: funktionsreferens för DAXpå Office.com

Exempel: Resultaträkning datamodellering och analys med Microsoft PowerPivot i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×