Tillgängliga vyer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 innehåller ett stort antal aktivitet, resurs och kombinationsvyer som visas i ett särskilt format, en delmängd av informationen som du anger i Project.

Aktivitetsvyer

Upplyft stapel

Beskrivning     I stora projekt kan du har ett antal underaktiviteter under sammanfattningsaktiviteter för att hålla projektet bättre ordning. I fältet Upplyft vy, när den används när du har kört Rollup_Formatting makro visar underaktiviteter lyfts upp än och lagda över varandra som staplar ovanpå respektive sammanfattningsaktiviteter.

Innan du använder makrot Rollup_Formatting måste du först lyfta upp aktiviteterna i projektet. Markera aktiviteterna som du vill lyfta upp och markera sedan kryssrutan Lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattningsaktivitet på fliken Allmänt i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Kör makrot Rollup_Formatting genom att peka på MakroVerktyg-menyn och klicka på Makron. I listan Makronamn klickar du på Rollup_Formatting och sedan på Kör. Inga projektdata ändras när du kör makrot. Det som ändras när du kör makrot är möjligheten att visa projektet som upplyfta underaktiviteter över respektive sammanfattningsaktiviteter.

Om du inte vill visa upplyfta staplar när du utökar disposition klickar du på Gantt-schemaVisa-menyn och sedan på LayoutFormat-menyn. Markera kryssrutan Lyft alltid upp Gantt-staplar och markera sedan kryssrutan Dölj upplyfta staplar när sammanfattningen är expanderad.

Vyn Upplyft stapel är en variant av vyn Gantt-schema.

Gantt-vy med aktiviteter som inte har lyfts upp än

Underaktiviteter visas under en sammanfattningsaktivitet innan makrot Rollup_Formatting körs.

Aktiviteter upplyfta som staplar

Underaktiviteter i vyn Upplyft stapel visas upplyfta i sammanfattningsaktiviteten när du har kört makrot Rollup_Formatting.

Bästa användning     När du har kört makrot Rollup_Formatting använder du vyn Upplyft stapel när du vill:

 • Visa aktiviteter som upplyfta staplar på respektive staplar för sammanfattningsaktiviteter.

 • Visa hela projektet utan att aktiviteterna försvinner.

Tabeller     ark-delen visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Upplyft stapel är Upplyft, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Upplyft stapel kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i bladet och diagram av vyn Upplyft stapel. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn Upplyft stapel kan du grupp aktiviteter.

Kalender

Beskrivning     Använda kalender vy kan du skapa, redigera eller granska aktiviteterna i projektet i formatet kalender. Aktivitetsstaplar omfattar de dagar eller veckor som schemaläggningen. Det välbekanta formatet ser du snabbt se vilka aktiviteter som har schemalagts under vissa dagar, veckor eller månader. Om du planerar att ange ett stort antal aktiviteter, men kan det vara mer praktiskt att ange dem i vyn Gantt-schema och granska dem i kalendervyn.

Bästa användning     Använd vyn Kalender när du vill:

 • Visa aktiviteterna som har schemalagts under vissa veckor.

 • Granska aktiviteterna som har schemalagts under vissa dagar, veckor eller månader.

 • Skapa ett projekt genom att ange aktiviteter och aktiviteternas varaktighet.

 • Upprätta sekventiella beroenden mellan uppgifter genom att länkning dem.

 • Tilldela aktiviteter personal och andra resurser.

Anpassning     Du kan anpassa utseendet på vyn Kalender eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektfilen. Så här kan du anpassa Kalender:

 • Formatera en kategori för att särskilja den typen av information från annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattningsaktiviteter och öka teckenstorleken för alla dagar i veckan.

 • Ändra stödlinjer som delar kalendern i veckor och dagar, och stryka under information i datumrutorna.

 • Visa en månad, ett visst antal veckor, en enskild vecka eller ett visst antal dagar.

 • Ändra höjd på rader som representerar veckor, och bredd på datumrutor.

 • Ändra utseendet på datumrutor och på själva kalendern.

 • Bestämma vilka aktivitetsstaplar som visas i kalendern.

 • Skapa en kombinationsvy för kalendern och visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i vyn Kalender eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     Kalendern inga tabeller används i.

Filter     Kalendervyn kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas innehåller kalendervyn informationen som definieras av filtrets villkor. Du kan använda filtret använder resurs om du vill skriva ut en kalender med alla de uppgifter som en viss resurs ska utföra.

Observera att endast ett begränsat antal aktivitetsstaplar kan visas eller skrivas ut för ett visst datum i kalendervyn (beroende på radhöjden). Om du vill vara säker på att du kan granska eller skriva ut aktiviteterna som du är intresserad av använder du ett filter och visar aktiviteterna innan du granskar eller skriver ut kalendern. Standardfiltret är Alla aktiviteter.

Gruppering     Kalendervyn stöder inte gruppering.

Beskrivande nätverksdiagram

Beskrivning    vy Beskrivande nätverksdiagram är identisk med vyn Nätverksdiagram förutom storleken och detaljerna i de rutor som representerar aktiviteter.

Med vyn Beskrivande nätverksdiagram kan du granska, skapa eller redigera projektets aktiviteter och aktivitetssamband som ett nätverksdiagram (eller flödesschema). En ruta (kallas ibland nod) representerar en aktivitet, och den linje som sammanlänkar två rutor representerar länken mellan de två aktiviteterna. Rutorna i vyn Beskrivande nätverksdiagram är större och kan innehålla etiketter för informationen i rutorna. De större rutorna kräver mer utrymme, och färre rutor får därför plats på en sida vid utskrift.

Som standard visas en diagonal linje genom en pågående aktivitet och diagonala korsande streck genom en avslutad aktivitet i det beskrivande nätverksdiagrammet.

Bästa användning     Använd vyn Beskrivande nätverksdiagram när du vill:

 • Skapa och finjustera schemat i ett flödesschemaformat.

 • Redigera aktivitetsinformationen i rutorna i det beskrivande nätverksdiagrammet.

 • Länka aktiviteter för att ange aktiviteternas ordning samt bestämma start- och slutdatum.

 • Visa avslutade, pågående och ännu inte påbörjade aktiviteter grafiskt.

 • Tilldela särskilda aktiviteter personal och andra resurser, till exempel utrustning.

Anpassning     Du kan anpassa vyn Beskrivande nätverksdiagram eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektet. Så här kan du anpassa vyn:

 • Justera rutorna i det beskrivande nätverksdiagrammet så att de innehåller den aktivitets- och resursinformation som du tycker är viktigast. Du kan till exempel visa arbete och kostnad i stället för schemalagda start- och slutdatum.

 • Använda en annan form eller kantlinje formatmall till en kategori med uppgifter, till exempel kritiska sammanfattningsaktiviteter.

 • Ändra utseendet på linjerna som länkar samman rutor eller ger dem namn och förhindra att rutor korsar sidbrytningar.

 • Formatera specifik information att skilja dem från annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattningsaktiviteter och formatera alla milstolpar som fetstil.

 • Välja mellan andra layouter och ordna rutor för att snabbt ge projektet ett organiserat utseende.

 • Visa eller dölja beskrivande nätverksdiagrammet till den nivå som du vill se, genom att visa och dölja underaktiviteter sammanfattningsaktiviteter.

 • Skapa en kombinationsvy för det beskrivande nätverksdiagrammet så att ytterligare information om aktiviteterna i det beskrivande nätverksdiagrammet eller de resurser som har tilldelats aktiviteterna visas.

Tabeller     Inga tabeller används i det beskrivande nätverksdiagrammet.

Filter     I vyn Beskrivande nätverksdiagram kan du använda ett valfritt aktivitetsfilter och visa enbart vissa aktiviteter. När du väljer ett filter innehåller det beskrivande nätverksdiagrammet den information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är Alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan gruppera aktiviteter i vyn Beskrivande nätverksdiagram. När du använder grupperingsfunktioner används de aktuella layoutalternativen. Vissa layoutalternativ kan bara ändras när du väljer Ingen grupp i rutan Grupp.

Detalj-Gantt

Beskrivning     Detalj-Gantt- vy är en variant av vyn Gantt-schema och visar hur slack och försening i projektet. Det visas slack och förseningar som Gantt-schema. Tunna fungera som visuella hjälpmedel när du skannar förloppet för ett projekt som det visas i följande illustration.

Vyn Detalj-Gantt med slack och förseningar

I exemplet representerar den tunna stapeln efter den första aktiviteten slack: Från det att den första aktiviteten avslutas till att den andra börjar är det två dagars slack. Den tunna stapeln framför den tredje aktiviteten representerar försening: Aktiviteten har försenats två dagar gentemot sitt ursprungliga startdatum.

När du upptäcker förseningar i projektet med hjälp av den här vyn vill du förmodligen att få mer information: när skulle aktiviteten ha start (enligt originalplanen) och när är det för närvarande schemalagd att börja? Om du vill visa den här typen av information kan du skapa kombinationsvy med vyn Detalj-Gantt i det övre fönster och vyn Aktivitetsformulär information längst ned i fönstret. Det här formuläret kan du se en aktivitetens originalkostnad start och slut datum, aktuella (eller schemalagda) start- och slutdatum och faktisk startdatum och slutdatum. (För verkliga datum ska visas aktivitetens procent färdigt måste vara större än noll, annars returnerar ”saknas” visas i datum fält.)

Klicka på Zooma ut Bild av knapp om du vill se fler aktiviteter på tidsskala i vyn Detalj-Gantt.

Bästa användning     Använd vyn Detalj-Gantt när du vill:

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden och utvärdera slack och förseningar som finns mellan aktiviteterna. Du kan visa statusinformation genom att jämföra planerade och verkliga start- och slutdatum och genom att kontrollera Procent färdigt för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt medan du fortfarande har tillgång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Skapa ett projekt genom att ange aktiviteter och aktiviteternas varaktighet.

 • Upprätta sekventiella beroenden mellan uppgifter genom att länka dem till varandra. När du länkar aktiviteter visas hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start och slutdatum för andra aktiviteter, samt projektets slutdatum.

 • Tilldela aktiviteter personal och andra resurser.

Tabeller     ark-delen visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Detalj-Gantt är Förskjutning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Detalj-Gantt kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i bladet och diagram i vyn Detalj-Gantt. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Detalj-Gantt.

Enterprise Gantt-schema

Viktigt!: Vyn Gantt-schema för företag är en del av global företagsmall. Endast de personer som har behörighet att spara företagets globala mall (till exempel en projektadministratör) kan hämta och ändra objekt i mallen eller anpassa Gantt-vyn för företag. Alla användare kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in. Tänk på att den här vyn bara är tillgänglig om du använder Microsoft Office Project Professional och är ansluten till servern.

Beskrivning     I vy Gantt-schema för företag visas projektinformation på två sätt: Till vänster visas information som en ark och till höger visas den som ett diagram.

I listdelen visas information om projektets aktiviteter, till exempel när de börjar och slutar, hur långa de är och resurser kopplade till sig.

I schemadelen visas varje aktivitet grafiskt, vanligtvis som en aktivitetsstapel. Fältet längd och placering på tidsskala anger när aktiviteten börjar och slutar. Dessutom visar placeringen av en Aktivitetsfältet relation till en annan om aktiviteterna följer på varandra eller överlappar varandra. Klicka på Zooma ut Bild av knapp om du vill se fler aktiviteter på tidsskalan i vyn Gantt-schemat.

Bästa användning     Använd vyn Gantt-schema för företag när du vill:

 • Skapa ett projekt genom att ange aktiviteter och aktiviteternas varaktighet.

 • Upprätta sekventiella beroenden mellan uppgifter genom att länkning dem. När du länkar aktiviteter visas hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start och slutdatum för andra aktiviteter, samt projektets slutdatum.

 • Tilldela aktiviteter personal och andra resurser.

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden. Granska status genom att jämföra planerat (från originalplanen) datum- och verkliga start- och slutdatum och genom att kontrollera statusen för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt medan du fortfarande har tillgång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Dela en aktivitet så att den avbryts och återupptas senare i schemat.

Anpassning     Om du vill göra Gantt-schema för företag effektivare anpassar du vyn. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektfilen. Så här kan du anpassa vyn:

 • Ändra vilken information som visas.

 • Formatera viss information när du vill uppmärksamma den. Du kan till exempel använda fet stil för ett viktigt slutdatum.

 • Formatera en viss typ av information du vill särskilja den från annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattningsaktiviteter eller öka storleken på alla fält (kolumn).

 • Formatera Gantt-schema för företag snabbt med hjälp av guiden Gantt-schema.

 • Ändra tidsenheterna som visas.

 • Visa, dölja eller ändra utseendet på ej arbetstid.

 • Ändra aktivitetsstaplarna om du vill illustrera eller markera specifika kriterier i schemat. Du kan till exempel lägga till text, ändra mönster och färg eller tilldela en annan symbol till en viss aktivitetskategori.

 • Ändra stödlinjer så att vyn Gantt-schema blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält, rader och rubriker.

 • Lägga till egna etiketter eller ritobjekt.

 • Lyfta upp datum för underaktivitet till en stapel för sammanfattningsaktiviteter.

 • Skapa en kombinationsvy för vyn Gantt-schema för företag när du vill visa ytterligare information om aktiviteter eller resurser som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för Enterprise Gantt-schemavy är tabellen inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Enterprise Gantt-schemavy kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas visas både list- och schemadelen av Enterprise Gantt-schema informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i Gantt-schema för företag.

Gantt-schema

Beskrivning     I vy Gantt-schema visas projektinformation på två sätt: Till vänster visas informationen som en ark och till höger visas den som ett diagram.

I listdelen visas information om projektets aktiviteter, till exempel när de börjar och slutar, hur långa de är och resurser kopplade till sig.

I schemadelen visas varje aktivitet grafiskt, vanligtvis som en aktivitetsstapel. Fältet längd och placering på tidsskala anger när aktiviteten börjar och slutar. Dessutom visar placeringen av en Aktivitetsfältet relation till en annan om aktiviteterna följer på varandra eller överlappar varandra. Klicka på Zooma ut Bild av knapp om du vill se fler aktiviteter på tidsskalan i vyn Gantt-schema.

Bästa användning     Använd vyn Gantt-schema när du vill:

 • Skapa ett projekt genom att ange aktiviteter och aktiviteternas varaktighet.

 • Upprätta sekventiella beroenden mellan uppgifter genom att länkning dem. När du länkar aktiviteter visas hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start och slutdatum för andra aktiviteter, samt projektets slutdatum.

 • Tilldela aktiviteter personal och andra resurser.

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden. Granska status genom att jämföra planerat (från originalplanen) datum- och verkliga start- och slutdatum och genom att kontrollera statusen för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt medan du fortfarande har tillgång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Dela en aktivitet så att den avbryts och återupptas senare i schemat.

Anpassning     Om du vill göra Gantt-schemat effektivare anpassar du vyn. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn i projektfilen. Om du vill anpassa Gantt-schemat kan du:

 • Ändra vilken information som visas.

 • Formatera viss information när du vill uppmärksamma den. Du kan till exempel använda fet stil för ett viktigt slutdatum.

 • Formatera en viss typ av information du vill särskilja den från annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattningsaktiviteter eller öka storleken på alla fält (kolumn).

 • Formatera ett Gantt-schema snabbt med hjälp av guiden Gantt-schema.

 • Ändra tidsenheterna som visas.

 • Visa, dölja eller ändra utseendet på ej arbetstid.

 • Ändra aktivitetsstaplarna om du vill illustrera eller markera specifika kriterier i schemat. Du kan till exempel lägga till text, ändra mönster och färg eller tilldela en annan symbol till en viss aktivitetskategori.

 • Ändra stödlinjer så att vyn Gantt-schema blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält, rader och rubriker.

 • Lägga till egna etiketter eller ritobjekt i Gantt-schemat.

 • Lyfta upp datum för underaktivitet till en stapel för sammanfattningsaktiviteter.

 • Skapa en kombinationsvy för vyn Gantt-schema och visa ytterligare information om aktiviteterna eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Gantt-schema är tabellen inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Gantt-schema kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av Gantt-schemat. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i Gantt-schemat.

Utjämning Gantt

Beskrivning     Utjämning Gantt- vy är en variant av vyn Gantt-schema där till vänster i vyn visar projektinformation som en ark och till höger visas projektinformation som en diagram. Listdelen visar en lista över uppgifter och information om förskjutningar.

I schemadelen, där situationerna före och efter utjämning visas, visas varje aktivitet grafiskt, vanligtvis som en aktivitetsstapel. Stapelns längd och position på tidsskala anger när aktiviteten börjar och slutar. Dessutom anger en aktivitetsstapels position i relation till en annan aktivitetsstapel om aktiviteterna följer efter eller överlappar varandra.

Klicka på Zooma ut Bild av knapp om du vill se fler aktiviteter på tidsskalan i vyn Utjämning Gantt-schema.

Bästa användning     Använd vyn Utjämnings-Gantt när du vill:

 • Visa försenade aktiviteter grafiskt medan du fortfarande har tillgång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Granska ändringarna av aktiviteter som har skett vid utjämning.

 • Granska effekterna av resursutjämning på uppgiften som slutförd.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för Utjämning Gantt är Förskjutning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Utjämning Gantt-vy kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av Utjämning Gantt-vy. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Utjämnings-Gantt.

Upplyft datum för milstolpe

Beskrivning     I stora projekt kan du har ett antal underaktiviteter under sammanfattningsaktiviteter för att hålla projektet bättre ordning. Den Upplyft datum för milstolpe vy, när den används när du har kört Rollup_Formatting makro visar underaktiviteter upplyfta som milstolpar som markerats med namn och startdatum för varje aktivitet och aktiviteter över respektive sammanfattningsaktiviteter.

Innan du använder makrot Rollup_Formatting måste du först lyfta upp aktiviteterna i projektet. Markera aktiviteterna som du vill lyfta upp och markera sedan kryssrutan Lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattningsaktivitet på fliken Allmänt i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Kör makrot Rollup_Formatting genom att peka på MakroVerktyg-menyn och klicka på Makron. I listan Makronamn klickar du på Rollup_Formatting och sedan på Kör. Inga projektdata ändras när du kör makrot. Det som ändras när du kör makrot är möjligheten att visa projektet som upplyfta underaktiviteter över respektive sammanfattningsaktiviteter.

Om du inte vill visa upplyfta staplar när du utökar disposition klickar du på Gantt-schemaVisa-menyn och sedan på LayoutFormat-menyn. Markera kryssrutan Lyft alltid upp Gantt-staplar och markera sedan kryssrutan Dölj upplyfta staplar när sammanfattningen är expanderad.

Vyn Upplyft datum för milstolpe är en variant av vyn Gantt-schema.

Bästa användning     När du har kört makrot Rollup_Formatting använder du vyn Upplyft datum för milstolpe när du vill:

 • Visa aktiviteter som upplyfta milstolpar på respektive staplar för sammanfattningsaktiviteter.

 • Visa hela projektet utan att aktiviteterna försvinner.

Tabeller     ark-delen visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Upplyft datum för milstolpe är inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Upplyft datum för milstolpe kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i bladet och diagram av vyn Upplyft datum för milstolpe. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Upplyft datum för milstolpe.

Upplyft

Beskrivning     I stora projekt kan du har ett antal underaktiviteter under sammanfattningsaktiviteter för att hålla projektet bättre ordning. Den Upplyft vy, när den används när du har kört Rollup_Formatting makro visar underaktiviteter upplyfta som milstolpar som markerats med varje aktivitetsnamn och aktiviteter över respektive sammanfattningsaktiviteter.

Innan du använder makrot Rollup_Formatting måste du först lyfta upp aktiviteterna i projektet. Markera aktiviteterna som du vill lyfta upp och markera sedan kryssrutan Lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattningsaktivitet på fliken Allmänt i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Kör makrot Rollup_Formatting genom att peka på MakroVerktyg-menyn och klicka på Makron. I listan Makronamn klickar du på Rollup_Formatting och sedan på Kör. Inga projektdata ändras när du kör makrot. Det som ändras när du kör makrot är möjligheten att visa projektet som upplyfta underaktiviteter över respektive sammanfattningsaktiviteter.

Om du inte vill visa upplyfta staplar när du utökar disposition klickar du på Gantt-schemaVisa-menyn och sedan på LayoutFormat-menyn. Markera kryssrutan Lyft alltid upp Gantt-staplar och markera sedan kryssrutan Dölj upplyfta staplar när sammanfattningen är expanderad.

Vyn Upplyft milstolpe är en variant av vyn Gantt-schema.

Gantt-vy med aktiviteter som inte har lyfts upp än

Underaktiviteter visas under en sammanfattningsaktivitet innan makrot Rollup_Formatting körs.

Aktiviteter upplyfta som milstolpar

Underaktiviteter i vyn Upplyft milstolpe visas upplyfta i sammanfattningsaktiviteten när du har kört makrot Rollup_Formatting.

Bästa användning     När du har kört makrot Rollup_Formatting använder du vyn Upplyft milstolpe när du vill:

 • Visa aktiviteter som upplyfta milstolpar på respektive staplar för sammanfattningsaktiviteter.

 • Visa hela projektet utan att aktiviteterna försvinner.

Tabeller     ark-delen visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Upplyft milstolpe är Upplyft, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Upplyft kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i bladet och diagram av vyn Upplyft milstolpe. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Upplyft milstolpe.

Gantt-schema med flera originalplaner

Beskrivning     Gantt-schema med flera originalplaner vy visar olikfärgade aktivitetsstaplar för de första tre originalplanerna (Originalplan, Originalplan 1 och Originalplan 2) på sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter i den diagram delen av den här vyn.

Exempel vyn Gantt-schema visas mycket ark del av den här vyn information om projektets aktiviteter, till exempel när de börjar och slutar, hur långa de är och resurser kopplade till sig. I schemadelen av vyn anger höjden och placeringen av staplarna på tidsskala när aktiviteter börjar och slutar. Dessutom visar placeringen av en Aktivitetsfältet relation till en annan om aktiviteterna följer på varandra eller överlappar varandra. Klicka på Zooma ut Bild av knapp om du vill se fler aktiviteter på tidsskalan i vyn Gantt-schema med flera originalplaner.

Bästa användning     Använd vyn Gantt-schema med flera originalplaner om du vill se de tre första originalplanerna som du sparade i projektet.

Anpassning     Om du vill göra vyn Gantt-schema med flera originalplaner effektivare anpassar du vyn på samma sätt som Gantt-schemat. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn i projektfilen. Du kan:

 • Ändra vilken information som visas.

 • Formatera viss information när du vill uppmärksamma den. Du kan till exempel använda fet stil för ett viktigt slutdatum.

 • Formatera en viss typ av information du vill särskilja den från annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattningsaktiviteter eller öka storleken på alla fält (kolumn).

 • Ändra tidsenheterna som visas.

 • Visa, dölja eller ändra utseendet på ej arbetstid.

 • Ändra utseende på aktivitetsstaplarna.

 • Ändra stödlinjer så att vyn blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält, rader och rubriker.

 • Lägga till egna etiketter eller ritobjekt till vyn.

 • Lyfta upp datum för underaktivitet till en stapel för sammanfattningsaktiviteter.

 • Skapa en kombinationsvy för vyn och visa ytterligare information om aktiviteterna eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Gantt-schema med flera originalplaner är inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Du kan använda någon av uppgift filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se i vyn Gantt-schema med flera originalplaner. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av vyn. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Gantt-schema med flera originalplaner.

Nätverksdiagram

Beskrivning     Med nätverksdiagram vy kan du granska, skapa eller redigera projektets aktiviteter och aktivitetssamband som nätverksdiagram (eller flödesschema). En ruta (kallas även en nod) representerar varje aktivitet och en linje som kopplar ihop två rutor representerar sambandet mellan de två aktiviteterna. Som standard visas i nätverksdiagrammet en diagonal linje genom en aktivitet som pågår och diagonalt streck genom en slutförd uppgift.

Bästa användning     Använd vyn Nätverksdiagram när du vill:

 • Skapa och finjustera scheman i ett flödesschemaformat.

 • Redigera aktivitetsinformationen i rutorna i nätverksdiagrammet.

 • Länka aktiviteter för att ange aktiviteternas ordning samt bestämma start- och slutdatum.

 • Visa avslutade, pågående och ännu inte påbörjade aktiviteter grafiskt.

 • Tilldela särskilda aktiviteter personal och andra resurser (till exempel utrustning).

Anpassning     Du kan anpassa vyn Nätverksdiagram eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektet. Så här kan du anpassa vyn:

 • Justera rutor i Nätverksdiagram på så sätt att de innehåller den aktivitets- och resursinformation som du tycker är viktigast. Du kan till exempel visa arbete och kostnad i stället för schemalagda start- och slutdatum.

 • Tillämpa formatet olika rutan form eller kantlinje på en kategori med uppgifter, till exempel kritiska aktiviteter.

 • Ändra utseendet på de linjer som länkar samman rutor i Nätverksdiagram eller ger dem namn och förhindra att rutor korsar sidbrytningar.

 • Formatera specifika typer av information att skilja dem från andra typer av information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattningsaktiviteter och formatera alla milstolpar som fetstil.

 • Välja olika layoutmönster och ordna rutor i nätverksdiagram så att projektet snabbt får ett organiserat utseende.

 • Visa eller dölja nätverksdiagrammet till den nivå som du vill se, genom att visa och dölja underaktiviteter sammanfattningsaktiviteter.

 • Skapa en kombinationsvy och visa ytterligare information om aktiviteterna i nätverksdiagrammet och om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     Nätverksdiagram inga används tabeller i.

Filter     Vyn Nätverksdiagram kan använda någon av uppgift filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas innehåller vyn Nätverksdiagram informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Nätverksdiagram. När du grupperar används de aktuella layoutalternativen. Vissa layoutalternativ går bara att ändra när du inte grupperar.

PA_Förväntat Gantt

Beskrivning     PA_Förväntat Gantt- vy används tillsammans med PERT-analys när du utvärderar förväntade varaktighet, startdatum och slutdatum för aktiviteter.

Vyn PA_Förväntad Gantt är en variant av vyn Gantt-schema där projektinformationen till vänster visas som en ark och till höger som ett diagram.

Den här vyn blir tillgänglig i Project när du använder du verktygen för PERT-analys som är tillgängliga när du har läst tillägget PERT-analys modellen COM (Component Object).

Bästa användning     Använd vyn PA_Förväntad Gantt när du vill:

 • Ange förväntade varaktigheter för ett projekts aktiviteter.

 • Jämföra skillnader i aktiviteternas uppskattade varaktigheter.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn PA_Förväntad Gantt är PA_Förväntat, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn PA_Förväntad Gantt kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av vyn PA_Förväntad Gantt. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn PA_Förväntad Gantt.

PA_Bästa Gantt

Beskrivning     PA_Bästa Gantt- vy används tillsammans med PERT-analys när du utvärderar bästa tänkbara varaktighet, startdatum och slutdatum för aktiviteter.

Vyn PA_Bästa Gantt är en variant av vyn Gantt-schema där projektinformation till vänster visas som en ark och till höger som ett diagram.

Den här vyn blir tillgänglig i Project när du använder du verktygen för PERT-analys som är tillgängliga när du har läst tillägget PERT-analys modellen COM (Component Object).

Bästa användning     Använd vyn PA_Bästa Gantt när du vill:

 • Ange de bästa varaktigheterna för ett projekts aktiviteter.

 • Jämföra skillnader i aktiviteternas uppskattade varaktigheter.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn PA_Bästa Gantt är PA_Bästa fall, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn PA_Bästa Gantt kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av vyn PA_Bästa Gantt. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn PA_Bästa Gantt.

PA_Sämsta Gantt

Beskrivning     PA_Sämsta Gantt- vy används tillsammans med PERT-analys när du utvärderar sämsta varaktighet, startdatum och slutdatum för aktiviteter.

Vyn PA_Sämsta Gantt är en variant av vyn Gantt-schema där projektinformationen till vänster visas som en ark och till höger som ett diagram.

Den här vyn blir tillgänglig i Project när du använder du verktygen för PERT-analys som är tillgängliga när du har läst tillägget PERT-analys modellen COM (Component Object).

Bästa användning     Använd vyn PA_Sämsta Gantt när du vill:

 • Ange de sämsta varaktigheterna för ett projekts aktiviteter.

 • Jämföra skillnader i aktiviteternas uppskattade varaktigheter.

Tabeller     Listdelen visar kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn PA_Sämsta Gantt är tabellen PA_Sämsta fall, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn PA_Sämsta Gantt kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av vyn PA_Sämsta Gantt. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn PA_Sämsta Gantt.

PA_PERT post blad

Beskrivning     PA_PERT post blad vy används tillsammans med PERT-analys som hjälper dig att utvärdera troliga varaktighet för aktiviteter. Du kan ange bästa, förväntade och sämsta värden för en aktivitet och be Project att beräkna varaktigheten för en troligt. Genom att ändra tjockleken de Project attribut till var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra uppskattning mer exakt. Ändra tjockleken för genom att ändra standardinställningarna.

Vyn PA_PERT-analysblad är en variant av vyn Aktivitetslista.

Den här vyn blir tillgänglig i Project när du använder du verktygen för PERT-analys som är tillgängliga när du har läst tillägget PERT-analys modellen COM (Component Object).

Bästa användning     Använd vyn PA_PERT-analysblad när du vill:

 • Ange de bästa, förväntade och sämsta scenarierna för aktivitetsvaraktigheter innan du beräknar de troligaste varaktigheterna.

 • Jämföra skillnader i aktiviteternas uppskattade varaktigheter.

Tabeller     ark-delen visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för PA_PERT post listvy är tabellen PA_PERT-inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     PA_PERT post listvy kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i bladet och diagram av PA_PERT post listvy. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn PA_PERT-analysblad.

Information om diagram

Beskrivning     Relationsdiagram vy är en särskild version av vyn Nätverksdiagram och visar den aktuella aktivitet i mitten av fönster med aktivitetens omedelbart föregående till dess vänstra och omedelbar efterföljande aktiviteter till höger. Om du har ett stort projekt med många relaterade aktiviteter kan använda du vyn Relationsdiagram för att fokusera på de aktiviteter som är kopplade till en viss aktivitet.

Bästa användning     Vyn Relationsdiagram är mest praktisk i den nedre rutan i en kombinationsvy. När du väljer en aktivitet i det översta fönstret visas aktiviteten och de föregående och efterföljande aktiviteterna i det nedersta fönstret.

Tabeller     Relationsdiagrammet inga används tabeller i.

Filter     Vyn Relationsdiagram kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas innehåller i vyn Relationsdiagram informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn Relationsdiagram stöder inte gruppering.

Uppgift post

Beskrivning    vy Aktivitetsinmatning är en kombinationsvy som innehåller vyn Gantt-schema i den översta fönster och vyn Aktivitetsformulär i den nedersta. När du väljer en aktivitet i vyn Gantt-schema visas information om aktiviteten i vyn Aktivitetsformulär.

Bästa användning     Använd vyn Aktivitetsinmatning när du vill:

 • Visa aktiviteter grafiskt medan du fortfarande har tillgång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden.

 • Granska relationerna mellan aktiviteter med tiden.

Information     Standardinformationen för vyn Aktivitetsformulär är resurser & föregående aktiviteter, men du kan använda annan informationen genom att peka på informationFormat-menyn och klicka sedan på den information som du vill använda.

Tabeller     Vyn Gantt-schema visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Gantt-schema är tabellen inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter. Uppgiftsformuläret inga används tabeller i.

Filter     Vyn Gantt-schema kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. Däremot kan du inte använda ett filter i vyn i det nedre fönstret. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i ark och diagram i vyn Gantt-schema. Standardfiltret för vyn Gantt-schema är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i Gantt-schemat i vyn Aktivitetsinmatning. Det går inte att gruppera aktiviteter i vydelen Aktivitetsformulär.

Aktivitetslista

Beskrivning     Aktivitetslista vy visas information om varje aktivitet (till exempel uppgift varaktighet, start- och slutdatum och kostnad ) i ett ark format.

Bästa användning     Använd vyn Aktivitetslista när du vill:

 • Skapa en lista över aktiviteter och aktivitetsinformation snabbt om du inte behöver se informationen grafiskt över tiden.

 • Etablera sekventiella aktivitetssamband genom att länkning aktiviteter. När du länkar aktiviteter kan du se hur en förändring i en aktivitets varaktighet påverkar start- och slutdatum för andra aktiviteter samt projektets slutdatum.

 • Tilldela aktiviteter personal och andra resurser.

 • Granska status genom att jämföra planerat (från originalplanen) datum och faktisk start och slutdatum och genom att kontrollera statusen för varje aktivitet.

Anpassning     Du kan anpassa utseendet på vyn Aktivitetslista efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektfilen. Så här kan du anpassa Aktivitetslista:

 • Ändra vilken information som visas.

 • Formatera särskild information att det ska synas tydligt. Du kan till exempel fet stil för ett viktigt slutdatum eller tilldela ett annat teckensnitt till en överbelagd resurs.

 • Formatera en viss typ av information du vill särskilja den från andra typer av information. Du kan till exempel formatera alla sammanfattningsaktiviteter som kursiv text, formatera alla milstolpe uppgifter som fetstil och öka storleken på alla fält (kolumn).

 • Ändra stödlinjer så att vyn Aktivitetslista blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält, rader och rubriker.

 • Skapa en kombinationsvy och visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i vyn Aktivitetslista eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I vyn Aktivitetslista visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Aktivitetslista är tabellen inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Aktivitetslista kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas visas i vyn Aktivitetslista information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i Aktivitetslista.

Aktivitetsanvändning

Beskrivning     I vy Aktivitetsanvändning visas resurser som har definierats för varje aktivitet och mängden arbete som varje resurs har utfört under ett visst tidsintervall. Om du är mer intresserad av kostnad än av arbetet kan kostnaden för varje resurs som har tilldelats en aktivitet visas i Aktivitetsanvändning. Du kan också visa mer information samtidigt, t ex arbete och verkligt arbete. Det betyder att du kan jämföra de olika uppsättningarna information.

Den ark delen av vyn Aktivitetsanvändning visas aktiviteter med resurserna indragna under den aktivitet som de har tilldelats. Som standard är den information som visas i listdelen mer orienterad mot aktiviteten (arbete, varaktighet, start och slut). tidsfördelad delen av vyn är mer orienterad mot resurserna, med information om arbetsinsats per resurs eller kostnad per resurs. Du kan anpassa vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa en mängd information om aktiviteter (genom att använda en annan tabell ) eller om resurserna (genom att ändra information visas i tidsskalan).

Bästa användning     Använd vyn Aktivitetsanvändning när du vill:

 • Tilldela aktiviteter personer och andra resurser.

 • Skriva och redigera uppgift och resursinformation tillsammans, till exempel arbete, start och slutdatum, kostnad, arbete tilldelning och arbete tillgänglighet.

 • Fördela aktivitetstilldelningar jämnare över resurser.

 • Ta reda på hur många timmar som varje resurs har planerats att arbete med en aktivitet.

 • Variera mängden arbete som en person ägnar åt en aktivitet genom att ange arbetsprofiler.

 • Dela en aktivitet så att den andra delen av det startar vid ett senare tillfälle.

Anpassning     Du kan anpassa utseendet på vyn Aktivitetsanvändning efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektfilen. Om du vill anpassa vyn Aktivitetsanvändning kan du:

 • Visa annan aktivitetsinformation.

 • Formatera särskild information när du vill dra uppmärksamheten till den. Du kan till exempel använda fet formatering för en viktig aktivitet.

 • Formatera en viss typ av information om du vill särskilja den från andra typer av information. Du kan till exempel kursivera alla aktiviteter som ligger på den kritisk linje och öka storleken på alla fält (kolumnrubriker).

 • Ändra enheter som visas så att du kan granska projektet på lämplig detaljnivå.

 • Granska information för en särskild tidsperiod.

 • Ändra stödlinjer så att vyn Aktivitetsanvändning blir lättare att läsa eller förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält och rader.

 • Skapa en kombinationsvy när du vill visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i vyn Aktivitetsanvändning eller om resurserna som aktiviteterna har tilldelats.

Information     Den standardinformation som används i vyn Aktivitetsanvändning är Arbete men du kan använda andra detaljer genom att peka på InformationFormat-menyn och sedan klicka på detaljerna.

Du kan också välja ytterligare användningsinformation, till exempel faktisk kostnad, verkligt arbete eller originalkostnad genom att klicka på InformationsfältFormat-menyn, klicka på fliken Information och sedan flytta informationen till listan Visa de här fälten.

Tabeller     I vyn Aktivitetsanvändning visas informationskategorier om aktiviteter ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Aktivitetsanvändning är Användning, men du kan välja en annan aktivitetstabell.

Filter     I vyn Aktivitetsanvändning kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i list- och schemadelen av vyn Aktivitetsanvändning. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i vyn Aktivitetsanvändning.

Aktivitetsformuläret

Beskrivning     Med Detaljformulär-Aktivitet vy kan du ange, visa och redigera detaljerad schemaläggning information om uppgifter och resurser och spårningsinformation uppdaterats, en aktivitet åt gången. Det här formuläret är särskilt lämpligt att använda när du vill isolera för en viss aktivitet egenskaper.

Du kan visa information om de föregående eller efterföljande aktiviteten genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina uppgifter bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas aktiviteterna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn Detaljformulär – Aktivitet som en enskild vy, men vyn är mest användbar när den visas i det nedre fönster av en kombinationsvy. Vyn fungerar då som ett stöd och ger ytterligare information om aktiviteten som du har markerat i det övre fönstret.

Det finns två relaterade vyer som är lämpliga att använda när du vill hantera aktiviteter: vyn Aktivitetsformulär som tillhandahåller ytterligare information om hur du hanterar och schemalägger aktiviteter, och vyn Namnformulär – Aktivitet som är en förenklad version och som du använder när du hanterar grundläggande information om resurser och schemaläggning.

Bästa användning     Använd vyn Detaljformulär – Aktivitet när du vill:

 • Visa detaljerad information om en aktivitet i det nedersta fönstret av en kombinationsvy.

 • Ange och omarbeta aktivitetsinformation, inklusive information avseende start och slut datum, varaktighet, föregående aktiviteter och villkor.

 • Jämföra originalplan och aktuella datum för en aktivitet.

 • Visa en överblick över alla resurser som är tilldelade en aktivitet, och redigera resurserna vid behov.

Information     Du kan använda en unik uppsättning information att se tilldelade resurser och aktivitetssamband, resursscheman, arbete och kostnader för aktiviteten, samt relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa information om olika pekar du på informationFormat-menyn och klicka sedan på de information som du vill använda. Standardinformationen för vyn Detaljformulär-Aktivitet är resurser & föregående aktiviteter.

Tabeller     Detaljformulär-Aktivitet inga används tabeller i.

Filter     I vyn Detaljformulär – Aktivitet kan du använda ett valfritt aktivitetsfilter och visa enbart vissa aktiviteter. När du väljer ett filter innehåller Detaljformulär – Aktivitet den information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är Alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn Detaljformulär-Aktivitet stöder inte gruppering.

Uppgiftsformulär

Beskrivning     Med hjälp av aktivitetsformuläret vy, vilket är en förenklad version av vyn Detaljformulär-aktivitet du anger, visa och redigera grundläggande aktivitet och resursplanering information och spårningsinformation uppdaterats, en aktivitet åt gången. Det här formuläret är särskilt lämpligt att använda när du vill isolera för en viss aktivitet grundläggande egenskaper.

Du kan visa information om de föregående eller efterföljande aktiviteten genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina uppgifter bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas aktiviteterna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn Aktivitetsformulär som en enskild vy, men vyn är mest användbar när den visas i det nedre fönster av en kombinationsvy. Vyn fungerar då som ett stöd och ger ytterligare information om den aktivitet som du har markerat i det övre fönstret.

Det finns två relaterade vyer som är lämpliga att använda när du vill hantera aktiviteter: vyn Detaljformulär – Aktivitet som tillhandahåller detaljerad information om hur du hanterar och schemalägger aktiviteter, och vyn Namnformulär – Aktivitet som är en förenklad version och som du använder när du hanterar grundläggande information om resurser och schemaläggning.

Bästa användning     Använd vyn Aktivitetsformulär när du vill:

 • Visa detaljerad information om en aktivitet i det nedersta fönstret av en kombinationsvy.

 • Ange och omarbeta aktivitetsinformation, inklusive information avseende start- och slutdatum, varaktighet och föregående aktiviteter.

 • Visa en överblick över alla resurser som är tilldelade en aktivitet, och redigera resurserna vid behov.

Information     Du kan använda en unik uppsättning information att se tilldelade resurser och aktivitetssamband, resursscheman, arbete och kostnader för aktiviteten, samt relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa information om olika pekar du på informationFormat-menyn och klicka sedan på de information som du vill använda. Standardinformationen för vyn Aktivitetsformulär är resurser & föregående aktiviteter.

Tabeller     Uppgiftsformuläret inga används tabeller i.

Filter     I vyn Aktivitetsformulär kan du använda ett valfritt aktivitetsfilter och visa enbart vissa aktiviteter. När du väljer ett filter innehåller Aktivitetsformulär den information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är Alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn Aktivitetsformulär stöder inte gruppering.

Uppgiftsformuläret för namn

Beskrivning     Med hjälp av uppgiftsformuläret namn vy, vilket är en förenklad version av vyn Detaljformulär-aktivitet du anger, visa och redigera grundläggande aktivitet och resursplanering information, en aktivitet åt gången. Det här formuläret är särskilt lämpligt att använda när du vill isolera för en viss aktivitet grundläggande egenskaper.

Du kan visa information om de föregående eller efterföljande aktiviteten genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina uppgifter bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas aktiviteterna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn Namnformulär – Aktivitet som en enskild vy, men vyn är mest användbar när den visas i det nedre fönster av en kombinationsvy. Vyn fungerar då som ett stöd och ger ytterligare information om den aktivitet som du har markerat i det övre fönstret.

Det finns två relaterade vyer som är lämpliga att använda när du vill hantera aktiviteter: vyn Detaljformulär – Aktivitet som tillhandahåller ytterligare information om hur du hanterar och schemalägger aktiviteter, och vyn Aktivitetsformulär som du använder när du visar grundläggande information om uppföljning och schemaläggning av aktiviteter.

Bästa användning     Använd vyn Namnformulär – Aktivitet när du vill:

 • Visa grundläggande information om en aktivitet i det nedersta fönstret av en kombinationsvy.

 • Skriva och granska aktivitetsinformation, till exempel vilka resurser som är tilldelade en aktivitet.

 • Koppla en aktivitet till en aktivitet som föregår den.

Information     Du kan använda en unik uppsättning information att se tilldelade resurser och aktivitetssamband, resursscheman, arbete och kostnader för aktiviteten, samt relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa information om olika pekar du på informationFormat-menyn och klicka sedan på de information som du vill använda. Standard detaljinformationen används av namnet Aktivitetsformulär är resurser & föregående aktiviteter.

Tabeller     Namn uppgiftsformuläret inga används tabeller i.

Filter     I vyn Namnformulär – Aktivitet kan du använda ett valfritt aktivitetsfilter och visa enbart vissa aktiviteter. När du väljer ett filter innehåller Namnformulär – Aktivitet den information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är Alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn Aktivitetsformulär namn stöder inte gruppering.

Uppföljnings-Gantt

Beskrivning     Vyn Uppföljnings-Gantt- vy visar två aktivitet staplar ovanpå varandra, för varje aktivitet. Det nedre fältet visar originalplanens start- och slutdatum och den övre stapeln visar de schemalagda start- och slutdatum. (Eller, om uppgiften redan har startat, vilket innebär att procent slutfört arbete är större än noll, det övre fältet visar faktisk start- och det datum då arbetet har slutförts. Om aktiviteten är 100% klart, visar den övre stapeln de verkliga start- och slutdatum.)

När du anger aktiviteter och datum för ett projekt och sedan sparar projektet med en originalplan visas aktiviteterna i vyn Uppföljnings-Gantt, som visas i följande exempel.

Följa upp Gantt-vy med synkroniserat schema

Fälten Originalplan och de schemalagda eller verkliga staplarna är synkroniserade. Men om startdatumet för den första aktiviteten försenas den röda schemalagda stapeln sträcker sig utanför fältet nedre originalplan av mängden försening, enligt följande exempel.

Vyn Uppföljnings-Gantt med försening

Eftersom aktiviteterna länkas orsakar försenade för den första aktiviteten en kedjereaktionen att var och en av dess efterföljande aktiviteter försening av samma mängd tid.

Bästa användning     Använd vyn Uppföljnings-Gantt när du vill:

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden och utvärdera aktiviteternas förseningar. Du kan visa statusinformation genom att jämföra originalplanens start- och slutdatum och de schemalagda (eller verkliga) start- och slutdatumen, och genom att kontrollera Procent färdigt för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt medan du fortfarande har tillgång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Skapa ett projekt genom att ange aktiviteter och aktiviteternas varaktighet.

 • Upprätta sekventiella beroenden mellan uppgifter genom att länka dem till varandra. När du länkar aktiviteter visas hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start och slutdatum för andra aktiviteter, samt projektets slutdatum.

 • Tilldela aktiviteter personal och andra resurser.

Tabeller     ark-delen visas kategorier av information om aktiviteter, ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Uppföljnings-Gantt är tabellen inmatning, men du kan välja några av tabellerna aktiviteten ska visas information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Uppföljnings-Gantt kan använda aktivitet filter för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen som definieras av filtrets villkor i blad och diagram i vyn Uppföljnings-Gantt. Standardfiltret är alla aktiviteter.

Gruppering     Du kan grupp aktiviteter i Uppföljnings-Gantt.

Resursvyer

Resursbeläggning

Beskrivning    vy Resursbeläggning är en kombinationsvy där vyn Resursanvändning visas i den övre fönster och vyn Utjämnings-Gantt i den nedre.

Du kan snabbt skapa en resurslista för projektet genom att skriva namnet på varje resurs och relaterad information i den övre rutan. En resurs kan vara en person, ett företag eller avdelning, utrustning, ett rum eller någon annan resurs som du använder för ditt projekt.

Bästa användning     Använd vyn Resursbeläggning när du vill:

 • Visa information om kostnad och arbete för varje resurs.

 • Underlätta identifiering av resurser som är överbelagda.

 • Visa statusen för varje resurs i ark och diagram.

Tabeller     Resursbeläggning visar kategorier av information om resurser ordnade i tabeller. Eftersom det här är en kombinerad vy varje vy gör användning av vissa tabeller som den andra se inte kanske.

Standardtabellen för vyn Resursanvändning är tabellen Användning, men du välja en annan resurstabell.

Standardtabellen för vyn Gantt-schema är tabellen Inmatning, men du kan välja en annan aktivitetstabell.

Filter     Vyn Resursanvändning (som visas i den översta rutan) kan använda resurs filter för att visa enbart viss information. Däremot kan du inte använda ett filter i vyn i det nedre fönstret. När du väljer ett filter visas innehåller i vyn Resursanvändning informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla resurser.

Gruppering     Du kan bara grupp resurser i vyn Resursanvändning i Resursbeläggning. Standardfiltret för vyn Resursanvändning är Alla resurser. Det går inte att gruppera aktiviteter i vydelen Gantt-schema.

Resursformulär

Beskrivning     Resursformulär vy visar detaljerad information om en resurs i taget. Den här formulär är särskilt lämpligt att använda när du vill isolera av en given resurs.

Du kan visa information om föregående eller efterföljande aktiviteter genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina resurser bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat informationen ordnas resurserna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn Resursformulär som en enskild vy, men vyn är mest användbar när den visas i det nedre fönster av en kombinationsvy. Vyn fungerar då som ett stöd och ger ytterligare information om den resurs som du har markerat i det övre fönstret.

Du kan snabbt skapa en resurslista för projektet genom att skriva in namnet på varje resurs och den relaterade informationen i någon av vyerna Resurslista eller Resursanvändning. En resurs kan vara en person, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller någon annan resurs som du använder i projektet.

Vyn Namnformulär – Resurs är en förenklad version av vyn Resursformulär och kan användas när du vill ha allmän information om resurserna.

Bästa användning     Använd vyn Resursformulär när du vill:

 • Visa detaljerad information om en resurs i det nedersta fönstret av en kombinationsvy.

 • Skriva och omarbeta resursinformation, inklusive information om scheman, kostnad och arbete.

 • Visa en överblick över alla aktiviteter som tilldelats en resurs.

 • Ge detaljerad information om en resurs, när vyn används i kombination med en annan vy.

Information     Du kan använda en unik uppsättning information om du vill se en resurs schema, kostnader, och arbeta information samt relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa information om olika pekar du på informationFormat-menyn och klicka sedan på de information som du vill använda. Standard detaljinformationen används av vilken formulärvy som resursen är schema.

Tabeller     Formuläret resurs inga används tabeller i.

Filter     I vyn Resursformulär kan du använda ett valfritt aktivitetsfilter och visa enbart vissa resurser. När du väljer ett filter innehåller Resursformulär den information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är Alla resurser.

Gruppering     Resurs formulärvyn stöder inte gruppering.

Resursdiagram

Beskrivning     Resursdiagram vy visar grafiskt information om beläggning, arbete eller kostnad av resurser över tiden. Du kan granska resursinformation för en resurs i taget, för markerade resurser eller för en enstaka resurs genom att visa vyn Resursdiagram i en kombinationsvy, med en resursvy i övre fönster och Resursdiagram längst ned i fönstret, och den kombinerade markerade resurser samtidigt. När du visar en aktivitetsvy i det översta fönstret visar vyn Resursdiagram resursinformation för varje aktivitet eller markerade aktiviteter och för varje resurs som tilldelats till aktiviteterna.

Bästa användning     Använd vyn Resursdiagram när du vill:

 • Utvärdera vilka resurser som är överbelagda och med hur mycket.

 • Visa arbetskapaciteten (i procent) för varje resurs.

 • Ta reda på hur många timmar varje resurs schemalagts för arbete.

 • Bestämma hur mycket tid som en resurs finns tillgänglig för ytterligare arbetstilldelningar.

 • Granska resurskostnader.

Anpassning     Du kan anpassa vyn Resursdiagram. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn i projektfilen. Så här kan du anpassa vyn:

 • Visa olika typer av resursinformation.

 • Visa information för en enstaka resurs och markerade resurser samtidigt.

 • Formatera en viss typ av information om du vill särskilja den från andra typer av information. Du kan till exempel formatera alla överbelagda resurser med kursiv stil och alla förklaring med fetstil.

 • Ändra tidsskala och visa projektet med önskad detaljnivå.

 • Visa information för en viss tidsperiod.

 • Styra vilken diagramtyp som visas, till exempel ett stapeldiagram, ett ytdiagram, ett histogram eller ett linjediagram.

 • Ändra färger och mönster i diagrammet och i överlappningen mellan ett enskilt stapeldiagram och ett stapeldiagram för markerade resurser, som visas samtidigt.

 • Ändra stödlinjer så att resursdiagrammet blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på de vågräta stödlinjerna och stödlinjerna för aktuellt datum.

 • Skapa en kombinationsvy och visa ytterligare information om resurserna i resursdiagrammet eller om aktiviteterna som resurserna har tilldelats.

Information     Standard detaljinformationen används i vyn Resursdiagram är resursbehov, men du kan använda annan informationen genom att peka på informationFormat-menyn och klicka sedan på den information som du vill använda.

Tabeller     Resursdiagram inga används tabeller i.

Filter     Vyn Resursdiagram kan använda resurs filter för att visa enbart viss information. När du väljer ett filter innehåller Resursdiagram informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla resurser.

Gruppering     Vyn Resursdiagram stöder inte gruppering.

Resurs Namnformulär

Beskrivning     Resurs Namnformulär vy (en förenklad version av resurs formulärvyn) är ett effektivt sätt att lägga till och redigera information om aktiviteter som tilldelats resurser, visar information en resurs i taget. Det här formuläret är särskilt lämpligt att använda när du vill isolera av en given resurs.

Du kan visa information om föregående eller efterföljande aktiviteter genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina resurser bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas resurserna efter ID-nummer.

Bästa användning     Använd vyn Namnformulär – Resurs när du vill visa en överblick över alla aktiviteter och över den scheman som har tilldelats en resurs.

Information     Du kan använda en unik uppsättning information att se en resurs schema, kostnader och arbete information samt relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa information om olika pekar du på informationFormat-menyn och klicka sedan på de information som du vill använda. Standard detaljinformationen används av resurs namn formulärvyn är schema.

Tabeller     Formuläret resurs namn inga används tabeller i.

Filter     I vyn Namnformulär – Resurs kan du använda ett valfritt aktivitetsfilter och visa enbart viss information. När du väljer ett filter innehåller Namnformulär – Resurs den information som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är Alla resurser.

Gruppering     Resurs namn formulärvyn stöder inte gruppering.

Resurslista

Beskrivning     Resurslista vy visar resursinformation i formatet ark, där du kan granska, lägga till eller redigera information om varje resurs. Informationen inkluderar kostnader, antal arbete-tilldelade och planerat (från originalplanen) och faktisk kostnad.

Du kan snabbt skapa en resurslista för projektet genom att skriva in namnet på varje resurs och den relaterade informationen. En resurs kan vara en individ, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller någon annan resurs som du använder i projektet.

Bästa användning     Använd vyn Resurslista när du vill:

 • Skriva och redigera resursinformation.

 • Jämföra en resurs planerade kostnader och arbete med verkliga kostnader och fungerar.

 • Granska antalet arbetstimmar som har tilldelats varje resurs.

 • Granska resurskostnader.

 • Utvärdera effektiviteten hos en person som arbetar i projektet.

Anpassning     Du kan anpassa utseendet på vyn Resurslista efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektfilen. Så här kan du anpassa Resurslista:

 • Ändra vilken information som visas.

 • Formatera särskild information att det ska synas tydligt. Du kan till exempel använda fetstil till en högre än förväntat kostnad och tilldela ett annat teckensnitt till en överbelagd resurs.

 • Formatera en viss typ av information om du vill särskilja den från annan information. Du kan till exempel formatera alla överbelagda resurser med kursiverad text och öka storleken på alla fält.

 • Ändra stödlinjer så att vyn Resurslista blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält, rader och rubriker.

 • Skapa en kombinationsvy för vyn Resurslista för att visa ytterligare information om resurserna i resurslistan eller om de aktiviteter som resurserna har tilldelats till.

Tabeller     I vyn Resurslista visas kategorier av information om resurser ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Resurslista är tabellen inmatning, men du kan välja några av tabellerna resurs ska visas information om projektets resurser.

Filter     I vyn Resurslista kan använda resurs filter för att visa enbart viss information. När du väljer ett filter innehåller Resurslista informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla resurser.

Gruppering     Du kan grupp resurser i Resurslista.

Resursanvändning

Beskrivning     Resursanvändning vy visas för varje resurs tilldelade aktiviteter och den totala mängden arbete som resursen är schemalagd för att utföra för varje aktivitet per dag, vecka, månad eller andra tidsskala. Om du hellre vill i kostnad än fungerar, du kan använda vyn Resursanvändning för att visa kostnaden för en resurs totala aktiviteter över tiden eller visa både kostnad och arbeta samtidigt.

Du kan snabbt skapa en resurslista för projektet genom att skriva in namnet på varje resurs och den relaterade informationen i någon av vyerna Resurslista eller Resursanvändning. En resurs kan vara en person, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller någon annan resurs som du använder i projektet.

Bästa användning     Använd vyn Resursanvändning när du vill:

 • Skriva in och redigera information om tilldelning för en resurs, till exempel kostnad, tilldelning och tillgänglighet.

 • Se vilka resurser som är överbelagda och med hur mycket.

 • Fördela tilldelningar jämnare över resurser.

 • Ta reda på hur många timmar varje resurs schemalagts för arbete.

 • Visa arbetskapaciteten (i procent) för varje resurs.

 • Avgöra hur mycket tid som finns tillgänglig för varje resurs för ytterligare arbetstilldelning.

 • Visa status för en resurs i dagar, veckor, månader eller i andra tidsintervall.

 • Granska resurskostnader.

 • Variera mängden arbete som en person ägnar åt en aktivitet genom att ange arbetsprofiler.

Anpassning     Du kan anpassa utseendet på vyn Resursanvändning efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet, sparas den anpassade vyn i projektfilen. Om du vill anpassa vyn Resursanvändning kan du:

 • Visa olika typer av resursinformation.

 • Visa information i olika tidsskalor.

 • Formatera särskild information för att dra uppmärksamhet till den. Du kan till exempel använda fet formatering för en nyckelresurs.

 • Formatera en viss typ av information om du vill särskilja den från annan information. Du kan till exempel kursivera alla överbelagda resurser och öka storleken på alla fält (eller kolumnrubriker).

 • Ändra enheter som visas så att du kan granska projektet på lämplig detaljnivå.

 • Granska information för en särskild tidsperiod.

 • Ändra stödlinjer så att vyn Resursanvändning blir lättare att läsa och förstå. Du kan till exempel välja olika linjemönster och färger på stödlinjerna för fält och stödlinjerna för rader.

 • Skapa en kombinationsvy och visa ytterligare information om resurserna som visas i vyn Resursanvändning, eller om de aktiviteter som dessa resurser har tilldelats.

Information     Standard detaljinformationen används i vyn Resursanvändning är arbete, men du kan använda annan informationen genom att peka på informationFormat-menyn och klicka sedan på den information som du vill använda.

Du kan också välja ytterligare information, till exempel registreringen av verkliga kostnader, verkligt arbete eller Originalkostnad, genom att klicka på InformationsfältFormat-menyn, klicka på fliken Information och sedan flytta informationen som du vill att Visa dessa fälten lista.

Tabeller     I vyn Resursanvändning visar kategorier av information om resurser ordnade i tabeller. Standardtabellen för vyn Resursanvändning är tabellen användning, men du kan välja några av tabellerna resurs ska visas information om projektets resurser.

Filter     I vyn Resursanvändning kan använda resurs filter för att visa enbart viss information. När du väljer ett filter visas innehåller i vyn Resursanvändning informationen som definieras av filtrets villkor. Standardfiltret är alla resurser.

Gruppering     Du kan grupp resurser i vyn Resursanvändning.

Kombinationsvy

En kombinationsvy innehåller två olika vyer. I den nedre fönsterrutan visas detaljerad information om aktiviteterna eller resurserna i den övre fönsterrutan.

Kalender i en kombinerad vy

I de flesta fall använder du antagligen vy Kalender fristående för att kunna visa så många aktivitet som möjligt. Du kan dock kombinera Kalender med en annan vy när du vill visa information i två Project-vyer samtidigt. I alla kombinationsvy måste Kalender visas i den övre fönsterrutan.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar kalendervyn i den översta fönsterrutan och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resurser som har tilldelats de markerade aktiviteterna i kalendervyn, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar kalendervyn i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn detaljinformation om aktiviteterna som har markerats i kalendervyn.

Gantt-schema i en kombinerad vy

Du kan visa vy Gantt-schema i kombination med en valfri vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Gantt-schema i den översta fönster och eventuella resursvy längst ned i fönstret innehåller resurser tilldelats de markerade aktiviteterna i vyn Gantt-schema, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Gantt-schema i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn aktiviteterna som har markerats i Gantt-schemat, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och Gantt-schemat i den nedersta fönsterrutan innehåller Gantt-schemat aktiviteterna som har tilldelats de markerade resurserna i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och Gantt-schemat i den nedersta fönsterrutan innehåller Gantt-schemat aktiviteterna som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteterna.

Nätverksdiagram i en kombinationsvy

Oftast, kan du använda nätverksdiagram vy sig för att se som många hemnätverk rutor i nätverksdiagram som möjligt samtidigt. Men du kan kombinera det med en annan vy om du vill visa information i två vyer samtidigt. Vyn Nätverksdiagram kan visas i den övre eller nedre fönster i alla kombinationsvy. När visas längst ned i fönstret nätverksdiagrammet i automatiskt.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Nätverksdiagram i den översta fönsterrutan och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resurser som har tilldelats de markerade aktivitet i nätverksdiagrammet, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Nätverksdiagram i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn detaljinformation om aktiviteterna som har markerats i nätverksdiagrammet.

 • När du visar vyn Nätverksdiagram i den nedersta fönsterrutan och en resursvy i den översta fönsterrutan innehåller nätverksdiagrammet nätverksdiagramrutorna för aktiviteterna som tillhör de markerade resurserna i den översta fönsterrutan.

 • När du visar nätverksdiagrammet i den nedersta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan innehåller nätverksdiagrammet nätverksdiagramrutorna för aktiviteter som har markerats i den översta fönsterrutan.

Relationsdiagram i en kombinationsvy

Du kan visa vy Relationsdiagram i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Relationsdiagram i den översta fönster och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resurser som har tilldelats den markerade aktivitet i vyn Relationsdiagram, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Relationsdiagram i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn aktiviteten som har markerats i vyn Relationsdiagram, tillsammans med information om aktiviteten.

 • När du visar en resursvy i den övre rutan och vyn Relationsdiagram längst ned i fönstret innehåller den första aktiviteten som tilldelats de markerade resurserna i den översta fönsterrutan, tillsammans med alla föregående och efterföljande aktiviteter. (Du kan rulla åt vänster eller höger för att se ytterligare uppgifter som tilldelats de markerade resurserna.)

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Relationsdiagram i den nedersta fönsterrutan innehåller relationsdiagrammet den första aktiviteten som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med föregående och efterföljande aktiviteter.

Resursformulär i en kombinerad vy

Du kan visa vy Resursformulär i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Resursformulär i den översta fönster och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resursen i vyn Resursformulär, tillsammans med information om resursen. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa information om någon annan resurs.

 • När du visar vyn Resursformulär i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn de tilldelade aktiviteterna för resursen i vyn Resursformulär, tillsammans med information om aktiviteterna. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa aktiviteter för någon annan resurs.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och vyn Resursformulär i den nedersta fönsterrutan innehåller resursformuläret den första resursen som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om resursen. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa information om någon annan resurs.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Resursformulär i den nedersta fönsterrutan innehåller resursformuläret den första resursen som har tilldelats den första aktiviteten som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om resursen. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa andra resurser som har tilldelats de markerade aktiviteterna.

Resursdiagram i en kombinerad vy

Du kan visa vy Resursdiagram i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Resursdiagram i den översta fönster och eventuella resursvy längst ned i fönstret innehåller den markerade resursen i vyn Resursdiagram, tillsammans med information om resursen.

 • När du visar vyn Resursdiagram i den övre rutan och eventuella aktivitetsvy längst ned i fönstret innehåller de uppgifter som tilldelats den markerade resursen i vyn Resursdiagram, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och vyn Resursdiagram i den nedersta fönsterrutan innehåller resursdiagrammet tilldelning om den första resursen som har markerats i den översta fönsterrutan. (Rulla om du vill visa information om andra markerade resurser.)

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Resursdiagram i den nedersta fönsterrutan innehåller resursdiagrammet beläggningsinformation om den första resursen som har tilldelats aktiviteterna och som har markerats i den översta fönsterrutan. (Rulla om du vill visa information om ytterligare resurser som har tilldelats aktiviteten.)

 • När Resursdiagram är den enda vyn eller finns i den översta fönsterrutan i en kombinationsvy kan du ange särskilda resurser genom att använda ett filter. Om du använder filtret Alla resurser (standard) visas information om alla resurser som har tilldelade aktiviteter i diagram.

Resurslista i en kombinationsvy

Du kan visa vy Resurslista i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Resurslista i den översta fönster och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resurser som har markerats i vyn Resurslista, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Resurslista i den övre rutan och eventuella aktivitetsvy längst ned i fönstret innehåller tilldelade aktiviteter för resurserna som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och vyn Resurslista i den nedersta fönsterrutan innehåller resurslistan resurserna som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Resurslista i den nedersta fönsterrutan innehåller resurslistan resurserna som har tilldelats de markerade aktiviteterna i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om resurserna.

Resursanvändning i en kombinerad vy

Du kan visa vy Resursanvändning i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Resursanvändning i den översta fönster och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resurser som har markerats i vyn Resursanvändning, tillsammans med ytterligare information om resurserna.

 • När du visar vyn Resursanvändning i den övre rutan och eventuella aktivitetsvy längst ned i fönstret innehåller de uppgifter som tilldelats de markerade resurserna i vyn Resursanvändning, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och vyn Resursanvändning i den nedersta fönsterrutan innehåller resursanvändningen resurserna som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Resursanvändning i den nedersta fönsterrutan innehåller resursanvändningen resurserna som har tilldelats de markerade aktiviteterna i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om resurserna. Resursinformationen som visas gäller alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte enbart till de aktiviteter som har markerats i den övre fönsterrutan.

Uppgiftsformulär i en kombinerad vy

Du kan visa vy Aktivitetsformulär i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Aktivitetsformulär i den översta fönster och en resursvy i den nedersta fönsterrutan innehåller resursvyn resurser som har tilldelats aktivitet i vyn Aktivitetsformulär, tillsammans med information om resurserna. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa någon annan aktivitet med resurser.

 • När du visar vyn Aktivitetsformulär i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn aktiviteten som har markerats i vyn Aktivitetsformulär, tillsammans med information om aktiviteten. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa information om någon annan aktivitet.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och vyn Aktivitetsformulär i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsformuläret den första aktiviteten som har tilldelats den första markerade resursen i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteten. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa andra tilldelade aktiviteter för de markerade resurserna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Aktivitetsformulär i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsformuläret den första aktiviteten som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteten. Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa information om någon annan markerad aktivitet.

Aktivitetslista i en kombinerad vy

Du kan visa vy Aktivitetslista i kombination med en annan vy.

Den här kombinationsvyn gör följande möjligt:

 • När du visar vyn Aktivitetslista i den översta fönster och eventuella resursvy längst ned i fönstret innehåller resurser som tilldelats de markerade aktiviteterna i vyn Aktivitetslista, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Aktivitetslista i den översta fönsterrutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetsvyn aktiviteterna som har markerats i vyn Aktivitetslista, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en resursvy i den översta fönsterrutan och vyn Aktivitetslista i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetslistan de tilldelade aktiviteterna för resurserna som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteterna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönsterrutan och vyn Aktivitetslista i den nedersta fönsterrutan innehåller aktivitetslistan aktiviteterna som har markerats i den översta fönsterrutan, tillsammans med information om aktiviteterna.

Aktivitetsanvändning i en kombinerad vy

Du kan visa vy Aktivitetsanvändning i kombination med en valfri vy.

När du visar vyn Aktivitetsanvändning i övre fönster och eventuella resursvy längst ned i fönstret innehåller resurser som tilldelats till de markerade aktiviteterna, tillsammans med information om resurserna.

När du visar vyn Aktivitetsanvändning överst i fönstret och en aktivitetsvy längst ned i fönstret innehåller aktivitetsvyn aktiviteten som har markerats i vyn Aktivitetsanvändning samt information om aktiviteten.

När du visar en resursvy överst i fönstret och vyn Aktivitetsanvändning längst ned i fönstret innehåller aktivitetsanvändningen resursen som har markerats i den översta fönsterrutan tillsammans med alla tilldelade aktiviteter samt information om de tilldelade aktiviteterna.

När du visar en aktivitetsvy överst i fönstret och vyn Aktivitetsanvändning längst ned i fönstret innehåller aktivitetsanvändningen aktiviteten som har markerats i det översta fönsterrutan samt information om aktiviteten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×