Office
Logga in

Tillgängliga talformat

Genom att formtera numeriska värden på olika sätt kan du ändra utseende på cellen utan att ändra själva värdet. Talformatet påverkar inte det cellvärde som används av Excel för beräkningar. Det faktiska värdet visas i formelfältet.

Formelfält och relaterad cell
Formelfält och relaterad cell

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av de talformat som är tillgängliga på fliken Start i gruppen Tal. Om du vill visa alla tillgängliga talformat klickar du på dialogruteikonen bredvid Tal.

Dialogruteikonen i gruppen Tal

Format

Beskrivning

Allmänt

Det här är standardformatet för tal som du skriver i Excel. Oftast visas tal som är formaterade med formatet Allmänt precis som du skriver dem. Om cellen inte är tillräckligt bred för att hela talet ska få plats avrundas emellertid talen med decimaler. Talformatet Allmänt använder också matematisk notation (exponentiell notation) för stora tal (med 12 eller fler siffror).

Tal

Det här formatet används för att visa allmänna tal. Du kan ange antalet decimaler, om du vill använda tusentalsavgränsare och hur negativa tal ska visas.

Valuta

Det här formatet används för allmänna monetära värden och visar standardvalutasymbolen jämte talen. Du kan ange antalet decimaler, om du vill använda tusentalsavgränsare och hur negativa tal ska visas.

Redovisning

Det här formatet används också för monetära värden, men justerar valutasymbolerna och decimaltecknen för talen i en kolumn.

Datum

Med det här formatet visas datum- och tidserienummer som datumvärden i enlighet med den datum- och språkinställning (land) du anger. Datumformat som börjar med asterisk (*) påverkas av eventuella ändringar i datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen i Windows. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

Tid

Med det här formatet visas datum- och tidserienummer som tidsvärden i enlighet med den tids- och språkinställning (land) du anger. Tidsformat som börjar med asterisk (*) påverkas av eventuella ändringar i datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen i Windows. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

Procent

Med det här formatet multipliceras cellvärdet med 100 och resultatet visas med procenttecken (%). Du kan ange önskat antal decimaler.

Bråk

Med det här formatet visas ett tal som ett bråktal i enlighet med den bråkinställning du anger.

Vetenskapligt

Med det här formatet visas ett tal i exponentiell notation. En del av talet ersätts med E+n, där E (som representerar exponenten) multiplicerar föregående tal med 10 upphöjt till n. Om du använder formatet Vetenskapligt med 2 decimaler visas exempelvis talet 12345678901 som 1,23E+10, vilket motsvarar 1,23 multiplicerat med 10 upphöjt till 10. Du kan välja hur många decimaler som ska visas.

Text

Med det här formatet behandlas innehållet i en cell som text. Innehållet visas precis som du skriver det, även eventuella tal.

Special

Med det här formatet visas ett tal som ett postnummer, telefonnummer eller personnummer.

Anpassat

Med det här formatet kan du ändra en kopia av en befintlig kod för talformat. Använd det här formatet om du vill skapa ett anpassat talformat som läggs till i listan över koder för talformat. Du kan lägga till mellan 200 och 250 anpassade talformat beroende på installerad språkversion av Excel. Mer information om anpassade format finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×