Tilldelningsförskjutning (fält)

I fälten Tilldelningsförskjutning visas hur lång tid en resurs måste vänta innan arbetet med en tilldelning kan börja. Ingen information visas i fältet Tilldelningsförskjutning för aktiviteter eller resurser, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Det finns flera kategorier av fälten

Datatyp    varaktighetsfält

Tilldelningsförskjutning (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    Null-fält

Bästa användning    Lägg till aktivitetsfältet Tilldelningsförskjutning i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa förskjutningsinformationen för tilldelningar under en aktivitet.

Exempel    Du granskar förskjutningsinformation för tilldelningar och lägger till fältet Tilldelningsförskjutning i vyn Aktivitetsanvändning. Ingen information visas i fältet Tilldelningsförskjutning bredvid aktivitetsnamnen, men förskjutningen för tilldelningarna visas på tilldelningsraderna under respektive aktivitetsnamn.

Tilldelningsförskjutning (resursfält)

Inmatningstyp    Null-fält

Bästa användning    Lägg till resursfältet Tilldelningsförskjutning i vyn Resursanvändning när du vill visa förskjutningsinformation för tilldelningar under en resurs.

Exempel    Du granskar förskjutningsinformation för tilldelningar. Du lägger då till fältet Tilldelningsförskjutning i Resursanvändningsvyn. Ingen information visas i fältet Tilldelningsförskjutning bredvid resursnamnen. Förskjutningen för tilldelningarna visas dock i tilldelningsraderna nedanför respektive resursnamn.

Tilldelningsförskjutning (tilldelningsfält)

Inmatningstyp    beräknat eller angivet fält

Beräkning    Microsoft Office Project beräknar skillnaden mellan tilldelningens startdatum och aktivitetens startdatum. Skillnaden motsvarar tilldelningens förskjutning.

Tilldelningsförskjutning = Start (aktivitet) – Start (tilldelning)

Om du anger en tilldelnings startdatum som infaller senare än aktivitetens startdatum, ändras tilldelningens förskjutningsfält så att det visar skillnaden mellan tilldelningens startdatum och aktivitetens startdatum.

Bästa användning    Om du vill att en tilldelning ska börja någon gång efter aktivitetens startdatum anger du ett värde i fältet Tilldelningsförskjutning. Lägg till fältet Tilldelningsförskjutning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska, filtrera eller redigera tilldelningens förskjutning.

Exempel    Aktiviteten ”Vara på kundmöten”, som har en varaktighet på fem dagar, har tilldelats Sara, Christer och Janne. Janne ska dock inte börja med aktiviteten förrän den sista dagen. Om du vill schemalägga Janne för aktivitetens sista dag, skriver du 4d i fältet Tilldelningsförskjutning (och 1d i fältet Arbete) för Jannes tilldelning.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×