Tilldelningsfält

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med fälten Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Det finns flera kategorier av fälten tilldelning.

Datatyp    Ja/Nej

Tilldelning (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är en tilldelningsrad innehåller fältet Tilldelning ett Ja. Annars innehåller fältet ett Nej. För aktiviteter innehåller fältet Tilldelning alltid Nej.

Bästa användning    Vyn Aktivitetsanvändning innehåller tilldelningsrader som visar vilka resurser som är tilldelade till aktiviteten. Lägg till fältet Tilldelning i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa om fältet är en tilldelningsrad. Filtrera fältet Tilldelning när du endast vill visa tilldelningsrader (Tilldelning = Ja) eller när du vill utelämna tilldelningsrader (Tilldelning = Nej).

Exempel    I vyn Aktivitetsanvändning vill du bara visa tilldelningsrader för tilldelningar som har fler än 80 arbetstimmar. Filtrera fram alla tilldelningsfält som har värdet Ja samt alla Arbete-fält med högre värden än 80 timmar i dialogrutan Filterdefiniering.

Tilldelning (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är en tilldelningsrad innehåller fältet Tilldelning ett Ja. Annars innehåller fältet Tilldelning ett Nej. För resurser innehåller fältet Tilldelning alltid Nej.

Bästa användning    Vyn Resursanvändning innehåller tilldelningsrader som visar vilka aktiviteter resursen tilldelats. Lägg till fältet Tilldelning i listdelen av vyn Resursanvändning när du vill visa om fältet är en tilldelningsrad. Filtrera fältet Tilldelning när du endast vill visa tilldelningsrader (Tilldelning = Ja) eller när du vill utelämna tilldelningsrader (Tilldelning = Nej).

Exempel    I vyn Resursanvändning vill du bara visa tilldelningsrader för tilldelningar som har fler än 80 arbetstimmar. Filtrera då fram alla tilldelningsfält som har värdet Ja samt alla Arbete-fält med högre värden än 80 timmar i dialogrutan Filterdefiniering.

Tilldelning (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är en tilldelningsrad innehåller fältet Tilldelning ett Ja. Annars innehåller fältet Tilldelning ett Nej. För tilldelningar innehåller fältet Tilldelning alltid Ja.

Bästa användning    Vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning visar tilldelningsrader. I vyn Aktivitetsanvändning visar tilldelningsraderna vilka resurser som tilldelats aktiviteterna. I vyn Resursanvändning visar tilldelningsraderna vilka aktiviteter resursen tilldelats. Lägg till fältet Tilldelning i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa om raden är en tilldelningsrad. Filtrera fältet Tilldelning när du enbart vill se tilldelningsrader (Tilldelning = Ja) eller när du vill utelämna tilldelningsrader (Tilldelning = Nej).

Exempel    I vyn Aktivitetsanvändning vill du bara visa tilldelningsrader för tilldelningar som har fler än 80 arbetstimmar. Filtrera fram alla tilldelningsfält som har värdet Ja samt alla Arbete-fält med högre värden än 80 timmar i dialogrutan Filterdefiniering.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×