Tilldelningsägare (tilldelningsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Uppräknad

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet Tilldelningsägare innehåller namnet på den användare som ansvarar för att ange status för den aktuella tilldelning i Project Web App.

Beräkning    Arbetsresurser äger sina egna tilldelningar som standard. Tilldelningar med materialresurser och allmänna resurser ägs av standard- tilldelningsägare om identifieras en. Om det finns inga standardägare för tilldelning, innehåller fältet tilldelningsägare namnet på den person som skapade projektplanen. Det här fältet kan ändras till en arbetsresurs som ingår i projektgruppen. Kostnadsresurser har inte tilldelningsägare.

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Tilldelningsägare i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du behöver granska eller uppdatera namnen på de personer som ansvarar för att ange status för tilldelningarna. Du måste uppdatera fältet om en annan gruppmedlem än den tilldelade arbetsresursen ska ange status för en tilldelning, eller om det finns flera tilldelade resurser och bara en av dem ska ansvara för att rapportera status i Project Web App. Ange en tilldelningsägare om resursen inte har någon standardtilldelningsägare, eller om du vill ändra ägaren.

Exempel    Wilson har tilldelats ett antal aktiviteter i ett projekt. Under juli månad kommer han inte att arbeta med fem av dessa aktiviteter från kontoret och kommer inte att ha tillgång till en dator för att rapportera tilldelningsstatusen. Hans chef, Pilar, är tillgänglig under den tiden och har därför angett sig själv som tilldelningsägare för de fem tilldelningarna. På så sätt kan Pilar registrera statusinformationen åt Wilson för dessa tilldelningar.

I ett byggnadsprojekt har två resurser tilldelats till alla aktiviteter som omfattar murning: arbetsresursen Keith, muraren, och materialresursen Tegel. Förutom att vara tilldelningsägaren för sina egna arbetstilldelningar är Keith även tilldelningsägare för tegeltilldelningarna. När Keith rapporterar tilldelningsstatusen anger han hur många timmar han har arbetat med tilldelningarna, och hur många tegelstenar han har använt för att utföra dessa tilldelningar.

Anmärkningar    Gruppmedlemmar som är registrerade som tilldelningsägare kan se tilldelningen i Project Web App.

Du kan ange en tilldelningsägare för en enskild tilldelning med hjälp av dialogrutan Tilldelningsinformation.

Du kan ange tilldelningsägare för alla resurser som är kopplade till en enskild aktivitet via dialogrutan Aktivitetsinformation.

Fältet Tilldelningsägare är inte tillgängligt för lokala (ej företagsprojekt) resurser.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×