Tilldela personer till arbete i aktiviteter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När aktiviteter har angetts i ett schema tilldelas de olika personer som ska jobba med dem.

 1. Gå till kolumnen Resursnamn i Gantt-schemat.

 2. Klicka på pilen och välj de personer som ska arbeta med aktiviteten.
  Bild på resurstilldelning

 3. Om du inte hittar namnet på personen som du vill tilldela skriver du ett nytt namn.

Om det inte visas några namn i listan har ingen lagts till i projektet än. Skriv ett nytt namn i kolumnen eller lägg till resurser i projektet innan du tilldelar dem till arbete med aktiviteter.

Om du vill lägga till resurser som utrustning och material kan du läsa Lägga till och tilldela materialresurser till aktiviteter.

I Project Professional 2016 några resurser kan kräva godkännande resursansvarig. Om du är ansluten till Project Online, kan det finnas några resurser som kräver du begära ett resursåtagande innan resursen kan användas i ditt projekt. Project visas den här indikatorn Åtagande krävs om du behöver begära ett åtagande. Ett åtagande är ett avtal mellan en projektledare och resursansvarig, för att ge en viss resurs att arbeta med ett projekt för en viss tidsperiod, vid en viss procent av resursens tid eller för ett visst antal timmar.

Tilldela en person deltid i en aktivitet

Du kanske vill tilldela någon deltid i ett projekt. Då anger hur mycket id som personen ska ägna åt projektet i rutan Resurstilldelning.

 1. Välj aktiviteten i Gantt-schemat.

 2. Klicka på fliken Resurs > Tilldela resurser.

 3. I rutan Resurstilldelning väljer du vilka resurser som ska tilldelas och klickar på Tilldela resurser.
  I exemplet nedan är Amy resursen. Genom att ange 50 % i rutan Enheter har nu tilldelats 50 procents arbete i aktiviteten "Bygga staket". Bob arbetar också med aktiviteten, men eftersom kolumnen Enheter är tom så tilldelas Bob automatiskt 100 procent av aktiviteten.


  Dialogrutan Resurstilldelning

  Tips: Ibland när du tilldelar resurser till en aktivitet kan aktivitetens varaktighet eller längd ändras helt oväntat. Om det skulle hända kan du kontrollera aktivitetsinställningen Insatsberoende. Oväntade schemaändringar kan även orsakas av andra inställningar för aktiviteter och resurser. Du kontrollerar dessa genom att kontrollera alla schemaläggningsfaktorer som kan påverka aktiviteten.

Finns det många personer tilldelade till en uppgift?

Om du har en enda uppgift med många personer som har tilldelats kanske det inte fungerar att göra ändringar i kolumnen Resursnamn. Den här kolumnen kan bara hantera 256 tecken och du kanske når den gränsen om du har många resurser som har tilldelats till en uppgift.

För uppgifter där du behöver ha många resurser tilldelade är det bäst att göra tilldelningarna och göra ändringar i tilldelningarna i dialogrutan Aktivitetsinformation.

 1. Markera uppgiften och klicka på Aktivitet > Egenskaper > Information.

  Information

 2. På fliken Resurser kan du tilldela en längre lista med resurser för uppgiften utan att vara begränsad till 256 tecken som i kolumnen Resursnamn.

  Fliken Resurs i dialogrutan Aktivitetsinformation

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×