Tilldela om Sway-ytor från ett borttaget användarkonto – hjälp för administratörer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När en användare tas bort från Azure Active Directory, ange sina Sway till etappen håller var de kommer att tas bort senare. Sway är inte tillgängliga för vanliga användare under denna tidsperiod. IT-administratörer har 30 dagar efter att en användare tas bort permanent från Azure Active Directory för att tilldela om Sway som de som ägs till en annan användare inom deras innehavare.

Obs! Azure Active Directory har också en bevarandeperiod innan användaren tas bort permanent.

Steg 1: Ladda ned och installera bibliotek

 1. Ladda ned bibliotek från PowerShell-cmdlet:ar för att omtilldela Sway-ytor 

 2. Extrahera biblioteken:

  1. Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

  2. Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient.dll

  3. Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol.dll

  4. Newtonsoft.Json

 3. Hålla mappstrukturen intakt och installera dem som moduler som använder, följer du instruktionen här

  1. Exempel:

   1. Extrahera allt till ...\Documents\WindowsPowerShell\Modules\

 1. Se till att hämtade filer inte blockeras av avblockera dem via deras egenskapsinställningar

  1. Exempel:

Steg 2: Importera modulerna i PowerShell

 1. Öppna Windows PowerShell som administratör:

  1. Skriv Windows PowerShell i sökfältet.

  2. Högerklicka på Windows PowerShell eller Windows PowerShell ISE och välj Kör som administratör.

  3. Exempel

   1. PowerShell

   2. Fönstret Windows PowerShell öppnas. Prompten C:\Windows\system32 betyder att du har öppnat det som administratör.

   3. powershell2

2. Importera moduler tidigare hämtade.

Syntax:

Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol
Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient
Import-Module Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
Import-Module Newtonsoft.Json

(Ytterligare information om hur du importerar moduler)

Steg 3 – Anslut till Sway-tjänsten och kör överföringsskriptet

Note: Only Sways that were previously owned by the deleted account can be transferred at this time, and only to a user within the same tenant. Only the tenant administrator may initiate a transfer. 

 1. Ansluta till Sway-tjänsten via PowerShell

 2. Ange autentiseringsuppgifterna för klientorganisationens administratör

Syntax:

	Connect-SwayService

Exempel:

	Connect-SwayService

Överföra en enda Sway-yta till ett annat konto

Om du vill överföra en enda Sway-yta som tidigare ägdes av ett borttaget kontot till ett annat konto inom samma klientorganisation behöver du följande information:

 • Sway uppslags-ID - ID som finns efter sway.office.com URL-Adressen för en viss Sway (till exempel ”Ex: abc123 för https://sway.office.com/abc123”)

 • Ny e-postadress – e-postadressen för det konto som du överför Sway-ytan till

Syntax:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId <Sway Lookup ID> -DestinationOwner <New Email Address>

Exempel:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId abc123 -DestinationOwner user@contoso.com

Massöverföra alla Sway-ytor från ett konto till ett annat

Om du vill överföra alla Sway-ytor som tidigare ägdes av ett borttaget konto till ett annat konto inom samma klientorganisation behöver du följande information:

 • Det borttagna kontots e-postadress – e-postadressen för det konto som har tagits bort från Azure Active Directory

 • Det nya kontots e-postadress – e-postadressen för det konto som du överför Sway-ytan till

Syntax:

	Start-BulkChangeSwayOwner <Deleted Account Email Address> <New Account Email Address>

Exempel:

	Start-BulkChangeSwayOwner deleteduser@contoso.com activeuser@contoso.com

Steg 4: Kontrollera att Sway-ytorna har tilldelats om

 1. Visa en Sway-yta som har omtilldelats.

 2. Meddela den användare som Sway-ytorna överfördes till och be användaren att verifiera att användaren nu äger Sway-ytorna.

Bra att veta

 • Du har upp till 30 dagar på dig innan kontot tas bort permanent från Azure Active Directory att tilldela om Sway-ytor som ägs av det kontot

 • När du har kört skriptet för omtilldelning kan det ta upp till 1 timme innan de om tilldelade Sway-ytorna visas i det nya kontot.

 • Vissa inställningar som är kopplade till den omtilldelade Sway-ytan bevaras inte. De omfattar:

  • Sway-analys (antal visningar)

  • Delningsinställningar

   • Om en Sway-yta har delats med specifika personer återställs den till standardinställningarna i den omtilldelade Sway-ytan

   • För Sway-ytor som har delats för redigering måste den nya ägaren dela en ny länk till de medförfattare som fortfarande behöver redigeringsåtkomst

  • Senast redigerad

  • Inställningar som tidigare gjorts för Sway-ytan. Exempel: borttagning av Sway-banderoll och automatisk uppspelning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders