Tilldela och följa upp uppgifter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Förutom att skapa dina egna uppgifter kan skapa du uppgifter tilldelar till andra.

Genom att använda Uppgifter kan du få hjälp att följa upp saker du behöver göra. Du kan också tilldela andra personer en uppgift.

 1. Klicka på Uppgifter i navigeringsfältet och klicka sedan på Ny uppgift eller öppna en befintlig uppgift.

  Kortkommando    Om du vill skapa en uppgift trycker du på Ctrl+Skift+K.

 2. Klicka på Tilldela uppgift.

  Kommandot Tilldela uppgift i menyfältet

 3. I rutan Till anger du ett namn eller en e-postadress.

 4. Ange ämne, startdatum och förfallodatum.

  Egenskaperna Start- och Förfallodatum för en tilldelad uppgift

 5. Om du vill att uppgiften upprepas klickar du på Inträffar varje och väljer de alternativ som du vill ha. Sedan klickar du på OK.

 6. Klicka på Skicka.

  Obs!: Om du tilldelar någon en återkommande uppgift finns en kopia av uppgiften kvar i din uppgiftslista, men den uppdateras inte. Om du markerar rutan Skicka statusrapport när uppgiften är slutförd får du en statusrapport för varje slutförd förekomst i uppgiften.

När du öppnar en uppgift som du tilldelat någon kan du granska den tilldelade uppgiftens förlopp med rutan % slutfört som antingen du eller mottagaren kan uppdatera när någon av er skickar en statusrapport för den tilldelade uppgiften.

Outlook kan spåra förloppet för en aktivitet som tilldelats till en person. Om du vill att flera personer att arbeta med en aktivitet är en bra idé att dela upp aktiviteten i mindre delar eller tilldela varje aktivitet individuellt. Till exempel skapa tre separata uppgifter med namnet om du vill spåra en rapport som ska skrivas av tre skribenter Skriv rapport: Anna, Skriv rapport: Carlos, och Skriv rapport: Bengt, och tilldela varje enskild aktivitet på lämplig Writer.

Följa upp uppgifter du har tilldelat någon annan

 1. Klicka på Uppgifter i navigeringsfältet och klicka sedan på Uppgifter.

 2. Klicka på Visa > Byt vy > Tilldelad.

Kommandot Tilldelad uppgift i menyfliksområdet

Tilldelade uppgifter saknas

Om du inte ser uppgifterna du tilldelat är det möjligt att Outlook inte konfigurerats att behålla kopior av uppgifter som du delar ut.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Uppgifter.

 2. Markera rutan Uppdatera min aktivitetslista med kopior av aktiviteter som jag tilldelar andra personer under Uppgiftsalternativ.

Kryssrutan Uppdatera min aktivitetslista med kopior av aktiviteter som jag tilldelar andra personer

När du aktiverar det här alternativet kommer alla nya tilldelade uppgifter följas upp, men inte de som redan tilldelats.

När du skapar en uppgift och tilldela den till någon kan kanske du vissa uppgifter ska utföras för att behålla den tills den har slutförts. Du kanske till exempel vill statusrapporter och uppdateringar på status för aktiviteten. Om den person som du tilldela uppgiften avvisar det, kanske du vill tilldela uppgiften till någon annan.

Om du vill tilldela en uppgift först skapa uppgiften och skicka den som en uppgiftsförfrågan till någon. Den person som får uppgiftsförfrågan blir tillfällig ägare av uppgiften. Den här personen kan avböja uppgiften, acceptera aktiviteten eller tilldela uppgiften till någon annan. Om aktiviteten är avböjt returneras det till dig.

Obs!: Även om en nekad aktivitet returneras till dig, aktiviteten är fortfarande som ägs av mottagaren tills du återta ägarskap genom att returnera uppgiften till din egen uppgiftslista.

Tilldela en uppgift till någon

 1. Gör något av följande:

  • Så här tilldelar du en ny aktivitet     Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Uppgiftsförfrågan.

   Skicka en uppgiftsförfrågan till någon

  • Tilldela en befintlig uppgift     Öppna den uppgift som du vill tilldela i uppgiftslistan. Klicka på Tilldela uppgift på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

 2. Ange namn eller e-postadressen för den person som du vill tilldela uppgiften i rutan till.

  Klicka på knappen för att välja namn från en lista.

 3. Ge uppgiften ett namn i rutan Ämne.

  Obs!: För en befintlig uppgift är rutan ämne redan ifylld.

 4. Välj förfallodatum och statusalternativ som du vill använda.

 5. Markera eller avmarkera kryssrutan Behåll en uppdaterad kopia av den här uppgiften i uppgiftslistan och kryssrutan Skicka statusrapport när uppgiften är slutförd.

 6. Om du vill att uppgiften ska upprepas, klickar på återkommande i gruppen Alternativ på fliken aktivitet, Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 7. Skriv in den information du vill ska ingå i aktiviteten i brödtexten i den återkommande aktiviteten.

 8. Klicka på Skicka Bild av knapp .

  Obs!: Om du tilldelar en återkommande uppgift, en kopia av uppgiften finns kvar i din uppgiftslista, men kommer inte att uppdateras. Om du markerar kryssrutan Skicka statusrapport när uppgiften är slutförd får du en statusrapport för varje slutförd förekomst av uppgiften.

 1. Öppna den uppgift som du vill skicka.

 2. Klicka på Vidarebefordra på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

  Kortkommandot för att vidarebefordra en uppgift genom att trycka på CTRL + F.

 3. Ange mottagarnas namn eller e-postadresser i rutorna till och kopia.

 4. Skriv ett meddelande som du vill ska ingå i brödtexten till uppgiften. Dra ytterligare uppgifter om du vill skicka mer än en uppgift i uppgiftslistan till brödtexten till uppgiften som du vidarebefordrar.

 5. Klicka på Skicka Bild av knapp .

 1. Öppna e-postmeddelandet som innehåller uppgiftsförfrågan. Det här meddelandet är vanligtvis i mappen Skickat.

 2. Klicka på Gå tillbaka till aktivitetslistan på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

Du kan också frigöra aktivitet från nekad meddelandet genom att klicka på Gå tillbaka till aktivitetslistan.

Det finns tre sätt att hålla reda på de uppgifter som du har tilldelat andra:

 • Automatiskt sparar kopior av uppgifter som du tilldelar och ta emot automatiskt statusrapporter   

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Uppgiftsalternativ.

  3. Markera kryssrutan Behåll uppdaterade kopior av tilldelade uppgifter i min uppgiftslista.

  4. Markera kryssrutan Skicka statusrapport när tilldelade uppgifter är slutförda.

 • Visa uppgifter som du har tilldelat till andra   

  1. Klicka på uppgifter.

  2. Peka på Aktuell vyVisa-menyn och sedan på uppgift.

 • Visa listan med personer som får uppdaterade kopior av en tilldelad uppgift   

  1. Öppna den tilldelade uppgiften som du vill visa listan.

  2. Visa namnen i listrutan Uppdatera på fliken detaljer.

 1. Öppna den uppgift eller en uppgiftsförfrågan.

 2. Klicka på Acceptera eller Avböj på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Redigera svaret innan det skickas, Skriv din kommentar i meddelandet och klicka sedan på Skicka.

  • Klicka på Skicka svar nu.

 1. Öppna den uppgift som du vill skicka en statusrapport eller kommentar.

 2. Klicka på antingen Skicka statusrapport, Svara eller Svara alla på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

 3. Ange mottagarnas namn eller e-postadresser i rutorna till och kopia.

  Om aktiviteten har tilldelats dig, läggs namnen på personer som ska uppdateras automatiskt.

 4. Skriv in den information du vill ta med i statusrapporten i brödtexten i meddelandet.

 5. Klicka på Skicka Bild av knapp .

När du skapar en uppgift och tilldela den till någon kan kanske du vissa uppgifter ska utföras för att behålla den tills den har slutförts. Du kanske till exempel vill statusrapporter och uppdateringar på status för aktiviteten. Om den person som du tilldela uppgiften avvisar det, kanske du vill tilldela uppgiften till någon annan.

Om du vill tilldela en uppgift först skapa uppgiften och skicka den som en uppgiftsförfrågan till någon. Den person som får uppgiftsförfrågan blir tillfällig ägare av uppgiften. Den här personen kan avböja uppgiften, acceptera aktiviteten eller tilldela uppgiften till någon annan. Om aktiviteten är avböjt returneras det till dig.

Obs!: Även om en nekad aktivitet returneras till dig, aktiviteten är fortfarande som ägs av mottagaren tills du återta ägarskap genom att returnera uppgiften till din egen uppgiftslista.

Tilldela en uppgift till någon

 1. Gör något av följande:

  • Så här tilldelar du en ny aktivitet     Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Uppgiftsförfrågan.

   Skicka en uppgiftsförfrågan till någon

  • Tilldela en befintlig uppgift     Öppna den uppgift som du vill tilldela i uppgiftslistan. Klicka på Tilldela uppgift på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

 2. Ange namn eller e-postadressen för den person som du vill tilldela uppgiften i rutan till.

  Klicka på knappen för att välja namn från en lista.

 3. Ge uppgiften ett namn i rutan Ämne.

  Obs!: För en befintlig uppgift är rutan ämne redan ifylld.

 4. Välj förfallodatum och statusalternativ som du vill använda.

 5. Markera eller avmarkera kryssrutan Behåll en uppdaterad kopia av den här uppgiften i uppgiftslistan och kryssrutan Skicka statusrapport när uppgiften är slutförd.

 6. Om du vill att uppgiften ska upprepas, klickar på återkommande i gruppen Alternativ på fliken aktivitet, Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 7. Skriv in den information du vill ska ingå i aktiviteten i brödtexten i den återkommande aktiviteten.

 8. Klicka på Skicka Bild av knapp .

  Obs!: Om du tilldelar en återkommande uppgift, en kopia av uppgiften finns kvar i din uppgiftslista, men kommer inte att uppdateras. Om du markerar kryssrutan Skicka statusrapport när uppgiften är slutförd får du en statusrapport för varje slutförd förekomst av uppgiften.

 1. Öppna den uppgift som du vill skicka.

 2. Klicka på Vidarebefordra på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

  Kortkommandot för att vidarebefordra en uppgift genom att trycka på CTRL + F.

 3. Ange mottagarnas namn eller e-postadresser i rutorna till och kopia.

 4. Skriv ett meddelande som du vill ska ingå i brödtexten till uppgiften. Dra ytterligare uppgifter om du vill skicka mer än en uppgift i uppgiftslistan till brödtexten till uppgiften som du vidarebefordrar.

 5. Klicka på Skicka Bild av knapp .

 1. Öppna e-postmeddelandet som innehåller uppgiftsförfrågan. Det här meddelandet är vanligtvis i mappen Skickat.

 2. Klicka på Gå tillbaka till aktivitetslistan på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

Du kan också frigöra aktivitet från nekad meddelandet genom att klicka på Gå tillbaka till aktivitetslistan.

Det finns tre sätt att hålla reda på de uppgifter som du har tilldelat andra:

 • Automatiskt sparar kopior av uppgifter som du tilldelar och ta emot automatiskt statusrapporter   

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Uppgiftsalternativ.

  3. Markera kryssrutan Behåll uppdaterade kopior av tilldelade uppgifter i min uppgiftslista.

  4. Markera kryssrutan Skicka statusrapport när tilldelade uppgifter är slutförda.

 • Visa uppgifter som du har tilldelat till andra   

  1. Klicka på uppgifter.

  2. Peka på Aktuell vyVisa-menyn och sedan på uppgift.

 • Visa listan med personer som får uppdaterade kopior av en tilldelad uppgift   

  1. Öppna den tilldelade uppgiften som du vill visa listan.

  2. Visa namnen i listrutan Uppdatera på fliken detaljer.

 1. Öppna den uppgift eller en uppgiftsförfrågan.

 2. Klicka på Acceptera eller Avböj på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Redigera svaret innan det skickas, Skriv din kommentar i meddelandet och klicka sedan på Skicka.

  • Klicka på Skicka svar nu.

 1. Öppna den uppgift som du vill skicka en statusrapport eller kommentar.

 2. Klicka på antingen Skicka statusrapport, Svara eller Svara alla på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift.

 3. Ange mottagarnas namn eller e-postadresser i rutorna till och kopia.

  Om aktiviteten har tilldelats dig, läggs namnen på personer som ska uppdateras automatiskt.

 4. Skriv in den information du vill ta med i statusrapporten i brödtexten i meddelandet.

 5. Klicka på Skicka Bild av knapp .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×