Tilldela ett makro till ett formulär eller en kontrollknapp

Du kan använda en knapp (en formulärkontroll) eller en kommandoknapp (en ActiveX-kontroll) för att köra ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den.

Knappar för formulärkontroller och kommandoknappar för ActiveX-kontroller kallas ofta gemensamt för kommandoknappar. Du kan använda en knapp eller en kommandoknapp för att automatisera utskriften av ett kalkylblad, filtreringen av data eller beräkningen av tal. Knappar för formulärkontroller och kommandoknappar för ActiveX-kontroller liknar ofta varandra både vad gäller utseende och funktion. Det finns dock några få skillnader, som förklaras i följande avsnitt.

Knapp (formulärkontroll)

Exempel på en knapp i verktygsfältet Formulär

Kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

Exempel på en ActiveX-knappkontroll

Du kan hitta makron och VBA-verktyg på fliken Utvecklare. Eftersom den som standard är dold så är första steget att aktivera den.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

Så här gör du det:

 • I Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010

  1. Gå till Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar under Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

   Anpassa menyfliksområdet
 • I Excel 2007

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   Excel-alternativ
  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

   Alternativet Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet

Lägga till en knapp (formulärkontroll)

 1. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och klicka sedan på Knapp Bild av knapp under Formulärkontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att knappens övre vänstra hörn ska visas.

  Dialogrutan Koppla makro visas.

 3. Koppla ett makro till knappen och klicka på OK.

 4. Om du vill ange kontrollegenskaperna för knappen högerklickar du på knappen och klickar på Formatera kontroll.

Lägga till en kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och klicka sedan på Kommandoknapp Bild av knapp under ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill placera kommandoknappens övre vänstra hörn.

 3. I gruppen Kontroller klickar du Visa kod.
  När du gör det startar Visual Basic Editor. Kontrollera att Klicka är valt i listrutan till höger. Subproceduren CommandButton1_Click, som visas i följande bild, kör två makron när användaren klickar på knappen: SelectC15 och HelloMessage.

  En subprocedur i Visual Basic

 4. Gör något av följande i subproceduren för kommandoknappen:

  • Skriv namnet på ett befintligt makro i arbetsboken. Du hittar makron genom att klicka på Makron i gruppen Kod. Du kan köra flera makron från en knapp genom att skriva makronamnen på separata rader inuti subproceduren.

  • Skriv egen VBA-kod.

 5. Stäng Visual Basic Editor och inaktivera designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp .

 6. Du kör VBA-koden som är kopplad till knappen genom att klicka på ActiveX-kommandoknappen som du nyss skapat.

 7. Kontrollera att du arbetar i designläge om du vill redigera ActiveX-kontrollen. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 8. Om du vill ange egenskaper för kontrollen går du till gruppen fliken Utvecklare i gruppen Kontroller och klickar på Utvecklare Bild av knapp . Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Obs!: Innan du klickar på Egenskaper kontrollerar du att objektet som du vill kontrollera eller ändra egenskaper för redan är markerat.

  Rutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande tabell innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Om innehållet i kontrollen ska radbrytas automatiskt.

WordWrap (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek ska anpassas automatiskt så att allt innehåll kan visas.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

Ifylld (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

Bildens placering i förhållande till beskrivningen (vänster, ovanför, höger o.s.v.).

PicturePosition (formulär)

Tangentbord och mus:

Kortkommandot för kontrollen.

Accelerator (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av markör som visas när användaren placerar musen på ett objekt (standard, pil, I-balk o.s.v.).

MousePointer (formulär)

Om fokus växlar till kontrollen när användaren klickar på den.

TakeFocusOnClick (formulär)

Överst på sidan

Mer information finns i

Aktivera och inaktivera ActiveX-inställningar i Office-filer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×