Tilldela ett makro till ett formulär eller en kontrollknapp

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda knappen en formulärkontroll eller en kommandoknapp (en ActiveX-kontroll) att köra ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. Båda dessa knappar kallas även för en kommandoknapp kan konfigureras så att automatisera skriva ut ett kalkylblad, filtrering av data eller beräkna tal. I allmänhet är knappen en formulärkontroll och en kommandoknapp för ActiveX-kontrollen ungefär samma utseende och funktion. Men har de några skillnader som beskrivs i följande avsnitt.

Knapp (formulärkontroll)

Exempel på en knapp i verktygsfältet Formulär

Kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

Exempel på en ActiveX-knappkontroll

I avsnitten nedan lär du dig hur du lägger till ett makro till en knapp i Excel – för Windows eller Mac.

Obs!: ActiveX-kontroller som inte stöds på Mac.

Makron och VBA-verktyg finns på fliken utvecklare, som är dolda som standard.

Det första steget är att aktivera den. Mer information finns i artikeln: Visa fliken Utvecklare.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

Lägga till en knapp (formulärkontroll)

 1. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och sedan klicka på knappen Bild av knapp Formulärkontroller.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att det övre vänstra hörnet av knappen ska visas. Popup-fönstret Koppla makro visas.

 3. Koppla ett makro till knappen och klicka på OK.

 4. Om du vill ange kontrollegenskaperna för knappen högerklickar du på knappen och klickar på Formatera kontroll.

Lägga till en kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

 1. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och sedan klicka på Kommandoknapp Bild av knapp ActiveX-kontroller.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill använda det övre vänstra hörnet av kommandoknappen ska visas.

 3. Klicka på Visa kod i gruppen kontroller. Visual Basic Editor startas. Se till att Klicka på Välj i den nedrullningsbara listrutan till höger. Sub-procedur CommandButton1_Click (se bilden nedan) körs dessa två makron när användaren klickar på knappen: SelectC15 och HelloMessage.

  En subprocedur i Visual Basic

 4. Gör något av följande i subprocedur för kommandoknappen:

  • Ange namnet på ett befintligt makro i arbetsboken. Du hittar makron genom att klicka på makron i gruppen kod. Du kan köra flera makron från en knapp genom att ange Makronamn på separata rader i subprocedur.

  • Lägga till VBA-koden vid behov.

 5. Stäng Visual Basic Editor och klicka på Designläge Bild av knapp om du vill vara säker på att designläge är inaktiverad.

 6. Om du vill köra VBA-kod som ingår i knappen klickar du på ActiveX-kommandoknappen som du just har skapat.

 7. Kontrollera att du arbetar i designläge om du vill redigera ActiveX-kontrollen. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 8. Om du vill ange kontrollegenskaperna för kommandoknappen på fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Egenskaper Bild av knapp . Du kan också högerklicka på kommandoknappen och klicka sedan på Egenskaper.

  Obs!: Innan du klickar på Egenskaper kontrollerar du att objektet som du vill kontrollera eller ändra egenskaper för redan är markerat.


  Dialogrutan Egenskaper visas. Detaljerad information om varje egenskap markerar du egenskapen och trycker på F1 för att visa ett Hjälp om Visual Basic Help ämne. Du kan också skriva in namnet på i Hjälp om Visual Basic Sök-rutan. I följande tabell sammanfattas de egenskaper som är tillgängliga.

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Om innehållet i kontrollen ska radbrytas automatiskt.

WordWrap (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek ska anpassas automatiskt så att allt innehåll kan visas.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

Ifylld (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

Bildens placering i förhållande till beskrivningen (vänster, ovanför, höger o.s.v.).

PicturePosition (formulär)

Tangentbord och mus:

Kortkommandot för kontrollen.

Accelerator (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av markör som visas när användaren placerar musen på ett objekt (standard, pil, I-balk o.s.v.).

MousePointer (formulär)

Om fokus växlar till kontrollen när användaren klickar på den.

TakeFocusOnClick (formulär)


Makron och VBA-verktyg finns på fliken utvecklare, som är dolda som standard så att det första steget är att aktivera den

 1. Gå till Excel > Inställningar… > Menyfliksområdet och verktygsfältet.

 2. Markera kryssrutan utvecklare i kategorin Anpassa menyfliksområdet i listan Primära flikar och klicka sedan på Spara.

  Markera kryssrutan bredvid utvecklare att lägga till i menyfliksområdet

Lägga till en knapp (formulärkontroll)

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på knappen Bild av knapp på fliken utvecklare.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att det övre vänstra hörnet av knappen ska visas. Popup-fönstret Koppla makro visas.

  Obs!: Om du redan har infogat en knapp du högerklickar du på den och väljer Koppla makro.

 3. Koppla ett makro till knappen och klicka på OK.

 4. Om du vill ange kontrollegenskaperna för knappen högerklickar du på den och klicka på Formatera kontroll....

Lägga till en kommandoknapp (Visual Basic-kontroll)

 1. Klicka på knappen Bild av knapp på fliken utvecklare.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill placera kommandoknappens övre vänstra hörn.

  Obs!: Om du redan har infogat en knapp du högerklickar du på den och väljer Koppla makro.

 3. I dialogrutan Koppla makro väljer du Nytt, som öppnas Visual Basic Editor (VBE ) till ett fönster med följande kod:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Gör något av följande i subprocedur för kommandoknappen mellan raderna Sub och End Sub rader:

  • Ange namnet på ett befintligt makro i arbetsboken. Du kan köra flera makron från en knapp genom att skriva makro namnen på separata rader i en subprocedur

  • Lägga till en egen VBA-kod.

 5. Klicka på Designläge Bild av knapp om du vill vara säker på att det designläget är inaktiverad och sedan på Stäng fönstret Visual Basic Editor.

 6. Om du vill redigera knappen högerklickar du på den och välj Visual Basic.

 7. Om du vill ange kontrollegenskaperna för knappen högerklickar du på den och klicka på Formatera kontroll....

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×