Tilldela arkiveringsprincip till e-postmeddelanden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder Microsoft Outlook 2010 med ett Microsoft Exchange Server 2010-kontokan använda du det personliga arkivet som en alternativ lagringsplats där du vill spara historiska e-postmeddelanden. Objekt i det personliga arkivet inte räknas in i lagringskvoten din Exchange Server-konto och ange en billigare lösning för organisationer.

Obs!:  Det finns Microsoft Outlook- och Microsoft Exchange Server-licenskrav för den här funktionen. Mer information finns i Licenskrav för privat arkiv och bevarandeprinciper.

I den här artikeln

Om personliga arkivet

Om arkiveringsprinciper

Tilldela en arkiveringsprincip till en e-postmapp

Tilldela en arkiveringsprincip

Ta bort en arkiveringsprincip

Tilldela en arkiveringsprincip till e-postmeddelanden

Tilldela en arkiveringsprincip

Ta bort en arkiveringsprincip

Visa arkiveringsprincipen för postlådan

Om personliga arkivet

Personliga arkivet innehåller en betydande fördel jämfört med arkivering objekt till en Outlook-datafil (.pst) på datorn. En Outlook-datafil (.pst) är tillgänglig i Outlook och endast på den dator där filen sparas. Med hjälp av personligt arkiv kan få du full tillgång till arkiverade objekt från Microsoft Outlook 2010 eller Outlook Web App (OWA) från vilken dator som helst.

Du kan flytta eller kopiera meddelanden mellan din primära Exchange Server-postlåda och det personliga arkivet, men det bästa sättet att flytta objekt med Arkivera principer. Arkivera principer aktivera automatisk hantering av när objekt flyttas från postlådan Exchange Server till det personliga arkivet.

Om arkiveringsprinciper

Arkiveringsprinciper skapas av Exchange Server-administratören. Som standard omfattas ett Exchange Server-konto av en arkiveringsprincip för postlådan och fem arkiveringsprinciper som kan användas för mappar eller enskilda meddelanden.

Princip

Beskrivning

Postlåda – flytt till arkiv efter två år

Meddelanden flyttas automatiskt till det personliga arkivet efter två år. Gäller för objekt i hela postlådan som inte har en arkiveringsprincip används uttryckligen eller ärvs från mappen.

Flytt till arkiv efter sex månader

Meddelanden flyttas automatiskt till det personliga arkivet efter sex månader.

Flytt till arkiv efter ett år

Meddelanden flyttas automatiskt till det personliga arkivet efter 365 dagar.

Flytt till arkiv efter två år

Meddelanden flyttas automatiskt till det personliga arkivet efter två år.

Flytt till arkiv efter fem år

Meddelanden flyttas automatiskt till det personliga arkivet efter fem år.

Flytta aldrig till arkiv

Meddelanden flyttas inte till det personliga arkivet.

Det är möjligt att organisationen erbjuder ytterligare arkiveringsprinciper som du kan tillämpa manuellt för mappar och enskilda meddelanden.

Viktigt!: Om du har frågor om din organisations Arkivera principer bör du läsa organisationens riktlinjer.

Det är enklare att tilldela en arkiveringsprincip på grundval per mapp i stället för individuellt på varje meddelande. Även om en arkiveringsprincip tilldelas till en mapp eller dess meddelanden du dock markera ett eller flera meddelanden och sedan tilldela en annan princip endast olästa meddelanden. En princip som tilldelats ett meddelande åsidosätter alla ärvda mappar av postlådeprincipen.

Tilldela en arkiveringsprincip till en e-postmapp

Tilldela en arkiveringsprincip

 1. Klicka på en e-postmapp i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Princip i gruppen Egenskaper på fliken Mapp.

Kommandot Princip i menyfliksområdet

Knappen princip saknas i menyfliksområdet.

Om kommandot princip saknas i menyfliksområdet, Exchange Server-administratören har inte aktiverat bevarandeprinciper för ditt konto eller du använder inte en Outlook-licens som krävs för funktionen. Mer information finns i licenskrav för personligt arkiv och bevarandeprinciper.

 1. Klicka på en post utifrån organisationens riktlinjer i listan Flytta objekt till arkivet när äldre än under Personligt arkiv, på fliken princip.

Ta bort en arkiveringsprincip

När du tar bort en arkiveringsprincip gäller mapprincipen för objektet, om det finns någon tilldelad mapprincip.

 1. Klicka på en e-postmapp i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Princip i gruppen Egenskaper på fliken Mapp.

Kommandot Princip i menyfliksområdet

 1. Klicka på Använd överordnad mapp princip i listan Flytta objekt till arkivet när äldre än under Personligt arkiv.

Överst på sidan

Tilldela en arkiveringsprincip till e-postmeddelanden

Tilldela en arkiveringsprincip

 1. Klicka på ett meddelande i meddelandelistan.

Tips:  Om du vill välja fler än ett meddelande trycker du ned CTRL-tangenten samtidigt som du trycker på varje meddelande.

 1. Klicka på Tilldela princip i gruppen Taggar på fliken Start.

Kommandot Tilldela princip i menyfliksområdet

Kommandot Tilldela princip saknas i menyfliksområdet.

Om kommandot Tilldela princip saknas i menyfliksområdet, Exchange Server-administratören har inte aktiverat bevarandeprinciper för ditt konto, eller du använder inte en Outlook-licens som krävs för funktionen. Mer information finns i licenskrav för personligt arkiv och bevarandeprinciper.

 1. Klicka på en post utifrån organisationens riktlinjer under Arkiveringsprincip.

Om ett arkiveringsdatum gäller för ett meddelande visas arkiveringsdatumet längst ned i meddelandefönstret efter meddelandedelen när meddelandet öppnas.

Ta bort en arkiveringsprincip

När du tar bort en arkiveringsprincip från ett e-postmeddelande, gäller den mapp för objektet, om något har tilldelats.

 1. Klicka på ett meddelande i meddelandelistan.

Tips:  Om du vill välja fler än ett meddelande trycker du ned CTRL-tangenten samtidigt som du trycker på varje meddelande.

 1. Klicka på Tilldela princip i gruppen Taggar på fliken Start.

Kommandot Tilldela princip i menyfliksområdet

 1. Klicka på Använd mapprincip.

Om ett arkiveringsdatum gäller för ett meddelande visas arkiveringsdatumet längst ned i meddelandefönstret efter meddelandedelen när meddelandet öppnas.

Överst på sidan

Visa arkiveringsprincipen för postlådan

Exchange Server-administratören kan tilldela en arkiveringsprincip till alla e-postmeddelanden i Exchange Server-postlådan.

Meddelanden i din Exchange-postlåda som saknar en arkiveringsprincip som tilldelats ärver postlådans policy.

Så här visar du principen för postlådan:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Kontrollera att din Exchange Server-konto är markerat under Kontoinformation. Om du har konfigurerat i din Outlook-profil mer än ett konto klickar du på nedpilen och klicka sedan på Exchange-kontot.

 3. Under Kontoinställningar visas information med webbadressen genom att använda för att komma åt ditt Exchange-konto med hjälp av Outlook Web Access (OWA) och e-postmeddelanden flyttas automatiskt till det personliga arkivet.

Exchange-kontoinställningar i Backstage-vyn, inklusive OWA och Onlinearkiv-information

Obs!: Om inte din Exchange-administratör har konfigurerat OWA eller personliga arkivet ena eller båda objekt visas inte.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×