Tilldela användare Microsoft StaffHub-licenser

Viktigt!: Från och med 31 december 2019 kommer Microsoft StaffHub att upphöra. Vi bygger in StaffHubs funktioner, inklusive schema- och aktivitetshantering, i Microsoft Teams. Mer information finns att läsa i Microsoft StaffHub att tas bort.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

När StaffHub tillhandahåller konton till medarbetare i frontlinjen tilldelas de till säkerhetsgruppen StaffHubProvisionedUsers. Men de tilldelas inte automatiskt en licens. Om ditt företag vill att alla i säkerhetsgruppen StaffHubProvisionedUsers ska ha en StaffHub-licens bör du överväga att använda funktionen för gruppbaserad licensiering i Azure Active Directory. Den här funktionen, som för närvarande finns i förhandsversion, gör det enkelt att tilldela licenser till alla som är medlemmar i en säkerhetsgrupp.

Mer information finns i Grunder om gruppbaserad licensiering i Azure Active Directory och Tilldela licenser till en grupp i Azure Active Directory. Du måste ha en prenumeration på Azure AD Basic eller högre för att kunna använda den här funktionen i förhandsversionen.

Tilldela StaffHub-licenser till medlemmar i säkerhetsgruppen StaffHubProvisionedUsers som en engångshändelse

Vi rekommenderar att du använder gruppbaserad licensiering för att kontinuerligt tilldela licenser allteftersom personer läggs till i säkerhetsgruppen StaffHubProvisionedUsers. Om du däremot vill tilldela licenser till endast de personer som för närvarande finns i säkerhetsgruppen StaffHubProvisionedUsers gör du följande.

$groupName="StaffHubProvisionedUsers"
$groupID = (Get-MsolGroup | Where {$_.DisplayName -eq $groupName}).ObjectID
$license = "litwareinc:ENTERPRISEPACK"
$grpMem=Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $groupID
$grpMem | ForEach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.EmailAddress -AddLicenses $license}
 

Där du ersätter ”litwareinc” med din domän och ENTPRISEPACK med namnet på ditt AccountSkuID. För att få fram ditt AccountSkuID kan du använda cmdleten Get-MsolAccountSku.

VIKTIGT: När du tilldelar licensplanen för dessa användare får de alla tjänster som är tillgängliga i den licensplanen. Beroende på dina affärsbehov kanske du vill inaktivera alla tjänster förutom ”DESKLESS”. Anvisningar finns i Inaktivera åtkomst till tjänster med Office 365 Powershell.

Tilldela licenser i grupp

Anvisningar finns i Tilldela licenser till användarkonton med Office 365 PowerShell.

Relaterade artiklar

Konfigurera Microsoft StaffHub
Låt Microsoft StaffHub tillhandahålla konton för medarbetare i frontlinjen
Komma igång med Microsoft StaffHub

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×