Office
Logga in

Tillåta eller förhindra egna skript

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som administratör globala eller SharePoint i Office 365 kan tillåter du anpassade skript som ett sätt att låta användare ändra utseendet, utseende och beteende på webbplatser och sidor ska uppfylla organisationens mål eller individuella behov. Om du tillåter anpassade skript kan alla användare med ”Lägg till och anpassa sidor” behörighet till en webbplats eller sida kan lägga till ett skript som de vill. (Som standard användare som skapar webbplatser är webbplatsägare och därför har den här behörigheten. Mer information om SharePoint behörighetsnivåer finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.)

Obs!: Du kan läsa om enkla sätt att ändra utseendet på en webbplats i Ändra temat för din SharePoint-gruppwebbplats.

Som standard tillåts skript på webbplatser som administratörer skapar. De är inte tillåtna på OneDrive, på webbplatser som användare skapar själva och på rotwebbplatsen för din organisation. Av säkerhetsskäl vill du förmodligen begränsa mängden skript som tillåts. Mer information om säkerhetsriskerna med egna skript finns i Säkerhetsöverväganden kring att tillåta egna skript.

Viktigt! Om SharePoint Online konfigurerades för din organisation innan 2015 kan inställningen för egna skript fortfarande vara ”inte konfigurerad”, även om inställningen i administrationscentret för SharePoint kan se ut som att användare inte kan köra egna skript. I det här fallet kan inte användarna kopiera objekt mellan SharePoint-webbplatser eller mellan OneDrive och SharePoint. Klicka på OK på inställningssidan i administrationscentret för SharePoint om du vill godkänna inställningarna för egna skript och aktivera kopiering mellan webbplatser. (Mer information om att kopiera objekt mellan OneDrive och SharePoint finns i Kopiera filer och mappar mellan OneDrive för företag och SharePoint-webbplatser.)

I administrationscentret för SharePoint kan du välja att tillåta användare att köra anpassade skript på OneDrive (kallas ”personliga webbplatser”) eller på alla användarskapade webbplatser. Information om att låta användare skapa egna webbplatser finns i Hantera webbplatsutveckling i SharePoint Online.

Varning!: Innan du tillåter egna skript på webbplatser i din organisation bör du känna till säkerhetsriskerna.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar.

 5. Välj något av följande under Anpassat skript:

  • Tillåt att användare kör egna skript på personliga webbplatser.

  • Tillåt att användare kör egna skript på webbplatser som skapats med självservice.

  Avsnitt för anpassade skript på sidan Inställningar i administrationscentret för SharePoint

  Obs!: Eftersom webbplatser som skapats med självservice som standard pekar på organisationens rotwebbplatssamling kan du med inställningen för egna skript tillåta skript på organisationens rotwebbplatssamling. Mer information om att ändra var webbplatser kan skapas finns i Hantera webbplatsskapande i SharePoint Online.

 6. Klicka på OK. Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringen börjar gälla.

Varning!: Innan du tillåter egna skript på webbplatser i din organisation bör du känna till säkerhetsriskerna.

Använd det här Microsoft PowerShell-kommandot så att anpassade skript på en viss webbplatssamling omedelbart (Läs mer om Introduktion till SharePoint Online Management Shell):

Set-SPOsite <SiteURL> -DenyAddAndCustomizePages 0

Om du ändrar den här inställningen för en användares OneDrive eller en användarskapad webbplats kan den åsidosättas med inställningen för egna skript i administrationscentret inom 24 timmar.

När användare hindras från att köra egna skript på OneDrive eller användarskapade webbplatser kan inte webbplatssamlingsägare och webbplatsägare skapa nya objekt, som mallar, lösningar, teman och hjälpsamlingar. Om du tillåtit egna skript tidigare så fortsätter sådana skapade objekt att fungera.

Följande webbplatsinställningar är inte tillgängliga när användarna hindras från att köra egna skript:

Webbplatsfunktion

Beteende

Kommentar

Spara en webbplats som en mall

Inte längre tillgänglig i Webbplatsinställningar

Användare kan fortfarande skapa webbplatser från mallar som skapats innan egna skript blockerades.

Spara dokumentbibliotek som en mall

Inte längre tillgänglig i Inställningar för bibliotek

Användare kan fortfarande skapa dokumentbibliotek från mallar som skapats innan egna skript blockerades.

Lösningsgalleriet

Inte längre tillgänglig i Webbplatsinställningar

Användare kan fortfarande använda lösningar som skapats innan egna skript blockerades.

Galleriet Teman

Inte längre tillgänglig i Webbplatsinställningar

Användare kan fortfarande använda teman som skapats innan egna skript blockerades.

Hjälpinställningar

Inte längre tillgänglig i Webbplatsinställningar

Användare kan fortfarande komma åt hjälpfiler som skapats innan egna skript blockerades.

HTML-fältsäkerhet

Inte längre tillgänglig i Inställningar för bibliotek

Användare kan fortfarande använda HTML-fältsäkerhet som ställts in innan egna skript blockerades.

Begränsade lösningar

Lösningsgalleriet är inte längre tillgängligt i Webbplatsinställningar.

Användare kan inte lägga till, hantera eller uppgradera begränsade lösningar. De kan fortfarande köra begränsade lösningar som distribuerats innan egna skript blockerades.

SharePoint Designer

Det går inte längre att uppdatera sidor som inte är HTML.

Hanteringslista: Skapa formulär och Anpassad åtgärd fungerar inte längre.

Underwebbplatser: Ny underwebbplats och Ta bort webbplatsen omdirigerar till sidan Webbplatsinställningar i webbläsaren.

Datakällor: knappen Egenskaper är inte längre tillgänglig.

Användare kan fortfarande öppna datakällor.

Uppladdning av filer som kan innehålla skript

Följande filtyper kan inte längre laddas upp till bibliotek

.asmx

.ascx

.aspx

.htc

.jar

.master

.swf

.xap

.xsf

Befintliga filer i biblioteket påverkas inte.

Följande webbdelar och funktioner är inte tillgängliga för webbplatssamlingsägare och webbplatsägare när du hindrar dem från att köra egna skript.

Webbdelskategori

Webbdel

Affärsdata

Affärsdataåtgärder

Affärsdataobjekt

Verktyget för affärsdataobjekt

Affärsdatalista

Listan Relaterade affärsdata

Excel Web Access

Detaljer om indikator

Statuslista

Visio Web Access

Community

Om den här communityn

Gå med

Mitt medlemskap

Verktyg

Vad beror det på?

Samlat innehåll

Kategorier

Projektsammanfattning

Relevanta dokument

RSS-visning

Webbplatssamlare

Webbplatser i kategorin

Termegenskap

Tidslinje

WSRP-läsare

XML-visning

Dokumentuppsättningar

Dokumentgruppens innehåll

Dokumentgruppens egenskaper

Formulär

Webbdelen HTML-formulär

Media och innehåll

Innehållsredigeraren

Skriptredigeraren

Webbdelen Silverlight

Sök

Förbättring

Sökruta

Söknavigering

Sökresultat

Sökdrivet innehåll

Återanvändning av katalogobjekt

Socialt samarbete

Kontaktinformation

Anslagstavla

Organisationswebbläsare

Webbplatsfeed

Märkningsmoln

Användaruppgifter

Galleri för huvudsidor

Det går inte att skapa eller redigera huvudsidor

Publiceringswebbplatser

Det går inte att skapa eller redigera huvudsidor och sidlayouter

Innan du blockerar egna skript på webbplatser där de tidigare varit tillåtna rekommenderar vi att du informerar användarna i god tid så att de får möjlighet att ta in hur de kommer att påverkas. Annars kommer användare som är vana att kunna ändra teman eller lägga till webbdelar på sina webbplatser plötsligt se följande felmeddelande:

Felmeddelande som visas när skriptkörning har inaktiverats på en webbplats eller webbplatssamling

Om du informerar i förväg kan du minska frustrationen och antalet samtal till supporten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×