Tillämpa villkorsstyrd formatering på en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med villkorsstyrd formatering kan du lätt skapa en datavy där önskat format används på en vald HTML-tagg eller ett datavärde när informationen uppfyller ett visst villkor. Du kan också ange villkor som anger om HTML-taggen eller datavärdet ska visas eller döljas.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du använda XML Path Language, eller XPath, när du skapar uttryck som anger villkor för när villkorsstyrd formatering ska användas. XPath är ett språk som används för att hitta och bearbeta information i ett XML-dokument. Både nybörjare och mer erfarna användare kan skapa XPath-uttryck i Office SharePoint Designer 2007 som utför komplicerade funktioner på XML-data.

Northwind Traders är ett exempelföretag som distribuerar exklusiv mat, och de vill alltid ha ett minsta antal av alla sina produkter i lager. I sin lageruppföljning använder de antalet enheter som finns i lager och antalet enheter som de vill ha i lager (beställningspunkt). När antalet enheter i lagret underskrider beställningspunkten gör företaget en beställning.

Du föreslår att posten för en produkt ska markeras när antalet enheter i lager underskrider beställningspunkten. På det här sättet kan du snabbt och enkelt se när en produkt måste beställas.

Du skapar exempeldata och datavy som används i följande exempel eller läsa mer om datavyer finns i Skapa en datavy.

Vad vill du göra?

Använda villkorsstyrd formatering

Hantera befintliga villkor

Tillämpa villkorsstyrd formatering

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill tillämpa den villkorsstyrda formateringen på.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Villkorsstyrd formatering på snabbmenyn.

  Tips: Du kan också klicka på datavyn, klicka på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter och klicka sedan på Villkorsstyrd formatering. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

  Åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Markera en annan cell än rubrikcellen i datavyn, till exempel HTML-taggen, datavärdet eller ett textområde i fältet som du vill formatera.

  I det här exempel är kolumnen ReorderLevel markerad eftersom du vill markera data i det fältet.

  Hel post markerad i datavyn

  Tips: Om du snabbt vill markera hela cellen högerklickar du i cellen, pekar på Markera på snabbmenyn och klickar sedan på Cell.

  När du har markerat de data som du vill formatera blir knappen Skapa tillgänglig i åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering.

  Obs!: Om knappen Skapa inte blir tillgänglig går det inte att tillämpa villkorsstyrd formatering på markeringen. Knappen Skapa blir bara tillgänglig efter att du har markerat ett område där villkorsstyrd formatering tillämpas.

  Knappen Skapa i åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering

 4. Klicka på Skapa och sedan på Använd format.

  Obs!: Alternativet Använd format tillämpar ett format på en vald HTML-tagg eller ett datavärde som uppfyller vissa villkor. Alternativet Visa innehåll eller Dölj innehåll bestämmer om en vald HTML-tagg eller ett valt datavärde som uppfyller ett visst villkor visas eller döljs. Om du till exempel vill skapa och sedan visa ikonen Nytt för nytt innehåll, skapar du ett villkor som visar ikonen om innehållet har lagts till inom ett angivet antal dagar.

 5. Klicka någonstans i den första raden i dialogrutan Villkor för att lägga till ett nytt uttryck och gör sedan följande:

  • Klicka på pilen under Fältnamn och klicka sedan i önskat fält i listan. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på UnitsInStock (antal).

  • Klicka på pilen under Jämförelse och sedan på önskad jämförelse. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på Mindre än eller lika med.

  • Klicka på pilen under Värde och sedan på Fler fält. Klicka på önskat fält i dialogrutan Fler fält och sedan på OK. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på ReorderLevel.

   Obs!: Genom att använda operatorerna OCH och ELLER och lägga till fler uttryck, kan du skapa villkor som innehåller flera delvillkor.

   Nu när du har skapat villkoret kan du tillämpa formatering.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Villkor.

 7. Välj alternativ för att skapa ett format för den villkorsstyrda formateringen i dialogrutan Ändra formatmall.

  Om du till exempel vill att angivna produkter i Northwind Traders-datavyn ska markeras och visas i fetstil gör du så här:

  • Klicka på Teckensnitt under Kategori. Klicka på Fet i listan Teckengrovlek.

  • Klicka på Bakgrund under Kategori. Klicka på Gul i listan Bakgrundsfärg.

   Eftersom datavyn är en vy med data som ständigt förändras, tillämpas den villkorsstyrda formateringen omedelbart i designvyn. ReorderLevel-posterna för Chang, Aniseed Syrup och Chef Anton's Gumbo Mix visas i fetstil med gul bakgrund, eftersom enheterna i lager för dessa produkter underskrider beställningspunkten.

   Poster i datavyn som är markerade

Överst på sidan

Hantera befintliga villkor

När du har skapat ett villkor visas det i åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering där du kan visa alla villkor som tillämpas på en datavy. Du visar villkorsområdet genom att klicka i en cell i kolumnen ReorderLevel. Då visas villkoret i åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering.

Villkor som visas i åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering

Tips: Om åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering inte visas högerklickar du i datavyn och klickar sedan på Villkorsstyrd formatering.

Genom att välja alternativ i åtgärdsfönstret kan du snabbt redigera befintliga villkor, ändra deras format eller ta bort dem.

Alternativ i åtgärdsfönstret Villkorsstyrd formatering

Förhandsgranska villkoret

Även om det inte finns några aktuella data i datavyn som uppfyller villkoret, kan du förhandsgranska effekten av villkorsstyrd formatering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×