Tillämpa IRM (Information Rights Management) på en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda IRM (Information Rights Management) med Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatser för att kontrollera och skydda filer som hämtas från listor eller bibliotek.

I den här artikeln

Vad är Information Rights Management?

Så fungerar IRM för SharePoint-listor och bibliotek

Tillämpa IRM på en lista eller ett bibliotek

Vad är IRM (Information Rights Management)?

Med IRM (Information Rights Management) kan du begränsa de åtgärder som användare kan vidta på filer som har hämtats från SharePoint-listor- eller bibliotek. IRM krypterar de hämtade filerna och begränsar uppsättningen användare och program som tillåts att dekryptera dessa filer. IRM kan också begränsa behörigheterna för användare som tillåts läsa filer så att de inte kan utföra åtgärder, till exempel skriva ut kopior av filerna eller kopiera text från dem.

Du kan använda IRM för listor eller bibliotek för att begränsa spridning av känsligt innehåll. Om du exempelvis skapar ett dokumentbibliotek för att dela information om kommande produkter med valda marknadsföringsrepresentanter, kan du använda IRM för att hindra dessa individer från att dela innehållet med andra anställda i företaget.

På en Office SharePoint Server 2007-webbplats använder du IRM för en hel lista eller bibliotek, i stället för enstaka filer. På så sätt blir det enklare att säkerställa en konsekvent skyddsnivå för en hel uppsättning dokument eller filer. IRM kan därmed göra det lättare för organisationen att upprätthålla företagsprinciper som reglerar kontrollen och spridningen av konfidentiell eller skyddad information.

Så kan innehåll skyddas med hjälp av IRM

IRM kan skydda särskilt innehåll på följande sätt:

 • Förhindra att en behörig användare kopierar, ändrar, skriver ut, faxar eller kopierar och klistrar in innehållet i avsikt att möjliggöra obehörig användning

 • Förhindra att en behörig användare kopierar innehållet med hjälp av Print Screen-funktionen i Microsoft Windows

 • Förhindra att en obehörig användare visar innehållet om det skickas i e-post efter att det hämtats från servern

 • Begränsa åtkomst till innehåll till en angiven tidsperiod, efter vilken användarna måste bekräfta sina användaruppgifter och hämta innehållet igen

 • Tillämpa principer som företaget antagit för användning och spridning av innehåll inom din organisation

Så kan IRM inte skydda innehåll

IRM kan inte skydda särskilt innehåll från följande:

 • Radering, stöld, registrering eller överföring som utförs av skadliga program som trojaner, tangentbordsloggningsprogram och vissa typer av spionprogram

 • Förlust eller fel som orsakats av datorvirus

 • Manuell kopiering eller avskrivning av innehållet från skärmen

 • Fotografering med film- eller digitalkamera av innehåll som visas på skärmen

 • Kopiering genom användning av skärmdumpningsprogram från tredje part

 • Kopiering av innehållsmetadata (kolumnvärden) genom användning av skärmdumpningsprogram från tredje part eller genom kopiering och inklistring

Överst på sidan

Så fungerar IRM för SharePoint-listor och bibliotek

IRM-skydd används för filer på list- eller biblioteksnivå. När du aktiverar IRM för en lista eller ett bibliotek kan du skydda alla filtyper i listan eller biblioteket för vilka ett skydd installeras på alla frontwebbservrar. Ett skydd är ett program som kontrollerar krypteringen och dekrypteringen av skyddade filer av ett specifikt filformat.

Office SharePoint Server 2007 har skydd för följande filtyper:

 • Microsoft Office InfoPath-formulär

 • 97-2003-filformaten för följande Microsoft Office-program: Word, Excel och PowerPoint

 • Öppna Office XML-format för Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007

 • XPS-format (XML Paper Specification)

Om organisationen planerar att använda IRM för att skydda andra filtyper utöver de ovan nämnda, måste serveradministratören installera skydd för dessa extra filformat.

När IRM aktiverats för ett bibliotek tillämpas rättighetshantering på alla filerna i biblioteket. När IRM aktiverats för en lista tillämpas rättighetshantering endast på filer som är kopplade till listobjekt och inte på själva listobjekten.

När användare hämtar filer i en IRM-aktiverad lista eller ett IRM-aktiverat bibliotek är filerna krypterade så att endast behöriga användare kan visa dem. Varje rättighetshanterad fil innehåller också en utfärdningslicens som anger begränsningar för personer som visar filen. Typiska begränsningar: göra en fil skrivskyddad, avaktivera kopiering av text, förhindra användare från att spara en lokal kopia och förhindra användare från att skriva ut filen. Klientprogram som kan läsa filtyper med IRM-stöd använder utfärdningslicensen i den rättighetshanterade filen för att upprätthålla dessa begränsningar. På så sätt behåller en rättighetshanterad fil sitt skydd även efter att den har hämtats från servern.

De typer av begränsningar som används för en fil när den hämtas från en lista eller ett bibliotek baseras på den enskilde användarens behörigheter på Office SharePoint Server-webbplatsen som innehåller filen. I följande tabell förklaras hur behörigheterna på Office SharePoint Server 2007-webbplatser motsvarar IRM-behörigheter.

Office SharePoint Server 2007behörigheter

IRM-behörigheter

Hantera behörigheter, Hantera webbplats

Fullständig behörighet (som den definieras av klientprogrammet): Med denna behörighet kan användaren i allmänhet läsa, redigera, kopiera, spara och ändra behörighet för innehåll som omfattas av rättighetshantering.

Redigera objekt, Hantera listor, Lägg till och anpassa sidor

Redigera, Kopiera och Spara: En användare kan endast skriva ut en fil om kryssrutan Tillåt användare att skriva ut dokument markerats på sidan IRM-inställningar (Information Rights Management) för listan eller biblioteket.

Visa objekt

Läsa: En användare kan läsa dokumentet men inte kopiera eller ändra dess innehåll. En användare kan endast skriva ut om kryssrutan Tillåt användare att skriva ut dokument markerats på sidan IRM-inställningar (Information Rights Management) för listan eller biblioteket.

Annan

Inga andra behörigheter överensstämmer direkt med IRM-behörigheter.

Överst på sidan

Tillämpa IRM på en lista eller ett bibliotek

Innan IRM kan aktiveras för listor och bibliotek måste RMS-klienten (Microsoft Windows Rights Management Services) med Service Pack 2 installeras på alla frontwebbservrar på din SharePoint-webbplats. IRM måste också aktiveras i Central administration för din webbplats och en serveradministratör måste installera skyddskomponenter på alla frontwebbservrar för varje filtyp som användarna i din organisation vill skydda med IRM.

Om du vill tillämpa IRM på en lista eller ett bibliotek måste du minst ha behörigheten Design för listan eller biblioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på IRM (Information Rights Management) under Behörigheter och hantering.

  Obs!: Om länken Information Rights Management inte visas är IRM eventuellt inte aktiverat på din webbplats. Kontakta serveradministratören eller kontrollera om det är möjligt att aktivera IRM på din webbplats. Länken Information Rights Management visas inte för bildbibliotek.

 3. Markera kryssrutan Begränsa behörighet till dokument i det här biblioteket vid hämtning på sidan IRM-inställningar (Information Rights Management), så att begränsad behörighet tillämpas på dokument som hämtas från den här listan eller biblioteket.

 4. Ange under Rubrik för behörighetsprincip ett beskrivande namn för principen, vilket senare underlättar för dig att skilja den här principen från andra principer.

  Du kan exempelvis ange Konfidentiellt om du tillämpar begränsad behörighet på en lista eller ett bibliotek som kommer att innehålla konfidentiella företagsdokument.

 5. Ange en beskrivning under Beskrivning för behörighetsprincip, som visas för personer som använder listan eller biblioteket, som förklarar hur de ska hantera dokumenten i listan eller biblioteket .

  Du kan till exempel ange Diskutera endast innehållet i detta dokument med andra anställda om du vill begränsa åtkomsten till informationen i dessa dokument till internt anställda.

 6. Om du vill tillämpa ytterligare begränsningar på dokumenten i listan eller biblioteket gör du något av följande.

  Om du vill

  Gör du så här

  Tillåta personer att skriva ut dokument från denna lista eller bibliotek.

  Markera kryssrutan Tillåta användare att skriva ut dokument.

  Tillåta användare med behörigheten Visa objekt eller högre behörighet att köra inbäddad kod eller makron i ett dokument.

  Markera kryssrutan Tillåt användare att ha programmässig åtkomst av innehåll.

  Obs!: Om du markerar det här alternativet kan användare köra kod för att extrahera innehållet i ett dokument.

  Att användarna bekräftar sina användaruppgifter med regelbundna mellanrum.

  Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomst till innehåll till en angiven tidsperiod. Om du väljer det här alternativet kommer användarnas utfärdningslicens, som ger åtkomst till innehåll, att gå ut efter angivet antal dagar. De måste då bekräfta sina användaruppgifter på servern och hämta en ny licens.

  Markera kryssrutan Användare måste verifiera sina autentiseringsuppgifter var och ange sedan antalet dagar som du vill att dokumentet ska vara möjligt att visa.

  Förhindra att användarna överför dokument som inte stöder IRM till denna lista eller bibliotek.

  Om du väljer det här alternativet kommer användarna inte att kunna överföra någon av följande filtyper:

  • Filtyper som inte har motsvarande IRM-skyddskomponenter installerade på alla frontwebbservrar.

  • Filtyper som inte kan dekrypteras i Office SharePoint Server 2007.

  • Filtyper som är IRM-skyddade i ett annat program.

  Markera kryssrutan Tillåt inte att användare överför dokument som inte stöder IRM.

  Ta bort begränsad behörighet från den här listan eller det här biblioteket vid ett angivet datum.

  Markera kryssrutan Sluta begränsa behörigheten för dokument i det här biblioteket på detta datum och ange önskat datum.

 7. När du gjort önskade val klickar du på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×