Tidsinformation i PowerPivot i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

DAX (Data Analysis Expressions) har 35 funktioner särskilt för att aggregera och jämföra data över tid. Till skillnad från datum- och tidfunktionerna i DAX har Time Intelligence-funktionerna inte egentligen någon motsvarighet i Excel. Det beror på att Time Intelligence-funktionerna arbetar med data som hela tiden ändras, beroende på vilken kontext du väljer i pivottabeller och Power View-visualiseringar.

För att kunna arbeta med time intelligence-funktioner, måste du ha en datumtabell i datamodellen. Datumtabellen måste innehålla en kolumn med en rad för varje dag för varje år som ingår i dina data. Den här kolumnen anses vara datumkolumnen (även om den kan namnges vad du vill). Många time intelligence-funktioner kräver datumkolumnen för att beräkna enligt de datum som du markerar som fält i en rapport. Till exempel om du har ett mått som beräknar ett utgående kvartalets slut saldo med hjälp av funktionen CLOSINGBALANCEQTR för Power Pivot för att veta när slutet av kvartalet verkligen är den måste referera till datumkolumnen i datumtabellen när kvartalet börjar och slutar. Om du vill veta mer om datumtabeller kan ta en titt på Förstå och skapa datumtabeller i Power Pivot i Excel.

Funktioner

Funktioner som returnerar ett enda datum

Funktioner i den här kategorin returnerar ett enda datum. Resultatet kan sedan användas som argument i andra funktioner.

De första två funktionerna i den här kategorin returnerar det första eller sista datumet i datumkolumnen i den aktuella kontexten. Detta kan vara användbart när du vill hitta det första eller sista datumet då en transaktion av en viss typ genomfördes. Dessa funktioner tar bara ett argument, namnet på datumkolumnen i din datumtabell.

Nästa två funktioner i den här kategorin hitta det första eller sista datumet (eller något annat kolumnvärde) där ett uttryck har ett värde som inte är tomt. Det här används ofta i tillämpningar som rör lager, där du vill hämta det sista lagersaldot och inte vet när den senaste inventeringen genomfördes.

Sex ytterligare funktioner som returnerar ett enda datum är de funktioner som returnerar det första eller sista datumet i en månad, ett kvartal eller år i den aktuella kontexten för beräkningen.

Funktioner som returnerar en tabell med datum

Det finns 16 time intelligence-funktioner som returnerar en tabell med datum. De här funktionerna används oftast, som en SetFilter argument till funktionen CALCULATE . Precis som med alla time intelligence-funktioner i DAX tar en datumkolumn i varje funktion som något av argumenten.

De första åtta funktionerna i den här kategorin börjar med en datumkolumn i den aktuella kontexten. Till exempel om med ett mått i en pivottabell kan vara det en månad eller år på kolumnetiketter eller radetiketter. Nettonuvärdet effekten är datumkolumnen är filtrerad så att den omfattar bara datum för den aktuella kontexten. Starta från den aktuella kontexten funktionerna åtta sedan beräkna föregående (eller nästa) dag, månad, kvartal eller år och returnera dessa datum i form av en tabell med en enda kolumn. ”Föregående” funktioner fungerar bakåt från det första datumet i den aktuella kontexten och funktionerna ”nästa” gå framåt från det sista datumet i den aktuella kontexten.

Nästa fyra funktioner i den här kategorin är likartade, men i stället för beräkning av föregående (eller nästa) period beräknar de uppsättningen datum i perioden som är "månaden fram till idag" (eller kvartalet fram till idag, året fram till idag eller i samma period föregående år). Dessa funktioner utför sina beräkningar med hjälp av det sista datumet i den aktuella kontexten. Observera att SAMEPERIODLASTYEAR kräver att den aktuella kontexten innehåller en sammanhängande uppsättning datum. Om den aktuella kontexten inte är ett sammanhängande uppsättning datum returnerar SAMEPERIODLASTYEAR ett fel.

De sista fyra funktionerna i den här kategorin är lite mer komplexa, och även lite mer kraftfulla. Dessa funktioner används för att växla från datumen i den aktuella kontexten till en ny uppsättning datum.

 • DATEADD (Datumkolumn, antal_intervall, intervall)

 • DATESBETWEEN (Datumkolumn, startdatum, slutdatum)

 • DATESINPERIOD (Datumkolumn, startdatum, antal_intervall, intervall)

DATESBETWEEN beräknar datumen mellan angivet start- och slutdatum. Återstående tre funktioner flyttar ett antal tidsintervall från den aktuella kontexten. Intervallet kan vara dag, månad, kvartal eller år. Med dessa funktioner blir det enkelt att flytta tidsintervallet för en beräkning med exempelvis följande:

 • Gå tillbaka två år

 • Gå tillbaka en månad

 • Gå framåt tre kvartal

 • Gå tillbaka 14 dagar

 • Gå framåt 28 dagar

I vart och ett av fallen behöver du bara ange intervallet och hur många av dessa intervall som ska flyttas. Ett positivt intervall innebär flytt framåt i tiden medan ett negativt intervall innebär flytt bakåt i tiden. Själva intervallet anges med ett av nyckelorden DAY, MONTH, QUARTER eller YEAR. Dessa nyckelord är inte strängar, så de ska inte omges av citattecken.

Funktioner som utvärderar uttryck över en tidsperiod

Den här kategorin funktioner utvärderar ett uttryck över en angiven tidsperiod. Du kan utföra samma sak med hjälp av CALCULATE och andra Time Intelligence-funktioner. Exempelvis är

= TOTALMTD (uttryck, datumkolumn [,SetFilter])

exakt samma sak som

= CALCULATE (uttryck, DATESMTD (datumkolumn)[,SetFilter])

Det är däremot enklare att använda dessa Time Intelligence-funktioner när de passar för det problem som ska lösas:

 • TOTALMTD (Uttryck, datumkolumn [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Uttryck, datumkolumn [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Uttryck, datumkolumn [, SetFilter] [, YE_Date]) *

I den här kategorin finns även en grupp funktioner som beräknar ingående och utgående saldo. Det finns vissa begrepp du bör förstå när det gäller dessa funktioner. För det första är, vilket kan kännas självklart, ingående saldo för en period samma som utgående saldo för föregående period. I utgående saldo ingår alla data fram till slutet av perioden, medan ingående saldo inte omfattar några data från den aktuella perioden.

Dessa funktioner returnerar alltid värdet för ett uttryck som utvärderas för en viss tidpunkt. Den tidpunkt vi är intresserade av är alltid det senaste datumet i en kalenderperiod. Ingående saldo är baserat på det sista datumet i föregående perioden, medan utgående saldo är baserat på det sista datumet i den aktuella perioden. Den aktuella perioden anges alltid av det sista datumet i den aktuella datumkontexten.

Ytterligare resurser

Artiklar: Förstå och skapa datumtabeller i Power Pivot i Excel

Referens: funktionsreferens för DAXpå Office.com

Exempel: Resultaträkning datamodellering och analys med Microsoft PowerPivot i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×