TFÖRD (funktionen TFÖRD)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning där ett numeriskt värde (x) är ett beräknat värde för t som procentsatsen ska beräknas för. T-fördelningen används för hypotetisk testning av mindre urval av datamängder. Använd funktionen i stället för en tabell med kritiska värden för t-fördelningen.

Syntax

TFÖRD(x;frihetsgrader;sidor)

X     är ett numeriskt värde som du vill beräkna fördelningen för.

Frihetsgrader     är ett heltal som anger antal frihetsgrader.

Sidor     anger antalet fördelningssidor som ska returneras. Om sidor = 1 returnerar TFÖRD den ensidiga fördelningen. Om sidor = 2 returnerar TFÖRD den tvåsidiga fördelningen.

Kommentarer

  • Om ett argument inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om frihetsgrader < 1 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • Argumenten frihetsgrader och sidor avkortas till heltal.

  • Om sidor är ett värde skilt från 1 och 2 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • TFÖRD beräknas som TFÖRD = p( x<abs(X)), där X är en slumpvariabel som följer efter t-fördelningen.

Exempel

X

Grader

Formel

Beskrivning (resultat)

1,96

60

=TFÖRD([X];[Grader];2)

Tvåsidig fördelning (0,054644927 eller 5,46 procent)

1,96

60

=TFÖRD([X];[Grader];1)

Ensidig fördelning (0,027322463 eller 2,73 procent)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×