Textimportguiden

Trots att du inte kan exportera till Excel direkt från en textfil eller ett Word-dokument kan du använda du Textimportguiden i Excel för att importera data från en textfil till ett kalkylblad. Textimportguiden undersöker den textfil som du importerar och hjälper dig att kontrollera att data importeras på det sätt som du vill.

Obs!: Om dina data är i ett Word-dokument måste du först spara det som en textfil. Klicka på Arkiv > Spara som och välj Oformaterad text (.txt) som filtyp.

Starta guiden Textimport genom att klicka på Från text i gruppen Hämta externa data på fliken Data. Dubbelklicka sedan på den textfil som du vill importera i dialogrutan Importera textfil.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Steg 1 av 3

Ursprunglig datatyp    Om objekt i textfilen är avgränsade med tabbar, kolon, semikolon eller andra tecken markerar du Avgränsade. Om alla objekt i varje kolumn har samma längd markerar du Med fast bredd.

Börja importera från rad    Skriv eller markera ett radnummer för att ange den första raden med data som du vill importera.

Filursprung    Markera den teckenuppsättning som används i textfilen. I de flesta fallen kan du ha kvar standardinställningen. Om du vet att textfilen skapades med en annan teckenuppsättning än den som används på din dator bör du ändra inställningen så att den matchar den teckenuppsättningen. Om din dator till exempel är inställd på att använda teckenuppsättningen 1251 (kyrillisk, Windows), men du vet att filen skapades med 1252 (västeuropeisk, Windows), ställer du in Filursprung till 1252.

Förhandsgranskning av fil    Den här rutan visar hur texten kommer att se ut när den delas in i kolumner i ett kalkylblad.

Steg 2 av 3 (Avgränsade data)

Avgränsare    Markera det tecken som separerar värden i textfilen. Om tecknet som du vill använda saknas markerar du kryssrutan Annan och anger sedan tecknet i rutan med markören. De här alternativen är inte tillgängliga om informationen har fast bredd.

Ignorera upprepade avgränsare    Markera den här kryssrutan om informationen innehåller en avgränsare med mer än ett tecken mellan datafält eller om informationen innehåller flera anpassade avgränsare.

Textavgränsare    Markera det tecken som omsluter värden i textfilen. När Excel stöter på textavgränsaren importeras all text som följer det tecknet och som föregår nästa förekomst av samma tecken som ett värde, även om texten innehåller ett avgränsande tecken. Om avgränsaren till exempel är ett kommatecken (,), och textavgränsaren är ett citationstecken("), importeras "Dallas, Texas" till en cell som Dallas, Texas. Om inget tecken eller en apostrof (') anges som textavgränsare importeras "Dallas, Texas" till två angränsande celler som "Dallas och Texas".

Om det avgränsande tecknet finns mellan två textavgränsare, utelämnar Excel kvalificerarna i det importerade värdet. Om det inte finns något avgränsande tecken mellan textavgränsarna inkluderar Excel kvalificerartecknet i det importerade värdet. "Dallas Texas" (med textavgränsaren citationstecken) importeras alltså till en cell som "Dallas Texas".

Förhandsgranskning    Granska texten i den här rutan för att kontrollera att texten delas upp i kolumner på det sätt som du vill i kalkylbladet.

Steg 2 av 3 (Data med fast bredd)

Förhandsgranskning    I det här avsnittet ställer du in fältbredden. Klicka på förhandsgranskningsfönstret för att infoga en kolumnbrytning, som visas som en vertikal linje. Ta bort en kolumnbrytning genom att dubbelklicka på den, eller dra kolumnbrytningen för att flytta den.

Steg 3 av 3

Klicka på knappen Avancerat om du vill göra något av följande:

  • Ange vilken typ av decimaltecken och tusentalsavgränsare som finns i textfilen. När informationen importeras till Excel kommer de avgränsare som anges för din plats i Nationella inställningar och språkinställningar eller Nationella inställningar (Kontrollpanelen) att användas.

  • Ange att ett eller flera numeriska värden kan innehålla ett avslutande minustecken.

Kolumndataformat    Klicka på dataformatet för kolumnen som är markerad i området Förhandsgranskning. Om du inte vill importera den markerade kolumnen klickar du på Importera inte denna kolumn.

När du väljer ett alternativ för dataformat för den markerade kolumnen visas formatet i kolumnrubriken under Förhandsgranskning. Om du väljer Datum väljer du ett datumformat i rutan Datum.

Välj det dataformat som bäst matchar förhandsgranskningsdata, så att Excel kan konvertera importerade data på rätt sätt. Exempel:

  • Om du vill konvertera en kolumn med alla valutatecken till valutaformatet i Excel markerar du Allmänt.

  • Om du vill konvertera en kolumn med bara taltecken till ett textformat i Excel markerar du Text.

  • Om du vill konvertera en kolumn som består enbart av datumtecken, i formen år, månad, dag, till datumformatet i Excel markerar du Datum och markerar sedan datumtypen ÅMD i rutan Datum.

Excel importerar kolumnen som Allmänt om konverteringen skulle visa oväntade resultat. Exempel:

  • Om kolumnen innehåller en blandning av format, till exempel alfabetiska och numeriska tecken, konverterar Excel kolumnen till Allmänt.

  • Om varje datum i en kolumn med datum har ordningen år, månad och dag, och du markerar Datum och datumtypen MDÅ, konverterar Excel kolumnen till formatet Allmänt. En kolumn som innehåller datumtecken ska matcha, eller vara mycket lika, Excels datumformat eller anpassade datumformat i Excel.

Om Excel inte konverterar en kolumn till det format som du vill ha, kan du konvertera data efter att du har importerat dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×