Textfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ASC

Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)

Funktionen BAHTTEXT

Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)

Funktionen CHAR

Returnerar tecknet som anges av kod

Funktionen CLEAN

Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

Funktionen CODE

Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng

Funktionen SAMMAN
Excel 2016

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den tillämpar inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument.

Funktionen CONCATENATE

Sammanfogar flera textdelar till en textsträng

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)

Funktionen DOLLAR

Omvandlar ett tal till text med valutaformat

Funktionen EXACT

Kontrollerar om två textvärden är identiska

Funktionerna HITTA, HITTAB

Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

Funktionen FIXED

Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB

Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

Funktionerna LÄNGD, LÄNGDB

Returnerar antalet tecken i en textsträng

Funktionen LOWER

Omvandlar text till gemener

Funktionerna EXTEXT, EXTEXTB

Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

Funktionen TALVÄRDE
 Excel 2013

Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PHONETIC

Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng

Funktionen PROPER

Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal

Funktionerna ERSÄTT, ERSÄTTB

Ersätter tecken i text

Funktionen REPT

Upprepar en text ett bestämt antal gånger

Funktionerna HÖGER, HÖGERB

Returnerar tecken längst till höger i en sträng

Funktionerna SÖK, SÖKB

Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

Funktionen SUBSTITUTE

Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

Funktionen T

Omvandlar argumenten till text

Funktionen TEXT

Formaterar ett tal och omvandlar det till text

Funktionen TEXTJOIN
Excel 2016

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare som du anger mellan varje textvärde som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom textsträng, sammanfogas i själva verket områdena med den här funktionen.

Funktionen TRIM

Tar bort blanksteg från text

Funktionen UNITECKENKOD
 Excel 2013

Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen UPPER

Omvandlar text till versaler

Funktionen TEXTNUM

Omvandlar ett textargument till ett tal

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×