Testa dokumentets läsbarhet

Office 365-prenumeration, Office Online, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När Outlook och Word är klar kontrollerar stavning och grammatik, kan du visa information om dokumentets läsbarhet dokumentet, inklusive läsbarhetspoäng enligt följande test:

Vilket Office-program använder du?

Outlook

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på E-post och sedan på Stavning och autokorrigering under Skriv meddelanden.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Kontrollera att kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning är markerad under Vid stavningskontroll i Outlook.

 5. Markera kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik.

Öppna ett meddelande som du vill kontrollera och kontrollerar stavningennär du har aktiverat den här funktionen. När Outlook är klar kontrollerar stavning och grammatik visas information om dokumentets läsbarhet.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning är markerad under Vid stavnings- och grammatikkontroll i Word.

 4. Välj Visa läsbarhetsstatistik.

När du har aktiverat den här funktionen kan öppna en fil som du vill kontrollera och Kontrollera stavningen genom att trycka på F7 eller gå till Granska > Stavning och grammatik. När kontrollen av stavning och grammatik är klar visas information om dokumentets läsbarhet.

Viktigt!: Du måste korrigera eller ignorera, alla stavfel som hittades före läsbarhetsstatistik i dokumentet visas. Om det finns fortfarande en röd vågig understrykning i filen kan visa inte läsbarhetsstatistik.

Vilket Office-program använder du?

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Markera kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning under vid grammatikkontroll i Outlook.

 5. Markera kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik.

När du har aktiverat den här funktionen kan öppna en fil som du vill kontrollera och Kontrollera stavningen genom att trycka på F7 eller gå till Arkiv > Kontrollera stavning. När Outlook eller Word kontrollen av stavning och grammatik är klar visas information om dokumentets läsbarhet.

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att Kontrollera grammatik och stavning är markerad.

 4. Under vid grammatikkontroll i Word, markerar du kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik.

Förstå läsbarhetspoäng

I varje läsbarhetstest baseras poängen på det genomsnittliga antalet stavelser per ord och antalet ord per mening. I avsnitten nedan förklaras hur filens läsbarhet bedöms i de olika testerna.

Flesch läsbarhetspoäng

I det här testet bedöms texten i en 100-poängsskala. Ju högre poäng, desto enklare är det att förstå dokumentet. För de flesta filer bör du sträva efter en poäng mellan 60 och 70.

Formeln för Flesch läsbarhetspoäng är:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

där:

ASL = den genomsnittliga meningslängden (ASL = average sentence length) d.v.s. antalet ord dividerat med antalet meningar

ASW = antalet stavelser per ord (ASW = average number of syllables per word) d.v.s. antalet stavelser dividerat med antalet ord

Flesch-Kincaid-poäng

I det här testet bedöms texten efter en graderingsnivå som utgår från den amerikanska skolan. En poäng på 8.0 innebär att en elev från åttonde klass kan förstå dokumentet. För de flesta dokument bör du sträva efter en poäng mellan 7.0 och 8.0.

Formeln för Flesch-Kincaid-poäng är:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

där:

ASL = den genomsnittliga meningslängden (ASL = average sentence length) d.v.s. antalet ord dividerat med antalet meningar

ASW = antalet stavelser per ord (ASW = average number of syllables per word) d.v.s. antalet stavelser dividerat med antalet ord

Förstå hur språk påverkar läsbarhetspoängen

Det språk som du använder i ett dokument påverkar hur läsbarheten kontrolleras och poängsätts.

 • Om du konfigurerar Word till att kontrollera stavning och grammatik i text på andra språk och ett dokument innehåller text på flera språk, visas läsbarhetsstatistik för texten på det språk du senast kontrollerade. Om till exempel ett dokument innehåller tre stycken – det första på engelska, det andra på franska och det tredje på engelska – visas läsbarhetsstatistik enbart för den engelska texten.

 • För vissa europeiska språk som finns i ett svenskt dokument, visas bara information om antal och genomsnitt, inte läsbarhet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×