Testa dokumentets läsbarhet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När Outlook och Word är klar kontrollerar stavning och grammatik, kan du visa information om dokumentets läsbarhet dokumentet, inklusive läsbarhetspoäng enligt följande test:

Aktivera läsbarhetsstatistik

Vilket Office-program använder du?

Outlook

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på E-post och sedan på Stavning och autokorrigering under Skriv meddelanden.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Kontrollera att kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning är markerad under Vid stavningskontroll i Outlook.

 5. Markera kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik.

När du har aktiverat den här funktionen kan öppna en fil som du vill kontrollera och Kontrollera stavningen. När Outlook eller Word kontrollen av stavning och grammatik är klar visas information om dokumentets läsbarhet.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning är markerad under Vid stavnings- och grammatikkontroll i Word.

 4. Välj Visa läsbarhetsstatistik.

När du har aktiverat den här funktionen kan öppna en fil som du vill kontrollera och Kontrollera stavningen. När Outlook eller Word kontrollen av stavning och grammatik är klar visas information om dokumentets läsbarhet.

Vilket Office-program använder du?

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Markera kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning under vid grammatikkontroll i Outlook.

 5. Markera kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik.

När du har aktiverat den här funktionen kan öppna en fil som du vill kontrollera och Kontrollera stavningen. När Outlook eller Word kontrollen av stavning och grammatik är klar visas information om dokumentets läsbarhet.

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att Kontrollera grammatik och stavning är markerad.

 4. Under vid grammatikkontroll i Word, markerar du kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik.

Förstå läsbarhetspoäng

I varje läsbarhetstest baseras poängen på det genomsnittliga antalet stavelser per ord och antalet ord per mening. I avsnitten nedan förklaras hur filens läsbarhet bedöms i de olika testerna.

Flesch läsbarhetspoäng

I det här testet bedöms texten i en 100-poängsskala. Ju högre poäng, desto enklare är det att förstå dokumentet. För de flesta filer bör du sträva efter en poäng mellan 60 och 70.

Formeln för Flesch läsbarhetspoäng är:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

där:

ASL = den genomsnittliga meningslängden (ASL = average sentence length) d.v.s. antalet ord dividerat med antalet meningar

ASW = antalet stavelser per ord (ASW = average number of syllables per word) d.v.s. antalet stavelser dividerat med antalet ord

Flesch-Kincaid-poäng

I det här testet bedöms texten efter en graderingsnivå som utgår från den amerikanska skolan. En poäng på 8.0 innebär att en elev från åttonde klass kan förstå dokumentet. För de flesta dokument bör du sträva efter en poäng mellan 7.0 och 8.0.

Formeln för Flesch-Kincaid-poäng är:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

där:

ASL = den genomsnittliga meningslängden (ASL = average sentence length) d.v.s. antalet ord dividerat med antalet meningar

ASW = antalet stavelser per ord (ASW = average number of syllables per word) d.v.s. antalet stavelser dividerat med antalet ord

Förstå hur språk påverkar läsbarhetspoängen

Det språk som du använder i ett dokument påverkar hur läsbarheten kontrolleras och poängsätts.

 • Om du konfigurerar Word till att kontrollera stavning och grammatik i text på andra språk och ett dokument innehåller text på flera språk, visas läsbarhetsstatistik för texten på det språk du senast kontrollerade. Om till exempel ett dokument innehåller tre stycken – det första på engelska, det andra på franska och det tredje på engelska – visas läsbarhetsstatistik enbart för den engelska texten.

 • För vissa europeiska språk som finns i ett svenskt dokument, visas bara information om antal och genomsnitt, inte läsbarhet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×