Tekniska funktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen BESSELI

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)

Funktionen BESSELJ

Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)

Funktionen BESSELY

Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BIN2DEC

Omvandlar ett binärt tal till decimalt

Funktionen BIN2HEX

Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt

Funktionen BIN2OCT

Omvandlar ett binärt tal till oktalt

Funktionen BITOCH
Excel 2013

Returnerar ett bitvis 'OCH' för två tal

Funktionen BITVSKIFT
Excel 2013

Returnerar ett tal som skiftats åt vänster via flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER
Excel 2013

Returnerar bitvist 'ELLER' för två tal

Funktionen BITHSKIFT
Excel 2013

Returnerar ett tal som skiftats åt höger via flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER
Excel 2013

Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen COMPLEX

Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal

Funktionen CONVERT

Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat

Funktionen DEC2BIN

Omvandlar ett decimalt tal till binärt

Funktionen DEC2HEX

Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt

Funktionen DEC2OCT

Omvandlar ett decimalt tal till oktalt

Funktionen DELTA

Testar om två värden är lika

Funktionen ERF

Returnerar felfunktionen

Funktionen FELF.EXAKT
Excel 2010

Returnerar felfunktionen

Funktionen ERFC

Returnerar den komplementära felfunktionen

Funktionen FELFK.EXAKT
Excel 2010

Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.

Funktionen GESTEP

Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde

Funktionen HEX2BIN

Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt

Funktionen HEX2DEC

Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt

Funktionen HEX2OCT

Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt

Funktionen IMABS

Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal

Funktionen IMAGINARY

Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMARGUMENT

Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer

Funktionen IMCONJUGATE

Returnerar det komplexa talets konjugat

Funktionen IMCOS

Returnerar cosinus för ett komplext tal

Funktionen IMCOSH
Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT
Excel 2013

Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC
Excel 2013

Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH
Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMDIV

Returnerar kvoten för två komplexa tal

Funktionen IMEXP

Returnerar exponenten för ett komplext tal

Funktionen IMLN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG2

Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMPOWER

Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent

Funktionen IMPRODUCT

Returnerar produkten av 2 till 255 komplexa tal

Funktionen IMREAL

Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMSEK
Excel 2013

Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH
Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSIN

Returnerar sinus för ett komplext tal

Funktionen IMSINH
Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSQRT

Returnerar kvadratroten av ett komplext tal

Funktionen IMSUB

Returnerar differensen mellan två komplexa tal

Funktionen IMSUM

Returnerar summan av komplexa tal

Funktionen IMTAN
Excel 2013

Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen OCT2BIN

Omvandlar ett oktalt tal till binärt

Funktionen OCT2DEC

Omvandlar ett oktalt tal till decimalt

Funktionen OCT2HEX

Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×