Tecknen ##### visas i stället för innehållet i vissa celler

Orsak: Cellen innehåller ett tal, datum eller en tid som är bredare än cellen.

Lösning:    Öka kolumnbredden.

 • Dubbelklicka på avgränsaren på höger sida av den kolumnrubrik för kolumnen som du vill justera.

  Kolumnrubriker och avgränsare

  Bildtext 1 Kolumnavgränsare

  Bildtext 2 Kolumnrubriker

  Tips: Om du vill öka bredden på flera kolumnen markerar du dessa kolumner och dubbelklickar sedan på avgränsaren på höger sida av kolumnrubriken för någon av de markerade kolumnerna.

Lösning:    Krymp innehållet så att det passar kolumnen.

 1. Markera kolumnen genom att klicka på dess kolumnrubrik.

  Kolumnrubriker och avgränsare

  Bildtext 1 Kolumnavgränsare

  Bildtext 2 Kolumnrubriker

 2. Klicka på CellerFormat-menyn.

 3. Markera kryssrutan Förminska på fliken Justering.

  Om kryssrutan Förminska är nedtonad avmarkerar du kryssrutan Radbyte.

Lösning:    Minska antalet decimaler som visas.

 1. Markera cellerna.

 2. Gå till Tal på fliken Start och klicka på Minska antalet decimaler  Minska antalet decimaler .

Orsak: Cellen innehåller en datum- eller tidformel som skapar ett negativt resultat.

Lösning:    Ändra datum och tider till positiva värden.

Om du använder 1900-datumsystem, som är standard, måste datum och tider i Excel vara positiva värden.

Lösning:    Visa cellvärdet genom att använda ett format som inte är ett datum- eller tidformat.

 1. Markera cellerna.

 2. Gå till Tal på fliken Start. Klicka på en kategori som inte är Datum eller Tid på popup-menyn Talformat.

Se även

Dölja felvärden och felsymboler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×