TECKEN (funktionen TECKEN)

Anger tecknet för ett tal. Returnerar 1 om talet är positivt, noll (0) om talet är 0 och -1 om talet är negativt.

Syntax

TECKEN(tal)

Tal     är ett reellt tal

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=TECKEN(10)

Tecknet för ett positivt tal (1)

=TECKEN(4-4)

Tecknet för noll (0)

=TECKEN(-0,00001)

Tecknet för ett negativt tal (-1)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders