Tangentbordsgenvägar i Project 2013

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

I den här artikeln

Hitta och använda tangentbordsgenvägar

Använda tangentbordet för att utöka avsnitt

Söka i den här artikeln

Skriva ut den här artikeln

Grundläggande om Microsoft Office

Snabbreferens om Microsoft Project

Hitta och använda tangentbordsgenvägar

För tangentbordsgenvägar där du trycker på två eller flera tangenter samtidigt avgränsas tangenterna som ska tryckas ned med ett plustecken (+) i hjälpen för Microsoft Project 2013. För tangentbordsgenvägar där du först trycker på en tangent och omedelbart därefter på en annan avgränsas de tangenter som ska tryckas ned av ett komma (,).

Använda tangentbordet för att utöka avsnitt

 • Om du vill utöka alla avsnitt i den här artikeln trycker du på Tabb tills Visa allt är markerat och sedan på Retur. Tryck på Retur igen om du vill dölja alla avsnitt.

 • Om du bara vill utöka ett avsnitt i artikeln trycker du på Tabb tills avsnittsrubriken och plustecknet är markerat och trycker sedan på Retur. Tryck på Retur igen om du vill dölja avsnittet.

Söka i den här artikeln

Viktigt!: Innan du börjar söka trycker du på Tabb tills Visa allt är markerat och sedan på Retur.

 1. Tryck på Ctrl+F.

  Dialogrutan Sök öppnas där du kan skriva in vad du söker efter.

 2. Skriv in text i sökrutan.

 3. Tryck på Retur.

Skriva ut den här artikeln

Tryck på Tabb tills Visa alla markeras, tryck på Retur och tryck sedan på Ctrl+P om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet.

Överst på sidan

Grundläggande om Microsoft Office

Använda menyflikarna med hjälp av tangentbordet

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangentförklaringen över den funktion som du vill använda.

 3. Beroende på vilken bokstav du trycker på kan det hända att flera tangenttips visas. Om fliken Start exempelvis är aktiv och du trycker på Ö så visas fliken Visa jämte tangenttipsen för grupperna på den fliken.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Visa och använda fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

Ctrl+F5

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

F6

Flytta till en ruta från en annan ruta i programfönstret (i moturs riktning).

Skift+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

Växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp en rad.

Uppåtpil

Flytta ned en rad.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Påbörja ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Komma åt och använda åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Visa menyn eller meddelandet för en åtgärd. Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.

Alt+Skift+F10

Markera nästa objekt på åtgärdsmenyn.

Nedåtpil

Markera föregående objekt på åtgärdsmenyn.

Uppåtpil

Utför åtgärden för det markerade objektet på åtgärdsmenyn.

Retur

Stäng åtgärdsmenyn eller meddelandet.

Esc

Tips

 • Du kan begära att få en ljudavisering när en åtgärd blir tillgänglig. Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.

 • Du kan hämta Microsoft Office-ljud från Office.com.

Använda dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Infoga

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

Home

Flytta till slutet av posten.

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänster- eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Grundläggande filhantering

Om du vill

Trycker du på

Öppna en projektfil (visa dialogrutan Öppna).

Ctrl+F12

Öppna en projektfil (visa fliken Öppna i Backstage-vyn).

Ctrl+O

Spara en projektfil

Ctrl+S

Skapa ett nytt projekt.

Ctrl+N

Skriva ut en fil (visa fliken Skriv ut i Backstage-vyn).

Ctrl+P

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Öppna.

Ctrl+F12

Visa fliken Öppet i Backstage-vyn.

Ctrl+O

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Öppna den markerade mappen eller filen.

Retur

Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

Backsteg

Ta bort den markerade mappen eller filen.

Ta bort

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta framåt bland alternativ.

Tabb

Flytta bakåt bland alternativ.

Skift+Tabb

Öppnar listan Leta i

F4 eller Alt+1

Överst på sidan

Snabbreferens om Microsoft Project

Använda ett nätverksdiagram

Om du vill

Trycker du på

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenterna

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

Skift+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!: Du måste aktivera manuell placering först. Markera den ruta du vill flytta. Klicka på Format, klicka på Layout och klicka på Tillåt manuell rutplacering.

Ctrl+piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

End eller Skift+End

Flytta upp en fönsterhöjd.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytta ned en fönsterhöjd.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytta åt höger en fönsterbredd.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

Retur eller Tabb

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

Skift+Retur

Använda OfficeArt-objekt.

Flytta OfficeArt-former.

Om du vill

Trycker du på

Knuffa formen uppåt, nedåt, till vänster eller höger.

Piltangenterna

Öka formens bredd med 10 %.

Skift+Högerpil

Minska formens bredd med 10 %.

Skift+Vänsterpil

Öka formens höjd med 10 %.

Skift+Uppåtpil

Minska formens höjd med 10 %.

Skift+Nedåtpil

Öka formens bredd med 1 %.

Ctrl+Skift+Högerpil

Minska formens bredd med 1 %.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Öka formens höjd med 1 %.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Minska formens höjd med 1 %.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Rotera formen 15 grader åt höger.

Alt+Högerpil

Rotera formen 15 grader åt vänster.

Alt+Vänsterpil

.

Markera och kopiera OfficeArt-objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera flera former

Håll ned Ctrl medan du klickar på formerna

Markera flera former med text

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+Skift+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Lägga till nästa objekt i en markering med flera objekt.

Ctrl+Klick

Lägger till nästa objekt i en markering med flera objekt; gör det möjligt att klicka på text i en textruta för att lägga till textrutan i markeringen.

Skift+Klick

Redigera OfficeArt-text och textrutor

Om du vill

Trycker du på

Dölja markeringen.

Esc

Markera all text.

Ctrl+A

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Ångra.

Ctrl+Z

Gör om.

Ctrl+Y

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens början.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av texten i objektet.

Ctrl+Home

Flytta till slutet av texten i objektet.

Ctrl+End

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller Alt

Aktivera projektets systemmeny.

Alt+bindestreck eller Alt+Blanksteg

Aktivera delningslisten.

Skift+F6

Stänga programfönstret.

Alt+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Fältinställningar.

Alt+F3

Öppna ett nytt fönster.

Skift+F11

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Återställa sorteringen till ID-ordning och inaktivera gruppering.

Skift+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

Skift+F2

Visa resursinformation.

Skift+F2

Visa tilldelningsinformation.

Skift+F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

Skift+F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

Ctrl+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

Alt+piltangenterna

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Trycker du på

Dölja underaktiviteter.

Alt+Skift+bindestreck eller Alt+Skift+minustecken (minustecknet på det numeriska tangentbordet-)

Dra in den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Högerpil

Visa underaktiviteter.

Alt+Skift+ = eller Alt+Skift+plustecken (plustecknet på det numeriska tangentbordet)

Visa alla aktiviteter.

Alt+Skift+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Dra ut den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Vänsterpil

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenterna

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

Alt+1 (vänster) eller Alt+2 (höger)

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

Retur

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

Skift+Retur

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Avbryta en post.

Esc

Radera eller återställa det markerade fältet.

Ctrl+Delete

Kopiera den markerade informationen.

Ctrl+C

Klippa ut den markerade informationen.

Ctrl+X

Radera den markerade informationen.

Ta bort

Ta bort rad som det finns en markerad cell i.

Ctrl+minustecken (på det numeriska tangentbordet)

Fylla celler nedåt.

Ctrl+D

Visa dialogrutan Sök.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

Skift+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

Ctrl+F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

Ctrl+V

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Koppla isär aktiviteter.

Ctrl+Skift+F2

Ange att aktiviteten ska schemaläggas manuellt

Ctrl+Skift+M

Ange att aktiviteten ska schemaläggas automatiskt

Ctrl+Skift+A

Flytta i en vy

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början i projektet (tidsskala).

Alt+Home

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

Alt+End

Flytta tidsskalan åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Flytta tidsskalan åt höger.

Alt+Högerpil

Flytta till det första fältet i en rad.

Home eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det första fältet på den första raden.

Ctrl+Home

Flytta till det sista fältet i en rad.

End eller Ctrl+Högerpil

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

Flytta till den sista raden.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus mellan sidofönstret och vyn på höger sida.

Ctrl+Tabb eller Ctrl+Skift+Tabb

Markera olika kontroller i sidofönstret om fokus är i sidofönstret.

Tabb

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidofönstret.

Blanksteg

Markera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en sida nedåt.

Skift+Page Down

Utöka markeringen en sida uppåt.

Skift+Page Up

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av informationen.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till slutet av informationen.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till den första raden.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till den sista raden.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på första raden.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på sista raden.

Ctrl+Skift+End

Markera alla rader och kolumner.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera kolumnen.

Ctrl+Blanksteg

Markera en rad.

Skift+Blanksteg

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

Retur

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

Skift+Retur

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

Tabb

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

Skift+Tabb

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Trycker du på

Godkänna en post.

Retur

Avbryta en post.

Esc

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Utöka markeringen till slutet av texten.

Skift+End

Utöka markeringen till början av texten.

Skift+Home

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

Insert

Använda en tidsskala

Om du vill

Trycker du på

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

Alt+Page Up

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

Alt+Page Down

Flytta tidsskalan till början av projektet.

Alt+Home

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

Alt+End

Rulla tidsskalan åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Alt+Högerpil

Visa mindre tidsenheter.

Ctrl + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet)

Visa större tidsenheter.

Ctrl+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×