Tangentbordsgenvägar i Project 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

För tangentbordsgenvägar där du trycker på två eller flera tangenter på samma gång avgränsas tangenterna som ska tryckas ned med ett plustecken (+) i hjälpen om Microsoft Project. För tangentbordsgenvägar där du trycker på en tangent och omedelbart därefter på en annan avgränsas de tangenter som ska tryckas ned av ett komma (,).

Du kan använda tangentbordet när du vill komma åt kommandon i menyfliksområdet och när du vill navigera till och runt i hjälpfönstret. Tryck på ALT när du vill visa tangenttips över alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn. Följande exempel är från Microsoft Office Word.

Obs!: Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB tills Visa alla markeras. Tryck på RETUR och därefter på CTRL+P.

Onlinehjälp

Använda hjälpfönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till Start för programnamn.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn väljer du nästa eller föregående objekt.

Tabb eller Skift+Tabb

Visa eller dölj den markerade posten i avsnittet Bläddra i Hjälp om Programnamn i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Bläddra ett litet stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL eller NEDPIL

Bläddra ett längre stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Växla mellan att visa Hjälp-fönstret sida vid sida med respektive separat från det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte står i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och trycker sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge.

F6, NEDPIL

Ange texten i rutan Ange ord att söka efter.

F6, NEDPIL

Växla mellan olika områden i hjälpfönstret. Växla exempelvis mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i trädvyn i en innehållsförteckning .

NEDPIL eller UPPIL

Visa eller dölja det markerade objektet i en innehållsförteckning i trädvy.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Grunderna i Microsoft Office

Kortkommandot för Office Fluent-menyfliksområdet

 1. Tryck på ALT.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Beroende på vilken bokstav du trycker på kan det hända att flera tangenttips visas. Om fliken Start exempelvis är aktiv och du trycker på Ö så visas fliken Visa jämte tangenttipsen för grupperna på den fliken.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

  Obs!: Tryck på ALT för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

  Tips: Om bevakningsfönstret inte hamnar i fokus när du markerat det genom att använda tangenttips trycker du på ALT och trycker sedan på CTRL+TABB.

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

CTRL+W eller CTRL+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

CTRL+F5

Flytta till ett åtgärdsfönster från en annan ruta i programfönstret (i medurs riktning). Du kanske behöver trycka på F6 mer än en gång.

Obs!: Om det åtgärdsfönster som du vill använda inte visas när du trycker på F6 kan du pröva med att aktivera menyraden eller menyfliksområdet, som är en del av Office Fluent-menyfliksområdet, genom att trycka på ALT och därefter gå till åtgärdsfönstret genom att trycka på CTRL+TABB. 

F6

Flytta till ett fönster från ett annat fönster i programfönstret (motsols).

SKIFT+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Utföra kommandot Flytta (på fönstrets System-meny) om dokumentet inte är maximerat. Flytta fönstret genom att trycka på piltangenterna. Tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F7

Utföra kommandot Ändra storlek (på fönstrets System-meny) om dokumentet inte är maximerat. Ändra storlek på fönstret genom att trycka på piltangenterna. Tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F8

Minimera ett fönster till en ikon (fungerar endast i vissa Microsoft Office-program).

CTRL+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

CTRL+F10

Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Byta teckensnitt.

CTRL+SKIFT+F

Byta teckenstorlek.

CTRL+SKIFT+P

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta markören till slutet av en rad.

END

Flytta markören till början av en rad.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av textrutan.

CTRL+END

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

SKIFT+TABB

Flytta till nästa rad.

NEDPIL

Flytta till föregående rad.

UPPIL

Infoga en tabb i en cell

CTRL+TABB

Påbörja ett nytt stycke.

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet på sista raden

Komma åt och använda åtgärder

Om du vill

Tryck på

Visa menyn eller meddelandet för en åtgärd. Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.

ALT+SKIFT+F10

Markera nästa objekt på åtgärdsmenyn.

NEDPIL

Markera föregående objekt på åtgärdsmenyn.

UPPIL

Utför åtgärden för det markerade objektet på åtgärdsmenyn.

RETUR

Stäng åtgärdsmenyn eller meddelandet.

ESC

Tips!

 • Du kan begära att få en ljudavisering när en åtgärd blir tillgänglig. Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.

 • Om du har tillgång till Internet kan hämta du Microsoft Office Sounds från webbplatsen Microsoft Office.com.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenterna

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Utföra den åtgärd som tilldelats en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på:

Gå till föregående mapp.

ALT+1

Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

ALT+2

Stäng dialogrutan och öppna söksidan för sökning på webben.

ALT+3

Ta bort den markerade mappen eller filen.

ALT+3

Skapa en ny mapp.

ALT+4

Växla mellan tillgängliga mappvyer.

ALT+5

Öppna Verktyg-menyn.

ALT+L

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

SKIFT+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

TABB

Öppna listan.

F4 eller ALT+L

Uppdatera fillistan.

F5

Microsoft Project 2010

Använd vyn Nätverksdiagram

Om du vill

Tryck på:

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenter

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

SKIFT+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!: Manuell placering måste aktiveras först. Markera den ruta du vill flytta. Klicka på Layout i gruppen Format på fliken Format. Klicka på Tillåt manuell rutplacering.

CTRL+piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

CTRL+HOME eller SKIFT+CTRL+HOME

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

CTRL+END eller SKIFT+CTRL+END

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

HOME eller SKIFT+HOME

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

END eller SKIFT+END

Flytta upp en fönsterhöjd.

PGUP eller SKIFT+PGUP

Flytta ned en fönsterhöjd.

PGDN eller SKIFT+PGDN

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

CTRL+PGUP eller SKIFT+CTRL+PGUP

Flytta åt höger en fönsterbredd.

CTRL+PGDN eller SKIFT+CTRL+PGDN

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

RETUR eller TABB

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

SKIFT+RETUR

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Tryck på:

Aktivera System-menyn.

ALT+BLANKSTEG

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller ALT

Aktivera projektets systemmeny.

ALT+BINDESTRECK

Aktivera delningslisten.

SKIFT+F6

Stänga programfönstret.

ALT+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Fältinställningar.

ALT+F3

Öppna ett nytt fönster.

SKIFT+F11

Minska markeringen till ett fält.

SKIFT+BACKSTEG

Återställa sorteringen till ID-ordning och inaktivera gruppering.

SKIFT+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

SKIFT+F2

Visa resursinformation.

SKIFT+F2

Visa tilldelningsinformation.

SKIFT+F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

SKIFT+F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

CTRL+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

ALT+piltangenterna

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Tryck på:

Dölja underaktiviteter.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN (minustecknet på det numeriska tangentbordet)

Dra in den markerade aktiviteten.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Visa underaktiviteter.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN (plustecknet på det numeriska tangentbordet)

Visa alla aktiviteter.

ALT+SKIFT+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Dra ut den markerade aktiviteten.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Tryck på:

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenter

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

ALT+1 (vänster) eller ALT+2 (höger)

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

RETUR

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

SKIFT+RETUR

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Tryck på:

Avbryta en post.

ESC

Radera eller återställa det markerade fältet.

CTRL+DEL

Kopiera den markerade informationen.

CTRL+C

Klippa ut den markerade informationen.

CTRL+X

Radera den markerade informationen.

DELETE

Ta bort rad som det finns en markerad cell i.

CTRL+MINUSTECKEN (på det numeriska tangentbordet)

Fylla celler nedåt.

CTRL+D

Visa dialogrutan Sök.

CTRL+F eller SKIFT+F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

SKIFT+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

CTRL+F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

CTRL+V

Minska markeringen till ett fält.

SKIFT+BACKSTEG

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Koppla isär aktiviteter.

CTRL+SKIFT+F2

Ange att aktiviteten ska schemaläggas manuellt

CTRL+SKIFT+M

Ange att aktiviteten ska schemaläggas automatiskt

CTRL+SKIFT+A

Flytta i en vy

Om du vill

Tryck på:

Flytta till början i projektet (tidsskala).

ALT+HOME

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

ALT+END

Flytta tidsskalan åt vänster.

ALT+VÄNSTERPIL

Flytta tidsskalan åt höger.

ALT+HÖGERPIL

Flytta till det första fältet i en rad.

HOME eller CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta till den första raden.

CTRL+UPPIL

Flytta till det första fältet i första raden.

CTRL+HOME

Flytta till det sista fältet i en rad.

END eller CTRL+HÖGERPIL

Flytta till det sista fältet i en sista raden.

CTRL+END

Flytta till den sista raden.

CTRL+NEDPIL

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus mellan sidorutan och vyn på höger sida.

CTRL+TABB eller CTRL+SKIFT+TABB

Markera olika kontroller i sidorutan om fokus är i sidorutan.

TABB

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidorutan.

BLANKSTEG

Markera i en vy

Om du vill

Tryck på:

Utöka markeringen en sida nedåt.

SKIFT+PGDN

Utöka markeringen en sida uppåt.

SKIFT+PGUP

Utöka markeringen en rad nedåt.

SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av informationen.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till slutet av informationen.

CTRL+SKIFT+END

Utöka markeringen till den första raden.

CTRL+SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen till den sista raden.

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen till det första fältet i första raden.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på den sista raden.

CTRL+SKIFT+END

Markera alla rader och kolumner.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

Markera en kolumn.

CTRL+BLANKSTEG

Markera en rad.

SKIFT+BLANKSTEG

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

RETUR

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

SKIFT+RETUR

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

TABB

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

SKIFT+TABB

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Tryck på:

Godkänna en post.

RETUR

Avbryta en post.

ESC

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord till höger.

CTRL+DEL

Utöka markeringen till slutet av texten.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av texten.

SKIFT+HOME

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

INS

Använda en tidsskala

Om du vill

Tryck på:

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

ALT+PGUP

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

ALT+PGDN

Flytta tidsskalan till början av projektet.

ALT+HOME

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

ALT+END

Rulla tidsskalan åt vänster.

ALT+VÄNSTERPIL

Rulla tidsskalan åt höger.

ALT+HÖGERPIL

Visa mindre tidsenheter.

CTRL+ / (snedstreck på det numeriska tangentbordet)

Visa större tidsenheter.

CTRL+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×