Tangentbordsgenvägar i Microsoft Office Project 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller för en svensk tangentbordslayout. Tangentbordsgenvägarna kan skilja sig åt för andra tangentbordslayouter.

I tangentbordsgenvägar där du trycker på två eller fler tangenter samtidigt avgränsas med ett plustecken (+) i hjälpen för Microsoft Office Project 2007. I tangentbordsgenvägar där du trycker på en tangent följt av en annan tangent avgränsas med ett kommatecken (,).

Obs!: Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB tills Visa alla markeras. Tryck på RETUR och därefter på CTRL+P.

Onlinehjälp

Använda hjälpfönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till Start för programnamn.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn väljer du nästa eller föregående objekt.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa eller dölj den markerade posten i avsnittet Bläddra i Hjälp om Programnamn i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Bläddra ett litet stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL eller NEDPIL

Bläddra ett längre stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Växla mellan att visa Hjälp-fönstret sida vid sida med respektive separat från det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte står i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och trycker sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge.

F6, NEDPIL

Ange texten i rutan Ange ord att söka efter.

F6, NEDPIL

Växla mellan olika områden i hjälpfönstret. Växla exempelvis mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i trädvyn i en innehållsförteckning .

NEDPIL eller UPPIL

Visa eller dölja det markerade objektet i en innehållsförteckning i trädvy.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Grunderna i Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

CTRL+W eller CTRL+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

CTRL+F5

Flytta till ett åtgärdsfönster från en annan ruta i programfönstret (i medurs riktning). Du kanske behöver trycka på F6 mer än en gång.

Obs!: Om det åtgärdsfönster som du vill använda inte visas när du trycker på F6 kan du pröva med att aktivera menyraden eller menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, genom att trycka på ALT och därefter gå till åtgärdsfönstret genom att trycka på CTRL+TABB. 

F6

Flytta till ett fönster från ett annat fönster i programfönstret (motsols).

SKIFT+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Utföra kommandot Flytta (på fönstrets System-meny) om dokumentet inte är maximerat. Flytta fönstret genom att trycka på piltangenterna. Tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F7

Utföra kommandot Ändra storlek (på fönstrets System-meny) om dokumentet inte är maximerat. Ändra storlek på fönstret genom att trycka på piltangenterna. Tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F8

Minimera ett fönster till en ikon (fungerar endast i vissa Microsoft Office-program).

CTRL+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

CTRL+F10

Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Byta teckensnitt.

CTRL+SKIFT+F

Byta teckenstorlek.

CTRL+SKIFT+P

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta markören till slutet av en rad.

END

Flytta markören till början av en rad.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av textrutan.

CTRL+END

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

SKIFT+TABB

Flytta till nästa rad.

NEDPIL

Flytta till föregående rad.

UPPIL

Infoga en tabb i en cell

CTRL+TABB

Påbörja ett nytt stycke.

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet på sista raden

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. Du kan behöva trycka på F6 mer än en gång.

Obs!: Om inte rätt fönster visas när du trycker på F6, trycker du på ALT så att fokus hamnar på menyraden. Därefter trycker du på CTRL+TABB och flyttar till åtgärdsfönstret.

F6

Flytta till ett åtgärdsfönster när en meny eller ett verktygsfält är aktivt. (Du kan behöva trycka på CTRL+TABB mer än en gång.)

CTRL+TABB

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa alla kommandon på menyn i åtgärdsfönstret.

CTRL+NEDPIL

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

NEDPIL eller UPPIL

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en snabbmeny eller en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet.

SKIFT+F10

Markera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn när en meny eller undermeny visas.

HOME eller END

Bläddra upp eller ned i den markerade listan.

PGUP eller PGDN

Flytta till början eller slutet av den markerade listan.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Öppna åtgärdsfönstret Referensinformation.

ALT+klicka

Få tillgång till och använda smarta etiketter

Om du vill

Tryck på

Visa menyn eller meddelandet för en smart etikett. Om det finns flera smarta etiketter, växlar du till nästa smarta etikett och visar menyn eller meddelandet för den smarta etiketten.

ALT+SKIFT+F10

Markera nästa objekt på en meny för att se en smart etikett.

NEDPIL

Markera föregående objekt på en meny för att se en smart etikett.

UPPIL

Utföra åtgärden för det valda objektet på en meny för att se en smart etikett.

RETUR

Stäng menyn eller meddelandet för att se en smart etikett.

ESC

Tips!

 • Du kan välja att aktivera ett ljudmeddelande varje gång en smart etikett visas. Om du ska kunna höra dessa meddelanden måste du ha ett ljudkort. Du måste också ha installerat Microsoft Office Sounds på datorn.

 • Om du har tillgång till Internet kan du hämta Microsoft Office Sounds på webbplatsen för Microsoft Office Online.

Ändra storlek på och flytta verktygsfält, menyer och åtgärdsfönster

 1. Markera menyraden genom att trycka på ALT.

 2. Tryck på CTRL+TABB flera gånger så att önskat verktygsfält eller åtgärdsfönster markeras.

 3. Gör något av följande:

  Ändra storlek på ett verktygsfält

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i verktygsfältet så att Alternativ för verktygsfält-menyn visas.

  2. Klicka på kommandot Storlek och tryck på RETUR.

  3. Ändra storlek på verktygsfältet genom att trycka på piltangenterna. Tryck på CTRL+ en piltangent om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett verktygsfält

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i verktygsfältet så att Alternativ för verktygsfält-menyn visas.

  2. Klicka på kommandot Flytta och tryck på RETUR.

  3. Placera verktygsfältet genom att trycka på piltangenterna. Tryck på CTRL+ en piltangent om du vill flytta med en bildpunkt i taget. Om du vill frigöra verktygsfältet trycker du på NEDPIL flera gånger. Om du vill docka verktygsfältet lodrätt på vänster eller höger sida, trycker du på VÄNSTERPIL respektive HÖGERPIL när verktygsfältet ligger helt åt vänster eller höger.

  Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret för att visa en meny med ytterligare kommandon.

  2. Markera Storlek genom att trycka på tangenten NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

  3. Ändra storlek på åtgärdsfönstret genom att trycka på piltangenterna. Tryck på CTRL+ en piltangent om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret för att visa en meny med ytterligare kommandon.

  2. Markera Flytta genom att trycka på tangenten NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

  3. Placera åtgärdsfönstret genom att trycka på piltangenterna. Tryck på CTRL+ en piltangent om du vill flytta det en bildpunkt i taget.

 4. Tryck på ESC när du har flyttat och ändrat storlek.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenterna

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Utföra den åtgärd som tilldelats en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående mapp. Bild av knapp

ALT+1

Knappen Upp en nivå Bild av knapp : öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

ALT+2

Sök på webben knappen Bild av knapp : stänga dialogrutan och öppna söksidan.

ALT+3

Knappen Ta bort Bild av knapp : Ta bort den markerade mappen eller filen.

ALT+3

Knappen Skapa ny mapp Bild av knapp : skapa en ny mapp.

ALT+4

Knappen Vyer Bild av knapp : växla mellan tillgängliga mappvyer.

ALT+5

Knappen Verktyg: Visa Verktyg-menyn.

ALT+L

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

SKIFT+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

TABB

Öppna listan Leta i.

F4 eller ALT+L

Uppdatera fillistan.

F5

Microsoft Office Project

Använd vyn Nätverksdiagram

Om du vill

Tryck på:

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenter

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

SKIFT+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!: Manuell placering måste aktiveras först. Klicka på LayoutFormat-menyn och sedan på Tillåt manuell rutplacering.)

CTRL+piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

CTRL+HOME eller SKIFT+CTRL+HOME

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

CTRL+END eller SKIFT+CTRL+END

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

HOME eller SKIFT+HOME

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

END eller SKIFT+END

Flytta upp en fönsterhöjd.

PGUP eller SKIFT+PGUP

Flytta ned en fönsterhöjd.

PGDN eller SKIFT+PGDN

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

CTRL+PGUP eller SKIFT+CTRL+PGUP

Flytta åt höger en fönsterbredd.

CTRL+PGDN eller SKIFT+CTRL+PGDN

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

RETUR

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

SKIFT+RETUR

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Tryck på:

Aktivera System-menyn.

ALT+BLANKSTEG

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller ALT

Aktivera projektets systemmeny.

ALT+BINDESTRECK

Aktivera delningslisten.

SKIFT+F6

Stänga programfönstret.

ALT+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Kolumndefiniering.

ALT+F3

Öppna ett nytt fönster.

SKIFT+F11

Minska markeringen till ett fält.

SKIFT+BACKSTEG

Återställa sorteringen till ID-ordning.

SKIFT+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

SKIFT+F2

Visa resursinformation.

SKIFT+F2

Visa tilldelningsinformation.

SKIFT+F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

SKIFT+F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

CTRL+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

ALT+piltangenterna

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Tryck på:

Dölja underaktiviteter.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN (minustecknet på det numeriska tangentbordet)

Dra in den markerade aktiviteten.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Visa underaktiviteter.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN (plustecknet på det numeriska tangentbordet)

Visa alla aktiviteter.

ALT+SKIFT+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Dra ut den markerade aktiviteten.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Tryck på:

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenter

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

ALT+1 (vänster) eller ALT+2 (höger)

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

RETUR

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

SKIFT+RETUR

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Tryck på:

Avbryta en post.

ESC

Radera eller återställa det markerade fältet.

CTRL+DEL

Kopiera den markerade informationen.

CTRL+C

Klippa ut den markerade informationen.

CTRL+X

Radera den markerade informationen.

DEL eller CTRL+MINUSTECKEN (på det numeriska tangentbordet)

Fylla celler nedåt.

CTRL+D

Visa dialogrutan Sök.

CTRL+F eller SKIFT+F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

SKIFT+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

CTRL+F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

CTRL+V

Minska markeringen till ett fält.

SKIFT+BACKSTEG

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Koppla isär aktiviteter.

CTRL+SKIFT+F2

Flytta i en vy

Om du vill

Tryck på:

Flytta till början i projektet (tidsskala).

ALT+HOME

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

ALT+END

Flytta tidsskalan åt vänster.

ALT+VÄNSTERPIL

Flytta tidsskalan åt höger.

ALT+HÖGERPIL

Flytta till det första fältet i en rad.

HOME eller CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta till den första raden.

CTRL+UPPIL

Flytta till det första fältet i första raden.

CTRL+HOME

Flytta till det sista fältet i en rad.

END eller CTRL+HÖGERPIL

Flytta till det sista fältet i en sista raden.

CTRL+END

Flytta till den sista raden.

CTRL+NEDPIL

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus mellan sidorutan och vyn på höger sida.

CTRL+TABB eller CTRL+SKIFT+TABB

Markera olika kontroller i sidorutan om fokus är i sidorutan.

TABB

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidorutan.

BLANKSTEG

Uppdatera Handledning.

CTRL+R

Markera i en vy

Om du vill

Tryck på:

Utöka markeringen en sida nedåt.

SKIFT+PGDN

Utöka markeringen en sida uppåt.

SKIFT+PGUP

Utöka markeringen en rad nedåt.

SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av informationen.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till slutet av informationen.

CTRL+SKIFT+END

Utöka markeringen till den första raden.

CTRL+SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen till den sista raden.

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen till det första fältet i första raden.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på den sista raden.

CTRL+SKIFT+END

Markera alla rader och kolumner.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

Markera en kolumn.

CTRL+BLANKSTEG

Markera en rad.

SKIFT+BLANKSTEG

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

RETUR

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

SKIFT+RETUR

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

TABB

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

SKIFT+TABB

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Tryck på:

Godkänna en post.

RETUR

Avbryta en post.

ESC

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord till höger.

CTRL+DEL

Utöka markeringen till slutet av texten.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av texten.

SKIFT+HOME

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

INS

Använda en tidsskala

Om du vill

Tryck på:

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

ALT+PGUP

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

ALT+PGDN

Flytta tidsskalan till början av projektet.

ALT+HOME

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

ALT+END

Rulla tidsskalan åt vänster.

ALT+VÄNSTERPIL

Rulla tidsskalan åt höger.

ALT+HÖGERPIL

Visa mindre tidsenheter.

CTRL+ / (snedstreck på det numeriska tangentbordet)

Visa större tidsenheter.

CTRL+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×