Tangentbordsgenvägar i Microsoft Office InfoPath

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I det här hjälpavsnittet beskrivs tangentbordsgenvägar för vanliga åtgärder i Microsoft Office InfoPath 2007, t.ex. vid design av formulärmallar. Tangentbordsgenvägarna gäller för svensk tangentbordslayout. Andra tangentbordslayouter kanske inte överensstämmer med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

För tangentbordsgenvägar där du ska trycka på två eller fler tangenter samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+). För tangentbordsgenvägar där du ska trycka på två eller fler tangenter i snabb följd, åtskiljs tangenterna med ett komma (,).

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB för att markera Visa alla, RETUR och sedan CTRL+P.

I den här artikeln

Utforma formulärmallar

Få hjälp

I Hjälp-fönstret

Med hjälp av menyer, verktygsfält och åtgärdsfönster

Använda dialogrutor

Grundläggande om Microsoft Office

Designa formulärmallar

Utveckla formulärmallar

Om du vill

Trycker du på

Designa en ny formulärmall.

CTRL+SKIFT+D

Obs!: Om dialogrutan Komma igång är öppen trycker du på TABB-tangenten tills Designa en formulärmall markeras och därefter på RETUR.

Öppna dialogrutan Öppna i designläge.

CTRL+O eller CTRL+F12

Visa åtgärdsfönstret Designuppgifter.

ALT+N

Förhandsgranska den aktuella formulärmallen.

CTRL+SKIFT+B

Hitta ett ord eller en fras.

CTRL+B

Ersätta ett ord eller en fras.

CTRL+H

Klippa ut den markerade texten eller det markerade objektet.

CTRL+X

Kopiera den markerade texten eller det markerade objektet.

CTRL+C

Klistra in text eller ett objekt.

CTRL+V

Skriva ut den aktuella formulärmallen.

CTRL+P

Visa egenskaperna för den markerade kontrollen.

ALT+RETUR

Infoga en kontroll.

ALT+I, F

Markera föregående kontroll.

CTRL+< (mindre än-tecken) eller SKIFT+TABB

Markera nästa kontroll.

CTRL+> (större än-tecken) eller TABB

Öppna Microsoft Skriptredigeraren (MSE)

ALT+SKIFT+F11

Öppna webbplatsen Microsoft Office Developer Center i en webbläsare.

ALT+H, I

Infoga en hyperlänk.

CTRL+I

Markera till början av stycket.

CTRL+SKIFT+UPPIL

Markera till slutet av stycket.

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Markera texten, bilden eller fältet en rad upp eller en rad ned.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Infoga en radbrytning.

SKIFT+RETUR

Infoga eurosymbolen.

CTRL+ALT+E

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Ta bort all formatering.

CTRL+BLANKSTEG

Använda eller ta bort fetstil i den markerade texten.

CTRL+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

CTRL+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

CTRL+U

Göra den markerade texten genomstruken (av/på).

ALT+SKIFT+K

Använda upphöjd text (av/på).

CTRL+SKIFT+LIKHETSTECKEN

Använda nedsänkt text (av/på).

CTRL+LIKHETSTECKEN

Använda eller ta bort formatmallen Normal i den markerade texten.

CTRL+SKIFT+N

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 1 i den markerade texten.

ALT+CTRL+1

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 2 i den markerade texten.

ALT+CTRL+2

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 3 i den markerade texten.

ALT+CTRL+3

Använda eller ta bort formatet för punktlista i det markerade stycket.

CTRL+SKIFT+L

Lägga in ett styckeindrag från vänster.

CTRL+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

CTRL+SKIFT+M

Marginaljustera det markerade stycket.

CTRL+J

Högerjustera det markerade stycket.

CTRL+R

Centrera det markerade stycket.

CTRL+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

CTRL+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+KOMMA

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+PUNKT

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt.

CTRL+D

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Infoga en upprepande tabell.

ALT+I, U

Ändra bredden på kolumnen till vänster om kantlinjen utan att ändra bredden på övriga kolumner.

Håll ned SKIFT och dra kolumnens kant.

Ändra höjden på raden över eller under kanten utan att ändra höjden på de övriga raderna.

Obs!: För rader inställda med minimal höjd ändrar denna tangentbordsgenväg höjden på raden över kanten. En rads minimala höjd bestäms av flera faktorer, bl.a. om den innehåller text eller kontroller.

Håll ned SKIFT och dra radens kant.

Ändra storlek på alla markerade rader eller kolumner så de får samma höjd eller bredd.

Håll ned ALT och dra radens eller kolumnens kant.

Flytta mellan nästa och föregående cell i en tabell.

TABB eller SKIFT+TABB
Om du trycker på TABB när markören befinner sig i den sista cellen på sista raden läggs en ny rad till i tabellen.

Markera eller avmarkera en tabellcell.

F2

Göra korrigeringar och spara ändringar

Om du vill

Trycker du på

Hitta nästa stavfel eller grammatikfel.

Obs!: Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (tryck ALT+Y och därefter V).

ALT+F7

Spara eller publicera den aktuella formulärmallen.

Obs!: Denn tangentbordsgenväg öppnar en dialogruta där du kan välja att spara eller publicera din formulärmall. Om du väljer att dölja den här dialogrutan i framtiden öppnas dialogrutan Spara som när du trycker på ALT+SKIFT+F2.

ALT+SKIFT+F2

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Spara den aktuella formulärmallen.

SKIFT+F12

Förhandsgranska en formulärmall före utskrift

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Förhandsgranska.

ALT+A, H

Gå till nästa sida.

ALT+HÖGERPIL

Gå till föregående sida.

ALT+VÄNSTERPIL

Zooma in för att få en förstorad bild av formulärmallen.

ALT+LIKHETSTECKEN

Zooma ut för att se en större del av formulärmallen med förminskad storlek.

ALT+BINDESTRECK

Överst på sidan

Få hjälp

Hjälpfönstret

I hjälpfönstret får du tillgång till allt hjälpmaterial i Microsoft Office. Hjälpfönstret visar bl.a. hjälpavsnitt.

Funktioner i hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TAB

Gå tillbaka till startsidan för Hjälp och anvisningar för InfoPath 2007.

ALT+HOME

Välja nästa post.

TABB

Välja föregående post.

SKIFT+TABB

Utföra standardåtgärden för den valda posten.

RETUR

Välja nästa eller föregående post i avsnittet Bläddra i Hjälp.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa eller dölja det markerade objektet respektive i avsnittet Bläddra i Hjälp.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL, NEDPIL

Rulla uppåt eller nedåt i större steg i det hjälpavsnitt som visas.

PAGE UP, PAGE DOWN

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Detta kräver att hjälpfönstret är aktivt (tryck F1).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om det aktuella avsnittet inte är det aktiva fönstret trycker du på F6 och därefter på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge.

F6, NEDPIL

Skriva in text i rutan Ange ord att söka efter.

F6, NEDPIL (tryck flera gånger)

Växla mellan områden i hjälpavsnittet, t.ex. mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och Sök-listan.

F6

Välja nästa respektive föregående post i innehållsförteckningen i trädvyn.

UPPIL eller NEDPIL

Visa respektive dölja den markerade posten i innehållsförteckningen i trädvyn.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Markera nästa hyperlänk eller Visa alla eller Dölj alla längst upp i avsnittet.

TABB

Markera föregående hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för den markerade hyperlänken, Visa alla eller Dölj alla.

RETUR

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

CTRL+P

Skriva en sökfråga

Innan du kan skriva in en sökfråga måste du markera rutan Skriv en fråga för hjälp.

hur

 1. Tryck på ALT om du vill markera menyraden.

 2. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills markören visas i rutan Skriv en fråga för hjälp.

 3. Skriv frågan.

 • Skicka söktermen du skrivit in i rutan Skriv en fråga för hjälp genom att trycka på RETUR.

Överst på sidan

Använda menyer, verktygsfält och åtgärdsfönster

Komma åt och använda menyer och verktygsfält

Innan du kan flytta eller ändra storleken på ett verktygsfält måste du markera det.

hur

 1. Tryck på ALT om du vill markera menyraden.

 2. Tryck på CTRL+TABB flera gånger om du vill markera ett verktygsfält.

 3. Tryck på CTRL+BLANKSTEG om du vill visa Alternativ för verktygsfält-menyn.

 4. Tryck på A eller S för att välja kommandot Flytta eller Storlek.

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett verktygsfält.

CTRL+piltangenterna

Avdocka ett verktygsfält.

NEDPIL (tryck flera gånger)

Docka ett verktygsfält lodrätt längs skärmens vänstra eller högra sida.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL (tryck flera gånger)

Markera menyraden eller stänga en öppen meny och en undermeny samtidigt.

ALT eller F10

Välja ett åtgärdsfönster eller ett verktygsfält när du har markerat menyraden med F10 eller ALT. Om du trycker på tangenterna flera gånger flyttas markeringen mellan de öppna verktygsfälten, menyraderna och åtgärdsfönstren.

CTRL+TABB eller CTRL+SKIFT+TABB

Markera nästa knapp eller meny när ett verktygsfält eller en menyrad markerats.

TABB eller HÖGERPIL

Markera föregående knapp eller meny när ett verktygsfält eller en menyrad markerats.

SKIFT+TABB eller VÄNSTERPIL

Öppna den markerade menyn eller utföra åtgärden för den markerade knappen eller kommandot.

RETUR

Visa snabbmenyn för den markerade posten.

SKIFT+F10

Visa snabbmenyn för namnlisten.

ALT+BLANKSTEG

Markera nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

NEDPIL

Markera föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen.

UPPIL

Markera menyn till vänster. Växla mellan huvudmenyn och undermenyn när en undermeny är öppen.

VÄNSTERPIL

Markera menyn till höger. Växla mellan huvudmenyn och undermenyn när en undermeny är öppen.

HÖGERPIL

Markera det första kommandot på menyn eller undermenyn.

HOME

Markera det sista kommandot på menyn eller undermenyn.

END

Stänga en öppen meny. Stänga bara undermenyn när en undermeny är öppen.

ESC

Öppna den markerade menyn.

SKIFT+NEDPIL

Visa alla kommandon när en förkortad meny är öppen.

CTRL+NEDPIL

Växla mellan åtgärdsfönstret och den aktiva fomrulärmallen.

F6

Markera nästa post i åtgärdsfönstret.

TABB

Markera föregående post i åtgärdsfönstret.

SKIFT+TABB

Obs!: Du kan använda tangentbordet för att välja vilket menykommando som helst på menyraden. Tryck på ALT om du vill markera menyraden. Tryck på den understrukna bokstaven i det menyalternativ som innehåller önskat kommando.

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Innan du kan arbeta med ett åtgärdsfönster måste du öppna och därefter markera det.

hur

 1. Om du vill öppna ett åtgärdsfönster trycker du på CTRL+F1.

 2. Markera menyraden genom att trycka på F6.

 3. Tryck på CTRL+BLANKSTEG för att visa menyn med alternativ för åtgärdsfönstret.

 4. Tryck på A eller S för att välja kommandot Flytta respektive Storlek.

Om du vill

Trycker du på

Visa åtgärdsfönstret Designuppgifter.

ALT+N

Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du kan behöva trycka på F6 mer än en gång.

Obs!: Om du inte kan visa det åtgärdsfönster du önskar genom att trycka på F6 ska du försöka trycka på ALT för att placera fokus på menyraden, och därefter trycka CTRL+TABB för att flytta till åtgärdsfönstret.

F6

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (moturs).

SKIFT+F6

Ändra storleken på ett åtgärdsfönster (efter att ha valt Storlek-kommandot).

Piltangenter

Flytta ett åtgärdsfönster (efter att ha valt Flytta-kommandot).

Piltangenter

Öppna eller dölja åtgärdsfönstret.

CTRL+F1

Flytta till ett åtgärdsfönster från det aktiva programfönstret. (Du kan behöva trycka på F6 flera gånger.)

F6

Flytta till ett åtgärdsfönster när en meny eller ett verktygsfält är aktivt. (Du kan behöva trycka på CTRL+TABB mer än en gång.)

CTRL+TABB

Öppna menyn för alternativ för åtgärdsfönster.

CTRL+BLANKSTEG

Stänga en meny om en sådan är öppen, eller gå tillbaka till formulärmallen.

ESC

Markera nästa alternativ i åtgärdsfönstret när åtgärdsfönstret är aktivt.

TABB

Markera föregående alternativ i åtgärdsfönstret när åtgärdsfönstret är aktivt.

SKIFT+TABB

Flytta uppåt bland alternativen i en markerad undermeny eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ.

UPPIL

Flytta nedåt bland alternativen i en markerad undermeny eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL

Öppna den markerade menyn eller utföra den åtgärd som är tilldelad den markerade knappen.

RETUR

Öppna en snabbmeny i en formulärmall eller öppna en nedrullningsbar meny för det markerade objektet i åtgärdsfönstret.

SKIFT+F10

Markera det första kommandot på en meny eller undermeny när menyn eller undermenyn visas.

HOME

Markera det sista kommandot på en meny eller undermeny när menyn eller undermenyn visas.

END

Gå till början av den markerade listan i åtgärdsfönstret.

CTRL+HOME

Gå till slutet av den markerade listan i åtgärdsfönstret.

CTRL+END

Överst på sidan

Använda dialogrutor

Visa och använda alternativ i dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Öppna i designläge.

CTRL+O eller CTRL+F12

Gå tillbaka till formulärmallen från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion).

ALT+F6

Gå till nästa alternativ.

TABB

Gå till föregående alternativ.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik.

CTRL+TABB

Växla till föregående flik.

CTRL+SKIFT+TABB

Växla till nästa kategori.

TABB

Obs!: Efter att du valt kategori använder du piltangenterna för att flytta till det kategorinamn du önskar.

Växla till föregående kategori.

SKIFT+TABB

Obs!: Efter att du valt kategori använder du piltangenterna för att flytta till det kategorinamn du önskar.

Flytta mellan alternativ i en lista eller grupp med alternativ.

Piltangenter

Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen eller markera eller avmarkera den aktiva kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listan om den är stängd och gå till ett visst alternativ i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en nedrullningsbar lista

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+ den understrukna bokstaven i alternativet

Öppna den markerade nedrullningsbara listan.

NEDPIL

Stänga den markerade nedrullningsbara listan eller avbryta ett kommando, och sedan stänga dialogrutan.

ESC

Köra det markerade kommandot.

RETUR

Gå till föregående mapp.

ALT+1

Öppna mappen på nivån över den markerade mappen.

ALT+2

Ta bort den markerade mappen eller filen.

ALT+3

Skapa en ny undermapp i den öppna mappen.

ALT+4

Växla mellan vyerna Miniatyrer, Sida vid sida, Ikoner, Lista, Detaljerad lista, Egenskaper och Förhandsgranska.

ALT+5

Visa en snabbmeny för den markerade mappen eller filen.

SKIFT+F10

Öppna listan Leta i eller Spara i (kallas Adressfältet i Windows Vista).

F4

Uppdatera mapp- och fillistan i dialogrutan Öppna, Öppna i designläge eller Spara som.

F5

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är ett fält du kan skriva eller klistra in en post i, t.ex. ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avbryta markering av ett tecken till vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avbryta markering av ett tecken till höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avbryta markering av ett ord till vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avbryta markering av ett ord till höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Överst på sidan

Grunderna i Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

CTRL+W eller CTRL+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret efter att ha minimerat eller maximerat det.

CTRL+F5

Växla till nästa fönster när mer än ett fönster är öppet.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster när mer än ett fönster är öppet.

CTRL+SKIFT+F6

Utföra kommandot Flytta (på fönstrets System-meny) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F7

Utföra kommandot Ändra storlek (på fönstrets System-meny) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Använd piltangenterna för att ändra storleken på fönstret och tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F8

Minimera ett fönster till en ikon (fungerar endast i vissa Microsoft Office-program).

CTRL+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster vars storlek ändrats.

CTRL+F10

Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Flytta runt i texten

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta till radens slut.

END

Flytta till radens början.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×