Office
Logga in

Tangentbordsgenvägar i InfoPath

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här hjälpavsnittet beskrivs olika tangentbordsgenvägar som du kan använda när du fyller i formulär i Microsoft Office InfoPath.

Om du använder en annan tangentbordslayout än språkversionen för programmet (om du t.ex. använder ett svenskt tangentbord med en engelsk version av programmet) kanske vissa tangentbordsgenvägar nedan fungerar annorlunda.

När tangentbordsgenvägen är två eller fler tangenter som trycks ned samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+). När tangentbordsgenvägen är en tangent som trycks ned genast efter en annan, åtskiljs tangenterna med ett komma (,).

Tips: Om du vill söka efter en vissn tangentbordsgenväg trycker du på TABB för att markera Visa alla, trycker på RETUR och trycker sedan på CTRL+F. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB för att markera Visa alla, trycker på RETUR och sedan på CTRL+P.

Fylla i formulär

Flytta mellan fälten

Om du vill

Tryck på

Flytta framåt mellan fält enligt formulärets tabbordning.

TABB

Flytta bakåt mellan fält enligt formulärets tabbordning.

SKIFT+TABB

Infoga en ny upprepande tabellrad eller ett nytt upprepande avsnitt.

CTRL+RETUR

Skriva text i fält

Om du vill

Tryck på

Hitta ett ord eller en fras i ett fält.

CTRL+B

Ersätta ett ord eller en fras i ett fält.

CTRL+H

Klippa ut markeringen.

CTRL+X

Kopiera den markerade texten.

CTRL+C

Klistra in text eller ett objekt.

CTRL+V

Visa den markerade datumväljaren.

ALT+NEDPIL

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken åt vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta insättningspunkten ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken åt vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken åt höger.

DEL

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord åt höger.

Ctrl+Delete

Infoga eurosymbolen.

CTRL+ALT+E

Infoga en radbrytning.

SKIFT+RETUR

Markera text i fält

Om du vill

Tryck på

Markera eller avbryta markering av ett tecken till vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avbryta markering av ett tecken till höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avbryta markering av ett ord till vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avbryta markering av ett ord till höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av raden.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av raden.

SKIFT+END

Markera från insättningspunkten till början av posten i fält med flera rader.

CTRL+SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av posten i fält med flera rader.

CTRL+SKIFT+END

Formatera text i fält

Du kan formatera text i RTF-fält som har stöd för formatering och grafik utöver text.

Tips: Snabbt ta reda på om ett fält är ett RTF-fält genom att placera insättningspunkten i fältet. Om knapparna i verktygsfältet formatering visas aktiv i stället för är fältet ett RTF-fält.

Om du vill

Tryck på

Ta bort all formatering i den markerade texten.

CTRL+BLANKSTEG

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

CTRL+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

CTRL+I

Använda eller ta bort en understrykning i den markerade texten.

CTRL+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten.

ALT+SKIFT+K

Använda upphöjd text (av/på).

CTRL+SKIFT+?

Använda nedsänkt text (av/på).

CTRL+?

Kopiera formatering från den markerade texten.

CTRL+SKIFT+C

Använda kopierad formatering på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+V

Använda eller ta bort formatmallen Normal i den markerade texten.

CTRL+SKIFT+N

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 1 i den markerade texten.

ALT+CTRL+1

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 2 i den markerade texten.

ALT+CTRL+2

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 3 i den markerade texten.

ALT+CTRL+3

Använda eller ta bort formatet för punktlista i det markerade stycket.

CTRL+SKIFT+L

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Ctrl+Skift+M

Marginaljustera det markerade stycket.

CTRL+J

Högerjustera det markerade stycket.

CTRL+R

Centrera det markerade stycket.

CTRL+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

CTRL+L

Ändra den markerade textens teckensnitt.

CTRL+SKIFT+F

Använda en teckenstorlek för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+P

Öka teckenstorleken för den markerade texten med två punkter.

CTRL+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten med två punkter.

CTRL+<

Öka teckenstorleken för den markerade texten med en punkt.

CTRL+å

Minska teckenstorleken för den markerade texten med en punkt.

CTRL+´

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt.

CTRL+D

Arbeta med höger till vänster-text

Följande kortkommandon kan bara användas om du har installerat språk med höger till vänster-skrift.

Om du vill

Tryck på

Ändra styckeorienteringen till höger-till-vänster.

CTRL+HÖGER SKIFT

Ändra styckeorienteringen till vänster-till-höger.

CTRL+VÄNSTER SKIFT

Arbeta med tabeller

Följande kortkommandon är aktiverade i RTF-fält.

Tips: Snabbt ta reda på om ett fält är ett RTF-fält genom att placera insättningspunkten i fältet. Om knapparna i verktygsfältet formatering visas aktiv i stället för är fältet ett RTF-fält.

Om du vill

Tryck på

Ändra bredden på den vänstra kolumnen utan att ändra bredden för övriga kolumner.

Håll ned SKIFT och dra pekaren

Flytta mellan intilliggande celler.

Piltangenterna (tryck flera gånger om cellerna innehåller text)

Ändra storlek på alla markerade rader eller kolumner så de får samma höjd eller bredd.

Håll ned ALT och dra pekaren

Markera innehållet i en tabellcell.

F2

Göra korrigeringar och spara ändringar

Om du vill

Tryck på

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Visa nästa dataverifieringsfel.

CTRL+SKIFT+E

Visa information om det markerade dataverifieringsfelet.

CTRL+SKIFT+S

Kör stavningskontroll.

F7

Visa dialogrutan Spara som.

SKIFT+F12

Spara formuläret.

CTRL+S

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×