Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Excel Online i Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Excel Online i Windows.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Artikelinnehåll

Snabbtips för att använda kortkommandon i Excel Online

 • Excel Online körs i webbläsaren och kortkommandona är därför annorlunda än de i skrivbordsprogrammet Excel. I appen använder du till exempel Ctrl+F6 i stället för F6 för att flytta regioner.

  Du kan använda vanliga webbläsarkortkommandon som F1 och Ctrl+

 • Du hittar ett kommando snabbt genom att trycka på Alt+Win+Q för att hoppa till Berätta. I Berätta kan du helt enkelt skriva ett ord eller namnet på ett kommando som du vill använda (endast tillgängligt i redigeringsvyn). Berätta söker efter relaterade alternativ och visar en lista. Använd uppil eller nedpil för att markera ett kommando och tryck sedan på Retur.

 • Om du vill hoppa till en viss cell i en arbetsbok använder du kommandot Gå till: tryck på Ctrl+G, skriv cellreferensen (t.ex. B14) och tryck sedan på Retur.

 • Om du använder en skärmläsare läser du Vanliga uppgifter i Excel Online.

Vanliga kortkommandon

Det här är de vanligaste kortkommandona i Excel Online.

Om du vill

Trycker du på

Gå till en viss cell

Ctrl+G

Flytta nedåt

Page Down eller nedåtpil

Flytta uppåt

Page Up eller Uppåtpil

Skriva ut

Ctrl+P

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Klippa ut

Ctrl+X

Ångra

Ctrl+Z

Öppna arbetsbok

Ctrl+O

Stänga arbetsboken

Ctrl+W

Spara som

Alt+F2

Söka

Ctrl+B

Använda fetstil

Ctrl+F

Öppna snabbmeny

 • Windows-tangentbord: Windows-tangenten+F10 Windows-tangenten finns mellan den vänstra Alt-tangenten och den vänstra Ctrl-tangenten.

 • Annat tangentbord: Skift+F10

Berätta

Alt+Q

Söka

Ctrl+B eller Skift+F3

Upprepa sökning, nedåt

Skift+F4

Upprepa sökning, uppåt

Ctrl+Shift+F4

Infoga diagram

Alt+F1

Snabbtangenter: Kortkommandon för att använda menyfliksområdet

I Excel Online finns nu snabbtangenter, kortkommandon för att navigera i menyfliksområdet. Om du har använt snabbtangenter för att spara tid i Excel för stationära datorer så kommer du att känna igen snabbtangenterna i Excel Online.

I Excel 2016 för Windows börjar snabbtangenterna med Alt-tangenten. I Excel Online börjar alla snabbtangenter med Alt+Win, därefter lägger du till en bokstav för fliken i menyfliksområdet. Tryck till exempel på Alt+Win+R för att gå till fliken Granska.

Om du använder Excel Online på en Mac-dator trycker du på CTRL+ALT för att starta.

Excel Online-menyfliksområdet med fliken Start och tangenttips på alla flikar
 • Tryck på Alt+Win för att komma till menyfliksområdet, eller tryck på Ctrl+F6 tills du kommer till fliken Start

 • För att växla mellan flikar i menyfliksområdet trycker du på Tabb.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet så att du får mer utrymme att arbeta trycker du på Ctrl+F1. Upprepa för att visa menyfliksområdet igen.

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Trycker du på

Öppna rutan Berätta i menyfliksområdet och skriva ett sökord.

ALT + Windows-tangenten, Q

Öppna fliken Arkiv och använda Backstage-vyn.

ALT + Windows-tangenten, F

Öppna fliken Start och formatera text och tal eller använda andra verktyg som Sök.

ALT + Windows-tangenten, H

Öppna fliken Infoga och infoga en funktion, tabell, diagram, hyperlänk eller kommentar.

ALT + Windows-tangenten, N

Öppna fliken Data och uppdatera anslutningar eller använda dataverktyg.

ALT + Windows-tangenten, A

Öppna fliken Granska och använda tillgänglighetskontrollen eller arbeta med kommentarer.

ALT + Windows-tangenten, R

Öppna fliken Visa för att välja en vy, låsa rader eller kolumner i kalkylbladet eller visa stödlinjer och rubriker.

ALT + Windows-tangenten, W

Med kortkommandona i den här tabellen kan du spara tid när du arbetar med flikarna i menyfliksområdet och menyerna i menyfliksområdet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt+Win. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller Tabb.

Flytta fokus till kommandon i menyfliksområdet.

Retur, sedan Tabb eller Skift+Tabb

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando

Blanksteg eller Retur

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt + Nedåtpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Esc

Kortkommandon för Excel Online

Obs!: Om ett kalkylblad öppnas i Excel Online-läsvyn går det inte att använda redigeringskommandon. Flytta fokus från kalkylbladet genom att trycka på Ctrl+F6 så växlar du till redigeringsvyn. Använd sedan Tabb-tangenten till att gå till listan Redigera arbetsbok. Tryck på blanksteg och nedpil och välj Redigera i Excel Online.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en rad ovanför den aktuella raden

Alt+Win+H, I, R

Infoga en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen

Alt+Win+H, I, C

Klippa ut

Ctrl+X

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y

Starta en ny rad i samma cell

Alt+Retur

Infoga hyperlänk

Ctrl+I

Infoga tabell

Ctrl+L

Infoga funktion

Skift+F3

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Skift+<

Använda ett Filter

Alt+Win+A, T

Använda ett Filter igen

Ctrl+Alt+L

Om du vill

Trycker du på

Bekräfta inmatningen och markera cellen nedanför

Retur

Bekräfta inmatningen och markera cellen ovanför

Skift+Retur

Bekräfta inmatningen och markera nästa cell på raden

Tabb

Bekräfta inmatningen och markera föregående cell på raden

Skift+Tabb

Avbryt cellinmatning

Esc

Om du vill

Trycker du på

Redigera markerad cell

F2

Växla mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel.

F4

Radera data i markerad cell

Delete

Radera data i markerad cell och börja redigera

Backsteg

Gå till början av cellinjen

Home

Gå till slutet av cellinjen

End

Markera åt höger, tecken för tecken

Skift+Högerpil

Markera till början av cellen

Skift+Home

Markera till slutet av cellen

Skift+End

Markera åt vänster, tecken för tecken

Skift+Vänsterpil

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil

Om du vill

Trycker du på

Fetstil

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrykning

Ctrl+U

Klistra in formatering.

Skift+Ctrl+V

Ctrl+Skift+&

Lägg till kantlinjen till de markerade cellerna

Om du vill

Trycker du på

Uppåt en cell

Uppåtpil eller Skift+Retur

En cell nedåt

Nedåtpil eller Retur

Flytta en cell åt höger.

Högerpil eller Tabb

Gå till början av raden

Home

Gå till cell A1

Ctrl+Home

Gå till sista cellen i intervallet

Ctrl+End

Gå ned en skärm (28 rader)

Page Down

Gå upp en skärm (28 rader)

Page Up

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

Ctrl+Högerpil eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta mellan menyfliksområdet och arbetsbokens innehåll

Ctrl+F6

Gå till en annan flik i menyfliksområdet

Tabb.

Tryck på Retur för att gå till menyfliksområdet för den fliken.

Infoga nytt blad

Skift+F11

Växla till nästa blad

Alt+Ctrl+Page Down

Växla till föregående blad

Alt+Ctrl+Page Up

Om du vill

Trycker du på

Öppna meny/Öka detaljnivån

Alt+Nedåtpil

Minska detaljnivån

Alt+Uppåtil

Använd hyperlänk

Ctrl+Retur

Öppna kommentarsrutan när du redigerar

Skift+F2

Om du vill

Trycker du på

Markera ett cellområde

Skift+piltangenter

Markera en hel kolumn

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad

Skift+Blanksteg

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil

Om du vill

Trycker du på

Uppifrån och ned (eller framåt genom markering)

Retur

Nedifrån och upp (eller bakåt genom markering)

Skift+Retur

Framåt på en rad (eller nedåt i en markering med en enda kolumn)

Tabb

Bakåt på en rad (eller uppåt i en markering med en enda kolumn)

Skift+Tabb

Om du vill göra det här

Trycker du på

Beräkna arbetsbok (uppdatera)

F9

Fullständig beräkning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Uppdatera externa data

Alt+F5

Uppdatera alla externa data

Ctrl+Alt+F5

Autosumma

ALT + lika med-tecken (=)

Kortkommandomenyn för hjälpmedel i Excel Online (Alt+Skift+A)

Kom åt gemensamma funktioner enkelt med följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan viktiga områden

Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6

Flytta inom viktiga områden

Tabb eller Skift+Tabb

Gå till rutan Berätta och köra vilket kommando som helst

Alt+Q

Visa eller dölja tangenttips

Alt+Windows

Redigera markerad cell

F2

Gå till en viss cell

Ctrl+G

Gå till ett annat kalkylblad i arbetsboken

Ctrl+Alt+Page Up eller Ctrl+Alt+Page Down

Öppna snabbmenyn

Skift+F10

Läs upp radrubrik

Ctrl+Alt+Skift+T

Läs upp rad tills aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+Home

Läs upp rad från aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+End

Läs upp kolumnrubrik

Ctrl+Alt+Skift+H

Läs upp kolumn tills aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+Page Up

Läs upp kolumn från aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+Page Down

Alternativ för flytt av dialogrutor

Ctrl+Alt+Blanksteg

Se även

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×