Tangentbordsgenvägar i Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda kortkommandon för snabb åtkomst till vanliga kommandon eller åtgärder. Följande avsnitt listar kortkommandona som är tillgängliga i Microsoft Access 2010. Du kan också använda kortkommandon för att flytta fokus till en meny, kommandot eller kontrollen utan att använda musen.

Allmänna kortkommandon

Globala kortkommandon för Access

Öppna databaser

Om du vill

Trycker du på

Öppna en ny databas.

CTRL+N

Öppna en befintlig Access-databas

CTRL+O

Skriva ut och spara

Om du vill

Trycker du på

Skriva ut aktuellt eller markerat objekt

CTRL+P

Öppna dialogrutan Skriv ut från Förhandsgranska

P eller CTRL+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat från Förhandsgranska

S

Avbryta förhandsgranskning av utskrift eller layout

C eller ESC

Spara ett databasobjekt

CTRL+S eller SKIFT+F12

Öppna dialogrutan Spara som

F12

Använda kombinationsruta eller listruta

Om du vill

Trycker du på

Öppna en kombinationsruta

F4 eller ALT+NEDPIL

Uppdatera innehållet i ett uppslagsfält, i en listruta eller i en kombinationsruta

F9

Flytta ned en rad

NEDPIL

Flytta ned en sida

PGDN

Flytta upp en rad

UPPIL

Flytta upp en sida

PGUP

Stänga kombinationsrutan eller listrutan

TABB

Söka efter och ersätta text eller data

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken Sök i dialogrutan Sök och Ersätt (endast Datablad och Formulär)

CTRL+F

Öppna fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt (endast Datablad och Formulär)

CTRL+H

Söka efter nästa förekomst av texten som specificerats i dialogrutan Sök och ersätt när dialogrutan är stängd (endast Datablad och Formulär)

SKIFT+F4

Arbeta i designvyn

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge i ett datablad. När du arbetar i ett formulär eller en rapport lämnar du navigeringsläget genom att trycka på ESC.

F2

Växla till egenskapslistan (designvyn i formulär och rapporter i både Access-databaser och Access-projekt)

F4

Växla till formulärvyn från designvyn

F5

Växla mellan övre delen och undre delen av ett fönster (designvyn för frågor och fönstret Avancerat filter/sortering) 

F6

Växla mellan fältrutnätet, fältegenskaperna, navigeringsfönstret, snabbtangenterna i snabbtangentsystemet, zoomkontrollerna och säkerhetsfältet (designvyn för tabeller)

F6

Öppna dialogrutan Välj hjälpverktyg (designvyn för formulär och rapporter)

F7

Öppna Visual Basic Editor från en vald egenskap i egenskapslistan för ett formulär eller en rapport

F7

Växla från Visual Basic Editor tillbaka till formulärets eller rapportens designvy

SKIFT+F7 eller ALT+F11

Redigera kontroller i designvyn för formulär och rapporter

Om du vill

Trycker du på

Kopiera den markerade kontrollen till Urklipp

CTRL+C

Klipp ut den markerade kontrollen och kopiera den till Urklipp

CTRL+X

Klistra in innehållet i Urklipp i det övre vänstra hörnet i det markerade avsnittet

CTRL+V

Flytta markerad kontroll åt höger (utom kontroller som tillhör en layout)

HÖGERPIL eller CTRL+HÖGERPIL

Flytta markerad kontroll åt vänster (utom kontroller som tillhör en layout)

VÄNSTERPIL eller CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta den markerade kontrollen uppåt

UPPIL eller CTRL+UPPIL

Flytta den markerade kontrollen nedåt

NEDPIL eller CTRL+NEDPIL

Öka höjden på den markerade kontrollen

SKIFT+NEDPIL

Öka bredden på den markerade kontrollen

Vid användning med kontroller som finns i en layout ändrar hela layouten storlek

SKIFT+HÖGERPIL

Minska höjden på den markerade kontrollen

SKIFT+UPPIL

Minska bredden på den markerade kontrollen

Vid användning med kontroller som finns i en layout ändrar hela layouten storlek

SKIFT+VÄNSTERPIL

Fönsteråtgärder

Som standard visa Microsoft Access 2010 databaser som flikdokument. Om du vill använda fönsterläge dokument, klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ och på Överlappande Windows under Alternativ för fönster i dokumentet.

Obs!: Du måste stänga och öppna den aktuella databasen för att alternativet ska börja gälla.

Om du vill

Trycker du på

Aktivera/inaktivera navigeringsfönstret

F11

Växla mellan öppna fönster

CTRL+F6

Återställa det markerade minimerade fönstret när alla fönster är minimerade

RETUR

Tryck på piltangenterna när fönstret inte är maximerat, så startas storleksändringsläget som du kan använda för att ändra storlek på fönstret

CTRL+F8

Visa systemmenyn

ALT+BLANKSTEG

Visar snabbmenyn.

SKIFT+F10

Stänga det aktiva hjälpfönstret

CTRL+W eller CTRL+F4

Växla mellan Visual Basic Editor och det tidigare aktiva fönstret

ALT+F11

Arbeta med guider

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus fram och tillbaka mellan kontrollerna i guiden

TABB

Flytta till nästa sida i guiden

ALT+N

Flytta till föregående sida i guiden

ALT+F

Genomföra guiden

ALT+S

Diverse

Om du vill

Trycker du på

Visa hela hyperlänkadressen för en markerad hyperlänk

F2

Kontrollera stavning

F7

Zooma för att kunna mata in uttryck och text i små ytor

SKIFT+F2

Visa en egenskapslista i designvyn

ALT+RETUR

Avsluta Access

ALT+F4

Anropa ett verktyg

CTRL+F2

Bläddra framåt mellan vyerna i ett formulär, en tabell, fråga, rapport, sida, pivottabellista, pivotdiagramrapport, lagrad procedur eller en funktion i ett Access-projekt (.adp). Om det finns ytterligare vyer flyttar du till nästa tillgängliga läge med kortkommandona.

CTRL+HÖGERPIL eller CTRL+KOMMA (,)

Bläddra bakåt mellan vyerna i ett formulär, en tabell, fråga, rapport, sida, pivottabellista, pivotdiagramrapport, lagrad procedur eller en ADP-funktion. Om det finns ytterligare vyer flyttar du till föregående läge med kortkommandona.

Obs!: CTRL+PUNKT (.) fungerar i alla situationer med alla objekt.

CTRL+VÄNSTERPIL eller CTRL+PUNKT (.)

Kortkommando för navigeringsfönster

Om du vill

Trycker du på

Gå till sökfältet i navigeringsfönstret oavsett var du befinner dig i databasen.

ALT+CTRL+F

Redigera och navigera objektlistan

Om du vill

Trycker du på

Byta namn på ett markerat objekt

F2

Flytta ned en rad

NEDPIL

Flytta ned ett fönster

PGDN

Flytta till det sista objektet

END

Flytta upp en rad

UPPIL

Flytta upp ett fönster

PGUP

Flytta till det första objektet

HOME

Navigera och öppna objekt

Om du vill

Trycker du på

Öppna den markerade tabellen eller frågan i databladsvyn

RETUR

Öppna det markerade formuläret eller rapporten

RETUR

Köra det markerade makrot

RETUR

Öppna markerad tabell, fråga, rapport, dataåtkomstsida eller modul, eller ett formulär eller makro i designvyn

CTRL+RETUR

Visa direktfönstret i Visual Basic Editor

CTRL+G

Arbeta med menyer

Om du vill

Trycker du på

Visa snabbmenyn

SKIFT+F10

Visa snabbtangenterna

ALT eller F10

Visa programikonens meny (i programmets namnlist) 

ALT+BLANKSTEG

Välja nästa eller föregående kommando med menyn eller undermenyn synlig

NEDPIL eller UPPIL

Markera menyn till vänster eller till höger, eller växla mellan huvudmeny och undermeny när en undermeny visas 

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Markera det första eller det sista kommandot på en meny eller undermeny 

HOME eller END 

Stänga en meny och en undermeny på samma gång 

ALT

Stänga en meny, eller endast undermenyn om denna visas

ESC

Arbeta i fönster och dialogrutor

Använda ett programfönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa program

ALT+TABB

Växla till föregående program

ALT+SKIFT+TABB

Visa Start-menyn

CTRL+ESC

Stänga det aktiva databasfönstret

CTRL+W

Växla till nästa databasfönster

CTRL+F6

Växla till föregående databasfönster

CTRL+SKIFT+F6

Återställa det markerade minimerade fönstret när alla fönster är minimerade

RETUR

Använda en dialogruta

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa flik i dialogrutan

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i dialogrutan

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp

SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en markerad nedrullningsbar listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp

Piltangenter

Utföra en åtgärd som är kopplad till den knapp som markerats, markera eller avmarkera kryssruta

BLANKSTEG

Flytta till ett alternativ i en nedrullningsbar listruta med hjälp av första bokstaven i alternativets namn

Bokstavstangent för första bokstaven i alternativets namn (om en nedrullningsbar listruta har markerats)

Markera ett alternativ eller markera/avmarkera en kryssruta med hjälp av understruken bokstav i alternativets namn

ALT+bokstavstangent

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

ALT+NEDPIL

Stänga den markerade nedrullningsbara listrutan

ESC

Utföra en åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta

RETUR

Avbryta ett kommando och stänga dialogrutan

ESC

Redigera i a textruta

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början av posten

HOME

Flytta till slutet av posten

END

Flytta till vänster eller höger, ett tecken i taget

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta till vänster eller höger, ett ord i taget

CTRL+VÄNSTERPIL eller CTRL+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till textpostens början

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till textpostens slut

SKIFT+END

Ändra markeringen med ett tecken åt vänster

SKIFT+VÄNSTERPIL

Ändra markeringen med ett tecken åt höger

SKIFT+HÖGERPIL

Ändra markeringen med ett ord åt vänster

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Ändra markeringen med ett ord åt höger

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Arbeta med egenskapssidor

Använda en egenskapslista tillsammans med ett formulär eller en rapport i designvyn

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan flikarna i egenskapslistan

F4

Flytta mellan alternativ i kontrollens nedrullningsbara lista ett element i taget

NEDPIL eller UPPIL

Flytta mellan alternativ i kontrollens nedrullningsbara lista fem element i taget

PGDN eller PGUP

Flytta till egenskapslistans flikar från kontrollens nedrullningsbara lista

TABB

Flytta mellan egenskapslistans flikar när en flik men ingen egenskap är markerad

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ned en egenskap på en flik när egenskapen redan är markerad

TABB

Flytta upp en egenskap på fliken om en egenskap är markerad, eller till fliken om den översta egenskapen redan är markerad

SKIFT+TABB

Växla framåt mellan flikarna när en egenskap är markerad

CTRL+TABB

Växla bakåt mellan flikarna när en egenskap är markerad

CTRL+SKIFT+TABB

Använda en egenskapslista tillsammans med en tabell eller fråga

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan flikarna i egenskapslistan

F4

Flytta mellan egenskapslistans flikar om en flik men ingen egenskap är markerad

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta till egenskapslistans flikar när en egenskap är markerad

CTRL+TABB

Flytta till den första egenskapen på en flik när ingen egenskap är markerad

TABB

Flytta ned en egenskap på en flik

TABB

Flytta upp en egenskap på en flik, eller markera själva fliken om den översta egenskapen redan är markerad

SKIFT+TABB

Växla framåt mellan flikarna när en egenskap är markerad

CTRL+TABB

Växla bakåt mellan flikarna när en egenskap är markerad

CTRL+SKIFT+TABB

Arbeta med fönstret Fältlista

Om du vill

Trycker du på

Aktivera/inaktivera fönstret Fältlista

ALT+F8

Lägga till markerat fält i formulärets eller rapportens detaljavsnitt

RETUR

Flytta upp eller ned i fönstret Fältlista

UPPIL eller NEDPIL

Flytta till det övre fönstret i fönstret Fältlista från det undre

SKIFT+TABB

Flytta till det undre fönstret i fönstret Fältlista från det övre

TABB

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Om du vill

Trycker du på

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, eller Visa alla respektive Dölj alla högst upp i ett avsnitt

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk, eller välja knappen Webbläsarvy

SKIFT+TABB

Utföra en viss åtgärd för markerat alternativ, d.v.s. Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk

RETUR

Gå tillbaka till föregående hjälpavsnitt

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till nästa hjälpavsnitt

ALT+HÖGERPIL

Öppna dialogrutan Skriv ut

CTRL+P

Gå ett mindre stycke framåt respektive bakåt i det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL och NEDPIL

Gå ett större stycke framåt respektive bakåt i det hjälpavsnitt som visas.

PAGE UP och PAGE DOWN

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Kräver att Hjälp-fönstret är aktivt (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Kortkommandon för att arbeta med text och data

Markera text och data

Markera text i ett fält

Om du vill

Trycker du på

Ändra storleken på urvalet med ett tecken åt höger

SKIFT+HÖGERPIL

Ändra storleken på urvalet med ett ord åt höger

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Ändra storleken på urvalet med ett tecken åt vänster

SKIFT+VÄNSTERPIL

Ändra storleken på urvalet med ett ord åt vänster

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera ett fält eller en post

Obs!: Avmarkera genom att använda motsatt piltangent.

Om du vill

Trycker du på

Markera nästa fält

TABB

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge i ett datablad. När du använder ett formulär eller en rapport lämnar du navigeringsläget genom att trycka på ESC.

F2

Växla mellan att markera aktuell post och det första fältet i aktuell post i navigeringsläge

SKIFT+BLANKSTEG

Utvidga markeringen till föregående post om aktuell post är markerad

SKIFT+UPPIL

Utvidga markeringen till nästa post om aktuell post är markerad

SKIFT+NEDPIL

Markera alla poster

CTRL+A eller CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

Utvidga en markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera läget Utvidga (i databladsvyn visas Utvidgad markering underst till höger i fönstret). När du trycker på F8 utvidgas markeringen stegvis från ord, till fält, post (endast i datablad) och alla poster.

F8

Utvidga en markering till intilliggande fält på samma rad datablad.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Utvidga en markering till intilliggande rader i datablad

UPPIL eller NEDPIL

Ångra föregående utvidgning

SKIFT+F8

Avbryta läget Utvidga

ESC

Välja och flytta en kolumn i databladsvy

Om du vill

Trycker du på

Markera aktuell kolumn eller avbryt kolumnmarkering (endast i navigeringsläge)

CTRL+BLANKSTEG

Markera kolumnen till höger, om aktuell kolumn är markerad

SKIFT+HÖGERPIL

Markera kolumnen till vänster, om aktuell kolumn är markerad

SKIFT+VÄNSTERPIL

Koppla på förflyttningsläge. Tryck sedan på HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att flytta markerade kolumn(er) till höger eller vänster

CTRL+SKIFT+F8

Redigera text och data

Obs!: Om insättningspunkten inte är synlig trycker du på F2 för att visa den.

Flytta insättningspunkten i ett fält

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta insättningspunkten ett ord åt höger

CTRL+ HÖGERPIL

Flytta insättningspunkten ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten ett ord åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten till slutet av fältet i fält med enkla rader, eller flytta den till slutet av raden i fält med flera rader

END

Flytta insättningspunkten till slutet av ett fält i fält med flera rader

CTRL+END

Flytta insättningspunkten till början av fältet i fält med enkla rader, eller flytta den till början av raden i fält med flera rader

HOME

Flytta insättningspunkten till början av ett fält i fält med flera rader

CTRL+HOME

Kopiera, flytta eller ta bort text

Om du vill

Trycker du på

Kopiera markeringen till Urklipp

CTRL+C

Klippa ut markeringen och kopiera den till Urklipp

CTRL+X

Klistra in innehållet från Urklipp vid insättningspunkten

CTRL+V

Ta bort markeringen eller tecken till vänster om insättningspunkten

BACKSTEG

Ta bort markeringen eller tecken till höger om insättningspunkten

DEL

Ta bort alla tecken till höger om insättningspunkten

CTRL+DEL

Ångra ändringar

Om du vill

Trycker du på

Ångra det som du har skrivit

CTRL+Z eller ALT+BACKSTEG

Ångra ändringar i aktuellt fält eller aktuell post. Om båda har ändrats trycker du på ESC två gånger för att först ångra ändringarna i aktuellt fält och sedan i aktuell post

ESC

Ange data i databladsvy eller formulärvy

Om du vill

Trycker du på

Infoga dagens datum

CTRL+SEMIKOLON (;)

Infoga aktuell tid

CTRL+SKIFT+KOLON (:)

Infoga standardvärde för ett fält

CTRL+ALT+BLANKSTEG

Infoga värdet från samma fält i föregående post

CTRL+APOSTROF (')

Lägga till en ny post

CTRL+PLUSTECKEN (+)

Ta bort den aktuella posten i ett datablad

CTRL+MINUSTECKEN (-)

Spara ändringar i aktuell post

SKIFT+RETUR

Växla mellan värden i en kryssruta eller alternativknapp

BLANKSTEG

Infoga en ny rad

CTRL+RETUR

Uppdatera fält med aktuella data

Om du vill

Trycker du på

Beräkna fält i fönstret

F9

Uppdatera underliggande tabeller. I underformulär uppdaterar detta endast underliggande tabell för underformuläret

SKIFT+F9

Uppdatera innehållet i ett uppslagsfält, i en listruta eller i en kombinationsruta

F9

Kortkommandon för att hantera poster

Navigera i designvyn

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge

F2

Aktivera/inaktivera egenskapslistan

F4

Växla till formulärvyn från designvyn

F5

Växla mellan övre delen och undre delen av ett fönster (designvyn för makron och frågor samt fönstret Avancerat filter/sortering). Använd F6 när du inte kommer till önskat avsnitt på skärmen med hjälp av TABB.

F6

Växla framåt mellan designfönstret, egenskaper, navigeringsfönstret, snabbtangenterna och zoomkontrollerna (designvyn för tabeller, formulär och rapporter)

F6

Öppna Visual Basic Editor från en vald egenskap i egenskapslistan för ett formulär eller en rapport

F7

Öppna fönstret Fältlista i ett formulär, en rapport eller på en dataåtkomstsida. Om fönstret Fältlista redan är öppet flyttas fokus till det.

ALT+F8

Växla från Visual Basic Editor till formulärets eller rapportens designvy när kodmodulen är öppen

SKIFT+F7

Växla från en kontrolls egenskapslista i formulärets eller rapportens designvy till designytan utan att ändra kontrollens läge 

SKIFT+F7

Visa en egenskapslista

ALT+RETUR

Kopiera den markerade kontrollen till Urklipp

CTRL+C

Klipp ut den markerade kontrollen och kopiera den till Urklipp

CTRL+X

Klistra in innehållet i Urklipp i det övre vänstra hörnet i det markerade avsnittet

CTRL+V

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till höger längs sidans rutnät 

HÖGERPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till vänster längs sidans rutnät 

VÄNSTERPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt uppåt längs sidans rutnät 

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart ovanför den, såvida den inte redan finns längst upp i layouten.

UPPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt nedåt längs sidans rutnät 

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart nedanför den, såvida den inte redan finns längst ned i layouten.

NEDPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till höger (oberoende av sidans rutnät) 

CTRL+ HÖGERPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till vänster (oberoende av sidans rutnät) 

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt uppåt (oberoende av sidans rutnät) 

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart ovanför den, såvida den inte redan finns längst upp i layouten.

CTRL+UPPIL

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt nedåt (oberoende av sidans rutnät) 

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart nedanför den, såvida den inte redan finns längst ned i layouten.

CTRL+NEDPIL

Öka bredden för den markerade kontrollen en bildpunkt till höger 

Obs!: För kontroller i en staplad layout ökar detta bredden på hela layouten.

SKIFT+HÖGERPIL

Minska bredden för den markerade kontrollen en bildpunkt till vänster 

Obs!: För kontroller i en staplad layout minskar detta bredden på hela layouten.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Minska höjden för den markerade kontrollen en bildpunkt underifrån 

SKIFT+UPPIL

Öka höjden för den markerade kontrollen en bildpunkt underifrån 

SKIFT+NEDPIL

Navigera i databladsvyn

Gå till en viss post

Om du vill

Trycker du på

Flytta till postnummerruta. Skriv postnumret och tryck på RETUR

F5

Navigera mellan fält och poster

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält

TABB eller HÖGERPIL

Flytta till det sista fältet i aktuell post i navigeringsläge

END

Flytta till föregående fält

SKIFT+TABB eller VÄNSTERPIL

Flytta till det första fältet i aktuell post i navigeringsläge

HOME

Flytta till aktuellt fält i nästa post

NEDPIL

Flytta till det aktuella fältet i den sista posten i navigeringsläge

CTRL+NEDPIL

Flytta till det sista fältet i den sista posten i navigeringsläge

CTRL+END

Flytta till aktuellt fält i föregående post

UPPIL

Flytta till det aktuella fältet i den första posten i navigeringsläge

CTRL+UPPIL

Flytta till det första fältet i den första posten i navigeringsläge

CTRL+HOME

Navigera till en annan skärm med data

Om du vill

Trycker du på

Flytta ned en skärm

PGDN

Flytta upp en skärm

PGUP

Flytta åt höger en skärm

CTRL+PGDN

Flytta åt vänster en skärm

CTRL+PGUP

Navigera i underdatablad

Gå till en viss post

Om du vill

Trycker du på

Flytta från underdatabladet för att flytta postnummerrutan. Skriv sedan postnumret och tryck på RETUR

ALT+F5

Visa och dölja underdatablad

Om du vill

Trycker du på

Flytta från databladet för att expandera postens underdatablad

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Komprimera underdatabladet

CTRL+SKIFT+UPPIL

Navigera mellan datablad och underdatablad

Om du vill

Trycker du på

Gå till underdatabladet från den senaste fältet i föregående post i databladet

TABB

Gå till underdatabladet från det första fältet i nästa post i databladet

SKIFT+TABB

Gå från underdatabladet och flytta till det första fältet i nästa post i databladet

CTRL+TABB

Gå från underdatabladet och flytta till det sista fältet i föregående post i databladet

CTRL+SKIFT+TABB

Gå till nästa fält i databladet från det sista fältet i underdatabladet

TABB

Kringgå underdatabladet och i stället flytta till nästa post i databladet

NEDPIL

Kringgå underdatabladet och i stället flytta till föregående post i databladet

UPPIL

Du kan bläddra mellan fält och poster i underdatabladet med samma snabbtangenter som används i databladsvyn.

Navigera i formulärvyn

Gå till en viss post

Om du vill

Trycker du på

Flytta till postnummerrutan. Skriv sedan postnumret och tryck på RETUR

F5

Navigera mellan fält och poster

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält

TABB

Flytta till föregående fält

SKIFT+TABB

Flytta till den sista kontrollen i formuläret och stanna kvar vid den aktuella posten i navigeringsläge

END

Flytta till den sista kontrollen i formuläret och placera fokus på den sista posten i navigeringsläge

CTRL+END

Flytta till den första kontrollen i formuläret och stanna kvar vid den aktuella posten i navigeringsläge

HOME

Flytta till den första kontrollen i formuläret och placera fokus på den första posten i navigeringsläge

CTRL+HOME

Flytta till aktuellt fält i nästa post

CTRL+PGDN

Flytta till aktuellt fält i föregående post

CTRL+PGUP

Navigera i formulär med fler än en sida

Om du vill

Trycker du på

Gå nedåt en sida. Vid slutet av posten flyttas du till motsvarande sida i nästa post

PGDN

Gå uppåt en sida. Vid slutet av posten flyttas du till motsvarande sida i föregående post

PGUP

Navigera mellan huvudformulär och underformulär

Om du vill

Trycker du på

Öppna underformuläret från föregående fält i huvudformuläret

TABB

Öppna underformuläret från efterföljande fält i huvudformuläret

SKIFT+TABB

Avsluta underformuläret och flytta till nästa fält i huvudformuläret eller nästa post

CTRL+TABB

Avsluta underformuläret och flytta till föregående fält i huvudformuläret eller föregående post

CTRL+SKIFT+TABB

Navigera i förhandsgranskning för utskrift och layout

Dialogruta och fönsteråtgärder

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Skriv ut från Skriv ut

CTRL+P (för datablad, formulär och rapporter)

Öppna dialogrutan Utskriftsformat (enbart formulär och rapporter)

S

Zooma in eller ut på en del av sidan

Z

Avbryta förhandsgranskning av utskrift eller layout

C eller ESC

Visa olika sidor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till sidnummerrutan, skriv sidnumret och tryck på RETUR

ALT+F5

Visa nästa sida (när Anpassa till fönster har valts)

PGDN eller NEDPIL

Visa föregående sida (när Anpassa till fönster har valts)

PGUP eller UPPIL

Navigera i förhandsgranskning för utskrift och layout

Om du vill

Trycker du på

Rulla nedåt i små steg

NEDPIL

Rulla nedåt en hel skärm i taget

PGDN

Flytta längst ned på sidan

CTRL+NEDPIL

Rulla uppåt i små steg

UPPIL

Rulla uppåt en hel skärm i taget

PGUP

Flytta högst upp på sidan

CTRL+UPPIL

Rulla åt höger med små steg

HÖGERPIL

Flytta till höger kant på sidan

END

Flytta till nedre högra hörnet på sidan

CTRL+END

Rulla åt vänster med små steg

VÄNSTERPIL

Flytta till höger kant på sidan

HOME

Flytta till övre vänstra hörnet på sidan

CTRL+HOME

Navigera i fönstret databasdiagram i ett Access-projekt

Om du vill

Trycker du på

Flytta från en tabellcell till tabellens namnlist

ESC

Flytta från tabellens namnlist till den cell som du redigerade senast

RETUR

Flytta från en namnlist till en annan i tabellen, eller
från cell till cell i en tabell

TABB

Expandera en lista i en tabell

ALT + NEDPIL

Rulla genom artiklarna i en nedrullningsbar lista uppifrån och ned

NEDPIL

Flytta till föregående artikel i en lista

UPPIL

Markera en artikel i en lista och flytta till nästa cell

RETUR

Ändra inställning i en kryssruta

BLANKSTEG

Gå till den första cellen på en rad, eller
till början av den aktuella cellen

HOME

Gå till den sista cellen på en rad, eller
till slutet av den aktuella cellen

END

Rulla till nästa "sida" i en tabell, eller
till nästa "sida" i diagrammet

PGDN

Rulla till föregående "sida" i en tabell, eller
till föregående "sida" i diagrammet

PGUP

Navigera i Frågedesign i ett Access-projekt

Vilket fönster som helst

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan rutor i Frågedesign

F6, SKIFT+F6

Diagramfönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan tabeller, vyer och funktioner (och till eventuella kopplingslinjer)

TABB eller SKIFT+TABB

Flytta mellan kolumner i en tabell, vy eller funktion 

Piltangenter

Välj den datakolumn som markerats för utdata

BLANKSTEG eller PLUS-tangenten

Ta bort den markerade datakolumnen för frågeresultatet

BLANKSTEG eller MINUS-tangenten

Ta bort den markerade tabellen, vyn eller funktionen, eller kopplingslinjen från frågan

DEL

Om flera poster har markerats påverkas alla markerade poster om du trycker ned BLANKSTEG. Markera flera poster genom att hålla ned SKIFT medan du klickar på dem. Ändra tillstånd på en post genom att hålla nere CTRL samtidigt som du klickar på den.

Rutnätsfönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan celler

Piltangenter eller TABB eller SKIFT+TABB

Flytta till den sista raden i den aktuella kolumnen

CTRL+NEDPIL

Flytta till den första raden i den aktuella kolumnen

CTRL+UPPIL

Flytta till cellen längst upp till vänster i den synliga delen av rutnätet

CTRL+HOME

Flytta till cellen längst ned till höger

CTRL+END

Flytta i en nedrullningsbar listruta

UPPIL eller NEDPIL

Markera en hel rutnätskolumn

CTRL+BLANKSTEG

Växla mellan redigeringsläge och cellmarkeringsläge

F2

Kopiera markerad text till Urklipp (i redigeringsläge)

CTRL+C

Klipp ut markerad text i en cell och placera den i Urklipp (i redigeringsläge)

CTRL+X

Klistra in text från Urklipp (i redigeringsläge)

CTRL+V

Växla mellan infoga och överstrykningsläge när en cell redigeras

INS

Ändra kryssrutan i utdatakolumnenanteckning    om flera poster har markerats, trycka på den här viktiga påverkar alla markerade objekt.

BLANKSTEG

Ta bort det markerade innehållet i en cell

DEL

Ta bort rad som innehåller markerad datakolumn från frågan anteckning    om flera poster har markerats, trycka på den här viktiga påverkar alla markerade objekt.

DEL

Ta bort alla värden för en markerad rutnätskolumn

DEL

Infoga en rad mellan befintliga rader

INS (när du har markerat en rutnätsrad)

Lägga till en Eller …-kolumn

INS (när du har markerat en Eller ...-kolumn)

SQL-fönster

Du kan använda de vanliga redigeringstangenterna i Windows när du arbetar i SQL-rutan, t.ex. CTRL+ piltangent om du vill flytta mellan ord samt kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra inRedigera-menyn.

Obs!: Du kan bara infoga text, det finns inget överstrykningsläge.

Arbeta med pivottabellvyer

Pivottabellvy

Kortkommandon för att markera element i pivottabellvyn

Om du vill

Trycker du på

Flyttar markeringen från vänster till höger och sedan nedåt

TABB

Flyttar markeringen uppifrån och ned och sedan till höger

RETUR

Markerar cellen till vänster. Om den aktuella cellen är först i raden markeras den sista cellen i föregående rad.

SKIFT+TABB

Markerar cellen ovanför den aktiva cellen. Om den aktiva cellen finns högst upp markeras den sista cellen i föregående kolumn.

SKIFT+RETUR

Markerar detaljcellerna för nästa element i radområdet

CTRL+RETUR

Markerar detaljcellerna för föregående element i radområdet

SKIFT+CTRL+RETUR

Flyttar markeringen i pilens riktning. Om ett rad- eller kolumnfält är markerat flyttar NEDPIL markeringen till det första dataelementet i fältet. Därefter kan du använda piltangenterna om du vill flytta till föregående eller nästa element eller tillbaka till fältet. Om ett detaljfält är markerat flyttar NEDPIL eller HÖGERPIL till den första cellen i detaljområdet.

Piltangenter

Utöka eller minska markeringen i pilens riktning

SKIFT+piltangenter

Flyttar markeringen till sista cellen i pilens riktning

CTRL+piltangenter

Flyttar det markerade elementet i pilens riktning

SKIFT+ALT+piltangenter

Markerar cellen längst till vänster i aktuell rad

HOME

Markerar cellen längst till höger i aktuell rad

END

Markerar cellen längst till vänster i första raden

CTRL+HOME

Markerar den sista cellen i den sista raden

CTRL+END

Utökar markeringen till cellen längst till vänster i första raden

SKIFT+CTRL+HOME

Utökar markeringen till sista cellen i den sista raden

SKIFT+CTRL+END

Markerar fältet som hör till det för närvarande markerade data-, total- eller detaljelementet

CTRL+BLANKSTEG

Markerar hela raden där den för närvarande markerade cellen befinner sig

SKIFT+BLANKSTEG

Markerar hela Pivottabellvy

CTRL+A

Rullar till nästa sida

PGDN

Rullar till föregående sida

PGUP

Utöka markeringen nedåt en sida

SKIFT+PGDN

Minska markeringen en sida

SKIFT+PGUP

Visar sidan till höger om den aktuella

ALT+PGDN

Visar sidan till vänster om den aktuella

ALT+PGUP

Utöka markeringen till sidan till höger om den aktuella

SKIFT+ALT+PGDN

Utöka markeringen till sidan till vänster om den aktuella

SKIFT+ALT+PGUP

Kortkommandon för att utföra kommandon

Om du vill

Trycker du på

Visa hjälpavsnitt

F1

Visar det markerade elementets snabbmeny i pivottabellvyn. Du kan använda snabbmenyerna om du vill utföra kommandon i pivottabellvyn.

SKIFT+F10

Utför kommandot i snabbmenyn

Understruken bokstav

Stänger snabbmenyn utan att utföra något kommando

ESC

Visar dialogrutan Egenskaper

ALT+RETUR

Avbryter en pågående uppdatering

ESC

Kopierar markerade data i pivottabellvyn till Urklipp

CTRL+C

Exportera innehållet i pivottabellvyn till Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Kortkommandon för att visa, dölja, filtrera eller sortera data

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja visningsindikatorerna (rutorna plus och minus ) bredvid objekt

CTRL+8

Utökar det markerade elementet

CTRL+PLUSTECKEN (på det numeriska tangentbordet)

Döljer det markerade elementet

CTRL+MINUSTECKEN (på det numeriska tangentbordet)

Öppnar det markerade fältets lista

ALT+NEDPIL

Flyttar fram och tillbaka mellan det senast markerade elementet, knappen OK och knappen Avbryt i fältets listruta

TABB

Flyttar till nästa element i fältets listruta

Piltangenter

Markerar eller avmarkerar kryssrutan för aktuellt element i fältets listruta

BLANKSTEG

Stänger fältets listruta och verkställer eventuella ändringar

RETUR

Stänger fältet listruta utan att verkställa några ändringar

ESC

Stänger av eller sätter på autofiltreringsfunktionen

CTRL+T

Sorterar data i det markerade fältet eller summan i stigande ordning (A–Ö 0–9)

CTRL+SKIFT+A

Sorterar data i det markerade fältet eller summan i fallande ordning (Ö–A 9–0)

CTRL+SKIFT+Z

Flyttar det markerade elementet uppåt eller åt vänster

ALT+SKIFT+UPPIL eller ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Flyttar det markerade elementet nedåt eller åt höger

ALT+SKIFT+NEDPIL eller ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Kortkommandon för att lägga till fält och summor och ändra layouten för en pivottabellvy

Kortkommandon för att arbeta med fönstret Fältlista

Om du vill

Trycker du på

Visa fönstret Fältlista eller aktivera det om den redan visas

CTRL+L

Flytta till nästa element i fönstret Fältlista

Piltangenter

Flyttar till föregående element och markerar även det

SKIFT+UPPIL

Flyttar till nästa element och markerar även det

SKIFT+NEDPIL

Flyttar till föregående element, som inte markeras

CTRL+UPPIL

Flyttar till nästa element, som inte markeras

CTRL+NEDPIL

Tar bort elementet från markeringen om det valda elementet är markerat, och vice versa

CTRL+BLANKSTEG

Utvidga det aktuella elementet i fönstret Fältlista och visa dess innehåll. Kan även utvidga sammanlagda fält och visa vilka som är tillgängliga.

PLUSTECKEN  (numeriskt tangentbord)

Dölja det aktuella elementet i fönstret Fältlista och dess innehåll. Kan även dölja sammanlagda fält.

MINUSTECKEN (numeriskt tangentbord)

Flytta fram och tillbaka mellan det markerade elementet, knappen Lägg till i och listan bredvid knappen Lägg till i i fönstret Fältlista

TABB

Öppna listrutan bredvid knappen Lägg till i fönstret Fältlista. Använd piltangenterna om du vill flytta till nästa element i listan och tryck på RETUR när du har valt ett element.

ALT+NEDPIL

Lägga till det markerade fältet i fönstret Fältlista till det område i pivottabellvyn som visas i listan Lägg till i

RETUR

Kortkommandon för att lägga till fält och summor

Om du vill

Trycker du på

Lägga till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Summa används

CTRL+SKIFT+S

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Antal används

CTRL+SKIFT+C

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Min används

CTRL+SKIFT+M

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Max används

CTRL+SKIFT+X

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Medel används

CTRL+SKIFT+E

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Standardavvikelse används

CTRL+SKIFT+D

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Standardavvikelsepopulation används

CTRL+SKIFT+T

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Varians används

CTRL+SKIFT+V

Lägger till ett nytt sammanlagt fält för det markerade fältet i pivottabellvyn. Summeringsfunktionen Varianspopulation används

CTRL+SKIFT+R

Stänger av eller sätter på del- och totalsummor för det markerade fältet i pivottabellvyn

CTRL+SKIFT+B

Lägger till ett beräknat detaljfält

CTRL+B

Kortkommandon för att ändra layouten

Obs!: Följande fyra kortkommandon fungerar inte om du trycker på 1, 2, 3 eller 4 på det numeriska tangentbordet.

Om du vill

Trycker du på

Flyttar det markerade fältet i pivottabellvyn till radområdet

CTRL+1

Flyttar det markerade fältet i pivottabellvyn till kolumnområdet

CTRL+2

Flyttar det markerade fältet i pivottabellvyn till filterområdet

CTRL+3

Flyttar det markerade fältet i pivottabellvyn till detaljområdet

CTRL+4

Flyttar det markerade rad- eller kolumnfältet i pivottabellvyn till en högre nivå

CTRL+VÄNSTERPIL

Flyttar det markerade rad- eller kolumnfältet i pivottabellvyn till en lägre nivå

CTRL+HÖGERPIL

Kortkommandon för att formatera element i pivottabellvyn

Markera först ett detaljfält eller datacellen som hör till ett sammanlagt fält om du vill använda följande kortkommandon.

De första sju tangentbordsgenvägarna ändrar det markerade fältets talformat.

Om du vill

Trycker du på

Tillämpar det allmänna talformatet på värdena i det markerade sammanlagda fältet eller detaljfältet

CTRL+SKIFT+~ (tilde)

Tillämpar valutaformatet på värdena i det markerade sammanlagda fältet eller detaljfältet. Talet avrundas till två decimaler och negativa tal omges med parenteser

CTRL+SKIFT+$

Tillämpar procentformatet, utan decimaler, på värdena i det markerade sammanlagda fältet eller detaljfältet

CTRL+SKIFT+%

Tillämpar expontentialformatet, med två decimaler, på värdena i det markerade sammanlagda fältet eller detaljfältet

CTRL+SKIFT+^

Tillämpar datumformatet på värdena i det markerade sammanlagda fältet eller detaljfältet. Dagens datum, månaden och året visas

CTRL+SKIFT+#

Tillämpar tidsformatet på värdena i det markerade sammanlagda fältet eller detaljfältet. Timmar, minuter och "fm" eller "em" visas

CTRL+SKIFT+@

Tillämpar det numeriska formatet på värdena i det sammanlagda fältet eller detaljfältet. Två decimaler och tusentalsavgränsare visas, och negativa tal föregås av ett minustecken

CTRL+SKIFT+!

Gör texten i det markerade fältet i pivottabellvyn fet

CTRL+F

Stryker under texten i det markerade fältet i pivottabellvyn

CTRL+U

Kursiverar texten i det markerade fältet i pivottabellvyn

CTRL+K

Pivotdiagramvy

Kortkommandon för att markera objekt i ett diagram

Om du vill

Trycker du på

Markerar nästa element i diagrammet

HÖGERPIL

Markerar föregående element i diagrammet

VÄNSTERPIL

Markerar nästa grupp av element

NEDPIL

Markera föregående grupp av element

UPPIL

Kortkommandon för att arbeta med egenskaper och alternativ

Om du vill

Trycker du på

Visar dialogrutan Egenskaper

ALT+RETUR

Markerar nästa element på den aktiva fliken om dialogrutan Egenskaper är aktiv

TABB

Väljer nästa flik om dialogrutan Egenskaper visas och en flik är aktiv

HÖGERPIL

Väljer föregående flik om dialogrutan Egenskaper visas och en flik är aktiv

VÄNSTERPIL

Visar en lista eller palett om en knapp som innehåller en lista eller palett är markerad

NEDPIL

Visar snabbmenyn.

SKIFT+F10

Utför kommandot i snabbmenyn

Understruken bokstav

Stänger snabbmenyn utan att utföra något kommando

ESC

Kortkommandon för att arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Öppnar det markerade fältets lista

ALT+NEDPIL

Flyttar fram och tillbaka mellan det senast markerade elementet, knappen OK och knappen Avbryt i fältets listruta

TABB

Flyttar till nästa element i fältet listruta

Piltangenter

Markerar eller avmarkerar det valda elements kryssruta i fältets listruta

BLANKSTEG

Stänger fältets listruta och verkställer eventuella ändringar

RETUR

Stänger fältet listruta utan att verkställa några ändringar

ESC

Kortkommandon för att arbeta med fönstret Fältlista

Om du vill

Trycker du på

Visa fönstret Fältlista eller aktivera det om den redan visas

CTRL+L

Flytta till nästa element i fönstret Fältlista

Piltangenter

Flyttar till föregående element och markerar även det

SKIFT+UPPIL

Flyttar till nästa element och markerar även det

SKIFT+NEDPIL

Flyttar till föregående element, som inte markeras

CTRL+UPPIL

Flyttar till nästa element, som inte markeras

CTRL+NEDPIL

Tar bort elementet från markeringen, om det valda elementet är markerat, och vice versa

CTRL+BLANKSTEG

Utvidga det aktuella elementet i fönstret Fältlista och visa dess innehåll. Kan även utvidga sammanlagda fält och visa vilka som är tillgängliga.

PLUSTECKEN  (numeriskt tangentbord)

Dölja det aktuella elementet i fönstret Fältlista och dess innehåll. Kan även dölja sammanlagda fält.

MINUSTECKEN (numeriskt tangentbord)

Flytta fram och tillbaka mellan det markerade elementet, knappen Lägg till i och listan bredvid knappen Lägg till i i fönstret Fältlista

TABB

Öppna listrutan bredvid knappen Lägg till i fönstret Fältlista. Använd piltangenterna om du vill flytta till nästa element i listan och tryck på RETUR när du har valt ett element.

ALT+NEDPIL

Lägga till det markerade fältet i fönstret Fältlista till släppområdet som visas i listan Lägg till i

RETUR

Menyfliksområdet i Microsoft Office Fluent

Office Fluent-menyfliksområdet

 1. Tryck på ALT.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Beroende på vilken bokstav du trycker på kan flera tangenttips visas. Om till exempel fliken Externa data är aktiv och du trycker på C, visas fliken Skapa tillsammans med tangenttips för grupperna på den fliken.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

  Tryck på ALT för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Onlinehjälp

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till Start för programnamn.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn väljer du nästa eller föregående objekt.

TABB eller SKIFT+TABB

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn visar eller döljer du det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL, NEDPIL

Rulla uppåt eller nedåt i större steg i det hjälpavsnitt som visas.

PGUP, PGDN

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte finns i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsstatus.

F6 och sedan på RETUR för att visa listan med alternativ

Växla mellan områden i hjälpfönstret, till exempel växla mellan verktygsfältet och listan Sök

F6

Välja nästa eller föregående post i trädvyn i en innehållsförteckning .

UPPIL, NEDPIL

Visa eller dölja markerat objekt i innehållsförteckningens trädvy.

VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Grunderna i Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs riktning). Du behöver kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om åtgärdsfönstret som du vill visa inte visas när du trycker på F6 provar du att trycka på ALT för att markera menyraden eller menyfliksområdet i Microsoft Office Fluent, och sedan trycka på CTRL+TABB för att flytta till åtgärdsfönstret.

F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Utföra kommandot Storlek (på fönstrets System-menyn) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på fönstret och tryck på RETUR när du är klar.

CTRL+F8

Minimera ett fönster till en ikon (fungerar endast i vissa Microsoft Office-program).

CTRL+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

CTRL+F10

Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta markören till slutet av en rad.

END

Flytta markören till början av en rad.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av textrutan.

CTRL+END

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

SKIFT+TABB

Flytta till nästa rad.

NEDPIL

Flytta till föregående rad.

UPPIL

Infoga en tabb i en cell

CTRL+TABB

Påbörja ett nytt stycke.

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet på sista raden

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du kan behöva trycka på F6 flera gånger.) 

Obs!: Om åtgärdsfönstret som du vill visa inte visas när du trycker på F6 provar du att trycka på ALT för att markera menyraden, och sedan trycka på CTRL+TABB för att flytta till åtgärdsfönstret.

F6

Flytta till ett åtgärdsfönster när en meny eller ett verktygsfält är aktivt. (Du kan behöva trycka på CTRL+TABB flera gånger.) 

CTRL+TABB

När ett åtgärdsfönster är aktivt, markerar du nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa alla kommandon på menyn i åtgärdsfönstret.

CTRL+NEDPIL

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

NEDPIL eller UPPIL

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en snabbmeny eller en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet.

SKIFT+F10

Markera det första eller sista kommandot på den meny eller undermeny som visas.

HOME eller END

Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan.

PGUP eller PGDN

Gå till början eller slutet av den markerade listan.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Tips!

Ändra storlek på och flytta verktygsfält, menyer och åtgärdsfönster

 1. Markera menyraden genom att trycka på ALT.

 2. Tryck på CTRL+TABB flera gånger så att önskat verktygsfält eller åtgärdsfönster markeras.

 3. Gör något av följande:

  Ändra storlek på ett verktygsfält

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i verktygsfältet så att Alternativ för verktygsfält-menyn visas.

  2. Klicka på kommandot Storlek och tryck på RETUR.

  3. Ändra storleken på verktygsfältet med hjälp av piltangenterna. Tryck på CTRL+ piltangent om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett verktygsfält

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i verktygsfältet så att Alternativ för verktygsfält-menyn visas.

  2. Klicka på kommandot Flytta och tryck på RETUR.

  3. Flytta på verktygsfältet med hjälp av piltangenterna. Tryck på CTRL+ piltangent om du vill flytta med en bildpunkt i taget. Om du vill frigöra verktygsfältet trycker du flera gånger på NEDPIL. Om du vill docka verktygsfältet lodrätt på vänster eller höger sida trycker du på VÄNSTERPIL respektive HÖGERPIL så långt det går åt vänster eller höger.

  Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret så att en meny med fler kommandon visas.

  2. Använd tangenten NEDPIL för att markera kommandot Storlek och tryck sedan på RETUR.

  3. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna. Håll ned CTRL medan du trycker på piltangenterna om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret så att en meny med fler kommandon visas.

  2. Använd tangenten NEDPIL för att markera kommandot Flytta och tryck sedan på RETUR.

  3. Flytta åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna. Tryck på CTRL+ piltangent om du vill flytta med en bildpunkt i taget.

 4. Tryck på ESC när du är klar.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenterna

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Utföra den åtgärd som tilldelats en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×