Tangentbordsgenvägar för organisationsschema

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon för vanliga uppgifter i den Organization Chart-tillägg för Microsoft Office-program, till exempel skapa rutorna eller visar organisationsscheman. Kortkommandona som refererar till tangentbordslayouten USA. Tangenter på andra tangentbordslayouter kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett tangentbord i USA.

De tangentbordsgenvägar där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna.

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Skapa rutor

Om du vill

Tryck på

Skapa en underordnad för en ruta som är markerad.

F2

Skapa en medarbetare före den markerade rutan (till vänster om eller över den aktuella rutan, beroende på gruppformat).

F3

Skapa en medarbetare efter markerad ruta (till höger eller under markerad ruta, beroende på gruppstruktur).

F4

Skapa en chef för den markerade rutan.

F5

Skapa en assistent för den markerade rutan.

F6

Markera rutor

Om du vill

Tryck på

Markera alla rutor i schemat.

CTRL+A

Markera grenen under de markerade cheferna.

CTRL+B

Markera den grupp till vilken den markerade rutan hör.

CTRL+G

Markera den översta rutan.

CTRL+ALT+B

Utöka markeringen åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen nedåt.

SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen uppåt.

SKIFT+UPPIL

Markera den ruta som är till vänster om den som är markerad.

VÄNSTERPIL

Markera den ruta som är till höger om den som är markerad.

HÖGERPIL

Flytta till rutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa ruta till vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta till nästa ruta till höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta till nästa ruta uppåt i schemat.

UPPIL

Flytta till nästa ruta nedåt i schemat.

NEDPIL

Flytta runt i ett schema

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av schemat.

HOME

Flytta till slutet på schemat.

END

Flytta till en skärm nedåt i schemat.

PGDN

Flytta till en skärm åt höger i schemat.

CTRL+PGDN

Flytta till en skärm uppåt i schemat.

PGUP

Flytta till en skärm åt vänster i schemat.

CTRL+PGUP

Flytta till nästa textfält i rutan.

TABB

Flytta till föregående textfält i rutan.

SKIFT+TABB

Visa scheman

Om du vill

Tryck på

Visa hela schemat i fönstret.

F9

Visa schemat med 50% visningsstorlek.

F10

Visa schemat i verklig storlek.

F11

Visa schemat med 200 % visningsstorlek.

F12

Redigera text

Om du vill

Tryck på

Redigera den första informationsposten i en ruta.
Du kan även markera en ruta och börja skriva in. Det du skriver ersätter den eventuella tidigare texten i rutan.

Tryck på RETUR när du har markerat rutan

Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten, om ingen text har markerats.
Ta bort den markerade texten, om text har markerats.

DEL

Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten, om ingen text har markerats.
Ta bort den markerade texten, om texten har markerats.

BACKSTEG

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Utöka markeringen med ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Flytta till nästa rad i rutan när du redigerar text.
Tillåt textredigering i rutan när en ruta har markerats.

RETUR

Flytta till början av raden.

HOME

Flytta till slutet av raden.

END

Utöka markeringen till början av linjen.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen till radens slut.

SKIFT+END

Flytta till den föregående linjen när du redigerar text.

UPPIL

Flytta till nästa linje när du redigerar text.

NEDPIL

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa objekt (listruta, textruta, knapp, kryssruta, o.s.v.).

TABB

Flytta till föregående objekt.

SKIFT+TABB

Markera nästa objekt i en lista eller grupp med liknande objekt.

Piltangenter

Aktivera eller inaktivera kryssruteobjektet när en kryssruta markeras.
Tryck på knappen när en knapp markeras.

BLANKSTEG

Flytta till nästa objekt som börjar med den bokstaven i en lista eller grupp med liknande objekt.

Bokstav

Markera en knapp med en tjock ram.

RETUR

Stänga dialogrutan.

ESC

Använda menyer

Om du vill

Tryck på

Aktivera menyraden.

ALT

Öppna systemmenyn.

ALT+BLANKSTEG

När menyraden är aktiverad

Om du vill

Tryck på

Stänga menyn.

ESC

Öppna systemmenyn.

ALT+BLANKSTEG

Visa menyn. Tryck t.ex. på A när du vill visa Arkiv-menyn.

ALT + första bokstaven i menynamnet

När en meny visas

Om du vill

Tryck på

Välja kommandot som börjar med den första bokstaven i kommandot i menylistan. Exempel: Skriv NArkiv-menyn om du vill välja kommandot Nytt.

Första bokstaven i kommandot i menylistan

Välj det markerade kommandot.

RETUR

Stänga menyn.

ESC

Markera det tidigare kommandot i menyn.

UPPIL

Markera nästa kommando på menyn.

NEDPIL

Öppna menyn till vänster.

VÄNSTERPIL

Öppna menyn till höger.

HÖGERPIL

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×