Tangentbordsgenvägar för Microsoft Office Project Web Access

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller för en svensk tangentbordslayout. Tangentbordsgenvägarna kan skilja sig åt för andra tangentbordslayouter.

I tangentbordsgenvägar där du trycker på två eller fler tangenter samtidigt avgränsas med ett plustecken (+) i hjälpen för Microsoft Office Project 2007. I tangentbordsgenvägar där du trycker på en tangent följt av en annan tangent avgränsas med ett kommatecken (,).

Obs!: Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB tills Visa alla markeras. Tryck på RETUR och därefter på CTRL+P.

Onlinehjälp

Använda hjälpfönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till Start för programnamn.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn väljer du nästa eller föregående objekt.

Tabb eller Skift+Tabb

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn visar eller döljer du det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Bläddra ett litet stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL eller NEDPIL

Bläddra ett längre stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Växla mellan att visa Hjälp-fönstret sida vid sida med respektive separat från det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte står i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och trycker sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsstatus.

F6, och tryck sedan på NEDPIL

Skriv in text i rutan Ange ord att söka efter.

F6, och tryck sedan på NEDPIL

Växla mellan områden i Hjälp-fönstret, t.ex. mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och Söklista.

F6

Välja nästa eller föregående post i trädvyn i en innehållsförteckning .

NEDPIL eller UPPIL

Visa eller dölja det markerade objektet i en innehållsförteckning i trädvy.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Microsoft Office Project Web Access

Navigera i Project Web Access

Om du vill

Trycker du på

Flytta markeringen mellan länkarna i det övre länkfältet.

Alt+M

Flytta markeringen mellan webbdelar på sidor som inkluderar flera webbdelar.

ALT+W

Visa nedrullningsbara listor.

ALT+NEDPIL

Menyalternativ för åtkomst via tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Öppna Nytt-menyn.

ALT+N

Öppna Åtgärder-menyn.

ALT+C

Öppna Gå till-menyn.

ALT+G

Gå till kommandot Visa.

ALT+W

Gå till kommandot Inställningar.

ALT+I

Gå till kommandot Filtrera.

ALT+R

Gå till kommandot Gruppera.

ALT+P

Gå till kommandot Sök.

ALT+Q

Markera det första objektet i ett expanderat område med flikar.

ALT+B

Navigera i formulärsidor

Om du vill

Trycker du på

Använda kommandot OK.

ALT+O eller RETUR

Använda kommandot Skicka/Spara.

ALT+S

Använda kommandot Avbryt/Stäng.

ALT+C

Använda kommandot Ta bort.

ALT+X

Bläddra i dialogrutan Importera

Om du vill

Trycker du på

Använda kommandot OK.

ALT+O eller RETUR

Använda kommandot Avbryt/Stäng.

ALT+C

Lägga till mappning.

ALT+M

Hämta listan som ska importeras.

ALT+G

Navigera på vissa sidor

Om du vill

Trycker du på

Gå till rutan Alla grupper i området Säkerhetsgrupper på sidan Redigera resurs.

ALT+B

Gå till rutan Tillgängliga kategorier i området Säkerhetskategorier på sidan Redigera resurs.

ALT+G

Köra den markerade regeln på sidan Regler.

CTRL+R

Redigera den markerade begäran på sidan Statusrapporter.

ALT+I

Ta bort den markerade begäran på sidan Statusrapporter.

ALT+L

Visa svar för den markerade begäran på sidan Statusrapporter.

ALT+W

Planera administrativ tid på sidan Tidrapportcenter.

ALT+P

Skapa en ny surrogattidrapport på sidan Tidrapportcenter.

ALT+S

Uppdatera listan med tidrapporter på sidan Tidrapportcenter.

ALT+R

Navigera i en rutnätskontroll för ett

Microsoft Office Project Web Access, webbklienten för Microsoft Office Project Server 2007, använder ActiveX- och HTML-rutnätskontroller för att visa olika slags information.

Vissa sidor i Office Project Web Access använder ett HTML-tabellbaserat rutnät för visning och redigering av information. Sidan Aktiviteter använder exempelvis ett HTML-tabellbaserat rutnät. Du kan använda följande tangentbordsgenvägar i HTML-rutnät:

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa cell eller rad.

HÖGERPIL eller TABB

Gå till föregående cell eller rad.

VÄNSTERPIL eller SKIFT TABB

Förflytta dig uppåt.

UPPIL

Förflytta dig nedåt.

NEDPIL eller RETUR

Gå till URL:en i den markerade cellen.

RETUR

Flytta fokus från den markerade cellen.

ESC

Gå till den sista cellen eller raden.

CTRL+END

Gå till den första cellen eller raden.

CTRL+HOME

Aktivera eller inaktivera en radmarkering.

CTRL+BLANKSTEG

Visa eller dölja en gruppering.

CTRL+BLANKSTEG

Visa en grupp.

CTRL+PLUSTECKEN

Dölja en grupp.

CTRL+MINUSTECKEN

Markera eller avmarkera en kryssruta.

BLANKSTEG

Öppna listrutan i en cell.

ALT+NEDPIL

Office Project Web Access använder också ActiveX-rutnätskontroller för visning och redigering av information. Sidan Projektcenter använder exempelvis ett ActiveX-rutnät. Du kan använda följande tangentbordsgenvägar i ActiveX-rutnät:

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa cell eller rad.

HÖGERPIL

Gå till föregående cell eller rad.

VÄNSTERPIL

Förflytta dig uppåt.

UPPIL

Förflytta dig nedåt.

NEDPIL

Gå till den sista cellen eller raden.

CTRL+END

Gå till den första cellen eller raden.

CTRL+HOME

Visa eller dölja en grupp.

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN eller CTRL+SKIFT+MINUSTECKEN

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×